ENR 1 ÜLDREEGLID JA PROTSEDUURID

ENR 1.1 ÜLDREEGLID

Tallinna lennuinfopiirkonnas (FIR) kohaldatavad lennuliikluse reeglid ja protseduurid vastavad Tsiviillennunduse konventsiooni Lisadele 2 ja 11 ning Lennuliiklusteeninduse Protseduurid - Lennureeglid ja Lennuliiklusteenindus õhusõidukeid puudutavate ja Regionaalsed Lisaprotseduurid, mis on avaldatud Tsiviillennunduse konventsiooni Doc 7030-s Euroopa regiooni puudutavate osade sätetele, v.a osas GEN 1.7 loetletud erinevused.