ENR 1.2 VISUAALLENNUREEGLID

Eesti järgib Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 923/2012 kehtestatud visuaallennureegleid.

Nõuded VFR lendudele seoses VHF 8.33 kHz kanalidiapasooni raadioseadmetega on kirjeldatud GEN 1.5.