ENR 1.5 OOTE-, LÄHENEMIS- JA VÄLJUMISPROTSEDUURID

1 Üldosa

1.1 Oote-, lähenemis- ja väljumisprotseduurid põhinevad ICAO Doc 8168 - Lennunavigatsiooni protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS) - viimases väljaandes sisalduvatele.
1.2 Kasutatavate oote- ja lähenemisprotseduuride aluseks on PANS-OPS-i I köite osades III ja IV sisalduvad väärtused ja faktorid. Ootetsooni sisenemise ja seal lendamise kord on toodud allpool.

2 Saabuvad lennud

2.1 Lähenemisalasse sisenevad ja seal maanduvad IFR-lennud suunatakse määratletud ootepunkti ning edastatakse juhised võtmaks ühendust lähenemislennujuhtimisüksusega kindlaksmääratud ajal, kõrgusel või kohas. Neid korraldusi tuleb täita kuni lähenemislennujuhtimisüksuselt edasiste juhiste saamiseni. Kui loa piir saavutatakse enne edasiste juhiste saamist, tuleb täita ooteprotseduuri viimati lubatud lennukõrgusel.
2.2 Tulenevalt piiratud õhuruumist on oluline, et lähenemised ootetsoonidesse ja ooteprotseduurid sooritataks nii täpselt kui võimalik. Piloodid on kohustatud informeerima lennujuhtimisteenistust, kui mingil põhjusel ei ole võimalik nõuetekohaselt täita lähenemis- ja/või ooteprotseduure.

3 Väljuvad lennud

3.1 Kontrollitavatelt lennuväljadelt väljuvad IFR-lennud saavad algse lennujuhtimisüksuse loa lähtelennuvälja lähilennujuhtimisüksuselt. Loa piiriks on tavaliselt sihtlennuväli. Mittekontrollitavatelt lennuväljadelt väljuvad IFR-lennud peavad enne starti kooskõlastama lennu vastava piirkondliku lennujuhtimiskeskusega.
3.2 Täpsemad juhised, mis puudutavad marsruuti, pöördeid jne, antakse pärast starti.

4 Muu oluline informatsioon ja protseduurid

Ei ole