GEN 2.3 KAARTIDE TINGMÄRGID

1 Lennuväljad

Tsiviillennuväli (maalennuväli)


Militaarlennuväli (maalennuväli)


Avariilennuväli või seadmeteta lennuväli


Mahajäetud või suletud lennuväli


Kopteriväljak


Lennuväli kasutamiseks kaartidel, kui lennuvälja klassifikatsioon ei ole nõutav


Lennuväli, millel protseduur kehtib


2 Raadionavigatsiooniseadmed

Põhiline raadionavigatsiooniseade


Ringsuunaline raadiomajakas - NDB


Kauguse mõõtmise seade - DME


VHF ringsuunaline raadioseade - VOR


Ühendatud VOR ja DME raadionavigatsiooniseadmed


VOR-i ja TACAN-i (ultrakõrgsagedusega taktikaline navigatsiooniseade) kombinatsioon - VORTAC


Asimuudiring (tavaliselt kasutatakse koos VOR, VOR/DME ja VORTAC sümbolitega)


ILS plaanivaade

ILS profiilivaade

3 Õhuruum


Lennuinfopiirkond - FIR

Lähiala - CTR

Lennuinfotsoon - FIZ

Lennuvälja liikluse tsoon - ATZ

Lähenemisala - TMA

Piirangutega õhuruum (keelu-, piirangu- või ohuala)Ajutiselt eraldatud ala - TSA


Tundliku fauna ala

Kohustuslik ettekandepunkt

Ettekandepunkt nõudmisel

Lõpplähenemise kontrollpunkt

Kontrollitav marsruut

Langevarjuhüpete koht

Paraplaanide ja deltaplaanide ala

Fly-by punkt

Fly-over punkt

4 Lennuväljakaardid

Kõvakattega rada

Katteta rada

Pidurdusala

Takistustevaba riba

Post, torn, teravik, antenn jne

Puu või põõsas

Piirdeaed

Ruleerimisteed ja parkimisalad

Hoone

Lennuvälja viitepunkt

Punkt-tuli

Takistuse tuli

Tuulekott (valgustatud/valgustamata)

Stopptuled

Raja ootekoht (skeem A)

Raja ootekoht (skeem B)

Püüdursüsteem

Nähtavus rajal - RVR

5 Takistused

Punkti kõrgus

Takistused (valgustatud/valgustamata)

Grupp takistusi (valgustatud/valgustamata)

Kõrgtakistus – valgustatud (1000 jalga üle maapinna)

Tuulejõujaam

Tuulepark

Meretuli

Kursiivis numbrid näitavad takistuse tipu kõrgust merepinnast.
Numbrid sulgudes näitavad kõrgust mingi tasapinna suhtes.

6 Muud

Riigipiir

Territoriaalveepiir

Eesti-Vene kontrolljoon

Linn või suurem asula


Asula

Telefoni- või kõrgepingeliin

Isogonaal

Kirik

Kaevandus

Sadam

Suur tehas

Tuhamägi

2-realine maantee

Põhimaantee

Tugimaantee

Raudtee

Raudtee (kaks või enam rada)

Raudteejaam

Hoonestatud ala

Mets

Veekogud

Soo/raba

Väike jõgi

Rannajoon