GEN 0.6 1. OSA SISUKORD

GEN 1   RIIKLIKUD EESKIRJAD JA NÕUDED

GEN 1.1   VOLITATUD AMETKONNAD

GEN 1.2   ÕHUSÕIDUKITE SISENEMINE, TRANSIIT JA VÄLJUMINE

GEN 1.3   REISIJATE JA MEESKONNA SAABUMINE, TRANSIIT JA LAHKUMINE

GEN 1.4   KAUBA SISSEVEDU, TRANSIIT JA VÄLJAVEDU

GEN 1.5   ÕHUSÕIDUKI INSTRUMENDID, SEADMED JA LENNUDOKUMENDID

GEN 1.6   KOKKUVÕTE RIIKLIKEST EESKIRJADEST JA RAHVUSVAHELISTEST LEPINGUTEST/KONVENTSIOONIDEST

GEN 1.7   ERINEVUSED ICAO STANDARDITEST, SOOVITUSTEST JA PROTSEDUURIDEST

GEN 2   TABELID JA KOODID

GEN 2.1   MÕÕTÜHIKUTE SÜSTEEM, ÕHUSÕIDUKITE MÄRGISTAMINE, RIIKLIKUD PÜHAD

1   Mõõtühikud

2   Ajaline referentssüsteem

3   Horisontaalne referentssüsteem

4   Vertikaalne referentssüsteem

5   Õhusõiduki riikkondsus ja registreerimistunnus

6   Riiklikud pühad

GEN 2.2   AERONAVIGATSIOONITEABE VÄLJAANNETES SISALDUVAD LÜHENDID

GEN 2.3   KAARTIDE TINGMÄRGID

GEN 2.4   ASUKOHAINDEKSID

GEN 2.5   RAADIONAVIGATSIOONISEADMETE LOETELU

GEN 2.6   MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

GEN 2.7   PÄIKESETÕUS/-LOOJANG

GEN 3   TEENINDUSED

GEN 3.1   AERONAVIGATSIOONITEABE TEENINDUSED

1   Vastutav teenistus

2   Vastutuspiirkond

3   Aeronavigatsioonilised väljaanded

4   AIRAC süsteem

5   Lennueelse Teabe Bülletäänid (PIB) ja lennueelne teabeteenindus lennuväljadel/kopteriväljakutel

6   Elektroonilised andmed maastiku ja takistuste kohta

GEN 3.2   AERONAVIGATSIOONILISED KAARDID

1   Vastutavad teenistused

2   Kaartide korrashoid

3   Tellimine

4   Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide seeriad

5   Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide loetelu

6   Aeronavigatsioonilise kaardi -
ICAO 1:500 000 register

7   Topograafilised kaardid

8   AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused

GEN 3.3   LENNULIIKLUSTEENINDUS

1   Vastutav teenistus

2   Vastutuspiirkond

3   Teeninduse liigid

4   Käitajate ja lennuliiklusteeninduse vaheline koostöö

5   Minimaalne lennukõrgus merepinnast

6   ATS üksuste kontaktandmed (aadresside loetelu)

GEN 3.4   SIDETEENINDUS

1   Vastutav teenistus

2   Vastutuspiirkond

3   Teeninduse liigid

4   Nõuded ja tingimused

5   Lennujuhi ja piloodi vaheline andmeside (CPDLC)

GEN 3.5   METEOROLOOGILINE TEENINDUS

1   Vastutav teenistus

2   Vastutuspiirkond

3   Meteoroloogilised vaatlused ja teated

4   Teeninduse liigid

5   Käitajatelt nõutav info

6   Ettekanded õhusõidukite pardalt

7   VOLMET-teenindus

8   SIGMET-teenindus

9   Muud automatiseeritud meteoroloogilised teenindused

GEN 3.6   OTSING JA PÄÄSTE

1   Vastutav(ad) teenistus(ed)

2   Vastutuspiirkond

3   Teeninduse liigid

4   SAR-lepingud

5   Kättesaadavuse tingimused

6   Kasutatavad protseduurid ja signaalid

GEN 4   LENNUVÄLJA-, KOPTERIVÄLJAKU- JA NAVIGATSIOONITASUD

GEN 4.1   LENNUVÄLJA-/ KOPTERIVÄLJAKUTASUD

1   Maandumistasu

2   Parkimistasu

3   Reisijatasu

4   Starditasu

GEN 4.2   NAVIGATSIOONITASUD

1   Marsruudi navigatsioonitasu

2   Terminali navigatsioonitasu

3   Maksustamine, maksmisest vabastamine ja soodustused

4   Maksmise kord

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:GEN 0.5.