GEN 3.3 LENNULIIKLUSTEENINDUS

1 Vastutav teenistus

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts on volitatud vastutama lennuliiklusteeninduse eest p 2 märgitud piirkonnas, välja arvatud Kärdla, Kuressaare, Pärnu lennuvälju ja Ämari militaarlennuvälja ümbritsev õhuruum lennuvälja tööajal, kus lennuliiklusteeninduse eest vastutab vastava lennujaama ATS üksus (vt p 6).

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Kanali põik 3 
Rae küla, Rae vald
Harjumaa 10112
Tel:625 8230
Faks:625 8200
E-post:eans@eans.ee
AFS:Ei ole
URL:www.eans.ee

Teenindust osutatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 2 –Lennureeglid
Lisa 11 –Lennuliiklusteenused
Doc 4444 –Lennuliiklusteeninduse protseduurid – Lennu-
reeglid ja lennuliiklusteenistused (PANS-RAC)
Doc 8168 –Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)
Doc 7030 –Regionaalsed lisaprotseduurid

Erinevused nendest sätetest on toodud p GEN 1.7.

2 Vastutuspiirkond

Lennuliiklusteenindus on ette nähtud kogu Eesti territooriumi jaoks, kaasa arvatud territoriaalveed ja Tallinna lennuinfopiirkonnas avamere kohal olev õhuruum.

3 Teeninduse liigid

On ette nähtud järgmised teeninduse liigid:
Lennuväljadel on ette nähtud järgmised teeninduse liigid:

4 Käitajate ja lennuliiklusteeninduse vaheline koostöö

Koostöö käitajate ja lennuliiklusteeninduse vahel on korraldatud kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 11 –Lennuliiklusteenused, p 2.15
Doc 4444 –Lennuliiklusteeninduse protseduurid – Lennureeglid ja lennuliiklusteenistused (PANS-RAC), IX osa p 2.1.1.4 ja 2.1.1.5

5 Minimaalne lennukõrgus merepinnast

ENR 3 osas märgitud minimaalsed lennukõrgused merepinnast ATS marsruutidel on määratud selliselt, et tagada vähemalt 300 m (1000 ft) vertikaalvaru marsruudi telgjoonest 12.5 NM ulatuses asuva kõrgeima takistuse kohal.

6 ATS üksuste kontaktandmed (aadresside loetelu)

Üksuse nimi
Postiaadress
Telefoni NR
Telefaksi NR
E-maili aadress
AFS aadress

URL
1234567
KÄRDLA AFISAir Traffic Service
Kärdla Airport
92414 Kärdla, ESTONIA
+372 463 1002
Ei ole
atseeka@tll.aeroEEKAZTZXwww.kardla-airport.ee
KURESSAARE AFISAir Traffic Service
Kuressaare Airport
Roomassaare 1
93815 Kuressaare, ESTONIA
+372 453 0315+372 453 0314kuressaare.ats@tll.aeroEEKEZTZXkuressaare.tallinn-airport.ee
PÄRNU AFISAir Traffic Service
Pärnu Airport
Eametsa küla, Tori vald,
85001 Pärnumaa, ESTONIA
+372 447 5008
Ei ole
parnu.ats@tll.aeroEEPUZTZXparnu.tallinn-airport.ee
TALLINN ACCAir Traffic Service
Estonian ANS
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa, ESTONIA
+372 625 8254+372 625 8203supervisor@eans.eeEETTZQZXwww.eans.ee
TALLINN APPAir Traffic Service
Estonian ANS
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa, ESTONIA
+372 671 0233+372 625 8203supervisor@eans.eeEETTZQZXwww.eans.ee
TALLINN TWRAir Traffic Service
Estonian ANS
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa, ESTONIA
+372 625 8260+372 625 8203supervisor@eans.eeEETNZTZXwww.eans.ee
TARTU AFISAir Traffic Service
Estonian ANS
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa, ESTONIA
+372 671 0244+372 625 8203eetu@eans.eeEETUZTZXwww.eans.ee
ÄMARI TWRÄmari Air Traffic Service
Ämari Airbase
Ämari, Vasalemma vald
76102 Harjumaa, ESTONIA
+372 717 3415
Ei ole
airbase-atc@mil.eeEEEIZTZXwww.mil.ee