GEN 4 LENNUVÄLJA-, KOPTERIVÄLJAKU- JA NAVIGATSIOONITASUD

GEN 4.1 LENNUVÄLJA-/ KOPTERIVÄLJAKUTASUD

1 Maandumistasu

1.1 Õhusõiduki maandumise eest lennuväljal võetakse maandumistasu õhusõiduki maksimaalse lubatud stardimassi (MTOW) iga 1000 kg või selle osa eest alljärgnevalt (eurodes, EUR):
Lennuväli
Rahvusvahelised lennud
Kohalikud lennud
1) Lähenemisi ja konveiermaandumisi lennuõppe eesmärgil loetakse üheks maandumiseks.
Lennart Meri Tallinn7.50 EUR7.50 EUR
Kärdla 1)7.50 EUR7.50 EUR
Kuressaare 1)7.50 EUR7.50 EUR
Pärnu 1)7.50 EUR7.50 EUR
Tartu 1)7.50 EUR7.50 EUR
Kihnu7.50 EUR7.50 EUR
Ruhnu7.50 EUR7.50 EUR
1.2 Kärdla, Kuressaare, Pärnu ja Tartu lennuvälja kasutamisel väljaspool ametlikku tööaega rakendatakse lisatasu maandumise kohta:
  1. õhusõidukid maksimaalse lubatud stardimassiga kuni 2700 kg – 31.96 EUR;
  2. õhusõidukid maksimaalse lubatud stardimassiga enam kui 2700 kg – 63.91 EUR.

Lisatasu rakendatakse ka juhul, kui õhusõiduk maandub lennujaama ametlikul lahtiolekuajal, aga tellitud lennujuhtimisteenuse või lennuinfoteenuse osutamine algab väljaspool ametlikku lennujaama lahtiolekuaega.

1.3 30% allahindlus maandumistasust ning terminali navigatsioonitasust õppelendudele kehtib Kärdla, Kuressaare ja Pärnu lennuväljal, kui lennuplaanis on märge „RMK/SCHOOLFLIGHTS“ ja treeninglendudele, kui lennuplaanis on märge „RMK/TRAINING FLIGHT”.
1.4 Lennart Meri Tallinna lennuväljal rakendatavad allahindlused on avaldatud AS Tallinna Lennujaam hinnakirjas (airlinerelations@tll.aero).

2 Parkimistasu

2.1 Õhusõiduki parkimisel lennuvälja territooriumil alla 3 tunni tasu ei võeta. Kaubalennukitele kehtib 6-tunnine tasuta parkimisaeg.
2.2 Õhusõiduki parkimisel lennuvälja territooriumil võetakse parkimistasu õhusõiduki maksimaalse lubatud stardimassi iga 1000 kg või selle osa eest ja iga 24-tunnise perioodi või selle osa eest järgmiselt (EUR):
Lennuväli
Baseeruv õhusõiduk
Mittebaseeruv õhusõiduk
1) Minimaalne tasu iga parkimise eest on 3.83 EUR.
2) Minimaalne tasu iga parkimise eest on 9.20 EUR.
3) Minimaalne tasu iga parkimise eest on 2.56 EUR.
Lennart Meri Tallinn0.64 EUR1)1.53 EUR2)
Kärdla0.64 EUR1.28 EUR3)
Kuressaare0.64 EUR1.28 EUR3)
Pärnu0.64 EUR1.28 EUR3)
Tartu0.64 EUR1.28 EUR3)
Kihnu
Ei rakendata
0.64 EUR
Ruhnu
Ei rakendata
0.64 EUR

3 Reisijatasu

3.1 Reisijatasu võetakse:

Reisijatasu võetakse iga lahkuva reisija eest järgnevalt (EUR):

Lennuväli
Rahvusvahelised lennud
Kohalikud lennud
Lennart Meri Tallinn10.50 EUR10.50 EUR
Kärdla8.40 EUR8.40 EUR
Kuressaare8.40 EUR8.40 EUR
Pärnu8.40 EUR8.40 EUR
Tartu8.40 EUR8.40 EUR
Kihnu5.40 EUR5.40 EUR
Ruhnu5.40 EUR5.40 EUR
3.2 Reisijatasu ei võeta:
3.2.1 Alla kaheaastase lapse eest, kui ta reisib ilma eraldi piletita.
3.2.2 Isiku eest, kes on määratud kontrollima õhusõidukit, selle seadmeid või meeskonda või kes lendab seda ülesannet täitma.
3.2.3 Õhusõiduki meeskonnaliikme eest, kes on teel oma töökohale.
3.2.4 Otsimis-, pääste-, ja õppelendudel osalejate eest.
3.2.5 Kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass ei ületa 2700 kg (Kärdla, Kuressaare, Pärnu, Tartu lennuväljal).

4 Starditasu

4.1 Lennuväljadel rakendatakse väljaspool ametlikku tööaega toimuva õhusõiduki stardi korral lennujuhtimisteenuse või lennuvälja lennuinfoteenuse eelneval tellimisel starditasu alljärgnevalt (EUR):
Lennuväli
Rahvusvahelised lennud
Kohalikud lennud
Kärdla89.48 EUR89.48 EUR
Kuressaare89.48 EUR89.48 EUR
Pärnu89.48 EUR89.48 EUR
Tartu89.48 EUR89.48 EUR
4.2 Starditasu rakendatakse juhul, kui õhusõiduk stardib lennujaama ametlikul lahtiolekuajal, aga tellitud lennujuhtimisteenuse või lennuinfoteenuse osutamine algab väljaspool ametlikku lennujaama lahtiolekuaega.

5 Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisija tasu

5.1 Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisija tasu võetakse iga lahkuva reisija eest järgnevalt (EUR):
Lennuväli
Rahvusvahelised lennud
Kohalikud lennud
Lennart Meri Tallinn0.30 EUR0.30 EUR
5.2 100% allahindlus puudega ja piiratud liikumisvõimega reisija tasust on kehtestatud järgmistele reisijatele:
  • Otsimis-, pääste- ja õppelendudel osalejad;
  • Transiitreisijad;
  • Isik, kes on määratud kontrollima õhusõidukit, selle seadmeid või meeskonda või kes lendab seda ülesannet täitma;
  • Õhusõiduki meeskonnaliikmed, kes on teel oma töökohale;
  • Kiirabi lendudel osalejad.