ENR 5.3 MUUD OHTLIKU ISELOOMUGA TEGEVUSED JA MUUD VÕIMALIKUD OHUD

1 Harjutus- ja treeningtsoonid

Rõhtpiirid
koordinaadid
Püstpiirid
Nõuanded
Info eest vastutav üksus
Märkused
Tegevuse aeg
12345
TSOON 1
Ring raadiusega 2.5 NM, keskpunkti koordinaat 591955N 0235700E
1200 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida.
Infot annab:
Ämari TWR
FREQ 122.100 MHz
FREQ 257.800 MHz
või

Tallinn APP
127.905

Treeninglennud.
TSOON 6
591523N 0245717E – 591140N 0250003E – 591055N 0244603E – 591550N 0244734E – 591523N 0245717E  
1700 FT AMSL AGL
Ei ole
Infot annab:
Tallinn TWR
135.905
või
Tallinn APP
127.905
Vigur- ja treeninglennud.
Lennud toimuvad ainult VMC tingimustes.

ZONE 6 tuleb aktiveerida Tallinn Torniga 135.905 või Tallinn APP-ga 127.905 vähemalt 5 minutit enne alale sisenemist.
Kättesaadavus sõltub IFR liiklusolukorrast Tallinna TMA-s.
TSOON 7
580845N 0263127E – 581218N 0263451E – 581024N 0264128E – 580728N 0264142E  
edasi mööda Tartu FIZ/RMZ LOWER-i piiri (päripäeva) kuni
580845N 0263127E
1000 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida. Tähelepanu pöörata takistusele Valgjärve mast 2 NM lõunas
1763 ft (1148 ft)
(ID 5009).
Infot annab:
Tartu AFIS
133.905
või
Tallinn ACC
119.380
130.955
Treeninglennud.
TSOON 8
582204N 0265300E – 582305N 0264432E – 582718N 0264025E – 582744N 0264705E – 582430N 0265340E – 582204N 0265300E  
1000 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida.
Infot annab:
Tartu AFIS
133.905
või
Tallinn ACC
119.380
130.955
Treeninglennud.

2 Ajutiselt eraldatud alad

Tunnus ja rõhtpiirid
Lennuplaani puhvertsoonide (FBZ) külgpiirid (kasutatakse ainult IFR lendude planeerimisel)
Ülapiir
Alapiir
Käitaja
Märkused
Tegevuse aeg
Tunnistamise võimalus (ADIZ)
12345

EETSA21 NURMSI

Ring raadiusega 6 NM (11.1 km), keskpunkti koordinaat 585146N 0254451E

EETSA21Z

584007N 0253929E – 584309N 0252850E – 584927N 0252211E – 585619N 0252326E – 590146N 0253206E – 590345N 0254451E – 590158N 0255659E – 585619N 0260616E – 584941N 0260736E – 584309N 0260052E – 583958N 0254848E – 584007N 0253929E  

FL 155
GND

Eesti õhuvägi
E-post:
airspace@mil.ee
Langevarjuhüpped,
motoparaplaanide lennutegevus, paraplaanide lennutegevus,
mehitamata õhusõidukite lennutegevus,
militaarlennutegevus.
AMC hallatav ala.
Tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga ja AUP/UUP-ga.

3 Mehitamata õhusõidukite geograafilised alad

Tunnus, nimi ja rõhtpiirid
Ülapiir
Alapiir
Märkused (tegevuse aeg, piirangutüüp, ohu olemus, tunnistamise võimalus)
123

EEGZ1

592508N 0244837E – 592506N 0244837E – 592506N 0244859E – 592502N 0244859E – 592458N 0244917E – 592458N 0244926E – 592501N 0244936E – 592459N 0245005E – 592502N 0245010E – 592459N 0245019E – 592456N 0245020E – 592456N 0245209E – 592458N 0245230E – 592455N 0245235E – 592453N 0245227E – 592449N 0245241E – 592452N 0245249E – 592447N 0245259E – 592446N 0245259E – 592442N 0245249E – 592442N 0245240E – 592436N 0245240E – 592436N 0245050E – 592441N 0245050E – 592444N 0245022E – 592439N 0245022E – 592439N 0245015E – 592444N 0245015E – 592443N 0244856E – 592444N 0244805E – 592501N 0244745E – 592506N 0244757E – 592506N 0244818E – 592508N 0244818E – 592508N 0244837E   
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõidukite lennud lubatud ainult AS Tallinna Lennujaama vajadustest lähtuvalt ning toimuvad vastavalt AS-i Tallinna Lennujaam kehtestatud protseduuridele.

EEGZ2

592522N 0245401E – 592405N 0245400E – 592405N 0244616E – 592523N 0244617E – 592522N 0245401E  
välja arvatud EEGZ1 piirkond.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõiduki lennud võivad toimuda ainult erikategooria käitamisloa alusel.
Mehitamata õhusõiduki lennud võivad toimuda Lennuliiklusteeninduse AS-i kehtestatud protseduuride alusel.

EEGZ3

592545N 0245540E – 592349N 0245539E – 592310N 0245344E – 592311N 0244724E – 592350N 0244452E – 592546N 0244453E – 592625N 0244725E – 592624N 0245346E – 592545N 0245540E  
välja arvatud EEGZ1 ja EEGZ2 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Kõrgemal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast tuleb enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ4

592350N 0244452E – 592350N 0243638E – 592547N 0243638E – 592546N 0244453E – 592350N 0244452E  
välja arvatud EEGZ24 piirkond.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast tuleb enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ5

592347N 0250315E – 592349N 0245539E – 592545N 0245540E – 592544N 0250316E – 592347N 0250315E  
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast tuleb enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ6

593000N 0250010E – 592756N 0250547E – 592135N 0250540E – 591935N 0245508E – 591938N 0243700E – 592042N 0243439E – 592800N 0243440E – 593000N 0244110E – 593000N 0250010E  
välja arvatud EEGZ1, EEGZ2, EEGZ3, EEGZ4, EEGZ5, EEGZ22, EEGZ23, EEGZ24 ja EEGZ25 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Kõrgemal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast tuleb enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ7

581811N 0264420E – 581806N 0263804E – 581842N 0263802E – 581847N 0264418E – 581811N 0264420E  
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõidukite lennud võivad toimuda erikategooria käitamisloa või mehitamata õhusõiduki käitaja ja Lennuliiklusteeninduse AS-i vaheliste koostööprotseduuride alusel.

EEGZ8

581940N 0264532E – 581721N 0264539E – 581713N 0263651E – 581932N 0263644E – 581940N 0264532E  
välja arvatud EEGZ7 piirkond.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa või mehitamata õhusõiduki käitaja ja Lennuliiklusteeninduse AS-i vaheliste koostööprotseduuride alusel.
Madalamal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ9

582009N 0265259E – 581659N 0265308E – 581638N 0262934E – 581948N 0262922E – 582009N 0265259E  
välja arvatud EEGZ7 ja EEGZ8 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa või mehitamata õhusõiduki käitaja ja Lennuliiklusteeninduse AS-i vaheliste koostööprotseduuride alusel.
Madalamal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ10

582626N 0243035E – 582349N 0242705E – 582403N 0242626E – 582640N 0242957E – 582626N 0243035E  
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõiduki lennud võivad toimuda ainult erikategooria käitamisloa alusel.

EEGZ11

582922N 0243559E – 582007N 0242331E – 582104N 0242101E – 583018N 0243329E – 582922N 0243559E  
välja arvatud EEGZ10 piirkond.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ12

583044N 0243314E – 582923N 0243650E – 581942N 0242346E – 582103N 0242010E – 583044N 0243314E  
välja arvatud EEGZ10 ja EEGZ11 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ13

581212N 0222913E – 581213N 0223222E – 581543N 0223220E – 581542N 0222911E – 581212N 0222913E  
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõiduki lennud võivad toimuda ainult erikategooria käitamisloa alusel.

EEGZ14

581650N 0223308E – 580717N 0223308E – 580717N 0222824E – 581649N 0222824E – 581650N 0223308E  
välja arvatud EEGZ13 ja EEGZ26 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 40 m (135 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 40 m (135 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ15

582052N 0223340E – 580704N 0223340E – 580702N 0222727E – 582049N 0222727E – 582052N 0223340E  
välja arvatud EEGZ13, EEGZ14 ja EEGZ26 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 85 m (280 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 85 m (280 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ16

585805N 0225247E – 585730N 0225100E – 590002N 0224753E – 590037N 0224939E – 585805N 0225247E  
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõiduki lennud võivad toimuda ainult erikategooria käitamisloa alusel.

EEGZ17

590426N 0224553E – 585808N 0225343E – 585705N 0225033E – 590323N 0224243E – 590426N 0224553E  
välja arvatud EEGZ16 piirkond.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 20 m (70 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 20 m (70 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ18

590459N 0224549E – 585522N 0225745E – 585401N 0225343E – 590338N 0224147E – 590459N 0224549E  
välja arvatud EEGZ16 ja EEGZ17 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ19

591706N 0241234E – 591629N 0241543E – 591558N 0241604E – 591442N 0241433E – 591321N 0241100E – 591342N 0240926E – 591511N 0240831E – 591706N 0241234E  
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Mehitamata õhusõiduki käitamine võib toimuda üksnes Kaitseväe loa olemasolul ja vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari Torni lennujuhilt.

EEGZ20

591507N 0235603E – 591546N 0240217E – 591837N 0240457E – 592019N 0241422E – 591852N 0242016E – 591942N 0242454E – 591615N 0242701E – 591533N 0242231E – 591232N 0241941E – 591051N 0241018E – 591215N 0240435E – 591104N 0240003E – 591507N 0235603E  
välja arvatud EEGZ19 piirkond.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes Kaitseväe loa olemasolul ja vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari Torni lennujuhilt.
Madalamal kui 30 m (100 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ21

592204N 0234945E – 592335N 0241743E – 591942N 0242454E – 591417N 0242813E – 591117N 0241916E – 590631N 0240738E – 591104N 0240003E – 591643N 0235428E – 592204N 0234945E  
välja arvatud EEGZ19 ja EEGZ20 piirkonnad.
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 60 m (200 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes Kaitseväe loa olemasolul ja vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari Torni lennujuhilt.
Madalamal kui 60 m (200 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt.

EEGZ22

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
592729N 0244204E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.

EEGZ23

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
592653N 0244512E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.

EEGZ24

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
592347N 0244210E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 50 m (165 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.

EEGZ25

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
592702N 0243608E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.
Madalamal kui 90 m (300 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt ning enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb luba saada vastutavalt lennuliiklusteenindusüksuselt.

EEGZ26

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
581510N 0222807E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Kõrgemal kui 85 m (280 ft) maa- või veepinnast võib mehitamata õhusõiduki käitamine toimuda üksnes erikategooria käitamisloa alusel.
Madalamal kui 85 m (280 ft) maa- või veepinnast võib käitamine toimuda avatud kategooria nõuetele vastavalt ning vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb saada infot mehitatud lennutegevuse kohta Kuressaare lennuinformaatorilt.

EEGZ27

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
585958N 0224525E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb saada infot mehitatud lennutegevuse kohta Kärdla lennuinformaatorilt.

EEGZ28

Ring raadiusega
600 m,
keskpunkti koordinaat
582320N 0243248E
400 ft AGL
SFC
Mehitamata õhusõidukite geograafiline ala.
Vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamise algust tuleb saada infot mehitatud lennutegevuse kohta Pärnu lennuinformaatorilt.