GEN 2 TABELID JA KOODID

GEN 2.1 MÕÕTÜHIKUTE SÜSTEEM, ÕHUSÕIDUKITE MÄRGISTAMINE, RIIKLIKUD PÜHAD

1 Mõõtühikud

Alltoodud tabelis märgitud mõõtühikuid kasutatakse Tallinna lennuinfopiirkonnas lennutegevuseks maal ja õhus.

Mõõdetav suurus
Kasutatav mõõtühik
Navigatsioonis kasutatav vahemaa, asukohateade, jne - üldiselt enam kui 2 NM vahemaa korral
Meremiilid (NM) ja kümnendikud
Suhteliselt lühikesed vahemaad, nagu lennuväljadega seonduvad (nt raja pikkus)
Meetrid (m)
Kõrgused
Jalad (ft)
Horisontaalkiirus, k.a tuule kiirus
Sõlmed (kt)
Vertikaalkiirus
Jalga minutis (ft/min)
Tuule suund maandumisel ja stardil
Magnetilised kraadid (°)
Tuule suund v.a maandumisel ja stardil
Tegelikud kraadid (°)
Nähtavus, k.a nähtavus rajal
Kilomeetrid või meetrid (km või m)
Kõrgusemõõtja seadmine
Hektopaskal (hPa)
Temperatuur
Celsiuse kraadid (°)
Kaal
Tonnid või kilogrammid (t või kg)
Aeg
Tunnid (HR) ja minutid (min); algus keskööl UTC järgi
Maht
Liiter (L)
Mõõtühikud vastavad Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 5-le.

2 Ajaline referentssüsteem

Lennuliiklusteeninduses ja aeronavigatsioonilise info teenuse osutaja poolt väljastatavates dokumentides kasutatakse koordineeritud maailmaaega (UTC) ja Gregoriuse kalendrit. Kellaaja teatamisel avaldatakse see lähima minuti täpsusega, nt 12:40:35 avaldatakse 1241.

AIP-is ja sellega seotud väljaannetes tähendab väljend “suveaeg” seda perioodi aastast, millal on kasutusel “päevavalguse säästmise aeg”. Ülejäänud osa aastast nimetatakse “talveaeg”.

Suveaeg Eestis on UTC + 3 tundi.

Suveajale üleminek toimub iga aasta märtsi viimasel pühapäeval kell 0100 UTC ning see kestab kuni oktoobri viimase pühapäeva kellal 0100 UTC-ni. Suveajal kehtivad kellaajad esitatakse sulgudes.

Kohalik aeg Eestis on UTC + 2 tundi.

3 Horisontaalne referentssüsteem

3.1 Süsteemi nimetus
Kõik AIP-s ja lennunduskaartidel avaldatud geograafilised koordinaadid, mis näitavad pikkust ja laiust, väljendatakse World Geodetic System-1984 (WGS-84) geodeetilise referentssüsteemi koordinaatidega.
3.2 Projektsiooni tunnus

Projektsioon esitatakse väljendatuna Lamberti kahe lõikeparalleeliga koonilise konformse kaardiprojektsioonina LAMBERT-ESTONIA (LAMBERT-EST), mille arvutused on tehtud ellipsoidil GRS80, kasutades järgmisi arvandmeid:

1.telgmeridiaanLC=24°00’E
2.esimene standardparalleelBS=58°00’N
3.teine standardparalleelBS=59°20’
4.koordinaatide algpunkti geodeetilised koordinaadidB0=57°31’03’’.19415N L0=24°00’E
3.3 Kasutatava ellipsoidi tunnus
Kasutatakse Geodetic Reference System 1980 (GRS80) ellipsoidi.
3.4 Kasutatava süsteemi tunnus
Kasutatakse World Geodetic System-1984 (WGS-84) geodeetilist referentssüsteemi.
3.5 Rakenduspiirkond
Avaldatud geograafiliste koordinaatide rakenduspiirkond kattub aeronavigatsioonilise info teenuse osutaja vastutuspiirkonnaga, s.o kogu Eesti territoorium ning samuti õhuruum Tallinna lennuinfopiirkonnas avamere kohal kooskõlas regionaalse õhunavigatsiooni lepinguga.
3.6 Tärni kasutamine avaldatud geograafiliste koordinaatide määratlemisel

Tärni (*) kasutatakse nende avaldatud geograafiliste koordinaatide määratlemiseks, mis on transformeeritud WGS-84 koordinaatideks, kuid mille algsete välitööde täpsus ei vasta Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 11 ptk 2 ja Lisa 14 köite I ja II ptk 2 nõuetele.

WGS-84 koordinaatide määramise ja esitamise tehnilised tingimused on toodud Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 11 ptk 2 ja Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 14 köite I ja II ptk 2.

4 Vertikaalne referentssüsteem

4.1 Süsteemi nimetus
Vertikaalse referentssüsteemina kasutatakse EH2000, mis vastab keskmisele merepinnale (MSL).
4.2 Kasutatava geoidimudeli kirjeldus
Geoidi mudelina kasutatakse EST-GEOID2017.
4.3 EST-GEOID2017 ja EGM96 kõrgusväärtuste vahe Eestis

EST-GEOID2017 ja EGM96 mudelitel baseeruvad ortomeetriliste kõrguste vahe (ehk mõlema geoidi undulatsioonide vahe) sõltub punkti geograafilisest asukohast. Allolev kaart näitab nende kahe mudeli undulatsioonide vahet Eestis.


5 Õhusõiduki riikkondsus ja registreerimistunnus

Eestis registreeritud õhusõiduki riikkondsuse tunnus koosneb tähtedest ES. Riiklikule tunnusele järgneb sidekriips ja kolmest tähest või neljast numbrist koosnev registreerimistunnus, nt ES-ABC või ES-1234.

6 Riiklikud pühad

Nimetus
202120222023
* Administratiivteenistused suletakse vahetult eelneval tööpäeval 3 tundi varem.
Uusaasta *
01 JAN01 JAN01 JAN
Iseseisvuspäev *
24 FEB24 FEB24 FEB
Suur reede
02 APR15 APR07 APR
Ülestõusmispühade 1. püha
04 APR17 APR09 APR
Kevadpüha
01 MAY01 MAY01 MAY
Nelipühade 1. püha
23 MAY05 JUN28 MAY
Võidupüha *
23 JUN23 JUN23 JUN
Jaanipäev
24 JUN24 JUN24 JUN
Taasiseseisvumispäev
20 AUG20 AUG20 AUG
Jõululaupäev *
24 DEC24 DEC24 DEC
Esimene jõulupüha
25 DEC25 DEC25 DEC
Teine jõulupüha
26 DEC26 DEC26 DEC