GEN 3.5 METEOROLOOGILINE TEENINDUS

1 Vastutav teenistus

1.1 Transpordiamet on riiklik lennumeteoroloogia ametkond, kes korraldab lennumeteoroloogiateenuse osutamist.

Tsiviillennundusele osutab meteoroloogiateenust Keskkonnaagentuur (KAUR).

Keskkonnaagentuuri peamaja:

Aadress:Keskkonnaagentuur
Mustamäe tee 33
10616 Tallinn
Tel:666 0901
AFS:Ei ole
E-post:kaur@envir.ee
URL:www.keskkonnaagentuur.ee

Tööaeg: E-R 0800 kuni 1700 LMT.

Ilmaprognooside osakond:

Aadress:Keskkonnaagentuur
Ilmaprognooside osakond
Mustamäe tee 33
10616 Tallinn
Tel:666 0932
Faks:666 0934
AFS:EETNEMHX
E-post:aviamet@envir.ee
URL:www.ilmateenistus.ee, www.lennuilm.ee

Tööaeg: H24

1.2 KAUR teostab Eesti rahvusvahelistel tsiviillennuväljadel meteoroloogilisi vaatlusi ja edastab ilmateateid (täpsem informatsioon on toodud paragrahvis AD 2.11 vastavate lennuväljade kohta).
1.3 Teenust osutatakse kooskõlas Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/373 ja järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:
Lisa 3 –Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine
Doc 7030 –Regionaalsed lisaprotseduurid
Doc 7754 –Euroopa aeronavigatsiooni plaan
Doc 8896 –Lennundusmeteoroloogia käsiraamat
Doc 014 –Euroopa SIGMETi juhend

Erinevused nendest sätetest on toodud GEN 1.7.

2 Vastutuspiirkond

Meteoroloogilist teenindust osutatakse Tallinna lennuinfopiirkonnas (FIR).

3 Meteoroloogilised vaatlused ja teated

Informatsioon meteoroloogiliste vaatluste ja ilmateadete kohta on välja toodud Tabelis 3.5.3.

Tabel GEN 3.5.3 Meteoroloogilised vaatlused ja teated
Jaama nimi/
Asukohaindeks
Vaatluse tüüp ja sagedus/
automaatne vaatlusjaam
MET teated ja lisainfo
Vaatlussüsteem ja koht(ad)
Tööaeg
Klimatoloogiline info
123456
1) Ei vasta nõuetele.
2) Tuule vaatluste tulemused RWY 32 maandumistsoonis ei ole adekvaatsed.
KÄRDLA
EEKA
Pooletunnine pluss spetsiaalvaatlused.
METAR, SPECI
Automaatne ilmavaatlussüsteem:
Tuuleandurid: anemomeetrid
174 m FM THR 14;
228 m FM THR 32.2)
RVR: transmissiomeetrid: 161 m FM THR 14; 249 m FM THR 32. Pilvekõrgusemõõtjad:
384 m FM THR 14;
922 m FM THR 32.
Temperatuuri ja niiskuse andur:
174 m FM THR 14.
Õhurõhumõõtja:
174 m FM THR 14.
AVBL 1)
KURESSAARE
EEKE
Pooletunnine pluss spetsiaalvaatlused.
AUTO METAR ja AUTO SPECI väljaspool ATS/MET tööaega.
METAR, SPECI, AUTO METAR, AUTO SPECI
Automaatne ilmavaatlussüsteem:
Tuuleandurid: anemomeeter
350 m FM THR 17;
350 m FM THR 35.
RVR: transmissiomeetrid 350 m FM THR 17;
350 m FM THR 35.
Pilvekõrgusemõõtjad:
455 m FM THR 17;
195 m FM THR 35.
Temperatuuri ja niiskuse andur:
350 m FM THR 17.
Õhurõhu andur:
350 m FM THR 17.
AVBL
PÄRNU
EEPU
Pooletunnine pluss spetsiaalvaatlused.
AUTO METAR, AUTO SPECI
Automaatne ilmavaatlussüsteem:
Tuuleandurid: anemomeetrid
320 m FM THR 03;
362 m FM THR 21.
RVR: transmissomeetrid
TDZ 03 ja 21 lähedal.
Pilvekõrgusemõõtjad:
538 m FM THR 03;
538 m FM THR 21.
Temperatuuri ja niiskuse andurid:
320 m FM THR 03;
362 m FM THR 21.
Õhurõhu andurid:
320 m FM THR 03;
362 m FM THR 21.
AVBL 1)
LENNART MERI TALLINN
EETN
Pooletunnine pluss spetsiaalvaatlused.
METAR, SPECI,
TREND (2220-0320 O/R),
WS
Automaatne ilmavaatlussüsteem:
Tuuleandurid: anemomeetrid
351 m FM DTHR 08;
341 m FM THR 26.
RVR: transmissomeetrid
357 m FM DTHR 08;
1705 m FM THR 26;
344 m FM THR 26.
Pilvekõrgusemõõtjad:
525 m FM DTHR 08;
366 m FM THR 26.
Temperatuuri ja niiskuse andur: 354 m FM DTHR 08.
Õhurõhumõõtja:
351 m FM DTHR 08.
H24
AVBL
TARTU
EETU
Pooletunnine pluss spetsiaalvaatlused.
METAR, SPECI,
AUTO METAR
(Väljaspool MET üksuse tööaegu)
Automaatne ilmavaatlussüsteem:
Tuuleandurid: anemomeetrid
308 m FM THR 08;
300 m FM THR 26.
RVR: skateromeetrid TDZ 08 ja 26 lähedal.
Pilvekõrgusemõõtjad:
176 m FM THR 08;
990 m FM THR 26.
Temperatuuri ja niiskuse andur: THR 26 tuuleanduri lähedal.
Õhurõhumõõtja:
lennujuhtimistorni V korrusel.
AVBL
ÄMARI MILITAAR-
LENNUVÄLI
EEEI
Igatunnine pluss spetsiaalvaatlused.
METAR,
SPECI TREND,
AUTO METAR,
AUTO SPECI
Automaatne ilmavaatlussüsteem:
Tuuleandurid: anemomeetrid
150 m FM THR 06;
150 m FM THR 24.
RVR: transmissomeetrid MID, TDZ 06 ja 24 lähedal.
Pilvekõrgusmõõtjad:
900 m FM THR 06;
900 m FM THR 24.
Temperatuuri ja niiskuse andurid:
THR 06 ja THR 24 tuuleandurite lähedal.
Õhurõhumõõtjad:
150 m FM THR 06 ja 150 m FM THR 24.
AVBL
3.1 Meteoroloogilised teated METAR/SPECI
3.1.1 METAR teated edastatakse AFTN/AMHS kaudu iga tunni järel EEEI ja iga poole tunni järel EEKA, EEKE, EEPU, EETN ja EETU lennuväljadel. EEEI METAR teated saadaval ka e-maili teel.

Kärdla lennuvälja METAR teated on kättesaadavad ainult aegadel, mis on toodud EEKA AD 2.11 p 2.

Tartu ja Kuressaare lennuväljadel edastatakse automatiseeritud METAR ilmateateid väljaspool lennuvälja tööaega. Teated sisaldavad tüübi indikaatori tähist AUTO.

Märkus: Automaatse ilmavaatlussüsteemi kasutamisel toimub vaatlusandmete edastamine väljaspool tööaega automaatselt ilma inimese sekkumiseta. Tehniliste piirangute ja mõõtmisseadmete asukoha tõttu ei võimalda lennuvälja automaatne ilmavaatlussüsteem määrata ilmanähtuseid, pilvehulka, -kõrgust ja -liiki (///) ning nähtavust (NDV) nii täpselt kui inimvaatleja. Piloodid peavad pöörama tähelepanu sellele asjaolule kui kasutatakse automaatse ilmavaatluse informatsiooni.

3.1.2 SPECI teated koostatakse vastavalt väljaandmise kriteeriumitele ja edastatakse riigisiseselt AFTN/AMHS kaudu.
EEEI SPECI teated saadaval ka e-maili teel.
3.1.2.1 Spetsiaalsete meteoroloogiliste teadete (SPECI) väljaandmise kriteeriumid.

Spetsiaalvaatlusi teostatakse lisaks regulaarvaatlustele ja teateid edastatakse, kui üks või mitu meteoroloogilist elementi muutuvad järgmiste kriteeriumite piires:

 1. tuule keskmine suund muutub 60° võrra või rohkem võrreldes suunaga viimases ilmateates, kusjuures keskmine tuule kiirus enne ja/või pärast muutumist oli 10 sõlme või rohkem;

 2. tuule keskmine kiirus muutub 10 sõlme võrra või rohkem, võrreldes tuule kiirusega viimases ilmateates;

 3. maksimaalne tuule kiirus muutub 10 sõlme võrra või rohkem, kusjuures tuule keskmine kiirus enne ja/või pärast muutumist oli 15 sõlme või rohkem;

 4. maksimaalne tuule kiirus viimase 10 minuti jooksul ulatub 29 sõlmeni (EEKA, EEKE, EEPU, EETU) või 30 sõlmeni (EETN) ja edaspidisel tugevnemisel iga 10 sõlme võrra sõltumata tuule suunast;

 5. maksimaalne tuule kiirus viimase 10 minuti jooksul ulatub:
  • EEEI: 20 sõlmeni või rohkem tuulesuundade
   130° − 170° ja 310° − 350° puhul;
  • EEKA: 23 sõlmeni või rohkem tuulesuundade
   030° − 060° ja 220° − 250° puhul;
  • EEKE: 23 sõlmeni või rohkem tuulesuundade
   060° − 110°, 120° − 170°, 240° − 290° ja
   300° − 350° puhul;
  • EEPU: 23 sõlmeni või rohkem tuulesuundade
   100° − 150° ja 280° − 330° puhul;
  • EETN: 25 sõlmeni või rohkem tuulesuundade
   340° − 010° ja 160° − 190° puhul;
  • EETU: 23 sõlmeni või rohkem tuulesuundade
   150° − 200° ja 330° − 020° puhul;
 6. meteoroloogiline nähtavus muutub paremaks ja ulatub või läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest, või kui meteoroloogiline nähtavus muutub halvemaks ja läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest: 800, 1500, 3000 või 5000 m;

 7. lennuraja nähtavuskaugus (RVR) muutub paremaks ja ulatub või läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest, või kui lennuraja nähtavuskaugus (RVR) muutub halvemaks ja läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest: 50, 175, 300, 550 või 800 m;

 8. järgmiste ilmanähtuste või nende kombinatsiooni alguse, lõppemise või intensiivsuse muutumise puhul:
  • allajahtunud sademed,
  • mõõdukad või tugevad sademed (k.a hoogsademed),
  • äike (sademetega),
  • tolmutorm,
  • liivatorm,
  • lehtrikujuline pilv (tornaado või vesipüks);
 9. järgmiste ilmanähtuste või nende kombinatsiooni alguse või lõppemise puhul:
  • allajahtunud udu,
  • lume, tolmu või liiva pinnatuisk,
  • madal lume-, tolmu- või liivatuisk,
  • äike (ilma sademeteta),
  • pugi;
 10. pilvede (BKN või OVC) alumise kihi alampiir muutub kõrgemaks ja ulatub või läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest, või kui pilvede (BKN või OVC) alumise kihi alampiir muutub madalamaks ja läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest: 100, 200, 500, 1000 ja 1500 ft;

 11. pilvede hulk madalamal kui 1500 ft muutub järgmiselt:
  • SCT-st või vähemast kuni BKN või OVC-ni, või
  • BKN või OVC-st kuni SCT või vähemani;
 12. taevas on pimendatud ja vertikaalne nähtavus muutub paremaks ja ulatub või läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest, või kui vertikaalne nähtavus muutub halvemaks ja läbib ühte või mitut järgmistest väärtustest: 100, 200, 500, 1000 ft.

4 Teeninduse liigid

Teave igal lennuväljal kättesaadavate teeninduste liikide kohta on antud osas AD 2, alalõigus AD 2.11.
4.1 Lennuvälja prognostiline teenindamine
Keskkonnaagentuur (KAUR) osutab Eesti tsiviillennuväljadele prognoosteenust.
4.1.1 Prognoosid lennuväljade kohta

Prognoosid lennuväljade kohta ja korrektiivid nendele koostatakse TAF koodis ja edastatakse rahvusvahelistesse OPMET infopankadesse ja SADIS keskustesse AFTN/AMHS kaudu.

Tabel GEN 3.5.4 Prognoosid lennuväljade kohta
Lennuväli
TAF kehtivuse periood
Bülletään
TAF koostamise aeg
TREND
Lennart Meri Tallinn (EETN)0024, 0606, 1212, 1818FTEO31
30 min enne jõustumisaja algust
Olemas
Kuressaare (EEKE)O/R, 2 HR PNFCEO32
HR enne jõustumisaja algust
Ei ole
Kärdla (EEKA)O/R, 2 HR PNFCEO32
Ei ole
Pärnu (EEPU)O/R, 2 HR PNFCEO32
Ei ole
Tartu (EETU)O/R, 2 HR PNFCEO32
Ei ole
Ämari militaarlennuväli (EEEI)
0024, 0606, 1212, 1818FTEO33
30 min enne jõustumisaja algust
Olemas

Lennuväljadel, kus TAF väljastatakse nõudmisel (O/R):
 • tuleb tellimus esitada vastava lennujaama ATS-üksusele või meteoroloogia teenistusele;
 • Tartu lennuväljal (EETU) tuleb tellimus esitada Tartu lennuvälja MET üksusele;
 • TAF kehtivuse periood on 6 tundi.
 • Kuressaare lennuvälja (EEKE) ja Tartu lennuvälja (EETU) TAF põhineb AUTO METAR-il, kui see väljastatakse väljaspool MET üksuse tööaega.
4.1.2 Maandumisprognoos (TREND)

Maandumisprognoos koosneb lennuväljal oodatavatest märkimisväärsetest meteoroloogiliste tingimuste muutumise lühikirjeldusest ning see prognoos lisatakse METAR teatele.

Maandumisprognoosi kehtivusperiood on 2 tundi arvestades teate, mille osa see on, edastamise ajast.

Maandusmisprognoos väljastatakse Lennart Meri Tallinna lennuvälja ja Ämari militaarlennuvälja kohta (vt tabel GEN 3.5.3, EETN AD 2.11 ja EEEI AD 2.11).
4.2 Piirkondlikud prognoosid lendudeks madalatel kõrgustel

Lendudeks madalatel kõrgustel on ette nähtud ohtlike ilmastikutingimuste prognostiline kaart SIGWX SFC – 10000 ft koos tuule- ja õhutemperatuuri prognoosiga kõrgustes, mis väljastatakse fikseeritud kellaaegadeks 06, 09, 12, 15, 18 UTC ja edastatakse Lennuliiklusteeninduse AS-i AIM-üksusele 3 tundi enne kehtivusaja algust.

4.3 Hoiatusteenindus
4.3.1 Lennuvälja hoiatused
Pargitud ja ankurdatud õhusõidukite ning muude seadmete kaitseks Eesti lennuväljadel väljastatakse hoiatusi, kui lennuväljal oodatakse ühe või mitme alljärgneva nähtuse esinemist:
 • äike;
 • rahe;
 • pugi;
 • allajahtunud sademed;
 • lumesadu*;
 • tugev maapealne tuul**;
 • õhutemperatuuri langemine alla 0°C***.
* Hoiatus edastatakse juhul, kui oodatakse mõõdukat või tugevat lumesadu kestvusega 1 tund või rohkem.
** Hoiatus edastatakse, kui maapealse tuule kiiruseks või puhanguteks oodatakse 39 sõlme või rohkem.

*** Hoiatus edastatakse ajavahemikus 1 NOV - 31 MAR õhutemperatuuri langemisel pärast sulaperioodi alla 0°C.

Hoiatused antakse inglise keeles:
 • EEKA;
 • EEKE;
 • EETN;
 • EETU;
 • EEPU.
4.3.2 Tuulenihke hoiatused

Oodatavast tuulenihkest antakse hoiatus ainult Lennart Meri Tallinna lennuvälja kohta ja hoiatus edastatakse vastavatele ATS üksustele.

Hoiatused tuulenihke kohta edastatakse inglise keeles.
4.4 Lennudokumentatsioon
4.4.1 Lennudokumentatsiooni (sh meteoroloogilist infot) lennuvälja käitajatele ja lennumeeskonna liikmetele edastab Lennuliiklusteeninduse AS-i AIM üksus H24.

Lennart Meri Tallinna lennuvälja teenindab AIM üksus ja teisi lennuvälju vastav ATS või MET üksus (vt osa AD 2.11).

4.4.2 Lennudokumentatsioon sisaldab:
 • ohtlike ilmastikunähtuste prognostilist kaarti (SWM/SWH on väljastatud WAFC-i poolt),
 • kõrguste tuulte ja õhutemperatuuri prognostilisi kaarte (WAFC),
 • lennuvälja prognoose (TAF, TAF AMD) alg- ja sihtlennuväljade kohta ning stardi, marsruudi ja sihtlennuvälja varulennuväljade kohta,
 • regulaarseid ilmateateid (METAR) ja valikuliselt spetsiaalteateid (SPECI) siht- ja varulennuväljade kohta,
 • SIGMET-infot,
 • piirkondlik prognoos lendudeks madalatel kõrgustel (SWL – ette valmistatud Keskkonnaagentuuri poolt SIGWX SFC – 10000 ft kaart), vajadusel.
4.5 Briifing ja/või konsultatsioon
4.5.1 Sünoptiku konsultatsiooni on võimalik saada telefonil 666 0932 eesti, inglise ja/või vene keeles.
4.5.2 Lühendid, mida kasutatakse lennudokumentatsiooni, kaartide ja võimalike konsultatsiooni liikide tähistamiseks on AD 2.11 osas.
Kaardid

S =

maapinna analüüs (viimane kaart)

T =

tropopausi kaart

U =

ülemise õhuruumi analüüs (viimane kaart)

SWH =

oluliste ilmanähtuste ülemistes kõrgustes kaart

P =

ülemise õhuruumi prognostiline kaart

SWM =

oluliste ilmanähtuste keskmistes kõrgustes kaart

W =

oluliste ilmanähtuste kaart

SWL =

oluliste ilmanähtuste madalates kõrgustes kaart

Ettenähtud briifing / konsultatsioon
Lennudokumentatsiooni tüübid

P =

isiklik konsultatsioon

C =

kaardid

T =

telefon

CR =

ristlõige

TV =

sisetelevisiooni süsteem

PL =

vaba tekst lennunduse lühenditega

D =

selfbriifingu terminal

TB =

tabelikujulised vormid

4.5.3 Meteoradari informatsioon on saadaval Keskkonnaagentuuri veebilehel:

5 Käitajatelt nõutav info

Ei ole

6 Ettekanded õhusõidukite pardalt

6.1 Tallinna lennuinfopiirkonnas käitatav õhusõiduk peab esimesel võimalusel teavitama lennuliiklusteenistust pärast alljärgnevate tingimuste avastamist:
 1. mõõdukas või tugev turbulents; või
 2. mõõdukas või tugev jäätumine; või
 3. äikesepilved kas rahega või ilma, mis on varjatud, maskeeritud, laiaulatuslikud või pugijoone kujul; või
 4. muud avastatud meteoroloogilised tingimused (nt tuulenihe või vulkaanituha pilv), mis kapteni arvates avaldavad mõju ohutusele või märgatavalt mõjutavad teiste õhusõidukite käitamise efektiivsust.

6.2 Kui kasutatakse raadiosidet, peab spetsiaalne ettekanne sisaldama järgmiseid elemente:
Teatetüübi nimetus
1. osa −Asukoha informatsioon
Õhusõiduki tunnus
Asukoht või laius- ja pikkuskraadid
Kellaaeg
Lennutasand või kõrgus merepinnast
3. osa −Meteoroloogiline info
Meteoroloogiline info p 6.1 nimekirjas punktidest a) kuni d).

6.3 Tuulenihke avastamisel lennu stardijärgsel tõusul või lähenemisetapil tuleb vaatluse ettekandesse lisada õhusõiduki tüüp.
Kui tuulenihke olemasolust lennu stardijärgsel tõusul või lähenemisetapil oli eelnevalt ette kantud või oli tuulenihe prognoositud, peab kapten tuulenihke mitteavastamisel teatama sellest esimesel võimalusel vastavale ATS üksusele, välja arvatud juhul, kui kapten on teadlik, et ATS üksusele on sellest juba teatanud mõni eelmine õhusõiduk.

7 VOLMET-teenindus

Ei ole

8 SIGMET-teenindus

Tabel 3.5.8 SIGMET-teenindus
MWO nimi / asukohaindeks
Tööaeg
Teenindatav FIR või CTA
SIGMET-i tüüp / kehtivus
SIGMET-i eriprotseduurid
AIRMET protseduurid
Teenindatav ATS-üksus
Lisainfo
12345678
TALLINN/EEMHH24Tallinn FIRSIGMET / 4 HR
Ei ole
Ei ole
Tallinn TWR
Tallinn APP
Tallinn ACC
Ei ole
8.1 Üldosa
Keskkonnaagentuur täidab meteoroloogiateenistuse kohustusi, mis sisaldab pidevat ilmatingimuste jälgimist Tallinna lennuinfopiirkonnas ja SIGMET-info väljastamist.
SIGMET-teated väljastatakse ühe või mitme alljärgneva ohtliku ilmastikunähtuse olemasolu või oodatava esinemise kohta:
 • äike
  • pimendatud
  • varjatud
  • sageli esinev
  • pugijoon
  • pimendatud rahega
  • varjatud rahega
  • sagedased rahega
  • pugijoon rahega;
 • tugev turbulents;
 • tugev jäätumine;
 • tugev jäätumine allajahtunud vihma tõttu;
 • vulkaani tuhk;
 • tuumasaaste pilv.
SIGMET-teated koostatakse lahtise tekstina ICAO lühenditega. Teated nummerdatakse järjestikku iga päeva jaoks alates kell 00.01 UTC. SIGMET-teate kehtivusaeg ei ületa 4 tundi.

9 Muud automatiseeritud meteoroloogilised teenindused

ATIS-te edastused on olemas Lennart Meri Tallinna lennuväljal, Tartu lennuväljal ja Ämari militaarlennuväljal. Vastavalt Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 11, ptk 4 p 4.3.7 sisaldab ATIS-e poolt edastatav info järgnevaid elemente (tabel 3.5.9).

Iga edastus algab alfabeetilise tunnusega.

Tabel GEN 3.5.9 Muud automatiseeritud meteoroloogilised teenindused
Teeninduse tähisEdastatav infoAla, marsruudi ja lennuvälja kattuvusMärkused
1234
Lennuvälja automaatne infoteenindusJärgnev informatsioon edastatakse antud järjekorras:
 1. Rahvusvaheline Tallinna lennujaam;
 2. saabumise ja väljumise tähis - NIL;
 3. teate designaator;
 4. vaatlus (avaldamisaeg) UTC;
 5. oodatav lähenemisprotseduuri tüüp;
 6. kasutusel oleva raja tähis;
 7. olulised rajakatte olukorrad, kui kohaldatavad;
 8. pidurdamistingimused, kui kohaldatavad;
 9. pidurdamiskoefitsent, kui kohaldatav;
 10. viivitamine ootetsoonis, vajadusel;
 11. üleminekutasand;
 12. oluline operatsiooniline info - NIL;
 13. pinnatuule suund ja kiirus, k.a. oluline muutus;
 14. nähtavus;
 15. rajanähtavus, kui olemas;
 16. hetke ilm;
 17. pilved allpool 5000 ft, CB, vertikaalne nähtavus, kui taevas on kaetud (pimendatud);
 18. õhu temperatuur;
 19. kastepunkti temperatuur;
 20. QNH;
 21. muu olemasolev informatsioon olulistest meteoroloogilistest nähtustest, vajadusel;
 22. TREND prognoos;
 23. spetsiifilised ATIS instruktsioonid, vajadusel.

Rahvusvaheline Lennart Meri Tallinna lennujaam 1)

ATIS tegevusraadius VHF kanalil:
FL 150 / 40 NM

Kanal:
124.880

Tööaeg:
H24

Keel:
EN

Saadaval telefoni teel:
+372 625 8210

Märkus: Lennart Meri Tallinna lennuvälja meteoroloogilise briifingu info on osas EETN AD 2.11.

Lennuvälja automaatne infoteenindusJärgnev informatsioon edastatakse antud järjekorras:
 1. Ämari militaarlennuväli;
 2. saabumise ja väljumise tähis;
 3. teate designaator;
 4. vaatlus (avaldamisaeg) UTC;
 5. oodatav lähenemisprotseduuri tüüp, kui vajalik;
 6. kasutusel oleva raja tähis;
 7. olulised rajakatte olukorrad, kui olemas;
 8. pidurdamistingimused, kui olemas;
 9. pidurdamiskoefitsent, kui olemas;
 10. viivitamine ootetsoonis, kui vajalik;
 11. üleminekutasand, kui olemas;
 12. oluline operatsiooniline info, kui olemas;
 13. pinnatuule suund ja kiirus, k.a. oluline muutus;
 14. nähtavus;
 15. rajanähtavus, kui olemas;
 16. hetke ilm;
 17. pilved allpool 5000 ft, CB, vertikaalne nähtavus, kui taevas on kaetud (varjatud);
 18. õhutemperatuur;
 19. kastepunkti temperatuur;
 20. QNH;
 21. muu olemasolev informatsioon olulistest meteoroloogilistest nähtustest, kui olemas;
 22. TREND prognoos - saadaval MET-üksuse tööajal;
 23. spetsiifilised ATIS instruktsioonid, kui olemas.

Ämari militaarlennuväli 2)

ATIS tegevusraadius VHF kanalil:
FL 150 / 40 NM

Kanal:
123.880

Tööaeg:
H24

Keel:
EN

Saadaval telefoni teel:
+372 717 3310

Märkused:

Ämari lennuvälja meteoroloogilise briifingu info on osas EEEI AD 2.11.

ATIS-e ülekanne põhineb METAR-il ja uuendatakse vajadusel SPECI-l põhinevana.

Lennuvälja automaatne infoteenindusJärgnev informatsioon edastatakse antud järjekorras:
 1. Rahvusvaheline Tartu lennujaam;
 2. saabumise ja väljumise tähis - NIL;
 3. teate designaator;
 4. vaatlus (avaldamisaeg) UTC;
 5. oodatav lähenemisprotseduuri tüüp;
 6. kasutusel oleva raja tähis;
 7. olulised rajakatte olukorrad, kui kohaldatavad;
 8. pidurdamistingimused, kui kohaldatavad;
 9. pidurdamiskoefitsent, kui kohaldatavad;
 10. viivitamine ootetsoonis, vajadusel;
 11. üleminekutasand;
 12. oluline operatsiooniline info - NIL;
 13. pinnatuule suund ja kiirus, k.a. oluline muutus;
 14. nähtavus;
 15. rajanähtavus, kui olemas;
 16. hetke ilm;
 17. pilved allpool 5000 ft, CB, vertikaalne nähtavus, kui taevas on kaetud (pimendatud);
 18. õhutemperatuur;
 19. kastepunkti temperatuur;
 20. QNH;
 21. muu olemasolev informatsioon olulistest meteoroloogilistest nähtustest, vajadusel;
 22. TREND prognoos - NIL;
 23. spetsiifilised ATIS instruktsioonid, kui olemas.

Rahvusvaheline Tartu lennujaam 3)

ATIS tegevusraadius VHF kanalil:
FL 200 / 60 NM

Kanal:
123.130

Tööaeg:
H24

Keel:
EN

Saadav telefoni teel:
+372 730 9212

Märkus: Tartu lennuvälja meteoroloogilise briifingu info on osas EETU AD 2.11.

1) ATIS-e edastus on pideva ja korduva loomuga, mis antakse välja regulaarselt järgneva tunni igal 20 ja 50 minutil METAR-teatega ja vajadusel uuendatakse vastavalt SPECI-teate järgi, vastavalt Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 3 standarditele ja muudatustele aeronavigatsiooniteabes. Nõuded SPECI-teadetele on ära näidatud punktis 3.1.2.

2) ATIS-e edastus on pideva ja korduva loomuga, mis antakse välja regulaarselt meteoroloogiatalituse tööaegadel järgneva tunni igal 50 minutil ning väljaspool meteoroloogiatalituse tööaega automaatselt järgneva tunni igal 20 ja 50 minutil. Meteoroloogiatalituse tööajad on märgitud osas EEEI AD 2.11.

3) ATIS-e edastus on pideva ja korduva loomuga, mis antakse välja regulaarselt meteoroloogiatalituse tööaegadel järgneva tunni igal 20 ja 50 minutil METAR-teatega ja vajadusel uuendatakse vastavalt SPECI-teate järgi ning väljaspool meteoroloogiatalituse tööaega automaatselt järgneva tunni igal 20 ja 50 minutil. Meteoroloogiatalituse tööajad on märgitud osas EETU AD 2.11.