GEN 1.3 REISIJATE JA MEESKONNA SAABUMINE, TRANSIIT JA LAHKUMINE

1 Tollinõuded

1.1 Tollieeskirjad väljastpoolt ELi saabuvatele meeskonnaliikmetele ja reisijatele.
1.1.1 Meeskonnaliikmed ja reisijad esitavad tollile kirjaliku reisija deklaratsiooni, kui neil on kaasas:
 1. kaup, mille väärtus ületab 430 eurot või mille kogus ületab Eesti maksuseadustega kehtestatud maksuvabu koguselisi piirinorme;
 2. kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ületab 21,98 eurot.
1.1.2 Reisija deklaratsiooni asemel esitatakse tollideklaratsioon kauba puhul, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg.
1.1.3 Meeskonnaliige ja reisija võib ühe päeva jooksul väljastpoolt ELi esmakordsel Eestisse saabumisel kaasa tuua maksuvabalt tubakatooteid, alkoholi ja parfüüme isiklikuks kasutamiseks järgmistes kogustes:
tubakatooteid:
 1. 40 sigaretti, või
 2. 100 sigarillot, või
 3. 50 sigarit, või
 4. 50 grammi suitsetamistubakat, või
 5. 50 grammi närimistubakat;
alkoholi:
 1. 2 liitrit punktides 2 ja 3 nimetatud alkohoolsetest jookidest erinevat jooki, mille etanoolisisaldus on kuni 22% vol või 1 liiter alkohoolset jooki, mille etanoolisisaldus on üle 22% vol,
 2. veini (välja arvatud vahuvein) kuni 4 liitrit,
 3. õlut kuni 16 liitrit;
parfüümi 50 grammi ja tualettvett 250 ml.
1.2 Tollieeskirjad ELst saabuvatele meeskonnaliikmetele ja reisijatele.

Meeskonnaliige ja reisija võib ühe päeva jooksul teisest ELi liikmesriigist esmakordsel Eestisse saabumisel kaasa tuua maksuvabalt tubakatooteid ja alkoholi isiklikuks kasutamiseks järgmistes kogustes:

tubakatooteid:
 1. 800 sigaretti,
 2. 400 sigarillot,
 3. 200 sigarit,
 4. 1 kg suitsetamistubakat, ja
 5. 1 kg närimistubakat;
alkoholi:
 1. kuni 90 liitrit veini, mille hulgas võib olla kuni 60 liitrit vahuveini,
 2. kuni 110 liitrit õlut,
 3. kuni 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke (alkoholisisaldus üle 22%),
 4. 20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke (alkoholisisaldusega alla 22%).
1.3 Sularaha deklareerimine
Iga ELi sisenev või sealt lahkuv füüsiline isik, kellel on kaasas sularaha 10 000 euro väärtuses või rohkem, esitab tollile selle kohta kirjaliku sularahadeklaratsiooni. Sularahaks loetakse paberraha ja mündid, tšekid (sh reisitšekid), võlakirjad, rahakaardid ning aktsiad.

2 Migratsiooninõuded

2.1 Transiitviisa nõuded
2.1 Üldjuhul ei nõuta viisasid sama lennuga saabuvatelt ja lahkuvatelt reisijatelt või reisijatelt, kes istuvad ümber teisele lennule juhul, kui ei ole vajadust lahkuda lennuvälja transiittsoonist.
2.1.1 Järgmiste kolmandate riikide kodanike suhtes kehtib transiitviisa nõue:

Afganistan, Bangladesh, Eritrea, Etioopia, Ghana, Iraan, Iraak, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Nigeeria, Pakistan, Somaalia, Sri Lanka.

Nimetatud viisa ei anna õigust Eestisse sisenemiseks ega siin viibimiseks.

2.1.2 Lennujaama transiitviisat ei vaja:
 1. Punktis 2.1.1 nimetatud riikide väljastatud diplomaatilise või teenistuspassi kasutajad;
 2. Punktis 2.1.1 nimetatud riikide kodanikud või nende riikide poolt väljastatud reisidokumendi kasutajad, kes omavad ühe Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Andorra Vürstiriigi, Jaapani, Kanada, Monaco, San Marino, Šveitsi või Ameerika Ühendriikide elamisluba, mis tagab tingimusteta tagasipöördumise õiguse vastavasse riiki;
 3. Punktis 2.1.1 nimetatud riikide õhusõidukite meeskonnaliikmed, juhul kui riik on ühinenud rahvusvahelise tsiviillennunduse Chicago Konventsiooniga.
2.2 Sisenemis- ja väljumisnõuded EL liikmesriigi (Eesti) välispiiril:
2.2.1 Eestisse saabuval EL liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna (majandusühenduse) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul peab olema kehtiv reisidokument või isikutunnistus, mille on välja andnud Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni pädev asutus.
2.2.2 Riigipiiri ületaval isikul (välismaalane), kes ei ole Euroopa Liidu kodanik asutamislepingu artikli 17 lõike 1 tähenduses ja kes ei ole Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, peab olema kehtiv reisidokument, Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokument või tagasipöördumise luba, kuhu on kantud viisa või elamisloa andmed, kui seadus või välisleping ei sätesta teisiti.

Riigid, kelle kodanikud võivad saabuda Eesti Vabariiki viisavabalt:

Albaania*, Ameerika Ühendriigid, Andorra, Antigua ja Barbuda, Argentina, Austraalia, Austria, Bahama, Barbados, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina*, Brasiilia, Brunei, Bulgaaria, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hispaania, Holland, Honduras, Hongkong (Hiina Rahvavabariigi erihalduspiirkond), Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Korea Vabariik, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Macao (Hiina Rahvavabariigi erihalduspiirkond), Makedoonia*, Malaisia, Malta, Mauritius, Mehhiko, Monaco, Montenegro*, Nicaragua, Norra, Panama, Paraguay, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saint Kitts ja Nevis, Saksamaa, San Marino, Seišellid, Serbia*, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Taiwan**, Tšehhi, Tšiili, Ungari, Uruguay, Uus Meremaa, Vatikan, Venezuela.

* Kehtib ainult biomeetriliste passide omanikele.

** Taiwani poolt väljastatud passis peab olema ID-kaardi number.

Eestisse sõiduks (visiidi pikkus kuni 90 päeva 6 kuu jooksul) ei vaja viisat järgmiste riikide diplomaatiliste, teenistus-, ameti- ja eripasside omanikud:

Riik
Tingimused
Albaania
Diplomaatilise passiga
Armeenia
Diplomaatilise passiga
Aserbaidžaan
Diplomaatilise passiga
Boliivia
Diplomaatilise ja teenistuspassiga
Bosnia ja Hertsegoviina
Diplomaatilise passiga
Filipiinid
Diplomaatilise ja teenistuspassiga
Gruusia
Diplomaatilise passiga
Kasahstan
Diplomaatilise passiga
Makedoonia
Diplomaatilise ja teenistuspassiga
Maroko
Diplomaatilise ja teenistuspassiga
Moldova
Diplomaatilise ja ametipassiga
Montenegro
Diplomaatilise passiga
Peruu
Diplomaatilise ja eripassiga
Serbia
Diplomaatilise passiga
Türgi
Diplomaatilise, teenistus- ja eripassiga
Ukraina
Diplomaatilise ja teenistuspassiga
Venemaa
Diplomaatilise passiga
ÜRO reisiluba (laissez-passer)
Ei ole

Viisat ei vaja EL kodanike pereliikmed, kellel on direktiivi 2004/38/EÜ mõistes väljastatud elamisloakaart (EL kodaniku perekonnaliikme elamisloakaart) ning kes reisivad koos EL kodanikuga või tema juurde. Üldjuhul on direktiivi kohaldamisel ELi kodaniku puhul tingimuseks see, et ta ei ela oma kodakondsusjärgses riigis.

2.3 Sisenemis- ja väljumisnõuded EL liikmesriigi (Eesti) sisepiiril:
2.3.1 Isikute suhtes, kes ületavad Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisi sisepiire, kontrolli piiril ei kohaldata.
2.4 Välisriigi õhusõiduk võib maanduda Lennart Meri Tallinna, Kuressaare, Kärdla, Tartu või Pärnu lennujaamas juhul, kui pardal olevad isikud on Eesti külastamiseks eelnevalt saanud nõutavad viisad.
2.5 ICAO standartne kaart pardale asumiseks/pardalt lahkumiseks ei ole nõutav.
2.6 Välisriikide õhusõidukite piloodid ja muud meeskonnaliikmed, kes on piloodiloa või 1944. aasta 7. detsembri Tsiviillennunduse konventsiooni Lisas 9 sätestatud meeskonnaliikme sertifikaadi omanikud võivad töökohustuste täitmisel ning kõnealuste dokumentide alusel:
 1. minna õhusõiduki pardale ja sealt lahkuda lennujaamas, milles tehakse vahemaandumine või mis on sihtkohaks;
 2. siseneda selle omavalitsusüksuse territooriumile, kus asub lennujaam, milles tehakse vahemaandumine või mis on sihtkohaks;
 3. minna mistahes transpordivahendit kasutades mistahes lennujaama, et minna sellest lennujaamast väljuvale õhusõidukile.
Muudel juhtudel peavad sisenemise nõuded kolmandate riikide kodanikele (välismaalased) olema täidetud.

3 Tervisekaitsenõuded

3.1 Pardalt lahkuvatelt reisijatelt ei nõuta kollapalaviku vastast vaktsineerimist.
3.2 Tervisekaitsemeetmed on väljalennul nõutavad juhul, kui õhusõiduk suundub nakkushaiguste leviku eriti ohtlikku piirkonda.
Kollapalaviku vastu vaktsineerimine on kohustuslik nendele reisijatele ja meeskonnaliikmetele, kes suunduvad piirkonda, kus esineb kollapalavikku nakatumise oht.

4 Nõuded eelnevaks teavitamiseks ja loa taotlemiseks

Välja töötamisel.