ENR 0  

ENR 0.6 2. OSA SISUKORD

ENR 1   ÜLDREEGLID JA PROTSEDUURID

ENR 1.1   ÜLDREEGLID

ENR 1.2   VISUAALLENNUREEGLID

ENR 1.3   INSTRUMENTAALLENNUREEGLID

ENR 1.4   ATS-ÕHURUUMI KLASSIFIKATSIOON JA KIRJELDUS

ENR 1.5   OOTE-, LÄHENEMIS- JA VÄLJUMISPROTSEDUURID

1   Üldosa

2   Saabuvad lennud

3   Väljuvad lennud

4   Muu oluline informatsioon ja protseduurid

ENR 1.6   ATS-SEIRETEENINDUSED JA PROTSEDUURID

1   Seireseadmed

2   Koostööd nõudev sõltumatu seire (nt SSR)

3   Üldsaatega automaatne sõltuv seire (ADS-B)

4   Muu oluline informatsioon ja protseduurid

ENR 1.7   KÕRGUSEMÕÕTJA SEADEPROTSEDUURID

ENR 1.8   REGIONAALSED LISAPROTSEDUURID (DOC 7030)

ENR 1.9   ÕHURUUMI KORRALDAMINE

ENR 1.10   LENNU PLANEERIMINE

ENR 1.11   LENNUPLAANI PUUDUTAVATE TEADETE ADRESSEERIMINE

ENR 1.12   TSIVIILÕHUSÕIDUKITE TUNNISTAMINE

ENR 1.13   EBASEADUSLIK SEKKUMINE

ENR 1.14   LENNUOHUTUST MÕJUTAVAD JUHTUMID

ENR 2   LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕHURUUM

ENR 2.1   FIR/CTA JA TMA

ENR 2.2   MUU REGULEERITUD ÕHURUUM

ENR 3   ATS MARSRUUDID

ENR 3.1  [NIL]  ALUMISED ATS-MARSRUUDID

ENR 3.2  [NIL]  ÜLEMISED ATS-MARSRUUDID

ENR 3.3   PIIRKONDLIKU NAVIGATSIOONI (RNAV) MARSRUUDID

ENR 3.4  [NIL]  KOPTERIMARSRUUDID

ENR 3.5   MUUD MARSRUUDID

ENR 3.6   OOTETSOONID MARSRUUTIDEL

ENR 4   RAADIONAVIGATSIOONISEADMED/ SÜSTEEMID

ENR 4.1   MARSRUUTIDE RAADIONAVIGATSIOONISEADMED

ENR 4.2  [NIL]  ERI-NAVIGATSIOONISÜSTEEMID

ENR 4.3  [NIL]  GLOBAALNE SATELLIITNAVIGATSIOONISÜSTEEM (GNSS)

ENR 4.4   OLULISTE PUNKTIDE KOODNIMETUSED

ENR 4.5  [NIL]  MAAPEALSED AERONAVIGATSIOONILISED TULED - MARSRUUTIDEL

ENR 5   NAVIGATSIOONIHOIATUSED

ENR 5.1   KEELU-, PIIRANGU- JA OHUALAD

ENR 5.2   KAITSEVÄE HARJUTUS- JA TREENINGUALAD NING ÕHUKAITSETSOON

ENR 5.3   MUUD OHTLIKU ISELOOMUGA TEGEVUSED JA MUUD VÕIMALIKUD OHUD

ENR 5.4   ÕHUNAVIGATSIOONI TAKISTUSED - ALA 1

ENR 5.5   LENNUSPORDI- JA MEELELAHUTUSALASED TEGEVUSED

ENR 5.6   LINDUDE RÄNNE JA TUNDLIKU FAUNAGA ALAD

ENR 6   MARSRUUTIDE KAARDID

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:ENR 0.1, ENR 0.2, ENR 0.3, ENR 0.4, ENR 0.5.