ENR 1.4 ATS-ÕHURUUMI KLASSIFIKATSIOON JA KIRJELDUS

1 ATS-õhuruumi klassifikatsioon

Eesti järgib õhuruumi klassifitseerimisel Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 nõudeid. Eestis on kasutusel õhuruumi klassid C, D ja G.

2 ATS-õhuruumi kirjeldus

Eesti ATS-õhuruumi jagunemine ja kohaldatavad õhuruumi klassid on kirjeldatud üksikasjalikumalt järgmistes tabelites:

ATS õhuruumi klassid on kirjeldatud punktides ENR 2.1 ja AD 2.17.

Klass

Lennu liik

Hajutuse tagamine

Osutatav teenus

Kiirusepiirang ¹

Raadioside võime nõue

Pideva kahepoolse õhk-maa-kõneside nõue

Nõutav lennujuhtimis-üksuse luba

A

Ainult IFR

Kõik õhusõidukid

Lennujuhtimisteenus

Ei kohaldata

Jah

Jah

Jah

BIFR

Kõik õhusõidukid

Lennujuhtimisteenus

Ei kohaldata

Jah

Jah

Jah

VFR

Kõik õhusõidukid

Lennujuhtimisteenus

Ei kohaldata

Jah

Jah

Jah

CIFR

IFR-IFR

IFR-VFR

Lennujuhtimisteenus

Ei kohaldata

Jah

Jah

Jah

VFRVFR-IFR

1) Lennujuhtimisteenus IFR-lendude hajutamiseks;
2) VFR/VFR liiklusinfo (ja nõudmise korral soovitused liiklusohu vältimiseks)

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Jah

Jah

Jah

D

IFR

IFR-IFR

Lennujuhtimisteenus, VFR lendude liiklusinfo (ja nõudmise korral soovitused liiklusohu vältimiseks)

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Jah

Jah

Jah

VFR

Puudub

IFR/VFR ja VFR/IFR liiklusinfo (ja nõudmise korral soovitused liiklusohu vältimiseks)

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Jah

Jah

Jah

E

IFR

IFR-IFR

Lennujuhtimisteenus ja võimaluse korral VFR- lendude liiklusinfo

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Jah

Jah

Jah

VFR

Puudub

Võimaluse korral liiklusinfo

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Ei ²

Ei ²

Ei

F

IFR

IFR-IFR võimaluse korral

Lennuliikluse nõustamisteenus; nõudmise korral lennuinfoteenus

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Jah ³

Ei ³

Ei

VFR

Puudub

Nõudmise korral lennuinfoteenus

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Ei ²

Ei ²

Ei

G

IFR

Puudub

Nõudmise korral lennuinfoteenus

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Jah ²

Ei ²

Ei

VFR

Puudub

Nõudmise korral lennuinfoteenus

IAS 250 sõlme madalamal kui 3 050 m (10 000 jalga) AMSL

Ei ²

Ei ²

Ei

¹ Kui üleminekukõrgus on väiksem kui 3 050 m (10 000 jalga) keskmise merepinna kohal (AMSL), tuleb 10 000 jala asemel kasutada tasandit FL 100. Pädev asutus võib teha erandi õhusõiduki tüüpidele, mis ei suuda kõnealust kiirust tehnilistel või ohutusalastel põhjustel säilitada.

² Piloodid peavad säilitama pideva õhk-maa-kõneside valve ning looma vajaduse korral RMZ-alal kahepoolse side asjakohasel kanalil.

³ Õhk-maa-kõneside on nõustamisteenuses osalevatele lendudele kohustuslik. Piloodid peavad säilitama pideva õhk-maa-kõneside valve ning looma vajaduse korral RMZ-alal kahepoolse side asjakohasel kanalil.