ENR 1.13 EBASEADUSLIK SEKKUMINE

1 Üldosa

Järgnevad protseduurid on ette nähtud kasutamiseks õhusõiduki poolt ebaseaduslikul sekkumisel ning kui õhusõidukilt ei ole võimalik sellest faktist teatada ATS üksusele.

2 Protseduurid

2.1 Välja arvatud juhul, kui olukord pardal nõuab teisiti, peab kapten püüdma lennata määratud lennusuunal ja reisitasandil vähemalt seni, kuni teatamine ATS üksusele osutub võimalikuks või õhusõiduk jõuab radari tegevusraadiusse.
2.2 Kui õhusõiduk, mille lendu on ebaseaduslikult sekkutud, on sunnitud kõrvale kalduma määratud lennusuunast või määratud reisitasandist, omamata võimalust astuda raadiosidesse lennuliiklusteenistusega, peab kapten võimaluse korral:
  1. püüdma edastada hoiatusi VHF avariisagedustel ja teistel vastavatel sagedustel, v.a juhul, kui olukord pardal nõuab teisiti. Kui asjaolud lubavad ja see on eelistatav, tuleks kasutada ka teisi seadmeid, nagu pardatransponder, andmeedastus, jne; ja
  2. jätkama lendu kooskõlas eriprotseduuridega, mis on mõeldud kasutamiseks lennul sellistes asjaoludes ning kui sellised protseduurid on kehtestatud ja avaldatud Doc 7030-s – Regionaalsed Lisaprotseduurid; või
  3. kui vastavaid regionaalseid protseduure ei ole kehtestatud, jätkama lendu lennukõrgusel, mis erineb tavaliselt selles piirkonnas IFR-lennul kasutatavatest reisitasanditest 300 m (1000 ft) võrra, kui lend toimub ülalpool FL 290 ning 150 m (500 ft) võrra, kui allpool FL 290.