GEN 1.5 ÕHUSÕIDUKI INSTRUMENDID, SEADMED JA LENNUDOKUMENDID

1 Üldosa

1.1 Eestis äriliseks lennutranspordiks käitatav õhusõiduk peab vastama Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 nõuetele.
1.2 Õhusõidukite, välja arvatud riiklikud õhusõidukid, käitamiseks Euroopa RVSM õhuruumi Tallinna lennuinfopiirkonnas (vt ENR 2.1) on nõutav RVSM-kõlblikkus.

Märkus: Tingimused, mis puudutavad RVSM-mittekõlblike tsiviilõhusõidukite lende Euroopa RVSM-õhuruumis, kus teostatakse RVSM üleminekuprotseduure, vastavad ICAO dokumendi Doc 7030/5 Euroopa regionaalsed lisaprotseduurid nõuetele.

1.3 RVSM-kõlblikuks loetakse selline õhusõiduk, mille kohta on käitaja saanud RVSM-kinnituse käitaja asukohariigilt või riigilt, milles õhusõiduk on registreeritud.

2 Nõutavad eriseadmed

2.1 SSR transponder
2.1.1 Kontrollitavas õhuruumis ja kohustusliku transpondri alas (TMZ) lendamisel peab õhusõidukil, välja arvatud purilennukil lendamisel selleks ettenähtud õhuruumialas, olema varustatud rõhu ja kõrguse teatamise võimekusega transponderiga, mis töötab režiimides (Mode) A ja C või režiimis S.
2.1.2 Riiklike õhusõidukite käitajad, kes ei ole varustatud režiimiga (Mode) S ELS, peaksid lisama lennuplaani väljale 18 tähise „SUR / EUELSX”. Selliste õhusõidukite, sealhulgas riiklike õhusõidukite käitajad, kes ei ole varustatud režiimi S EHS ja/või ADS-B või on varustatud ajutiselt mittetöötava režiimi S EHS ja/või ADS-B, peaksid sisestama tähised „SUR / EUADSBX” või „SUR / EUEHSX” või nende kombinatsiooni lennuplaani väljale 18.
2.2 RNAV seadmete kohustuslik kasutamine
2.2.1 Tallinna lennuinfopiirkonna kontrollitavas õhuruumis lennutasanditel 95 kuni 660 käitatav õhusõiduk, välja arvatud riiklik õhusõiduk, peab olema varustatud RNAV seadmetega, mis vastavad täpsusnõuetele RNP 5 (ICAO Doc 7030/5 Euroopa regionaalsed lisaprotseduurid, peatükk 4).
2.3 Nõuded raadioseadmetele
2.3.1 IFR lennud
IFR lendudel Tallinn FIR-is on kohustus kasutada VHF 8.33 kHz kanalidiapasooniga raadioseadmeid, mis on sobilikud kahepoolse raadioside pidamiseks vastava ATS üksusega.
2.3.2 VFR lennud
VFR lendudel Tallinn FIR-is on kohustus kasutada VHF 8.33 kHz kanalidiapasooniga raadioseadmeid, mis on sobilikud kahepoolse raadioside pidamiseks vastava ATS üksusega õhuruumiklassides C ja D ning RMZ alades.

Erandid nimetatud varustuse kohta on toodud osas ENR 1.8.

2.4 ACAS II nõue lendamisel Eesti õhuruumis
2.4.1 Stardimassiga üle 5700 kg või üle 19 reisija istekohaga turbiinmootoriga lennuk peab Eesti õhuruumis lennates olema varustatud õhus kokkupõrke vältimise süsteemiga ACAS II.

2.4.2 ACAS II võib ajutiselt olla mittetöökorras maksimaalselt 10 päeva. Juhul kui ACAS II ei ole kasutatav, peab lennuplaani väljal 18 märkima ACAS II INOP.

2.5 Sagedusmodulatsiooni (FM) immuunsus
2.5.1 Tallinna lennuinfopiirkonnas on keelatud õhusõidukite lennud, mille raadionavigatsiooni- või sidevahendid ei vasta rahvusvahelise Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 10 köite I p 3.1.4 ja p 3.1.8 ning köites III osa II p 2.2.3 sätestatud ILS ja VOR vastuvõtusüsteemidele kehtestatud häirekindlusnõuetele.
2.6 Automaatse avariimajaka (ELT) nõue lendamisel Eesti õhuruumis
2.6.1 Käitatav õhusõiduk, välja arvatud ülikerglennuk, purilennuk, motopurilennuk, õhulaev ja kuumaõhupall, peab olema varustatud sagedustel 121.5 MHz ja 406 MHz töötava avariimajakaga (emergency locator transmitter - ELT), mille parameetrid vastavad rahvusvahelise Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 10 köite III peatüki 5 nõuetele.
2.6.2 Üle 19 reisijakohaga lennuk peab olema varustatud vähemalt ühe automaatse avariimajakaga või kahe mitteautomaatse avariimajakaga. Lennuk, mille esmane lennukõlblikkussertifikaat on välja antud pärast 2008. aasta 1. juulit, peab olema varustatud vähemalt kahe avariimajakaga, millest üks peab olema automaatne.
2.6.3 Kuni 19 reisijakohaga lennuk peab olema varustatud vähemalt ühe avariimajakaga. Lennuk, mille esmane lennukõlblikkussertifikaat on välja antud peale 2008. aasta 1. juulit, peab olema varustatud vähemalt ühe automaatse avariimajakaga.
2.6.4 Kopter peab olema varustatud vähemalt ühe automaatse avariimajakaga. Kopter, millega tehakse lende veekogude kohal, peab olema lisaks varustatud ühe päästevestile või päästeparvele paigutatud avariimajakaga.