GEN 2.2 AERONAVIGATSIOONITEABE VÄLJAANNETES SISALDUVAD LÜHENDID

Tärniga (*) märgitud lühendid kas erinevad ICAO Doc 8400-s sisalduvatest või puuduvad nimetatud dokumendis.

† Raadiotelefonsidet kasutades edastatakse lühendid ja terminid kõnekeeles.

‡ Raadiotelefonsidet kasutades edastatakse lühendid ja terminid tähtede kaupa mittefoneetilises vormis.

** Signaal on kasutatav ka sides mereraadiojaamaga.

# Kasutamiseks vaid telegraafisüsteemis.

A - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A Oranž
AAA (või AAB, AAC...jne, järjest) Muudetud meteoroloogiline teade (teate tüübi nimetus)
A/A Õhk-õhk
AAD Ettenähtud kõrgushälve
AAIM Õhusõiduki autonoomne terviklikkuse kontroll
AAL Lennuvälja tasapinna kohal
AAR Õhk-õhk/õhus tankimine
ABI Eelnev piiriületusinfo
ABM Traaversil
ABN Lennuvälja majakas
ABT Ligikaudu, umbes
ABV Kohal
AC Kõrgrünkpilved
ACARS Õhusõiduki side adresseerimis- ja ettekandesüsteem †
ACAS Kokkupõrke vältimise süsteem †
ACC Piirkondlik lennujuhtimiskeskus või piirkondlik lennujuhtimine ‡
ACCID Teade lennuõnnetusest
ACFT Õhusõiduk
ACK Kinnitus vastuvõtu kohta
ACL Kõrgusmõõturi kontrollimise koht
ACN Õhusõiduki klassifikatsiooninumber
ACP Vastuvõtt (teate tüübi nimetus)
ACPT Vastu võtma või vastu võetud
ACS* Piirkondlik lennujuhtimine
ACT Aktiivne või aktiveeritud või aktiivsus
AD Lennuväli
ADA Nõustatav piirkond
ADC Lennuväljakaart
ADDN Lisa või lisa-
ADF Automaatpeilimisseadmed ‡
ADIZ Õhukaitse tuvastusvöönd †
ADJ Külgnev
ADO Lennuvälja büroo (määratleda teenistus)
ADR Nõustatav marsruut
ADS Aadress (kui lühendit kasutatakse korduse küsimisel, eelneb lühendile küsimärk (IMI), näiteks IMI ADS) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
ADS Automaatne sõltuv seire
ADS-B Automaatse sõltuva seire üldsaade ‡
ADS-C Lepinguline automaatne sõltuv seire ‡
ADSU Automaatse sõltuva seire jälgimispunkt
ADVS Nõustamisteenindus
ADZ Teatama
AES Õhusõiduki maapealne jaam
AFIL Õhus edastatud lennuplaan
AFIS Lennuvälja lennuinfoteenindus
AFM Jah või kinnitama või jaatav vastus või õige
AFS Aeronavigatsiooniline fikseeritud teenindus
AFT Pärast ...(aeg või koht)
AFTN Aeronavigatsiooniline fikseeritud elekterside võrk ‡
A/G Õhk-maa
AGA Lennuväljad, lennumarsruudid ja maapealsed seadmed
AGL Maapinna kohal
AGN Uuesti
AIC Aeronavigatsioonilise info ringkiri
AIDC ATS-sisene andmeside
AIM Aeronavigatsiooniteabe korraldus
AIP Lennundusteabe kogumik
AIRAC Aeronavigatsiooniteabe reguleerimise ja kontrolli süsteem
AIREP Ettekanne õhusõidukilt †
AIRMET Info marsruudil esinevate ilmastikunähtuste kohta, mis võivad mõjutada õhusõidukite käitamise ohutust väikestel kõrgustel †
AIS Aeronavigatsiooniteabe teenistus
ALA Laskumispiirkond
ALERFA Häireseisund †
ALR Häire (teate tüübi nimetus)
ALRS Häireteenindus
ALS Lähenemistulede süsteem
ALT Kõrgus merepinnast
ALTN Vahelduv, vaheldudes (vahelduva värviga tuli)
ALTN Varu (lennuväli)
AMA Piirkonna minimaalne kõrgus merepinnast
AMC* Õhuruumi korraldamise üksus
AMD Muutma või muudetud (kasutatakse meteoroloogilise teate muutmise tähistamiseks, teate tüübi nimetus)
AMDT Muudatus (AIP muudatus)
AMS Aeronavigatsiooniline mobiilteenindus
AMSL Keskmise merepinna kohal
AMSS Aeronavigatsiooniline mobiilne satelliitteenindus
ANC Lennunduskaart – 1:500 000 (järgneb nimetus)
ANCS Väiksemastaabiline õhunavigatsiooni kaart (järgneb nimetus ja mastaap)
ANS Vastus, vastama
AO Lennuoperaator
AOC Lennuväljatakistuste kaart (järgneb tüüp ja nimetus)
AP Lennujaam
APAPI Lihtsustatud täppislähenemistrajektoori näitur †
APCH Lähenemine
APDC Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (järgneb nimetus)
APN Perroon
APP Lähenemislennujuhtimisüksus või lähenemislennujuhtimine või lennujuhtimisteenindus lähenemisel
APR Aprill
APRX Ligikaudne või ligikaudu
APSG Pärast ülelendu
APU abimootor, abijõuseade
APV Kinnitama või kinnitatud või kinnitus
APV Vertikaalinformatsiooniga lähenemisprotseduur
ARC Piirkonnakaart
ARNG Korraldama
ARO Lennuliiklusteeninduse büroo ehk ATS büroo
ARP Lennuvälja viitepunkt
ARP Ettekanne õhust (teate tüübi nimetus)
ARQ Automaatne veaparandus
ARR Saabumine (teatetüübi tähis)
ARR Saabuma või saabumine
ARS Eriettekanne õhust (teate tüübi nimetus)
ARST Pidurdamine (näidata õhusõiduki pidurdusseadmed (või nende osa))
AS Kõrgkihtpilved
ASC Tõus kuni või tõusen kuni
ASDA Kasutatav katkestatud stardi distants
ASE Kõrgusmõõtesüsteemi viga
ASHTAM Eriseeria NOTAM, millega teavitatakse kindlas formaadis lennuliikluse seisukohalt olulistest muudatustest vulkaanilisest aktiivsusest, vulkaanipurskest või vulkaanituha pilvest
ASPH Asfalt
AT Kell (järgneb aeg, millal prognoositakse ilma muutust)
ATA Tegelik saabumisaeg ‡
ATC Lennujuhtimine (üldmõiste) ‡
ATCSMAC Lennujuhtimise seire miinimumabsoluutkõrguste kaart (järgneb nimetus)
ATD Tegelik väljumisaeg ‡
ATFM Lennuliiklusvoo juhtimine
ATIS Lennuvälja automaatinfoteenindus †
ATM Lennuliikluse korraldamine
ATN Aeronavigatsioonilise elekterside võrk
ATP ... (aeg või koht)
ATS Lennuliiklusteenindus
ATTN Tähelepanu
AT-VASIS Ühepoolne visuaallähenemisglissaadi indikaatorsüsteem †
ATZ Lennuväljaliikluse tsoon
AUG August
AUTH Lubatud või luba
AUP* Õhuruumi kasutamise plaan
AUW Kogukaal
AUX Abi-
AVBL Kasutatav või kasutatavus
AVG Keskmine
AVGAS Aviobensiin †
AWOS Automaatne ilmavaatlussüsteem
AWTA Teatage, mis kellaajal on võimalik
AWY Lennutrass
AZM Asimuut
B - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B Sinine
BA Pidurdamise efektiivsus
BARO-VNAV Baromeetriline püstsuunaline navigeerimine †
BASE Pilve alapiir †
BCFG Udulaigud
BCN Majakas (maapealne aeronavigatsiooniline tuli)
BCST Raadiosaade
BDRY Piir
BECMG (Millekski) üle minema
BFR Enne...
BKN Rebenenud
BL Madaltuisk (millele järgneb DU=tolm, SA=liiv või SN=lumi)
BLDG Ehitis
BLO Allpool pilvi
BLW Allpool....
BOMB Pommitamine
BR Uduvine
BRF Lühike (kasutatakse viitamaks soovitud või nõutud lähenemise tüübile)
BRG Peiling
BRKG Pidurdamine
BS Kommertssaatejaam
BTL Kihtide vahel
BTN Vahel
BUFR Binaarne universaalne formaat meteoroloogiliste andmete esitamiseks
C - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C Keskmine (eelneb rajatähise number paralleelse raja määratlemiseks)
C Kraadi Celsiuse järgi
CA Kurss absoluutkõrgusele (lennutasandile)
CAT Kategooria
CAT Turbulents selges taevas
CAVOK Nähtavus, pilvisuse kõrgus ja tegelik ilm on parem kui ettenähtud väärtused või tingimused †
CB Rünksajupilved ‡
CC Kiudrünkpilved
CCA (või CCB, CCC...jne., järjest) Parandatud meteoroloogiline teade (teate tüübi nimetus)
CD Kandela
CDN Koordineerimine (teate tüübi nimetus)
CDR Tingimuslik marsruut
CF Lülitu sagedusele...
CF Kurss tähisele
CFM Kinnita või kinnitan (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
CGL Juhtimistuli(tuled) ringilennul
CH Kanal
CH Kanali edastusvõime katkematuse kontroll, mis võimaldab võrrelda kanalist saabunud teadete järjekorranumbreid logifailis sama kanali kaudu saabunud teadetega (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) #
CHEM Keemiline
CHG Modifikatsioon (teate tüübi nimetus)
CI Kihtpilved
CIDIN† ICAO andmevahetuse üldvõrk
CIT Suurte linnade kohal või lähedal
CIV Tsiviil
CK Kontroll, kontrollima
CL Telgjoon
CLA Jäätumine läbipaistva jääga
CLBR Kalibreerimine
CLD Pilv
CLG Väljakutse
CLIMB-OUT Stardijärgse tõusu ala
CLR Lubama või lubatud kuni....... või luba
CLRD Kasutuseks lubatud rada (rajad) (kasutatakse METAR/SPECI teadetes)
CLSD Suletud või suletakse
cm Sentimeeter
CMB Tõuske kuni või tõus kuni
CMPL Lõpetamine või lõpetatud või lõpetama
CNL Tühistama või tühistatud
CNL Lennuplaani tühistamine (teate tüübi nimetus)
CNS Side, navigatsioon ja seire
COM Side
CONC Betoon
COND Tingimus
CONS Pidev, kestev
CONST Ehitis või ehitatud
CONT Jätkama või jätkuv
COOR Koordineerima või koordineerimine
COORD Koordinaadid
COP Ümberlülituspunkt
COR Parandama või parandatud või parandus (kasutatakse märkimaks parandatud meteoroloogilist teadet; teate tüübi nimetus)
COT Rannikul
COV Katma või kaetud või kattev
CPDLC Lennujuhi ja piloodi vaheline andmeside ‡
CPL Kehtiv lennuplaan (teate tüübi nimetus)
CRC Tsükkelkoodkontroll
CRP Kohustuslik ettekandepunkt
CRM Kokkupõrkeohu mudel
CRZ Lend reisirežiimil
CS Kutsung
CS Kiudkihtpilved
CTA Lennujuhtimispiirkond
CTAM Tõuse kuni ... ja säilita
CTC Sidet looma
CTL Juhtimine
CTN Hoiatus
CTR Lähiala
CU Rünkpilved
CUF Rüngakujulised
CUST Toll
CVR Kabiinimagnetofon
CW Mittesumbuv laine
CWY Takistustevaba riba
D - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D Ohuala (järgneb ohuala tähis)
D Alla, vähenema (RVR tendents eelneva 10 min. jooksul)
DA Otsusekõrgus merepinnast
D-ATIS Andmekanaliga lennuvälja automaatinfoteenindus †
DCD Kahekanaliline dupleksside
DCKG Dokkimine
DCP Referentsellipsoidiga määratud ristumiskoht
DCPC Otseside lennujuht-piloot
DCS Kahekanaliline simpleksside
DCT Otse... (seoses lennuplaani ja lähenemisega)
DE Kellelt (eelneb kutsungile või jaamatunnusele) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
DEC Detsember
DEG Kraadid või kraadi
DEP Väljuma või väljumine
DEP Väljumine (teate tüübi nimetus)
DEPO Sadestus, sadestuspinnakatmine
DER Raja väljalennupoolne ots
DES Laskuma kuni või laskumine kuni
DEST Sihtkoht
DETRESFA Õnnetusseisund †
DEV Kõrvalekalle või kõrvalekalduv
DF Peilimine/peiling
DFDR Digitaalne pardaregistraator
DFTI Vahemaa maandumismärgist
DGS Dokkimise juhtimissüsteem
DH Otsusekõrgus
DIF Hajutama
DIST Vahemaa, kaugus
DIV Kõrvale pöörama või kõrvale pöörav
DLA Viivitus või viivitub
DLA Viivitus (teate tüübi nimetus)
DLIC Andmekanali avamisvõimalus
DLY Igal päeval
DME Kauguse mõõtmise seade ‡
DNG Oht või ohtlik
DOF Lennukuupäev
DOM Kohalik
DP Kastepunkti temperatuur
DPT Sügavus
DR Arvutuslik navigatsioon
DR Pinnatuisk (järgneb DU=tolm, SA=liiv või SN=lumi)
DRG Jooksul
DS Tolmutorm
DSB Topelt külgala
DTAM Laskuge kuni ... ja säilitage
DTG Kuupäev-kellaaeg grupp
DTHR Nihutatud rajalävi
DTRT Halvenema või halvenev
DTW Neljarattaline telik
DU Tolm
DUC Tihedad ülemised pilved
DUPE See on korduvteade (duplikaat) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) #
DUR Kestus
D-VOLMET Andmekanaliga VOLMET
DVOR Doppler VOR
DW Paarisrattad
DZ Uduvihm
E - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E Ida või idapikkus
EAT Arvatav lähenemisaeg
eAUP* Elektrooniline õhuruumi kasutamise plaan
EB Idasuunas
EDA Absoluutkõrguse erinevusega piirkond
EEE Viga (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) #
EET Kahe ettekandepunkti vaheline arvestuslik lennuaeg
EFC Oodake edasist luba
EFIS Elektrooniliste lennujuhtimismõõdikute süsteem †
EGNOS Euroopa geostatsionaarne navigatsiooni lisasüsteem †
EHF Ekstrakõrgsagedus (30 000 – 300 000 MHZ)
ELBA Hädaolukorra asukohamajakas õhusõidukil †
ELEV Kõrgustasand
ELR Ülisuur tegevusraadius
ELT Hädaolukorras kasutatav majakas-saatja
EM Emissioon
EMBD Varjatud kihis (märkimaks teistes pilvedes varjatud rünksajupilvi)
EMERG Hädaolukord
EN* Inglise keel
END Raja lõpp (nähtavuse suhtes rajal)
ENE Ida–kirre
ENG Mootor
ENR Marsruudil
ENRC Marsruudikaart (järgneb nimetus)
EOBT Arvestuslik liikumise algus
EQPT Varustus
ER Siin… või siinjuures **
ET* Eesti keel
ESE Ida–kagu
EST Arvestama või arvestuslik või arvestus (teate tüübi nimetus)
ETA Arvestuslik saabumisaeg või arvestan saabuvat **‡
ETD Arvestuslik väljumisaeg või arvestan väljumist ‡
ETO Arvestuslik ülelennuaeg määratud punktist
EUR RODEX Euroopa regionaalne OPMET andmevahetus
eUUP* Elektrooniline õhuruumi ajakohastatud kasutamise plaan
EV Iga
EVS Täiustatud vaatesüsteem
EXC Välja arvatud
EXER Õppused või õppusi läbiviiv või õppusi läbi viima
EXP Ootama või oodatav või ootav
EXTD Ulatuma või ulatuv või pikendatud
F - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F Fikseeritud
FA Kurss tähiselt absoluutkõrgusele
FAB* Funktsionaalne õhuruumiosa
FAC Seadmed
FAF Lõpplähenemise kontrollpunkt
FAL Rahvusvahelise õhutranspordi lihtsustamine
FAP Lõpplähenemispunkt
FAS Lõpplähenemise segment
FATO Lõpplähenemis- ja stardiala
FAX Telefaksülekanne
FBL Nõrk (tähistamaks ilmastikunähtuste intensiivsust, tehis- või atmosfäärihäireid, näit. FBL RA=nõrk vihm)
FBZ* Lennuplaani puhvertsoon
FC Lehtrikujulised pilved (tornaado või vesipüks)
FCST Prognoos
FCT Hõõrdekoefitsient
FDPS Lennuparameetrite töötlemissüsteem
FEB Veebruar
FEW Vähe
FG Udu
FIC Lennuinfokeskus
FIR Lennuinfopiirkond ‡
FIS Lennuinfoteenindus
FISA Automatiseeritud lennuinfoteenindus
FIZ* Lennuinfotsoon
FL Lennutasand
FLD Plats
FLG Vilkuv
FLR Signaalraketid
FLT Lend
FLTCK Lennukontroll
FLUC Kõikuv või kõikumine või kõigutatud
FLW Järgnema või järgnev
FLY Lendama või lendav
FM -st, -lt
FM -st, (mis kellaajast prognoositakse ilmamuutust)
FMC Pardaarvuti
FMP* Lennuliiklusvoo juhtimispunkt (osa lennuvoogude korraldamise süsteemist)
FMS Lennu juhtimissüsteem ‡
FMU Lennuvoo juhtimisüksus
FNA Lõpplähenemine
FPAP Lennuteekonna joondamise punkt
FPL Lennuplaan
FPM Jalga minutis
FPR Lennuplaanijärgne marsruut
FR Kütusejääk
FRA* Vabalt valitavate marsruutidega õhuruum
FREQ Sagedus
FRI Reede
FRNG Laskmine/Tulistamine
FRONT Front (seoses ilmaga)
FROST Kristalliline härmatis (kasutatakse lennuvälja hoiatustes)
FRQ Sagedane
FSL Maandumine täieliku peatumisega
FSS Lendude teeninduse jaam
FST Esimene
ft Jalad või jalga (mõõtühik)
FTE Lennu tehniline viga
FTP Fiktiivne lävepunkt (näivlävi)
FTT Lennu tehniline tolerants
FU Suits
FUA* Õhuruumi paindlik kasutamine
FZ Külmumine, külmuv
FZDZ Allajahtunud uduvihm
FZFG Allajahtunud udu
FZRA Allajahtunud vihm
G - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
G Roheline
G Tuule keskmise kiiruse muutuste (puhangud) tähistus (kasutatakse METAR/SPECI ja TAF koodis)
GA Jätka, jätka saatmist (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina)
GA Üldlennundus
G/A Maa-õhk
G/A/G Maa-õhk ja õhk-maa
GAGAN GPS (Globaalse asukohamääramise süsteemi) ja GEO (Geostatsionaarsete satelliitide) toega navigeerimise süsteem †
GAIN Õhkkiiruse või vastutuule kasv
GAMET Piirkonnaprognoos lendude jaoks väikestel kõrgustel
GARP GBAS asimuudi tugipunkt (viitepunkt)
GAT Üldine lennuliiklus
GBAS Maapealne tugisüsteem †
GCA Maa pealt juhitav lähenemissüsteem või maa pealt juhitav lähenemine ‡
GEN Üldine
GEO Geograafiline või tegelik
GES Maapealne tugijaam
GLD Purilennuk
GLONASS Tiirlevate navigatsioonisatelliitide globaalsüsteem †
GLS GBAS maandumissüsteem ‡
GMC Maapealse liikluse kaart (järgneb nimetus)
GND Maa, maapealne
GNDCK Maapealne kontroll
GNSS Globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem ‡
GP Glissaad
GPA Glissaadinurk
GPIP Glissaadiga liitumise punkt
GPS Asukohamääramise globaalsüsteem ‡
GPU Õhusõiduki maapealse toite seade
GPWS Maaga kokkupõrke vältimise süsteem ‡
GR Rahe
GRAS Maapealne piirkondlik tugisüsteem †
GRASS Murukattega maandumisala
GRIB Töödeldud meteoroloogilised andmed koordinaatvõrgu punktiväärtustena, väljendatuna kahendkujul (aeronavigatsiooniline meteoroloogiline kood)
GRVL Kruus
GS Teekonnakiirus
GS Väikesed rahe- ja/või lumeterad
GTS* Ülemaailmne sidesüsteem
GUND Geoidihälve
H - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H Kõrgrõhuala või kõrgrõhukese
H24 Ööpäevaringne teenindus
HA Ootetsoon/ringilt lend kõrgusele
HAPI Kopteri lähenemistrajektoori näitur
HBN Ohumajakas
HDF Kõrgsageduslik peilimisjaam
HDG Kurss
HEL Kopter
HF Kõrgsagedus (3000 – 30 000 KHZ) ‡
HF Ootetsoon/ringilt lend kindlaks määratud punktile
HGT Suhteline kõrgus või kõrgus... kohal
HJ Päikesetõusust päikeseloojanguni
HLDG Lend ootetsoonis
HLS Helikopteri maandumisplats
HM Ootetsoon/ringilt lend käsitsi katkestamiskohani
HN Päikeseloojangust päikesetõusuni
HO Teenindus tagatud kooskõlas käitamistingimustega
HOL Puhkepäev
HOSP Sanitaarõhusõiduk
hPa Hektopaskal
HR Tunnid
HS Teenindus tagatud regulaarlendude sooritamise ajal
HUD Esiklaasiindikaator
HURCN Orkaan
HVDF Kõrg- ja ülikõrgsageduslikud peilimisjaamad (samas kohas)
HVY Raske
HVY Tugev (kasutatakse ilmastikunähtuste intensiivsuse märkimiseks, näit. HVY RA=tugev vihm)
HX Tööaega ei ole kehtestatud
HYR Kõrgemal
HZ Põuavine
Hz Herts (võnget sekundis)
I - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IAC Instrumentaallähenemiskaart (järgneb nimetus)
IAF Alglähenemise kontrollpunkt
IAO Pilvedes ja väljaspool pilvi
IAP Instrumentaallähenemisprotseduur
IAR Lennumarsruutide lõikumine
IAS Indikaatorkiirus ehk mõõteriistakiirus
IBN Identifikatsioonimajakas
IBOF* Integreeritud lennundusteabe büroo (lennuinfo grupp)
IC Jääkristallid (väga väikesed hõljuvad jääkristallid, mida tuntakse ka teemanttolmuna)
ICAO Rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon
ICE Jäätumine
ID Identifitseeriv seade, identifitseerima
IDENT Tunnistamine või tunnus †
IF Vahelähenemise kontrollpunkt
IFF Tunnistamine "oma/võõras"
IFPS Integreeritud esmane lennuplaanide töötlemise süsteem
IFPZ Integreeritud esmaste lennuplaanide töötlemise tsoon
IFR Instrumentaallennureeglid ‡
IGA Rahvusvaheline üldlennundus
ILS Instrumentaalmaandumissüsteem ‡
IM Lähimarker
IMC Instrumentaallennuilm ‡
IMG Immigratsioon
IMI Päring (küsimärk) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina)
IMPR Parandama või parandamine
IMT Viivitamatu või viivitamatult
INA Alglähenemine
INBD Saabuv
INC Pilves
INCERFA Määramatuse seisund †
INFO Informatsioon †
INOP Mittetöötav
INP Kui ei ole võimalik
INPR Teoksil
INS Inertsiaalnavigatsiooni süsteem
INSTL Paigaldama või paigaldatud või paigaldamine
INSTR Instrument
INT Lõikumine
INTL Rahvusvaheline
INTRG Küsija
INTRP Katkesta või katkestus või katkestatud
INTSF Tugevnema või tugevnev
INTST Intensiivsus
IR Jää rajal
IRS Inertsiaalne tugisüsteem
ISA Rahvusvaheline standardatmosfäär
ISB Sõltumatu külgala
ISOL Isoleeritud, eraldi
J - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JAA* Euroopa Ühinenud Lennuametid
JAN Jaanuar
JTST Jugavool
JUL Juuli
JUN Juuni
K - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
kg Kilogrammid
kHz Kiloherts
KIAS Mõõteriistakiirus sõlmedes (indikaatorkiirust, instrumentaalkiirust)
km Kilomeetrid või kilomeetrit
km/h Kilomeetrit tunnis
KPA Kilopaskal
kt Sõlme
kW Kilovatid
L - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L Vasak (eelneb rajatähise number paralleelse raja määratlemiseks)
L Madalrõhuala või madalrõhukese
L Raadiomajakas (keskmajakas, kaugmajakas)
L Liiter
LAM Loogiline kinnitus (teate tüübi nimetus)
LAN Sisemaa
LAT Geograafiline laius
LCA Kohalik, kohapeal, asukoht või asuv
LDA Kasutatav maandumisdistants
LDAH Kasutatav maandumisdistants, kopter
LDG Maandumine
LDI Maandumismärk
LEN Pikkus
LF Madalsagedus (30 – 300 KHZ)
LGT Tuli või valgustus
LGTD Valgustatud
LIH Kõrgintensiivsustuli
LIL Madalintensiivsustuli
LIM Keskintensiivsustuli
LINE Liin (rida) (SIGMET kasutus)
LM Keskraadiomajakas
LMT Kohalik aeg
LNAV Rõhtsuunaline/horisontaalne navigatsioon †
LNG Pikk (kasutatakse soovitava või nõutava lähenemistüübi kohta)
LO Kaugraadiomajakas
LOC Kursimajakas
LONG Geograafiline pikkus
LORAN LORAN (suure tegevusraadiusega navigatsioonisüsteem) †
LOSS Õhkkiiruse või vastutuule kadu
LPV Vertikaalse juhendamisvõimekusega kursimajakas
LR Viimane minu poolt vastuvõetud teade oli... (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina)
LRG Suur tegevusraadius
LS Viimane minu poolt saadetud teade oli... või Viimane teade oli... (kasutamiseks AFS protseduuri signaalina)
LTA Alumine lennujuhtimispiirkond
LTD Piiratud
LTP Tegelik rajalävi
LTT Maapealse sideliini teletaip
LV Nõrk ja keskmine (tuule kohta)
LVE Lahkuma või lahkumine
LVL Lennukõrgus
LVP Piiratud nähtavuse protseduurid
LVPTO* Piiratud nähtavuse protseduurid stardiks
LVTO* Start piiratud nähtavusega
LYR Kiht või kihtidena
M - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M Machi arv (järgneb number)
m Meetrid või meetrit (eelneb number)
M Raja nähtavuskauguse minimaalse väärtuse tähistus (järgneb number METAR/SPECI koodis)
MAA Maksimaalne kehtestatud kõrgus merepinnast
MAG Magneetiline
MAHF Katkestatud lähenemise ootetsooni tähis
MAINT Tehnohooldus
MAP Aeronavigatsioonilised kaardid ja skeemid
MAPT Katkestatud lähenemise punkt
MAR Märts
MAR Merel
MAS A1 kiirgusega käsisimpleks
MASPS* Õhusõiduki süsteemide minimaalsed lennu-tehnilise võimekuse andmed
MATF Katkestatud lähenemise pöörde tähis
MAX Maksimaalne
MAY Mai
MBST Mikropuhang
MCA Minimaalne lõikumiskõrgus merepinnast
MCW Moduleeritud mittesumbuv laine
MDA Minimaalne laskumiskõrgus merepinnast
MDF Kesksagedusega peilimisjaam
MDH Minimaalne suhteline laskumiskõrgus
MEA Minimaalne kõrgus merepinnast marsruudil
MEHT Minimaalne silmade tasapinna kõrgus läve suhtes (visuaallähenemisglissaadi indikaatori jaoks)
MET Meteoroloogiline või meteoroloogia †
METAR Regulaarne ettekanne ilma kohta (aeronavigatsioonilises meteoroloogilises koodis) †
MET REPORT Kohalik regulaarne meteoroloogiline ettekanne (lühendatud tavakeeles)
MF Kesksagedus (300 – 3000 KHZ)
MHA Minimaalne ootetsooni kõrgus
MHDF Kesk- ja kõrgsagedusega peilimisjaamad (samas kohas)
MHVDF Kesk-, kõrg- ja ülikõrgsagedusega peilimisjaamad (samas kohas)
MHz Megaherts
MID Keskel (nähtavuse suhtes rajal)
MIFG Madal udu (maapinna kohal)
MIL Sõja-
MIN Minutid või minutit **
MIS Puuduv... (ülekande tunnus) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina)
MKR Markeerraadiomajakas
MLS Mikrolaine maandumissüsteem ‡
MM Keskmarker
MNM Minimaalne
MNPS Navigatsioonikarakteristikute minimaalsed tehnilised tingimused
MNT Kontrollima või kontrollimine või kontrollitud
MNTN Säilitama
MOA Sõjaväe käitamispiirkond
MOC Minimaalne kõrgusvaru takistuste kohal (nõutav)
MOCA Minimaalne lubatud kõrgus takistuste kohal
MOD Mõõdukas (kasutatakse märkimaks ilmastikunähtusi, tehis- ja atmosfäärihäireid, näit. MODRA=mõõdukas vihm)
MON Mägede kohal
MON Esmaspäev
MOPS Käitamisparameetrite minimaalstandardid †
MOV Liikuma või liikuv või liikumine
MPS Meetrit sekundis
MRA Vastuvõtu minimaalkõrgus merepinnast
MRG Keskmine tegevusraadius
MRP ATS/MET ettekandepunkt
MS Miinus
MSA Minimaalne sektorikõrgus merepinnast
MSAS Mitmefunktsionaalsete transpordisatelliitide süsteemil (MTSAT) baseeruv tugisüsteem †
MSAW Madalaima ohutu kõrguse hoiatus
MSG Teade
MSL Keskmine merepind
MSR Teade või sõnum... (sh ka sideseansi tunnuskoodid) on valesti suunatud (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) #
MSSR Monoimpulss seire sekundaarradar
MT Mägi
MTU Meetermõõdustiku ühik
MTW Mäestikulained
MTOM Suurim stardimass
MTOW* Suurim stardikaal
MVDF Kesk- ja ülikõrgsagedusega peilimisjaamad (samas kohas)
MWO Ilmavaatlusjaam
MX Jäätumise segavorm (valge ja läbipaistev)
N - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N Põhi või põhjalaius
N RVR tendents muutuseta (nähtavuses rajal eelmise 10 minuti jooksul)
NADP Mürapiiranguga lahkumisprotseduur
NASC Riigi AIS-i keskus †
NAT Põhja Atlandi
NAV Navigatsioon
NAVAID Navigatsioonivahend
NB Põhjasuunas
NBFR Mitte enne
NC Muutuseta
NCD Pilvi ei ole tuvastatud (kasutatakse automatiseeritud METAR/SPECI teadetes)
NDB Ringsuunaline raadiomajakas ‡
NDV Nähtavust erinevates suundades ei ole võimalik esitada (kasutatakse automatiseeritud METAR/ SPECI teadetes)
NE Kirre
NEB Kirde suunas
NEG Ei või negatiivne või luba ei anta või see ei ole õige
NEFAB* Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumiosa
NGT Öö
NIL Ei ole või mul ei ole midagi teile edastada **
NM Meremiilid või meremiili
NML Normaalne
NN Nimetu
NNE Põhi–kirre
NNW Põhi–loe
NO Ei (negatiivne) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina)
NOF Rahvusvaheline NOTAM-büroo
NONSTD Ebastandardne
NOSIG Olulisi muudatusi ei ole (kasutatakse trend-tüüpi maandumisprognoosides)
NOTAM Teade, mis sisaldab aeronavigatsiooniseadme, -teeninduse, -protseduuri või -ohu kehtestamist, seisukorda või muudatust puudutavat informatsiooni, mille kohta teabe õigeaegne edastamine on oluline lennutegevusega seotud personalile
NOTAMC Tühistav NOTAM
NOTAMN Uus NOTAM
NOTAMR Asendav NOTAM
NOV November
NOZ Normaalne käituspiirkond ‡
NPA Mittetäppislähenemine
NR Number, hulk
NRH Vastust ei ole kuulda
NS Kiht-sajupilved
NSC Oluline pilvisus puudub
NSE Navigatsioonisüsteemi viga
NSW Ohtlikud ilmastikutingimused puuduvad
NTL Rahvuslik
NTZ Transgressioonipiirkond puudub ‡
NW Loe
NWB Loode suunas
NXT Järgmine
O - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
OAC Ookeanialade piirkondlik lennujuhtimiskeskus
OAS Takistuste hindamise tasapind
OAT Operatiivlennud
OBS Jälgima või jälgitav või jälgimine
OBSC Pimendama või pimendatud või pimendamine
OBST Takistus
OCA Kõrgus merepinnast takistuste kohal
OCA Ookeanialade lennujuhtimispiirkond
OCC Vilkuv (tuli)
OCH Suhteline kõrgus takistuste kohal
OCNL Juhuslik või juhuslikult
OCS Takistuste piirkõrguse tasapind
OCT Oktoober
OFZ Takistustevaba ala
OGN Algatatud või algataja (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina)
OHD Pea kohal
OIS Takistuste piirpind
OK Nõustume või See on korrektne (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
OLDI Pidev andmevahetus †
OM Kaugmarker
OPA Mattjää, kattumine valge jääga
OPC Nimetatud kontroll on käitamiskontroll
OPMET Operatiivne meteoroloogiline (info) †
OPN Avama või avamine või avatud
OPR Käitaja või käitama või käitatav või käitamine või käitamis-
OPS Käitamine †
O/R Palvel
ORD Järjekord
OSV Ookeanilaev-jaam
OTH* Teised
OTP Ülalpool
OTS Korraldatud trasside süsteem
OUBD Väljuv
OVC Lauspilves
P - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P Tuule kiiruse või raja nähtavuse maksimaalne väärtus (järgneb number METAR/SPECI ja TAF koodis)
P Keeluala (järgneb keeluala tähis)
PA Täppislähenemine
PALS Täppislähenemise tuledesüsteem (näidata kategooria)
PANS Navigatsiooniteeninduse protseduurid
PAPI Täppislähenemistrajektoori näitur †
PAR Täppislähenemisradar ‡
PARL Paralleelne
PATC Täppislähenemise maapinnareljeefi kaart (järgneb nimetus)
PAX Reisija(d)
PBN Sooritusel põhinev navigatsioon
PCD Suunduma või suundumine
PCL Piloodi poolt reguleeritavad tuled
PCN Katte klassifikatsiooninumber
PCT Protsent
PDC Väljumiseelne luba ‡
PDG Protseduuri koostamise gradient
PER Lennutehnilised omadused
PERM Alaline
PIB Lennueelne infobülletään
PJE Langevarjuhüpped
PL Jääterad
PLA Madallähenemise treening
PLN Lennuplaan
PLVL Käesolev lennukõrgus
PN Eelteade nõutav
PNR Tagasipöördumispunkt
PO Tolmu-/liivakeerised (tolmutorm)
POB Inimesi pardal
POSS Võimalik
PPI Ringvaatlusindikaator
PPR Eelnev luba nõutav
PPSN Käesolev asukoht
PRFG Osaliselt uduga kaetud lennuväli
PRI Primaarne
PRKG Parkimine
PROB Tõenäosus †
PROC Protseduur
PROP Propeller
PROV Esialgne
PRP Kokkuleppeline viitepunkt (tähis) õhuruumis
PS Pluss
PSG Ülelend, möödumine
PSN Asukoht
PSP Auguline teras
PSR Seire primaarradar ‡
PSYS Rõhusüsteem(id)
PTN Protseduurpööre
PTS Polaartrasside struktuur
PWR Võimsus
Q - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
QDL Kas kavatsete minult paluda seeria peilinguid? või Ma kavatsen teilt paluda seeria peilinguid (kasutatakse raadiotelegraafsides Q-koodina)
QDM Magnetkurss (tuulevaikuses) ‡
QDR Magnetpeiling
QFE Õhurõhk lennuvälja kõrgustasandil (või raja läve tasandil) ‡
QFU Raja magnetiline orientatsioon
QGE Mis on minu kaugus teie jaamast? või Teie kaugus minu jaamast on (kaugus numbrites ja ühik) (kasutamiseks raadiotelegraafides Q-koodina)
QNH Õhurõhk teisendatuna merepinnale ehk kõrgusmõõdiku rõhuskaala asetus näitamaks lennuvälja kõrgust merepinnast ‡
QTA Kas ma pean tühistama telegrammi numbriga...? või Tühistage telegramm numbriga... (kasutamiseks AFS Q-koodina)
QTE Tegelik peiling
QUAD Kvadrant
R - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
R Radiaal (järgneb kolm arvu)
R Pöördekiirus
R Vastu võetud (vastuvõtmise kinnitus) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
R Punane
R Piiranguala (järgneb tähis)
R Parem (eelneb rajatähise number paralleelse raja määratlemiseks)
R Rada (järgneb number METAR/SPECI koodis)
RA Vihm
RA Õhus kokkupõrke vältimise süsteemi (ACAS/ TCAS) eelhoiatus (võimaliku hajutusnõuete rikkumise kohta)
RAC Lennureeglid ja lennuliiklusteenindus
RAD* Marsruudi kättesaadavuse dokument
RAFC Piirkondlik prognoosikeskus, meteoteenistus
RAG Rebenenud
RAI Raja sihitasapinna indikaator
RAIM Vastuvõtja autonoomne terviklikkuse kontroll †
RASC Regionaalne AIS-i keskus †
RASS Iseseisev altimeetrilise korrektsiooni (QNH/QFE) allikas
RB Päästepaat
RCA Saavutama reisikõrgust merepinnast
RCAM Raja olukorra hindamise maatriks
RCC Pääste koordinatsioonikeskus
RCF Raadioside katkemine (teate tüübi nimetus)
RCH Saavutama või saavutamine
RCL Raja telgjoon
RCLL Raja telgjoone tuli(tuled)
RCLR Uuesti lubatud
RCP Nõutav sidevõimekus ‡
RCR Rajaolukorra teade
RDH Tugipunkti kõrgus raja läve suhtes (ILS-i jaoks)
RDL Radiaal
RDO Raadio
RDOACT Radioaktiivne
RE Hiljutine (kasutatakse märkimaks ilmastikunähtust, näit. RERA=hiljutine vihm)
REC Vastu võtma või vastuvõtja
REDL Raja ääretuli(tuled)
REF Viide... või viitama...
REG Registreerimine või registreerimistunnus
RENL Raja lõputuli(tuled)
REP Ette kandma, ettekanne või ettekandev või ette-kandepunkt
REQ Palve, paluma või palutud
RERTE Marsruuti muutma
RESA Raja lõppohutusala
RFFS Pääste- ja tuletõrjeteenistus
RG Väljajoondumistuled
RHC Paremring
RIF Uus luba lennul
RIME Teraline härmatis (kasutatakse lennuvälja hoiatustes) †
RITE Parem (pöörde suund)
RL Kanda ette lahkumine
RLA Edastada (kellelegi, kuhugi)
RLCE Paluma lennukõrguse muutmist marsruudil
RLLS Rajale lähenemise tuledesüsteem
RLNA Palutud lennukõrgus ei ole võimalik
RMK Märkus
RMZ* Kohustusliku raadioside ala
RNAV Piirkondlik navigatsioon †
RNG Suundraadiomajakas
RNP Nõutav navigatsioonitäpsus ‡
ROBEX Regionaalsete OPMET bülletäänide vahetus (skeem) †
ROC Tõusukiirus
ROD Laskumiskiirus
RON Ainult vastuvõtt
RPDS Satelliitnavigatsiooni eelprogrammeeritud lähenemis- ja/või maandumisprotseduur
RPI Radari asukohanäitur ‡
RPL Korduvlennuplaan
RPLC Vahetama või vahetatud
RPS Radarisümbol
RPT Korda või Kordan (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
RQ Päring (nõue) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
RQMNTS Nõuded
RQP Lennuplaani paluma (teate tüübi nimetus)
RQS Lisalennuplaani paluma (teate tüübi nimetus)
RR Teata kui saavutad
RRA (või RRB, RRC...jne., järjest) Hilinenud meteo-roloogiline teade (teate tüübi nimetus)
RSC Pääste abikeskus
RSCD Raja katte olukord
RSP Vastaja-majakas
RSR Marsruudiradar
RSS Statistiline keskmine
RTD Hilinenud (kasutatakse märkimaks hilinenud meteoroloogilist teadet; teate tüübi nimetus)
RTE Marsruut
RTF Raadiotelefon
RTG Raadiotelegraaf
RTHL Raja lävetuli(tuled)
RTN Tagasi pöörduma või tagasi pöörduv või tagasi-pöördumine
RTODAH Kasutatav katkestatud stardi distants, kopter
RTS Käitamise taastamine
RTT Raadioteletaip
RTZL Raja maandumisala tuli(tuled)
RU* Vene keel
RUT Standardsed regionaalsete marsruutide saatesagedused
RV Päästelaev
RVR Nähtavus rajal ‡
RVSM Vähendatud kõrgushajutusmiinimum (300 M (1000 FT)) lennutasandite 290 ja 410 vahel ‡
RWY Rada
RWYCC Raja olukorra kood
S - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S Lõuna või lõunalaius
S Mere seisundi tähistus (järgneb number METAR/ SPECI koodis)
SA Liiv
SADIS Satelliitsidesüsteem aeronavigatsiooniteabe levitamiseks
SALS Lihtsustatud lähenemistulede süsteem
SAN Sanitaar-
SAP Nii kiiresti kui võimalik
SAR Otsing ja päästmine
SARPS Standardid ja soovitused [ICAO]
SAT Laupäev
SATCOM Satelliitside (kasutatakse ainult kui viidatakse nii hääl- kui satelliitandmesidele või ainult satelliitandmeside puhul) †
SB Lõunasuunas
SBAS Satelliidipõhine tugisüsteem †
SC Kihtrünkpilved
SCT Hajunud
SD Standardhälve
SDBY Olla valmis (hoida sidet)
SDF Laskumise või maandumise tähis
SE Kagu
SEA Meri (kasutatakse seoses merepinna temperatuuri ja mere seisukorraga)
SEB Kagusuunas
SEC Sekundit
SECN Sektsioon
SECT Sektor
SELCAL Valikulise väljakutse süsteem †
SEP September
SER Teenindus, teenindamine või teenindav või teenindatud
SEV Tugev (kasutatakse näit. jäätumise ja turbulentsi iseloomustamiseks)
SFC Pind, kate
SG Lumehelbed
SGL Signaal
SH Hoog (millele järgneb RA=vihm, SN=lumi, PE=jäide, GR=rahe, GS=jää- ja/või lumeterad või nende kombinatsioonid, nt SHRASN=vihma-lumehood)
SHF Superkõrgsagedus (3000 – 30 000 MHZ)
SI Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem
SID Standardne instrumentaalväljumine †
SIF Selektiivne määramisseade
SIG Oluline
SIGMET Info marsruudil õhusõidukite lennuohutust mõjutada võivatest ilmastikunähtustest marsruudil ja teistest atmosfääris esinevatest nähtustest †
SIGWX* Olulised ilmastikunähtused
SIMUL Samaaegne või samaaegselt
SIWL Teliku ühe ratta poolt tekitatav koormus
SKED Sõiduplaan või regulaarne
SLP Kiirusepiirangu punkt
SLW Aeglane
SMAA Seireala minimaalne kõrgus
SMAC Seireala minimaalse kõrguse kaart
SMC Maapealse liikluse juhtimine
SMR Maapealse liikluse radar
SN Lumi
SNOCLO Lennuväli on suletud lume tõttu (kasutatakse METAR/SPECI koodis)
SNOWTAM Eriseeria NOTAM, mis sisaldab kehtestatud formaadil teavet lume, jää, lörtsi või lumega seotud seisva vee, lörtsi ning jää tõttu tekkinud ohtlike tingimuste olemasolust või likvideerimisest liiklusalal †
SOC Tõusu algus
SPECI Spetsiaalne meteoroloogiline lennuvälja ettekanne (aeronavigatsioonilises meteoroloogilises koodis) †
SPECIAL Kohalik spetsiaalne meteoroloogiline ettekanne (lühendatud tavakeeles) †
SPI Spetsiaalne asukoha indikaator
SPL Lisalennuplaan (teate tüübi nimetus)
SPOC Side SAR üksusega
SPOT Tuul antud punktis †
SQ Pugi
SQL Pugijoon
SR Päikesetõus
SRA Lähenemine jälgimisradari abil
SRE Täppislähenemise radarsüsteemi jälgimisradari element
SRG Väike tegevusraadius
SRR Otsingu- ja päästepiirkond
SRY Sekundaar-
SS Liivatorm
SS Päikeseloojang
SSB Üks külgala
SSE Lõuna–kagu
SSR (seire) sekundaarradar ‡
SST Ülehelikiirusega transport
SSW Lõuna–edel
ST Kihtpilved
STA Otselähenemine
STAR Standardne instrumentaalsaabumine †
STD Standard
STF Kihiline
STN Jaam
STNR Statsionaarne
STOL Lühike start ja maandumine
STS Staatus
STWL Pidurdusala tuli(tuled)
SUBJ Tingitult
SUN Pühapäev
SUP Lisa (AIP-i lisa)
SUPPS Regionaalsed lisaprotseduurid
SVC Teenindusteade (ainult teate tüüp)
SVCBL Kasutuskõlblik
SW Edel
SWB Edelasuunas
SWY Pidurdusala
T - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T Tegelik (eelneb peiling, viitab tegelikule / geograafilisele põhjasuunale)
T Temperatuur
TA Õhus kokkupõrke vältimise süsteemi (ACAS/ TCAS) hoiatus (hajutusnõuete rikkumise kohta), millega kaasneb masinjuhendamine
TA Üleminekukõrgus
TAA Tõusu/laskumise kõrgusvahemik lähenemisalas
TACAN Ultrakõrgsagedusega taktikaline navigatsiooniseade †
TAF Lennuväljaprognoos (aeronavigatsioonilises meteoroloogilises koodis) †
TA/H Pööre kõrgusel merepinnast/suhtelisel kõrgusel
TAIL Pärituul †
TAR Lähenemisalaradar
TAS Tegelik õhkkiirus
TAX Ruleerimine või ruleerima
TC Troopiline tsüklon
TCAC Troopilise tsükloni vaatluskeskus
TCAS Õhus kokkupõrke vältimise süsteem
TCAS RA Õhus kokkupõrke vältimise süsteemi (ACAS/ TCAS) eelhoiatus †
TCH Rajaläve ületamise kõrgus
TCO* Kolmandate riikide käitaja
TCU Tornikujulised rünkpilved
TDO Tornaado
TDZ Puuteala
TECR Tehniline põhjus
TEL Telefon
TEMPO Ajutine või ajutiselt †
TF Teekonnajoon tähisele
TFC Liiklus
TGL Konveiermaandumine
TGS Ruleerimist juhendav süsteem
THR Lävi
THRU Läbi
THU Neljapäev
TIBA Liiklusinfo õhusõidukilt †
TIL Kuni †
TIP Kuni ...(koht) ülelennuni
TKOF Start
TL Kuni (järgneb aeg, mil on oodata ilmamuutuse lõppu)
TLOF Maandumise ja tõusuala kopteritel
TMA Lähenemisala ‡
TMZ* Kohustusliku transpondri ala
TN Minimaalne temperatuur (järgnevad arvud TAF koodis)
TNA Pöörde kõrgus merepinnast
TNH Pöörde suhteline kõrgus
TO ... –ni (koht)
TOC Tõusu lõpp
TODA Kasutatav stardidistants
TODAH Kasutatav stardidistants, kopter
TOP Pilve ülapiir †
TORA Kasutatav hoojooksumaa stardil
TOX Toksiline
TP Pöördepunkt
TR Teekonnajoon
TRA Ajutiselt reserveeritud õhuruum
TRANS Saatma või saatja
TREND Trend prognoos †
TRG Koolitus
TRL Üleminekutasand
TROP Tropopaus
TS Äike (lennuvälja ilmaettekannetes ja prognoosi-des; TS üksinda tähendab, et müristamist on kuulda, kuid sademeid lennuväljal ei ole)
TS Äike (järgneb RA=vihm, SN=lumi, PE=jääterad, GR=rahe, GS=väike rahe ja/või lumeterad või nende kombinatsioon, nt TSRASN=äike koos vihma ja lumega)
TSA* Ajutiselt eraldatud ala
TSUNAMI Hiidlaine ehk tsunami (kasutatakse lennuvälja hoiatustes) †
TT Teletaip
TUE Teisipäev
TURB Turbulents
T-VASIS Kahepoolne visuaallähenemisglissaadi indikaatorsüsteemi †
TVOR Lennuvälja VOR
TWR Lähilennujuhtimisüksus või lähilennujuhtimine
TWY Ruleerimistee
TWYL Raadioside ruleerimisel
TX Maksimaalne temperatuur (järgneb arv TAF koodis)
TXL Ruleerimisriba
TXT Tekst (kui lühendit kasutatakse korduse küsimisel eelneb lühendile küsimärk (IMI), näiteks IMI TXT) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
TYP Õhusõiduki tüüp
TYPH Taifuun
U - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
U Ülespoole (tendents nähtavuses rajal eelneva 10 minuti jooksul)
UA Mehitamata õhusõiduk
UAB Kuni teate saamiseni...
UAC Ülemine piirkondlik lennujuhtimiskeskus
UAR Lennumarsruut ülemises õhuruumis
UAS Mehitamata õhusõiduki süsteem
UDF Ultrakõrgsagedusega peilimisjaam
UFN Järgneva teateni
UHDT Võimatu kõrgemale liikluse tõttu
UHF Ultrakõrgsagedus (300 – 3000 MHZ) ‡
UIC Ülemine infokeskus
UIR Ülemine lennuinfopiirkond ‡
ULM Ülikerge motoriseeritud õhusõiduk
ULR Ultrasuur tegevusraadius
UNA Võimatu
UNAP Võimatu kinnitada
UNL Piiramatu
UNREL Mitteusaldatav
UP Identifitseerimata sademed (kasutatakse automatiseeritud METAR/SPECI teadetes)
U/S Kasutamiskõlbmatu
UTA Ülemine lennujuhtimispiirkond
UTC Koordineeritud maailmaaeg ‡
UUP* Õhuruumi kasutamise ajakohastatud plaan
V - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
V Tuule keskmine suuna muutus (eelnevad ja järgnevad arvud METAR/SPECI koodis, nt. 350V070)
VA Vulkaaniline tuhk
VAAC Vulkaanituha vaatluskeskus
VAC Visuaallähenemiskaart (järgneb nimetus)
VAL Orgudes
VAN Raja kontrollmasin
VAR Magnetiline variatsioon
VASIS Visuaallähenemisglissaadi indikaatorsüsteem
VC Lennuvälja ümbruses (järgneb FG=udu, FC=lehtrikujulised pilved, SH=hoog, PO=tolmu/liivakeerised, BLDU=tolmu pinnatuisk, BLSA=liiva pinnatuisk, BLSN=üldine lumetuisk, DS=tolmutorm, SS=liivatorm, TS=äike või VA=vulkaaniline tuhk, nt VCFG=udu lennuvälja ümbruses)
VCY Lähedus(es)
VDF Ülikõrgsagedusega peilingaator
VER Vertikaalne
VFR Visuaallennureeglid ‡
VHF Ülikõrgsagedus (30 – 300 MHZ) ‡
VIP Väga tähtis isik ‡
VIS Nähtavus
VLF Ülimadal sagedus (3 – 30 KHZ)
VLR Ülisuur tegevusraadius
VMC Visuaallennuilm ‡
VNAV Vertikaalne navigatsioon †
VOL Köide (järgneb I, II...)
VOLMET Meteoroloogiline info õhusolevatele õhusõidukitele †
VOR VHF ringsuunaline raadiomajakas ‡
VORTAC VOR-i ja TACAN-i kombinatsioon †
VOT Õhusõiduki VOR seadmete kontrollimisseade
VPA Laskumisnurk
VPT Visuaalmanööver koos ettenähtud teekonnajoonega
VRB Varieeruv
VSA Visuaalkontaktis maapinnaga
VSP Püstkiirus
VTF Vektor finaali
VTOL Vertikaalstart ja -maandumine
VV Vertikaalne nähtavus (järgnevad arvud METAR/ SPECI ja TAF koodis)
W - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W Lääs või läänepikkus
W Valge
W Merepinna temperatuuri tähistus (järgnevad arvud METAR/SPECI koodis)
WAAS Geograafiliselt ulatusliku maa-ala tugisüsteem †
WAC Maailma aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:1 000 000 (järgneb nimetus)
WAFC Piirkondlike prognooside ülemaailmne keskus
WAM Laiakattega multilateratsioonisüsteem
WB Läänesuunas
WBAR Raja läve jätkutuled
WDI Tuulekott (koonus)
WDSPR Laialtlevinud
WED Kolmapäev
WEF Kehtib alates või jõustub alates
WGS-84 Maailma geodeetiline süsteem – 84
WI (Millegi) piires
WID Laius
WIE Kohese kehtivusega või jõustub kohe
WILCO Täidan †
WIND Tuul
WIP Töö käib
WKN Nõrgenema või nõrgenemine
WNW Lääs–loe
WO Ilma ...
WPT Teekonnapunkt
WRNG Hoiatus
WS Tuulenihe
WSPD Tuulekiirus
WSW Lääs–edel
WT Kaal
WTSPT Vesipüks
WWW Ülemaailmne veeb
WX Ilm
WXR Ilmaradar
X - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X Ületama
XBAR Ristjooned (lähenemistulede süsteem)
XNG Ületamine
XS Atmosfäärihäired
Y - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Y Kollane
YCZ Kollased hoiatustuled (rajatuled)
YES Jah (kinnitav) (kasutamiseks AFS protseduurilise signaalina) **
YR Teie (oma)
Z - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z Koordineeritud maailmaaeg (meteoroloogilistes teadetes)