EETU — TARTU

EETU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EETU — TARTU

EETU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
581827N 0264113E
Raja 08/26 keskel
2
Suund ja kaugus Tartust
5 NM SSW FM Tartu
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
220 ft / 23.1 °C
4
Geoidi hälve lennuväljal
63 FT
5
MAG VAR / Aastane muutus
10° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinna Lennujaam Tartu lennujaam
Lennu tn 44, Reola küla
Kambja vald
61707 Tartumaa
ESTONIA
Tel:+372 605 8833
AFS:EETUZTZX
URL:https://tartu.tallinn-airport.ee/
E-post:tartu.info@tll.aero
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330)

Vaata NOTAM-it.
2
Toll ja migratsioon
H24 nõutav 1 HR PN
3
Tervishoid
MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330) 2 HR PN lennuvälja haldajale
4
AIS Briifing
Self-Briefing, H24
Tel: +372 671 0241
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
6
MET Briifing
Ei ole
7
ATS
Vaata NOTAM-it.
ATS kontaktid *
8
Tankimine
JET A1 lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it.
Nõutav 1 HR PN. **
AVGAS 100LL lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it.
Kütusekaarte ei aktsepteerita.
9
Käitlemine
Lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it.
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
Lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it. 
12
Märkused
* ATS kontaktid:
Tel: +372 671 0244
E-mail: eetu@eans.ee
ATS teenust osutatakse Tallinna irdtornikeskusest.
 
** Tellimine edastada:

Tel: +372 605 8833
E-mail: tartu.handling@tll.aero.

EETU AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusteenistused
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1, AVGAS 100LL
Õli: ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
Jet A1: 1 auto 10 000 L, 500 L/min tiivaaluse otsakuga, 200 L/min tiivapealse otsakuga.
AVGAS 100LL: statsionaarne tankla 5000 L, 60 L/min.
4
Jäätõrjeseadmed
Olemas.
Tüüp 1 ja Tüüp 2.
Tel: +372 605 8833
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Angaar 2-le A suurusega õhusõidukile. Tellimus eelneval kokkuleppel Tartu koordinaatoriga.
Tel: +372 605 8833
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
Maapealne käitlusteenus on kohustuslik Tartu lennujaama tööaegadel ja kui on tellitud lennujaama avamine väljaspool ametlikku tööaega. Tingimused tuleb kokku leppida enne lennu toimumist:
 
AS Tallinna Lennujaam
E-mail: tartu.handling@tll.aero

EETU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Majutusvõimalus lennujaamas, 1 kahekohaline tuba. Hotellid linnas.
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Bussid, taksod
4
Arstiabi võimalused
Haiglad linnas
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Linnas
Tel: +372 744 2111
7
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
5. kategooria. Teenus tagatakse lennuvälja tööajal tellimus- ja regulaarlendudele. *
2
Päästevahendid
1 tuletõrjeauto
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Puksiirauto A kategooria õhusõidukite jaoks. **
(REF EETU AD 2.20 p.17)
4
Märkused
* Teistele lendudele lennuvälja tööaegadel võib pääste- ja tuletõrjeteenuse reageerimisaeg olla ettenähtust pikem.
** Info vigastatud õhusõiduki eemaldamisel kasutatava tehnika kohta:
Tel: +372 605 8833

EETU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
Kasutuses aastaringselt.
 • 2 sahkharja/puhurit
 • 2 sahkharja
 • 2 lumepuhurit
 • 1 kemikaalipuistur
2
Puhastuse järjekord
1. RWY 08/26 ja ruleerimistee A.
2. Perroon B
3. Perroon A
3
Liikumisala pinnatöötluse materjali kasutamine
KFOR/NAFO
4
Spetsiaalselt ettevalmistatud talverajad
Ei kohaldata.
5
Märkused
Info lumepuhastuse kohta avaldatakse novembrist aprillini SNOWTAM-ites.
Vt lumeplaan osas AD 1.2.2.

EETU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
PCN
AASPH / CONCPCN 98/F/B/W/T
BASPH / CONCPCN 101/F/C/W/T
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
m
Kate
Kandevõime
PCN
A20 MASPH / CONC120/F/B/W/T
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
RWY HLDG PSN 581835.43N 0264143.43E (REF EETU-ADC)
Kõrgus merepinnast: 214 ft
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Seisupaikadel märgistus.
Juhtjooned perroonil.
Juhtmärgid ruleerimiseks ruleerimistee ristumiskohas rajaga ja ootekohas.
Visuaalne dokkimise/parkimise süsteem puudub.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY: Tähis, THR, TDZ, CL, raja lõpp: vastav märgistus ja tuled.
TWY A: CL, HLDG PSN märgistatud ruleerimistee ja raja ristumiskohas, ääretuled
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

Ala 2 ja Ala 3 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

Ala nimetus
Viimati uuendatud
Ala 2
  20 APR 2023
Ala 3
  09 SEP 2021

EETU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Tartu lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Vaata NOTAM-it.*
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel meteoteenistuse tööajal MET üksuselt, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)

C, PL ***

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH; SWM, SWL ***
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Tartu AFIS
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne.)
EETU METAR saadaval EETU MET tööajal.
* Automaatne ilmavaatlussüsteem (AWOS). Väljaspool meteotalituse tööaegu ilmavaatlused teostatakse automaatselt ilmavaatlussüsteemi poolt ning vaatlustulemused edastatakse automaatse ilmavaatlusteatena AUTO METAR.
** Tel: +372 666 0932
(Keskkonnaagentuur)
*** Vt GEN 3.5

EETU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
08088,43°1800 x 3168/F/D/Y/T
ASPH / CONC

581825.87N
0264017.26E

581827.47N
0264207.76E

GUND 63 ft

THR 210 ft
26268,44°1800 x 3168/F/D/Y/T
ASPH / CONC

581827.47N
0264207.76E

581825.87N
0264017.26E

GUND 63 ft

THR 193 ft
 
TDZ 214 ft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
08+0.29% / -0.97%
(950 m / 850 m)
Ei ole
190 x 1501920 x 300125 x 62
26+0.97% / -0.29%
(850 m / 950 m)
Ei ole
250 x 1501920 x 300200 x 90
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
08
Ei ole
Ei ole
RWY 08 PCN:
0-420 m 68/F/D/Y/T
420-700 m 73/F/C/Y/T
700-1200 m 117/F/A/Y/T
1200-1800 m 68/F/C/Y/T
26
Ei ole
Ei ole
RWY 26 PCN:
0-600 m 68/F/C/Y/T
600-1100 m 117/F/A/Y/T
1100-1380 m 73/F/C/Y/T
1380-1800 m 68/F/D/Y/T

EETU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
081800199018001800
Ei ole
261800205018001800
Ei ole

EETU AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
08SALS
420 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°

MEHT 56 ft

Ei ole
26PALS-I
870 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°

MEHT 56 ft

Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
Ei ole
1800 m, 60 m, W;
last 600 m Y; LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
Ei ole
1800 m, 60 m, W;
last 600 m Y; LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole

EETU AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
308 m FM THR 08 ja 300 m FM THR 26, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: sinised
CL: Ei ole
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 13 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

63 ft

2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal ja perroon A seisuplatsil 11, vastavalt AD 2.20 p 11.

EETU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid

Tartu FIZ/RMZ koosneb kahes osast: Tartu FIZ/RMZ UPPER ja Tartu FIZ/RMZ LOWER.

 

TARTU FIZ/RMZ
TARTU FIZ/RMZ UPPERTARTU FIZ/RMZ LOWER
584154N 0272351E
seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni
580219N 0273634E – 575444N 0272910E – 575909N 0260519E – 581729N 0254655E – 584204N 0260122E – 584154N 0272351E
Ring raadiusega 11 NM, keskpunkt 581827N 0264113E
2
Püstpiirid
TARTU FIZ/RMZ
TARTU FIZ/RMZ UPPERTARTU FIZ/RMZ LOWER
1500 ft MSL kuni FL95
SFC kuni 1500 ft MSL
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS-üksuse kutsung
Keeled
Tartu Lennuvälja Informatsioon

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT MSL
6
Rakendatavuse aeg
Vaata NOTAM-it. *
7
Märkused
Tartu FIZ/RMZ-is on kehtestatud harjutus- ja treeningtsoonid.
Infot Tsoon 7 ja Tsoon 8 kohta vt ENR 5.3.
* Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse teenindust tellimisel, mis tuleb edastada lennuvälja haldajale kuni kella 15.00 (14.00) eelmisel päeval.

EETU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
AFIS
Tartu Lennuvälja Informatsioon
133.905
121.500 MHz
HO
HO
EMERG FREQ
ATIS
Tartu Info
123.130H24EN
Tel: +372 730 9212

EETU AD 2.19 RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

Seadme tüüp
IDFREQ
Tööaeg
Saateantenni koordinaadid
DME saateantenni kõrgus
Märkused
1234567

Märkused:

Raadionavigatsiooni- ja maandumisseadmete käitamise eest vastutab Lennuliiklusteeninduse AS, kontaktid: vaata GEN 3.4.

LOC 26
ILS CAT I
(10° E 2020)
IUM108,500 MHzHO581825,5N 0263948,9E
LOC kurss 259°
GP 26329,900 MHzHO581823,7N 0264151,1E
Nurk 3°
DME 26IUMCH 22XHO581823,7N 0264151,1E300 FT
Tegevusraadius:
25 NM

EETU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad

Tartu lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud AIP-is ja on saadaval self-briifingus.

Kui mingi kohalik eeskiri on oluline õhusõidukite ohutuks käitamiseks perroonil, edastab vastavat infot Tartu AFIS-üksus oma tööaegadel.

Perroonil on kohustus kanda aastaringselt riietuse peal kontrastvärvi (heleroheline, kollane või oranž) ja helkurribadega varustatud ohutusvesti või riietust. Ohutusvestid ja riietus peavad vastama vähemalt EN471 klass II nõuetele. Antud nõue ei kohaldu isikutele, keda perroonil saadetakse.

2 Käivitamise, taandruleerimise ja tagurdamise protseduurid

Käivitusluba ei ole nõutav. Kapten tagab, et õhusõiduki käivitamine on ohutu ja ei põhjusta ohtu lennuvälja taristule, tehnikale ega teistele õhusõidukitele.

Erandkorras on lubatud seisuplatsidelt õhusõidukite taandruleerimine vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele.

Taandruleerimine on lubatud kui perroonikorraldajat abistavad vähemalt 2 juhendajat.

3 Välise jõuallika (APU) kasutamine

Perroonide A ja B seisupaikadel on õhusõiduki APU kasutamine lubatud ajaliste piiranguteta.

APU käivitamine ja/või väljalülitamine õhusõiduki tankimise ajal on keelatud.

4 Hooldekäivitamised

Hooldekäivitamised tuleb eelnevalt koordineerida Tartu koordinaatoriga telefonil +372 605 8833.

Tühikäigul käivitamised on lubatud kõikidel perroonide seisupaikadel.

Hooldekäivitamised suurendatud võimsusel on lubatud piiranguteta vaid ruleerimisteel ja rajal.

Mootorite ja süsteemide testimine ning hooldekäivitamised perroonide A ja B seisuplatsidel on lubatud piiranguteta A klassi ühe kolbmootoriga õhusõidukitele.

Õhusõidukite mootorite/süsteemide testimisel on metallteravikega seisuklotside kasutamine lubatud ainult talviste ilmastikutingimuste puhul, kui ruleerimistee on kaetud lume, jää või lörtsiga.

5 Jäätõrje protseduurid

Õhusõidukite jäätõrjet teostatakse kõigil perroonide A ja B seisupaikadel. Meeskonnad peavad informeerima jäätõrje vajadusest õhusõiduki teenindajat või Tartu koordinaatorit telefonil +372 605 8833.

6 Transpondrite maapealne kasutamine töörežiimil S

Ei kohaldata.

7 CTOT protseduurid

Kui CFMU poolt reguleeritud lend on valmis väljuma enne määratud CTOT aega, võib meeskond informeerida Tartu AFIS-üksust kanalil 133.905 REA teate soovist.

Kui meeskond ei ole võimeline väljuma CTOT-ajaga määratud tolerantsis, tuleb küsida uus CTOT aeg kas Tartu AFIS-üksuse, lennuoperaatori või maapealse käitluse kaudu.

Ajakontrolli on saab küsida Tartu AFIS-üksuselt kanalil 133.905.

8 Parkimine

Saabuvale õhusõidukile annab infot seisupaiga kohta Tartu AFIS-üksus kanalil 133.905.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine edastada Tartu AFIS-üksusele kanalil 133.905.

Parkimise ajal seisuplatsidel 1, 2, 3 ja 4 peavad õhusõidukite äärmised punktid (tiiva otsad jne) olema tähistatud ohutuskoonustega, teistel seisuplatsidel on ohutuskoonused soovituslikud.

8.1 Perroon A

Üldlennundus kasutab seisuplatse perroonil A.

Õhusõiduki paigutamine perrooni A seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või Tartu AFIS-üksuse poolt edastatud infole.

Seisuplatsidele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja 11 paigutatakse õhusõidukid ninaga põhjasuunas.

Seisuplatsidele 12, 13, 14, 15, 16 ja 17 paigutatakse õhusõidukid ninaga lõunasuunas.

Meeskond peab edastama Tartu AFIS-üksusele infot, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni A seisupaigale ebastandardselt.

8.2 Perroon B

Regulaarliiklus kasutab seisuplatse perroonil B.

Õhusõiduki paigutamine perrooni B seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või Tartu AFIS-üksuse poolt edastatud infole.

Meeskond peab edastama Tartu AFIS-üksusele info, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni B seisupaigale ebastandardselt.

8.3 Kopterite parkimisala

Tartu lennuväljal ei ole kopteritele eraldi parkimisala. Kopterite paigutamine perroonide seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või Tartu AFIS-üksuse poolt edastatud infole.

9 Ruleerimine

Tartu AFIS-üksus edastab õhusõidukitele ruleerimisjuhiseid vaid rajal ja ruleerimisteel.

Ruleerimisteel puuduvad stopp-tuled. Talvisel ajal võivad ruleerimiseks mõeldud kollased jooned olla sademete tõttu mitte nähtavad.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine edastada Tartu AFIS-üksusele kanalil 133.905.

9.1 Ruleerimine perroonil A ja B

Infot piirangute kohta perroonidel annab AFIS-üksus.

Perroonil A ja B liigeldes vastutavad meeskonnad kokkupõrgete vältimise eest teiste õhusõidukite, sõidukite, inimeste ja takistustega. Liikuda tuleb mööda kollaseid ruleerimisjooni. Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

9.2 Ruleerimine mujal kui perroonidel A ja B

Perroonilt A angaari esisele platsile viival ruleerimiseks ettenähtud lõigul on lubatud ilma saateautota ruleerida õhusõidukitel tiivaulatusega kuni 15 m.

10 Õppe- ja treeninglennud - tehnilised kontroll-lennud - radade kasutamine

Põhilise osa lendudest Tartu lennuväljal moodustavad õppe- ja treeninglennud.

IFR ja VFR õppe- ja treeninglennud ning tehnilised kontroll-lennud eelnevat kooskõlastust ei vaja. Õppe- ja treeninglende ning tehnilisi kontroll-lende ei ole soovitav läbi viia Tartu linna kohal.

11 Kopterite liiklemine - piirangud

Kopteritel on lubatud startida ja maanduda lennurajalt.

Erandina kopteritega MTOW alla 1200 kg on lubatud startida ja maanduda perroon A seisuplatsilt/-le number 11, kui nähtavus on 5 km ja rohkem.

Startides või maandudes seisuplatsilt/-le number 11 peab stardijärgne väljumine või maandumiseelne lähenemine toimuma sektoris 080-260, vältides lendamist perroonide A ja B kohal.

Õhusruleerimine on lubatud ainult ilma ratasteta helikopteritel. Õhusruleerimine muruplatside, teiste õhusõidukite, sõidukite või inimeste kohal on keelatud. Õhusruleerimine on lubatud ainult mööda kollaseid ruleerimisjooni.

Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

12 Lühendatud distantsid ja protseduurid õhusõiduki startimiseks ristumiskohtadest

Ei kohaldata.

13 Õhusõiduki startimise positsioon ja protseduurid

Ei kohaldata.

14 Protseduurid liiklusalal nähtavusega 1400 m ja alla selle

Kui Tartu lennuväljal langeb nähtavus kuni 1400 m ja alla selle, on keelatud mootorite abil õhusõidukite taandruleerimine.

15 Piiratud nähtavuse protseduurid stardil (LVPTO)

Välja töötamisel.

16 Raja hõivatuse aeg

Eeldatakse, et iga rajale joonduv õhusõiduk on valmis väljumiseks ilma oluliste viivitusteta.

Võimalusel peaksid meeskonnad sooritama väljumiseelsed kontroll-kaardiprotseduurid ja/või olema lõpetanud reisijatesalongi ettevalmistuse enne rajale joondumist.

17 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt

Kui õhusõiduk on avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik pärast loa saamist Ohutusjuurdluse Keskusest (OJK).

Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

EETU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Tartu lennuväljal ei ole kehtestatud müravastaseid protseduure. Öisel ajal on soovitav hoiduda lendudest väikestel kõrgustel Tartu linna kohal.

EETU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 Üldosa

Lennud Tartu FIZ/RMZ-is tuleb sooritada kooskõlas visuaal- või instrumentaallennureeglitega.

Osutatakse seirel põhinevat lennuvälja lennuinfoteenindust (AFIS).

2 IFR-lennuprotseduurid Tartu FIZ/RMZ-is
 • Enne lendu Tartu FIZ/RMZ-is tuleb esitada lennuplaan;
 • lennu sooritamise eelduseks on õhusõiduki kahepoolne raadioside Tartu AFIS-üksusega ja töötav transponder režiimil C;
 • Tartu AFIS-üksuse tööajal võib FIZ/RMZ-is lendu sooritada ainult pärast eelnevat Tartu AFIS-üksusele edastatud ettekannet;
 • raadiosides tuleb kinnitada vastava ATIS-teate vastuvõtmist vastava teatetähise ning QNH teatamisega;
 • asukoha ettekanded tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • Tartu AFIS-üksuse tööajal võib etteantud lennukõrgust või marsruuti muuta ainult pärast Tartu AFIS-ile vastava kavatsuse teatamist;
 • kui liiklusolukord või ilmastikutingimused tingivad või kasutatavad rajad on blokeeritud, on soovitav suunduda instrumentaalses lähenemisprotseduuris ette nähtud punkti kohale ootetsooni. Info ootetsooni suundumisest tuleb eelnevalt edastada Tartu AFIS-üksusele.
 • Enne instrumentaalse lähenemisprotseduuri alustamist peab vastutav piloot olema veendunud, et kõrgusmõõturile on asetatud Tartu lennuväljal kehtiv QNH või QFE (tulenevalt õhusõiduki kõrgusmõõtja vajadusest).

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

RNAV HOLDINGS
IDINBD
TR °T
INBD
MAG°
Turn directionMAX IAS
kt
MNM HLDG LVL
ft
Time
MIN
Distance
NM
NIVER178.1168Left23020001
ERULI178.7169Right23020001

Ringlähenemine on lubatud lennuväljast lõuna pool. OCA iga raja jaoks - vt Instrumentaallähenemise kaarti (IAC).

Ringsuunalisel väljumisel, nii RWY 08 kui RWY 26 korral, tuleb enne pöörde alustamist tõusta raja kursil minimaalselt 700 ft MSL. Ringsuunalised väljumised (vt PANS-OPS, ICAO Doc 8168).

Tartu FIZ/RMZ UPPER-isse sisenemiseks ja väljumiseks on kasutatavad järgmised sisenemis- ja väljumispunktid:

OSKAV584204N 0260122E
RISKU581729N 0254655E
OSLIK575909N 0260519E
SUMIM575444N 0272910E
2.1 Saabumisprotseduurid

Saabuval RNAV1 võimekusega liiklusel on võimalik järgida RNAV STAR-i valitud rajale.

2.1.1 RNAV STAR protseduurid

Märkus: See informatsioon peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse

2.1.1.1 Asukoha uuendus

Kõik RNAV STAR-id põhinevad GNSS asukoha uuendusel.

Märkus: DME/DME toetus ei ole Tartu FIZ/RMZ-is saadaval.

2.1.1.2 RNAV STAR juhised

RNAV STAR-ide kirjeldus on avaldatud kodeerimistabelina ja teekonnapunktide loeteluna. Kiiruse- ja kõrgusepiirangute kehtestamisel teavitatakse sellest kaardil ja RNAV STAR kirjelduses.

2.1.1.3 RNAV STAR kaart

RNAV STAR sisaldab informatsiooni kauguse kohta järgmise punktini.

Kõrguse piirangud on kirjeldatud kaardil.

2.1.1.4 Teekonnapunktide loetelu

Tartu FIZ/RMZ RNAV STAR kõikide teekonnapunktide koordinaadid WGS-84 formaadis on välja toodud eraldi loeteluna allolevas peatükis 2.1.2.

2.1.1.5 Ootetsoon

RNAV ootetsoonid on toodud peatükis 2.

2.1.2 STAR-ide kodeerimistabelid, teekonnapunktide loetelu

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.2.1 RNAV STAR EETU rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 2CRNAV 1IFOSKAV-------
TFTU863-157.114715.1---
TFUMKOK-157.21475.9-+3000230
TFNIVER-157.31475.0-+2000230

RISKU 1CRNAV 1IFRISKU-------
TFNIVER-087.707817.8-+2000230

OSLIK 2CRNAV 1IFOSLIK-------
TFOSGEX-030.402016.3-+3000230
TFNIVER-358.23485.0-+2000230

SUMIM 2CRNAV 1IFSUMIM-------
TFBARVU-306.329631.9---
TFOSGEX-268.725910.4Right+3000230
TFNIVER-358.23485.0-+2000230
2.1.2.2 RNAV STAR EETU rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
NIVER581807.0N 0262035.0E
OSGEX581307.8N 0262053.3E
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU863582809.0N 0261235.0E
UMKOK582243.2N 0261655.5E
2.1.2.3 RNAV STAR EETU rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 2DRNAV 1IFOSKAV-------
TFTU995-119.811021.0---
TFNUKDU-119.911015.8-+3000230
TFERULI-178.71695.0-+2000230

RISKU 2DRNAV 1IFRISKU-------
TFOSGEX-103.409318.5---
TFBARVU-088.407810.4---
TFBODSE-088.207811.6-+3000230
TFERULI-358.83495.0-+2000230

OSLIK 2DRNAV 1IFOSLIK-------
TFBARVU-052.404223.6---
TFBODSE-088.207811.6Left+3000230
TFERULI-358.83495.0-+2000230

SUMIM 2DRNAV 1IFSUMIM-------
TFBODSE-323.531323.8-+3000230
TFERULI-358.83495.0-+2000230
2.1.2.4 RNAV STAR EETU rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
BODSE581343.9N 0270228.2E
ERULI581843.0N 0270216.0E
NUKDU582342.4N 0270203.4E
OSGEX581307.8N 0262053.3E
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU995583136.0N 0263604.0E
2.2 Väljumisprotseduurid
2.2.1 RNAV SID protseduurid

Märkus: See informatsioon peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse.

2.2.1.1 Asukoha uuendus

Kõik RNAV SID-id põhinevad GNSS asukoha uuendusel.

Märkus: DME/DME toetus ei ole Tartu FIZ/RMZ-is saadaval.

2.2.1.2 RNAV SID juhised

RNAV SID-ide kirjeldus on avaldatud kodeerimistabelina ja teekonnapunktide loeteluna. Kiiruse- ja kõrgusepiirangute kehtestamisel teavitatakse sellest kaardil ja RNAV SID kirjelduses.

2.2.1.3 Teekonnapunktide loetelu

Tartu FIZ/RMZ kõikide teekonnapunktide koordinaadid WGS-84 formaadis on välja toodud eraldi loeteluna allolevas peatükis 2.2.2.

2.2.2 SID-ide kodeerimistabelid, teekonnapunktide loetelu
2.2.2.1 RNAV SID EETU rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Left+1000230
TFTU412-358.33487.1---
TFTU995-310.23009.3---
TFOSKAV-299.829021.0---

RISKU 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Right+1000230
TFTU690-178.51686.5---
TFTU779-250.424016.0---
TFRISKU-299.829021.3---

OSLIK 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Right+1000230
TFTU690-178.51686.5---
TFTU815-220.22108.4---
TFOSLIK-250.024019.6---

SUMIM 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Right+1000230
TFTU532-138.812913.5---
TFSUMIM-139.312918.2---
2.2.2.2 RNAV SID EETU rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU408581834.0N 0264953.6E
TU412582538.0N 0264930.0E
TU532580828.0N 0270645.0E
TU690581208.0N 0265013.0E
TU779580650.0N 0262146.0E
TU815580545.0N 0264000.0E
TU995583136.0N 0263604.0E
2.2.2.3 RNAV SID EETU rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0-+1000230
TFTU980-325.83165.5---
TFOSKAV-325.431523.4---

RISKU 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0-+1000230
TFTU725-268.22584.5---
TFRISKU-267.725819.6---

OSLIK 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0-+1000230
TFTU830-216.92076.0---
TFTU854-216.820710.3---
TFOSLIK-216.62077.7---

SUMIM 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0Left+1000230
TFTU842-178.31686.5---
TFTU758-128.011816.8---
TFSUMIM-112.610318.1---
2.2.2.4 RNAV SID EETU rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU725581811.0N 0262402.0E
TU758580135.0N 0265749.0E
TU826581818.9N 0263227.7E
TU830581332.0N 0262538.0E
TU842581152.0N 0263249.0E
TU854580519.0N 0261359.0E
TU980582251.0N 0262636.0E
2.3 Lähenemisprotseduurid
2.3.1 RNP lähenemisprotseduurid

Märkus: See informatsioon peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse.

2.3.1.1 Heakskiidetud kasutajad, varustus ja käitamisprotseduurid

Õhusõidukite käitajad peavad saama RNAV lähenemise sooritamiseks vajalikele seadmetele heakskiidu Transpordiameti poolt.

2.3.1.2 Asukoha uuendus

Kõik RNP instrumentaallähenemise protseduurid põhinevad GNSS asukoha uuendusel.

Märkus: DME/DME toetus ei ole Tartu FIZ/RMZ-is saadaval.

2.3.2 EETU RNP rada 08

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.3.2.1 EETU RNP rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
UMKOK ARNP APCHIFUMKOKIAF-----+3000230
TFNIVERIF-157.41475.0Left+2000230
TFTU710FAF-088.20784.9-2000-
TFRW08MAPtYes088.40785.5---
TFERULIMAHFYes088.707911.6-+2000-
NIVER ARNP APCHIFNIVERIAF-----+2000230
TFTU710FAF-088.20784.9-2000-
TFRW08MAPtYes088.40785.5---
TFERULIMAHFYes088.707911.6-+2000-
OSGEX ARNP APCHIFOSGEXIAF-----+3000230
TFNIVERIF-358.23485.0Right+2000230
TFTU710FAF-088.20784.9-2000-
TFRW08MAPtYes088.40785.5---
TFERULIMAHFYes088.707911.6-+2000-
2.3.2.2 EETU RNP rada 08 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.3.2.3 EETU RNP rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
ERULI581843.0N 0270216.0E
NIVER581807.0N 0262035.0E
RW08581825.87N 0264017.26E
OSGEX581307.8N 0262053.3E
TU710581816.4N 0262955.6E
UMKOK582243.2N 0261655.5E
2.3.2.4 EETU RNP rada 08 - ootetsoonid

EETU RNP raja 08 ootetsoonid on toodud osas 2.

2.3.3 EETU RNP rada 26

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.3.3.1 EETU RNP rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
Name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn DirectionAltitude
ft
MAX
IAS
kt
NUKDU ARNP APCHIFNUKDUIAF-----+3000230
TFERULIIF-178.71695.0Right+2000230
TFTU435FAF-268.62595.1-2000-
TFRW26MAPtYes268.52585.5---
TFNIVERMAHFYes268.125811.4-+2000-
BODSE ARNP APCHIFBODSEIAF-----+3000230
TFERULIIF-358.83495.0Left+2000230
TFTU435FAF-268.62595.1-2000-
TFRW26MAPtYes268.52585.5---
TFNIVERMAHFYes268.125811.4-+2000-
2.3.3.2 EETU RNP rada 26 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C54 ft
2.3.3.3 EETU RNP rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
BODSE581343.9N 0270228.2E
ERULI581843.0N 0270216.0E
NIVER581807.0N 0262035.0E
NUKDU582342.4N 0270203.4E
RW26581827.47N 0264207.76E
TU435581836.0N 0265234.0E
2.3.3.4 EETU RNP rada 26 - ootetsoon

EETU RNP raja 26 ootetsoonid on toodud osas 2.

2.3.4 EETU ILS rada 26
2.3.4.1 EETU ILS rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
BODSERNP APCHIFBODSEIAF+3000230
TFERULIIF358.8348.85.0Left+2000230
NUKDURNP APCHIFNUKDUIAF+3000230
TFERULIIF178.7168.75.0Right+2000230
2.3.4.2 EETU ILS rada 26 - teekonnapunktide loetelu
Teekonnapunkti nimi
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
NUKDU-582342.4N 0270203.4E
BODSE-581343.9N 0270228.2E
ERULI10.6 NM IUM581843.0N 0270216.0E
FAP5.4 NM IUM581835.7N 0265223.3E
3 Raadioside katkemine

Raadioside katkemisel peab piloot tegutsema kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni konventsiooni Lisas 2 sätestatud protseduuridega raadioside katkemisel.

Kui raadioside katkeb lähenemisel radar vektoreerimise ajal:
a) Aseta transpondri kood A7600.
b) Säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus. Jätka otse punktile NIVER (RWY 08) või ERULI (RWY 26).
c) Saabumisel punkti NIVER (RWY 08) või ERULI (RWY 26) kohale, peab laskumine vajaduse korral toimuma ootetsoonis. Seejärel peab sooritama tavapärase instrumentaallähenemise.

Raadioside katkemise korral, kui õhusõiduk sooritab RNAV lähenemist, tuleb järgida protseduure, mis on avaldatud instrumentaallähenemiskaartidel EETU RNP RWY 08 ja RWY 26.

Õhusõidukitest, mille pardal on telefon, helistada Tartu AFIS-üksuse numbril +372 671 0244 ja kui võimalik püsida liinil kuni AFIS-üksuse edasise korralduseni.

4 VFR-lennud Tartu FIZ/RMZ UPPER-i alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis

Tartu FIZ/RMZ UPPER-i alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis osutab lennuinfo- ja häireteenindust Tallinn ACC kanalil 119.380.

Õhusõidukid, mis lendavad Tartu FIZ/RMZ UPPER-i alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis, peavad ilma Tartu AFIS-üksusega koordineerimata püsima Tartu FIZ/RMZ UPPER-i alapiirist vähemalt 500 ft allpool (maksimaalne kõrgus 1000 ft MSL).

Kavatsusest tõusta Tartu FIZ/RMZ UPPER-i alapiirile lähemale kui 500 ft tuleb eelnevalt teavitada Tartu AFIS-üksust (kanal 133.905). Seejuures on eelduseks, et õhusõidukil on pidev kahepoolne raadioside Tartu AFIS-üksusega ja töötav transponder režiimil C.

5 VFR-lennu protseduurid Tartu FIZ/RMZ-is
 • Lennu kohta tuleb esitada lennuplaan;
 • lendu võib sooritada ainult pärast eelnevat ettekannet Tartu AFIS-üksusele raadio teel;
 • lennu sooritamise eelduseks on õhusõiduki kahepoolne raadioside Tartu AFIS-üksusega ja töötav transponder režiimil C;
 • raadiosides tuleb kinnitada vastava ATIS-teate vastuvõtmist vastava teatetähise ning QNH teatamisega;
 • ettekantud lennukõrgust või marsruuti võib muuta ainult pärast Tartu AFIS-üksuse teavitamist;
 • asukoha ettekanded tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • kui liiklusolukord nõuab või kasutatav rada on blokeeritud, võidakse VFR-lendu sooritavale õhusõidukile soovitada suunduda visuaallähenemiskaardil ette nähtud ootetsooni PÕHI (NORTH) või LÕUNA (SOUTH).

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

Tartu FIZ/RMZ LOWER-isse sisenemiseks ja väljumiseks on kasutatavad järgmised sisenemis- ja väljumispunktid:

ELVAT581248N 0262324E
LEKNU582925N 0264038E
LALVI582630N 0262706E
VAKET581036N 0265548E
6 Lennud Tartu lennuvälja lennuväljaringidel

Lennuväljaringid on esitatud Tartu lennuvälja maandumiskaardil (AD 2.EETU-LDG).

Maksimaalne kõrgus lennuväljaringil lennates on 1000 ft AMSL.

Öisel ajal sooritatavate õppe- ja treeninglendude korral on soovitatav kasutada lõunapoolset lennuväljaringi, vältimaks lendamist põhja poole rada jääva elamispiirkonna kohal.

7 Õppe- ja treeninglennud Tartu FIZ/RMZ-is

Õppe- ja treeninglendude sooritamiseks on kehtestatud Tartu FIZ/RMZ LOWER-is harjutus-ja treeningtsoonid 7 ja 8, mis on toodud visuaallähenemiskaardil (AD 2. EETU-VAC).

Tsoon 7 –580845N 0263127E
581218N 0263451E
581024N 0264128E
580728N 0264142E
edasi mööda Tartu FIZ/RMZ LOWER-i
piiri (päripäeva) kuni
580845N 0263127E
Tsoon 8 –582204N 0265300E
582305N 0264432E
582718N 0264025E
582744N 0264705E
582430N 0265340E
582204N 0265300E

Vt AIP ENR 5.3.

8 Lennutegevus väljaspool Tartu AFIS-üksuse avaldatud tööaegu

Väljaspool Tartu AFIS-üksuse tööaega on Tartu ATIS-esse sisestatud info „AFIS IS NOT AVAILABLE“.

Tartu lennuvälja läheduses toimub pidev koolituslendudega seotud lennutegevus ka väljaspool Tartu AFIS-üksuse avaldatud tööaegu nii IMC kui VMC tingimustes.

Kui õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud ja õhusõiduki piloot peab jälgima kanalit 133.905, liigeldes Tartu lennuvälja läheduses ja manööverdusalal ajal, mil Tartu AFIS-üksus teenust ei osuta. Tartu lennuväljaliikluses osalev õhusõiduk peab raadiokanalil 133.905 (raadiokutsung „TARTU LIIKLUS / TARTU TRAFFIC“) edastama informatsiooni sooritatavate manöövrite ja lennukõrguse kohta.

EETU AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded
Nõuded
Kõrvalekalde kirjeldus
CS ADR-DSN.M.630
I kategooria täppislähenemise süsteem
Idapoolsed lähenemistuled ettenähtust lühemad. Transpordiameti poolt aktsepteeritud riskianalüüs.
CS ADR-DSN.B.165
Objektid lennuribal
Puudub nõuetekohane kalle vertikaalse pinna elimineerimiseks.
CS ADR-DSN.L.535
Lävemärgistus
Lävemärgistuse joonte vahelise ala laius peab olema 1.8 m. Inspekteerimise käigus mõõdeti nii joone kui joontevahelise ala laiuseks 1.5 m.
CS ADR-DSN.J.465
Takistuste piirangupinnad
Lennurajast lõunasse jääval Suitsu kinnistul asuv kõrghaljastus läbib lennuraja üleminekupinda. Lennurajast läände jäävatel kinnistutel kasvav mets jääb osaliselt või täielikult Tartu lennuvälja lähenemis- ja tõusupiirangupinda.
CS ADR-DSN.L.540
Maandumiskoha märgistus
Lennuraja maandumiskoha märgistuse algpunkt ei ole PAPI tuledega kohakuti.
2 Lindude kogunemiskohad lennujaama ümbruses

Intensiivne kajaka- ja vareseparvede tegevus toimub ajavahemikul märts-november, olenevalt temperatuuri tõusust või langusest, üks kuni kaks tundi pärast päikesetõusu, kui linnud lendavad pesitsuspaikadest (jõgi lennujaamast kirdes) üle RWY 26 lähenemisala toitumispaika (RWY 26 lävest 1.5 NM kagus). Kõrgus on 300-600 ft AGL. Üks kuni kaks tundi enne päikeseloojangut toimub ülalmainitud tegevus vastupidises suunas, kui linnud pöörduvad tagasi pesitsuspaikadesse.

Haneparved lendavad üle RWY 26 lähenemisala umbes 1.5-2.5 NM kaugusel RWY 26 lävest kevadise (aprill-mai) ja sügisese (september-oktoober) rände ajal. Kõrgus on 300-600 ft AGL.

Võimaluse korral informeerib AFIS-üksus piloote lindude tegevusest ja arvatavast kõrgusest AGL.

Pilootidel soovitatakse kasutada maandumistulesid stardil, tõusul, lähenemisel ja maandumisel.

3 Irdtorn

ATS teenust osutatakse Tallinna irdtornikeskusest.

Irdtorni kaamerad ja valguskahur asuvad Tartu lennuinfotorni katusel. Videopilti salvestatakse ja säilitatakse 30 päeva.

Tallinna irdtornikeskus asub Tallinna lennujuhtimiskeskusega samas hoones.

EETU AD 2.24 TARTU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EETU-ADC
  (05 OCT 2023)
PDF
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart - ICAO
  AD 2.EETU-APDC
  (13 JUL 2023)
PDF
Lennuvälja takistuste kaart- ICAO - Tüüp A
  AD 2.EETU-AOC-A-08-26
  (09 SEP 2021)
PDF
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV STAR RWY 08
  AD 2.EETU-RNAV STAR-08
  (08 SEP 2022)
PDF
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV STAR RWY 26
  AD 2.EETU-RNAV STAR-26
  (08 SEP 2022)
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV SID RWY 08
  AD 2.EETU-RNAV SID-08
  (08 SEP 2022)
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV SID RWY 26
  AD 2.EETU-RNAV SID-26
  (03 NOV 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU RNP RWY 08
  AD 2.EETU-IAC-08-2
  (08 SEP 2022)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETU RNP RWY 08
  AD 2.EETU-FASDB-08-2
  (05 DEC 2019)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU RNP RWY 26
  AD 2.EETU-IAC-26-3
  (08 SEP 2022)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETU RNP RWY 26
  AD 2.EETU-FASDB-26-3
  (05 DEC 2019)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU ILS or LOC RWY 26
  AD 2.EETU-IAC-26-4
  (29 DEC 2022)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EETU-VAC
  (1820 APR 20242023)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EETU-LDG
  (29 DEC 2022)
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EETU-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF