GEN 1.6 KOKKUVÕTE RIIKLIKEST EESKIRJADEST JA RAHVUSVAHELISTEST LEPINGUTEST/KONVENTSIOONIDEST

Järgnev on loetelu Eestis kehtivast tsiviillennundusalasest seadusandlusest, lennundusteadetest jne. On oluline, et kõik lennutegevusega seotud isikud oleksid tuttavad vastavate eeskirjadega.
1.1 Lennundusseadus, 01.09.1999
1.2 Vabariigi Valitsuse määrused:
1.3 Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrused:
1.4 Vabariigi Valitsuse korraldused:
1.5 Lennundusteated

Transpordiamet on välja andnud hulga lennundusteateid (avaldatud ainult eesti keeles). Olenevalt sisust, on lennundusteated jaotatud järgmiselt:

GEN –Üldeeskirjad
AGA –Lennuväljad ja maapealsed seadmed
AIR –Õhusõidukid ja lennuvahendid
OPS –Lennutegevus
PEL –Lennundusload
TRG –Koolitus
AWD –Lennukõlblikkusdirektiivid
1.6 Lennuliikluseeskirjad
1.7 Rahvusvahelised lepingud/konventsioonid