EETN — LENNART MERI TALLINN

EETN AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EETN — LENNART MERI TALLINN

EETN AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
592448N 0244957E
1974 M / 261 MAG FM THR 26
2
Suund ja kaugus Tallinnast
2.7 NM SE Tallinna kesklinnast
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
135 ft / 22.2°C (JUL)
4
Geoidi hälve lennuväljal
59 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
9° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinna Lennujaam
Tartu mnt 101
10112 Tallinn
ESTONIA
Tel:+372 605 8700
SITA:TLLXT8X
E-post:administration@tll.aero
AFS:EETNZXZX
URL:www.tallinn-airport.ee
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EETN AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI : 0600-1430 (0500-1330)

H24

2
Toll ja migratsioon
H24
3
Tervishoid
H24
4
AIS Briifing
Self-Briefing, H24
Tel: +372 671 0241
5
ATS büroo (ARO)
H24
6
MET Briifing
Ei ole (Vaata Märkuseid)
7
ATS üksus
H24
8
Tankimine

Baltic Ground Services EE OÜ
H24
JET A-1; AVGAS 100LL
Tel: +372 608 5604
E-mail: fuel.ee@bgs.aero

Eesti Aviokütuse Teenuse AS
H24
JET A1
Tel: +372 640 1212
Fax: +372 640 1216
E-mail: eafs@eafs.ee
9
Käitlemine
H24
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
H24
AS Tallinn Airport GH
Tel: +372 605 8421
E-post: handling@tll.aero
SITA: TLLGH8X
12
Märkused
Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse teenust tellimisel, mis tuleb edastada lennuvälja haldajale kuni kella 1400 (1300).
* Automaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem. Info saadaval AIM üksuses.

EETN AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusseadmed
Kaasaegsed käitlusseadmed võimsusega kuni 7 tonni.
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1, AVGAS 100LL
3
Tankimisseadmed / jõudlus
JET A1:
 • Mahutid kuni maksimaalselt 805000 L
 • 1 auto 35200 L, 1230 L/min
 • 1 auto 20300 L, 1250 L/min
 • 2 autot 19900 L, 750 L/min
 • 1 auto 19600 L, 750 L/min
 • 1 auto 18600 L, 700 L/min
AVGAS 100LL:
 • 1 mahuti 21000 L
4
Jäätõrjeseadmed
On olemas
Tel: +372 605 8421
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Hooldusangaarid:
1 angaar 2-le C-suurusega õhusõidukile.
1 angaar 3-le C-suurusega õhusõidukile.
Magnetic MRO AS
Tel:+372 640 1119
Faks:+372 640 1116
E-post:info@magneticmro.com
URL:www.magneticmro.com
 
Angaari koha saadavus eelneval kokkuleppel.
Hooldusangaarid:
1 angaar C-suurusega õhusõidukitele,
1 angaar B-suurusega õhusõidukitele.
Panaviatic AS
Tel:+372 526 6351
Faks:+372 605 8707
E-post:handling@panaviatic.eu
URL:www.panaviatic.eu
 
Angaari koha saadavus eelneval kokkuleppel.
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Erinevad seadmed.
 
Magnetic MRO AS
Tel:+372 640 1119
Faks:+372 640 1116
E-post:info@magneticmro.com
AS Panaviatic Maintenance
Tel:+372 5919 2929
Faks:+372 605 8750
E-post:info@maintenance.ee
URL:www.maintenance.ee
7
Märkused

Maapealne käitlusteenus on kohustuslik ja tingimused tuleb kokku leppida enne lennu toimumist.

Käitlusteenindust osutatakse H24 kokkuleppel:

AS Tallinn Airport GH
Tel:+372 605 8421
E-post:handling@tll.aero
SITA:TLLGH8X

EETN AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Linnas
2
Restoranid
Lennujaamas ja linnas.
3
Transport
Bussid, taksod, autode rent lennujaamas. Süstikbuss lennujaama ja peamiste hotellide vahel.
4
Arstiabi võimalused
Esmaabi lennujaamas, haiglad linnas.
5
Pank ja postkontor
Pank: linnas *
Postkontor: linnas
6
Turismibüroo
Info lennujaamas: H24
Tel: +372 605 8888
7
Märkused
* Valuutavahetuspunkt lennujaamas

EETN AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
H24: 8. kategooria
2
Päästevahendid
 • 3 päästeautot
 • 1 päästekaater
 • 4 platvormpäästeparve 100-le isikule (4x25)
 • 3 päästevarustust sisaldavat konteinerit, sealhulgas liikumatu õhusõiduki teisaldamisvarustus (kõrg- ja madalsurve tõstepadjad, traaversid).
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Õhusõiduki omanik või kasutaja vastutab liikumatu õhusõiduki teisaldamise eest ning katab seonduvad kulud. Lennuväljal saadaoleva teisaldamise tehnika osas kontakteeru lennuvälja haldajaga.
 
REF. AIP EETN AD 2.20 p. 14
4
Märkused
Ei ole

EETN AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
 • 12 sahkharja/puhurit
 • 3 lumesahka
 • 5 sahkharja
 • 4 lumepuhurit
 • 3 kemikaalipuisturit
2
Puhastuse järjekord
 1. Rada 08/26, ruleerimistee B, väljasõidutee tuletõrjedepoost ja ILS kriitilised alad.
 2. Perroon M ruleerimistee, ruleerimistee A, ruleerimistee G, ruleerimistee H, ruleerimistee HL, HR, ruleerimistee C, ruleerimistee E, ruleerimistee F, ruleerimistee S, ruleerimistee Z, ja ruleerimistee T.
 3. Perrooni M terminali õhusõidukite seisupaigad, ruleerimistee Y3 ja perroon Y3.
 4. Ülejäänud õhusõidukite seisupaigad perroonil M, ruleerimisteed Y2, Y3, Y5 ja Y6, perroonid Y2, Y5, K ja ruleerimistee D.
3
Liiklusala pinnatöötluse materjali kasutamine
KFOR/NAFO
4
Spetsiaalselt ettevalmistatud talverajad
Ei kohaldata
5
Märkused
Kasutuses aastaringselt.
Info liiklusala seisukorra kohta avaldatakse aastaringselt SNOWTAM-ites.
Vaata lumeplaani osas AD 1.2.2.

EETN AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
PCN
MASPH / CONC81/F/A/X/T
Y2ASPH / CONC32/F/B/Y/U
Y3ASPH / CONC32/F/B/Y/U
Y5ASPH / CONC32/F/B/Y/U
KASPH / CONC81/F/A/X/T
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
(m)
Kate
Kandevõime
PCN
A23ASPH / CONC78/F/A/X/T
B23ASPH / CONC71/F/A/X/T
C23ASPH / CONC85/F/A/X/T
D18ASPH / CONC26/F/B/X/T
E23ASPH / CONC47/F/A/X/T
F23ASPH / CONC97/F/A/X/T
G23ASPH / CONC97/F/A/X/T
H23ASPH / CONC97/F/A/X/T
HL23ASPH / CONC97/F/A/X/T
HR23ASPH / CONC97/F/A/X/T
S23ASPH / CONC97/F/A/X/T
T23ASPH / CONC97/F/A/X/T
Y210ASPH / CONC32/F/B/Y/U
Y310ASPH / CONC32/F/B/Y/U
Y41)21ASPH / CONC78/F/A/X/T
Y510ASPH / CONC78/F/A/X/T
Y610ASPH / CONC78/F/A/X/T
Z23ASPH / CONC97/F/A/X/T
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Asukoht: perroonil M (592459.95N 0244834.96E)
Kõrgus merepinnast: 136 ft
 
(Ref. EETN ADC, EETN APDC)
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
1) Ainult pukseerimine

EETN AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem
Juhtmärgid ruleerimiseks kõigis ruleerimisteede ja raja ristumiskohtades ja kõigis ootekohtades.
Juhtjooned perroonil ja seisupaikadel koos seisupaikade numbritega ja stoppjoontega. Vt AD 2.20 punkt 9 Õhusõidukite seisupaigad.
Seisupaikadel M2, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M13 visuaalse sildumise süsteemid (DGS).
Õhusõiduki juhtimine saateauto “FOLLOW ME” ja perroonikorraldaja poolt teistele õhusõidukite seisuplatsidele.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled
RWY 08/26 märgistus: THR, TDZ, CL, maandumispunkt, raja ääred ja lõpp märgistatud.
RWY 08/26 valgustus: THR, RCL, TDZ, raja ääred ja lõpptuled.
TWY A, B, C, D, E, F, G, H, HL, HR, S, T, Y3, Y5, Y6, Z: telgjoon, lennuraja hoiatustuled, ootekohad TWY/RWY ristmikel – märgistus ja tuled (TWY D ääretuled).
3
Stopp-tuled
Stopp-tuled ootekohtadel MA, MB, MC, B, C, D, E1, F, A1, G, HL, HR, T, Z1 ja S.
4
Märkused
Ruleerimistee HL markeering sinine.

EETN AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

Ala 2 ja Ala 4 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

Ala nimetus
Viimati uuendatud
Ala 2
  21 MAR 2024
Ala 3
  Väljatöötamisel
Ala 4
  21 MAR 2024

EETN AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Tallinna lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega

H24 *

Ei ole
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
24 HR
Väljaandmise intervall
HR
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall

TREND

30 min (2220-0320 O/R)

5
Võimalik briifing / konsultatsioon
D, T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav(ad) keel(ed)

C, PL ***

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM, SWL ***
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Olemas internetiühendusega arvuti, traadita internetiühenduse võimalus
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Tallinn TWR, Tallinn APP, Tallinn ACC
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)
* Info saadaval AIM üksusest, tel: 671 0241
** Keskkonnaagentuur, tel: 666 0932
*** Lühendeid vaata GEN 3.5. osas

EETN AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
08090.27°3480 x 4560/F/B/X/T
ASPH/CONC

592447.97N
0244836.55E

592447.42N
0245201.95E

GUND 59 ft

THR 130 ft

TDZ 129 ft

26270.32°3480 x 4560/F/B/X/T
ASPH/CONC

592447.42N
0245201.95E

592448.00N
0244821.34E

GUND 59 ft

THR 135 ft

TDZ 134 ft

Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
08-0.05%/+0.08%
(779 m / 2701 m)
SWY:
Ei ole
Ei ole
60 x 1503600 x 300240 x 90
26-0.08%/+0.05%
(2701 m / 779 m)
SWY:
Ei ole
Ei ole
60 x 1503600 x 300200 x 90
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
08
Ei ole
Jah
Nihutatud lävi 240 m
26
Ei ole
Jah
Ei ole

EETN AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
083480354034803240
Nihutatud lävi 240 m
263480354034803480
Ei ole
2.13.1 DEKLAREERITUD LÜHENDATUD DISTANTSID ÕHUSÕIDUKI STARDIKS
RWY
RISTMIK
TORA (m)TODA (m)ASDA (m)
08DTHR 08324033003240
TWY C – RWY315732173157
TWY D – RWY274928092749
TWY E – RWY231523752315
26TWY E – RWY 1)114012001140
TWY F – RWY253025902530
TWY S – RWY253025902530

Märkused:

Õhusõiduki stardipositsioonid rajal on tähistamata.

1) Stardipositsioon – esimese parempoolse ääretule (RWY) traaversil.

EETN AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
08ALSF-II
704 m, LIH
Rohelised
Jah
PAPI
Vasak 3°
Jah
900 m
26ALSF-II
900 m, LIH
Rohelised
Jah
PAPI
Vasak 3°
Jah
900 m
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
3480 m, 15 m;
FMm – 2580 m W;
FM 2580 m – 3180 m W/R;
FM 3180 m R, LIH
3480 m, 60 m;
FMm – 240 m R;
FM 240 m – 2880 m W;
FM 2880 m Y, LIH
Punased
Ei ole
Ei ole
3480 m, 15 m;
FMm – 2580 m W;
FM 2580 m – 3180 m W/R;
FM 3180 m R, LIH
3480 m, 60 m;
FMm – 2880 m W;
FM 2880 m Y, LIH
Punased
Ei ole
Ei ole

EETN AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
Anemomeeter: 351 m FM DTHR 08 ja 341 m FM THR 26, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: TWY D
CL: TWY  A, B, C, E, F, G, H, HL, HR, S, T, Y3, Y5, Y6, Z:
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal.
Ümberlülitusaeg: 1 SEC
5
Märkused
CL: TWY HL sinine/roheline

EETN AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Ei ole
Geoidi hälve
59 ft
2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
 
Kopterite maandumine rajal,
ruleerimistee A ja ruleerimistee C ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y2 ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y3 ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y5 ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y6 ristmikul.

EETN AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
TALLINN CTR
593000N593002N 0250010E0243035E - 592756N593227N 0250547E0243351E -
592135N
593142N 0250540E0245804E - 591935N593012N 0245508E0251134E -
591938N
591918N 0243700E0251110E - 592042N591718N 0243439E0245834E -
592800N
591800N 0243440E0243934E - 593000N591908N 0244110E0243231E -
593000N
592154N 0250010E0243044E - 593002N 0243035E
2
Püstpiirid
1700 ft AMSL
       SFC
3
Õhuruumi klass
C
4
ATS üksuse kutsung
Keel(ed)
Tallinn Torn
ET, EN
5
Üleminekukõrgus
5000 jalga AMSL
6
Rakendatavuse aeg
H24
7
Märkused
Ei ole

EETN AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
APP
Tallinn Radar
127.905H24-
121.500 MHzH24EMERG FREQ
TWR
Tallinn Torn
135.905H24VDF AVBL
121.500 MHzVDF AVBL
EMERG FREQ
ATIS
Tallinn Info
124.880H24EN
Tallinna Lennujaama maapealne teenindus
Tallinn Handling131.905H24-
Jäätõrje koordineerimine
Tallinn Handling131.905H24
Jäätõrje hooajal
Jäätõrje tegevus
De-icing121.780H24
Jäätõrje hooajal

EETN AD 2.19 RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

Seadme tüüp
IDFREQ
Tööaeg
Saateantenni koordinaadid
DME saateantenni kõrgus
Märkused
1234567

Märkused:

1. DME haldaja Lennuliiklusteeninduse AS, kontaktid vaata: GEN 3.4.

2. LOC08, GP08, DME08, LOC26, GP26, DME26 haldaja AS Tallinna Lennujaam, kontaktid vaata: EETN AD 2.2.

DME
(9° E 2020)
TLL112.200 MHz / CH 59XH24592440,8N
0245018,4E
200 ft114° MAG / 0.22 NM FM ARP.
Tegevusraadius:
FL 500 / 80 NM
LOC 08
ILS CAT I
(9° E 2020)
IIB108,300 MHzH24592447,4N
0245223,3E
LOC kurss 081°
GP 08334,100 MHzH24592445,0N
0244856,8E
3°, RDH 54 ft
DME 08IIBCH 20XH24592445,0N
0244856,8E
200 ft
Tegevusraadius:
25 NM
LOC 26
ILS CAT I
(9° E 2020)
ILK109,300 MHzH24592448,0N
0244804,6E
LOC kurss 261°
GP 26332,000 MHzH24592443,6N 0245140,4E3°, RDH 54 ft
DME 26ILKCH 30XH24592443,6N 0245140,4E200 ft
Tegevusraadius:
25 NM

EETN AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad
Lennart Meri Tallinna lennujaamas kehtivad kohalikud eeskirjad. Need eeskirjad on kogutud käsiraamatusse, mis on saadaval self-briifingus. See käsiraamat (ainult eesti keeles) sisaldab muuhulgas alljärgnevat:
 1. märgistuse ja märkide tähendus;
 2. info õhusõidukite seisupaikadest, k.a visuaalse sildumise juhtsüsteemid;
 3. info ruleerimise kohta õhusõidukite seisupaikadelt;
 4. suurte õhusõidukite käitamispiirangud, k.a piirangud õhusõiduki peamootorite kasutamisel ruleerimiseks;
 5. kopterite käitamine;
 6. perroonikorraldaja - ja puksiirabi;
 7. mootori tühikäiguvõimsust ületava võimsuse kasutamine;
 8. mootorite käivitamine ja abijõuallika kasutamine;
 9. kütuse mahavalgumine; ja
 10. ettevaatusabinõud ekstreemsete ilmastikutingimuste korral.

Täpsemat infot eeskirjade kohta annab Tallinna lennuvälja liiklusala koordinaator, tel: 605 8461 (H24). Perroonikorraldaja abi saab paluda lähilennujuhilt (TWR).

Kui mingi kohalik eeskiri on oluline õhusõiduki ohutuks käitamiseks perroonil, annab selle kohta infot igale õhusõidukile Tallinn Torn.
2 Marsruudiluba ja CTOT protseduur

Väljuv IFR liiklus peaks marsruudiloa saamiseks mitte varem kui 10 minutit enne arvestusliku liikumise algust (EOBT) - või mootori(te) arvestuslikku käivitamise aega, olenevalt kumb on hilisem, võtma ühendust Tallinn Torniga kanalil 135.905, teatades õhusõiduki kutsungi ning seisuplatsi või värava numbri.

Kui lend, mis on reguleeritud Võrgustiku halduri (NMO) poolt, on valmis startima enne EOBT, peaks õhusõiduki meeskond REA-teate saatmiseks võtma ühendust Tallinn Torniga.

Piloodid, kes on teadlikud, et nad ei suuda järgida neile määratud CTOT-aega, peavad õigeaegselt taotlema uut CTOT-aega lennufirma käitaja või käitleja kaudu.

3 Piiratud nähtavuse protseduurid (LVP)
3.1 Piiratud nähtavuse protseduurid stardiks (LVPTO)

Tallinna lennuväljal on heaks kiidetud piiratud nähtavuse protseduurid stardiks (LVPTO). Protseduurid võimaldavad sooritada stardi piiratud nähtavuses (LVTO) vastavalt JAR-OPS 1 tingimustele, kui RVR on alla 400 m.

LVPTO ei ole lubatud kui RVR on alla 125 m (alla 200 m CAT D õhusõidukite puhul).

3.2 Protseduuride kasutuselevõtt

Protseduurid võetakse kasutusele kui RVR langeb 600 meetrini.

Protseduuride kasutuselevõtust teavitatakse ATIS-e või ATC poolt teatega: "LOW VISIBILITY PROCEDURES FOR TAKE OFF IN USE".

Liiklusele manööverdusalal rakendatakse lisapiiranguid kui A-SMGCS või STOP BAR tuled ei ole kasutuses.

Kui lennuväli ei ole võimeline täitma LVP nõudeid, siis informeeritakse piloote ATIS-e või ATC poolt teatega: "AERODROME UNABLE TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY PROCEDURES FOR TAKE OFF”.

3.3 RVR info

ATC edastab kõikide mõõtekohtade RVR arvud, kui vähemalt üks arvudest on alla 800 m.

4 Transpondrite kasutamine maa peal
4.1 Üldine

Lennart Meri Tallinna lennuväljale on paigaldatud lennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteem (A-SMGCS) koos maapealse liikluse seireradari (SMR) ning režiimil S toimiva multilateratsiooniga. A-SMGCS süsteemi kasutatakse tugivahendina lennujuhtimis- ning lennujaama üksuste poolt, et võtta vastu, koordineerida ning anda edasi infot asjaomastele üksustele ja pilootidele vastavatel kanalitel.

Kui õhusõiduk on varustatud režiimil S töötava transpondriga, millel on õhusõiduki tunnistamise funktsioon, siis peab transpondrisse sisestama õhusõiduki tunnuse (tegeliku kutsungi, mida lennu ajal kasutatakse). Õhusõiduki meeskond peab kasutama õhusõiduki tunnust, mis on määratletud ICAO lennuplaaniga (nt ELL123; SAS234; DLH3456). Kui ICAO lennuplaani pole esitatud, peab S režiimi tunnusena kasutama õhusõiduki registreerimistunnust.

4.2 Režiimil S töötavaid transpondreid tuleb käitada kooskõlas järgnevaga:
 1. Väljuvad õhusõidukid:
  • Sisesta õhusõiduki tunnus ning määratud A režiimi (Mode A) kood, kui A režiimi koodi pole määratud kasuta koodi A2000;
  • Vahetult enne taandpukseerimist või ruleerimist (tegelikku liikuma hakkamist), olenevalt kumb on varasem, vali transpondril automaatne režiim (nt. AUTO) või kui automaatne režiim pole saadaval, vali “ON” (või “XPDR”);
  • Vali transpondril “TCAS” (või “TA/RA”) alles siis, kui lähened raja ootekohale.
 2. Saabuvad õhusõidukid:
  • Niipea kui võimalik pärast maandumist, lülita transpondril välja “TCAS” (või “TA/RA”);
  • Jätka automaatse režiimi (nt. AUTO) kasutamist, või kui automaatne režiim ei ole saadaval, vali „ON“ (või „XPDR“);
  • Jätka viimati määratud A režiimi (Mode A) koodi kasutamist, kuni õhusõiduk on pargitud;
  • Vahetult õhusõiduki parkimise järel - aseta transpondril A kood 2000, misjärel vali „OFF“ või „STBY“.

Õhusõiduki pukseerimisel või asukoha muutmisel, kui ICAO lennuplaani pole esitatud, tuleb asetada kood A2000. Õhusõiduki registreerimistunnust peab kasutama režiimi S tunnusena.

4.3 Režiimil 3/A,C (ilma režiimi S toeta) töötavaid transpondreid tuleb käitada kooskõlas järgnevaga:
 1. Väljuvad õhusõidukid:
  • Sisesta määratud A režiimi (Mode A) kood, kui A režiimi koodi pole määratud kasuta koodi A2000;
  • Vahetult enne taandpukseerimist või ruleerimist (tegelikku liikuma hakkamist), olenevalt kumb on varasem, vali transpondril automaatne režiim (nt. AUTO) või kui automaatne režiim pole saadaval, vali “ON” (või “XPDR”);
 2. Saabuvad õhusõidukid:
  • Jätka automaatse režiimi (nt. AUTO) kasutamist, või kui automaatne režiim ei ole saadaval, vali „ON“ (või „XPDR“);
  • Jätka viimati määratud A režiimi (Mode A) koodi kasutamist, kuni õhusõiduk on pargitud;
  • Vahetult õhusõiduki parkimise järel - aseta transpondril kood A2000, misjärel vali „OFF“ või „STBY“.

Õhusõiduki pukseerimisel või asukoha muutmisel, kui ICAO lennuplaani pole esitatud, tuleb asetada kood A2000.

4.4 Üldised ettevaatusabinõud transpondrite (nii režiim S kui ka režiim 3/A,C) kasutamisel.

Perioodil seisuplatsile/väravasse saabumisest (On-Block) kuni seisuplatsilt/väravast lahkumiseni (Off-Block) ei tohi õhusõiduki transpondrid kunagi saata väljundsignaale (et vältida peegeldusi ja valehäireid).

Angaaride sees tuleb vältida mistahes parda-raadiosaateseadme sisselülitamist.

Juhul, kui esineb ACAS/TCAS (TA/RA) teateid liiklusalal - palun teavitage Lennuliiklusteeninduse AS-i aadressil atm@eans.ee.

Kõikvõimalikud transpondrite katsetamised ja seostuvad remondi või hooldustööd lennuväljal tuleb eelnevalt kooskõlastada Lennuliiklusteeninduse AS-ga aadressil transponders@eans.ee.

Planeeritud tööd – vähemalt 48 tundi ette, plaanivälised – esimesel võimalusel.

5 Käivitamise ja taandpukseerimise/taandruleerimise protseduurid

Kõik turbiinmootoriga õhusõidukid peavad saama nõusoleku mootori(te) käivitamiseks Tallinn Tornilt, kanalil 135.905.

Nõustudes mootori(te) käivitamisega tagab Tallinn Torn, et muust liiklusest tulenev viivitus stardiks ei ole pikem kui 10 minutit, arvestades hetkest kui õhusõiduk on stardiks valmis.

Nõusolekut mootori(te) käivitamiseks ning taandpukseerimiseks/taandruleerimiseks võib küsida vaid juhul, kui õhusõiduk on koheselt valmis (k.a puksiir on ühendatud) täitma ettenähtud manöövreid.

Perroon M seisupaikadel, kus toimub õhusõidukite taandpukseerimine, on turboreaktiivmootoritega õhusõidukite peamootori(te) käivitamine lubatud peale taandpukseerimisprotsessi algust perroonikorraldaja loal.

Kui õhusõiduk ei ole seadmestatud või kui APU ei ole töökorras, on perrooni M seisupaikadel lubatud käivitada enne liikumise alustamist ainult ühte peamootorit.

Taandruleerimise korral on õhusõidukil lubatud käivitada mootorid enne liikumise algust.

Nõuded taandpukseerimise/taandruleerimise teostamiseks on toodud punktis 9 "Õhusõidukite seisupaigad".

Samaaegne taandpukseerimine/taandruleerimine kõrvuti asetsevatelt õhusõidukite seisuplatsidelt või väravatest on keelatud.

6 Jäätõrje

Õhusõidukite jäätõrjet tohib teostada ainult lennuvälja poolt määratud aladel – perrooni seisupaikadel või jäätõrjealal ruleerimistee A ootekohal A1 ja PÕHJA jäätõrjealal (ruleerimisteede HL ja HR ootekohtadel). Kui rada 08 on kasutusel, tehakse jäätõrjet ainult perrooni seisupaikadel. Kui rada 26 on kasutusel, saab jäätõrjet teostada jäätõrje alal ruleerimistee A ootekohal A1 ja PÕHJA jäätõrjealal (ruleerimisteede HL ja HR ootekohtadel).

 • Ootekohal A1 on lubatud jäätõrjet teostada max 74 m tiivaulatusega õhusõidukitel.

 • PÕHJA jäätõrjealal (ootekohtadel HL ja HR) on lubatud jäätõrjet teostada max 36 m tiivaulatusega õhusõidukitel.

Esmane jäätõrje tellimus tuleb õhusõiduki meeskonnal esitada Tallinn Airport GH-le kanalil Tallinn Handling 131.905 nii vara kui võimalik, aga vähemalt 15 minutit enne off-block aega. Seejärel informeerib teeninduse koordinaator õhusõiduki meeskonda kanalil Tallinn Handling 131.905 alast, kus jäätõrjet teostatakse ning edastab tellimuse jäätõrje operaatorile (De-icing, 121.780).

6.1 Protseduur jäätõrjeks perrooni seisupaikadel:

Jäätõrjet teostatakse seisupaigal enne taandpukseerimist ning väljalülitatud mootoritega õhusõidukile.

6.2 Protseduur jäätõrjeks jäätõrjealal ootekohal A1 ja PÕHJA jäätõrjealal:
 • Kui jäätõrjet teostatakse jäätõrjealal ootekohal A1 või PÕHJA jäätõrjealal, tuleb sellekohane informatsioon edastada Tallinna Tornile kanalil 135.905 taandpukseerimise luba küsides;
 • Tallinn Torn kanalil 135.905 annab ruleerimisloa jäätõrjealale;
 • Jõudes jäätõrjealale, tuleb järgida infoekraanil kuvatavaid juhiseid ning võtta ühendust jäätõrje operaatoriga kanalil 121.780;
  • Õhusõiduki meeskondadel palutakse olla jäätõrjealal eriti tähelepanelikud tagamaks jäätõrjet teostava personali ning sõidukite ohutus;
 • Detailne jäätõrje tellimus edastatakse otse jäätõrje operaatorile kanalil 121.780. Raadiosides tuleb kasutada õhusõiduki registratsiooni numbrit või lennunumbrit. Jäätõrje protsessi ajal on kohustuslik jälgida Tallinna Torni kanalit 135.905;
 • Jäätõrje protsess on lõpetatud, kui infoekraanil kuvatakse vastavat sõnumit ning jäätõrje lõpp-raport on kanalil 121.780 edastatud. Lõpp-raportit õhusõiduki meeskonnale ei anta enne, kui jäätõrjeala on takistustest vaba. Õhusõiduki meeskond peab olema jäätõrje kanalil 121.780 saadaval kuniks jäätõrje lõpp-raport on kätte saadud ning õhusõiduki meeskond on Tallinna Tornilt saanud ruleerimisloa kanalilt 135.905;
 • Õhusõiduk ei tohi alustada liikumist enne kui Tallinna Tornilt on kanalil 135.905 saadud vastavasisuline luba ning see tagasi on loetud.
7 Ruleerimine
7.1 Ruleerimine perroonil M

Ruleerimine perroonil M on lubatud ainult Tallinn Torni nõusolekul vastavalt ruleerimisjuhistele.

Väljaspool ATC vastutusala piiri (ATC Service Boundary) annab Tallinn Torn ainult juhiseid ja informatsiooni, mis on vajalik korrapärase lennuliiklusvoo säilimiseks. Piloot on kohustatud täitma perroonil liiklemise korda võttes arvesse Tallinn Torni juhiseid ja edastatud informatsiooni, et tagada ohutu liiklemine ning vältida kokkupõrkeid teiste õhusõidukite, sõidukite, inimeste ning objektidega. Kõrvalekaldumised ja/või otseteed ei ole lubatud, välja arvatud perroonikorraldaja või saateauto “FOLLOW ME” juhendamisel või erijuhtudel Tallinn Torni poolt antud juhiste alusel.

Saabuvale õhusõidukile edastab seisupaiga numbri Tallinn Torn. Saateauto “FOLLOW ME” abi võib paluda Tallinn Tornilt.

Ruleerimiseks ja pukseerimiseks peavad väljuvad õhusõidukid saama pukseerimis- ja ruleerimisjuhised Tallinn Tornilt, kanalil 135.905.

7.2 Ruleerimine perroonidel, välja arvatud perroonil M

Nõusolekuid ja juhiseid õhusõidukite liikumiseks perroonidel, välja arvatud perroonil M, Tallinn Torn ei edasta. Ruleerides perroonidel, välja arvatud perroonil M, võtab piloot kogu vastustuse vältimaks kokkupõrkeid teiste õhusõidukite, sõidukite, inimeste või objektidega ning on kohustatud järgima õhusõidukite ruleerimisjooni. Saateauto “FOLLOW ME” abi võib paluda Tallinn Tornilt.

7.3 Ruleerimine talvetingimustes

Perrooni ruleerimisteed ei ole varustatud teljetuledega. Ruleerimise telgjooned võivad lumega kattumise korral olla mitte nähtavad. Saateauto “FOLLOW ME” abi võib paluda Tallinn Tornilt.

7.4 Ruleerimisload

Tallinn Torn annab loa ruleerimiseks ainult lennujuhtimise vastutusala piires, mis on välja toodud lennuvälja kaardil (Vt. AD 2.EETN-ADC). Väljaspool lennujuhtimise vastutusala piiri annab Tallinn Torn juhiseid ja informatsiooni ruleerimiseks.

Õhusõidukitelt, mis maanduvad rajale 08, eeldatakse, et nad vabastavad raja ruleerimistee F kaudu või ruleerimistee E kaudu tingimusel, et pidurdus on lõpetatud enne vastavat ristmikku ning rajal tagasi ruleerimist ei ole vaja.

Õhusõidukitele, mis maanduvad rajale 26 antakse tavaliselt koos maandumisloaga teada ka ruleerimistee, mille kaudu rada vabastada.

Rada 08/26 - 180 kraadist tagasipööret sooritades peab sisemise teliku pöörderaadius olema suurem kui 2 m, vältimaks katendi vigastamist.

Ruleerimisload antakse kuni ettenähtud ootekoha või parkimiskohani, osutades ainult perroonile sisenemiseks või perroonilt väljumiseks kasutatavale ruleerimisteele. Ülejäänud ruleerimismarsruut kulgeb alati ruleerimisteel A või perroonil.

Näited:

"RULEERI OOTEJOONELE FOXTROT CHARLIE KAUDU" või "RULEERI VÄRAVASSE VIIS BRAVO KAUDU"

Rajal tagasiruleerimiseks on vaja Tallinn Tornilt eraldi luba.

7.5 Nähtavuse tingimused ruleerimisel manööverdusalal

Selleks, et kirjeldada lennujuhtimisteenuse osutamist Lennart Meri Tallinna lennuvälja manööverdusalal erinevates nähtavuse tingimustes, on määratletud järgmised neli nähtavuse olukorda nii päevaseks kui öiseks ajaks:

 1. Nähtavuse tingimus 1

  RVR on 1000 m või suurem. Nähtavus on piisav, et piloot saaks ruleerida ning visuaalse vaatluse teel ruleerimisteedel ja ristmikel vältida kokkupõrkeid ülejäänud liiklusega ning et lennujuhtimisüksuste personal saaks visuaalse vaatluse teel juhtida kogu liiklust.

 2. Nähtavuse tingimus 2

  RVR on väiksem kui 1000 m, aga 400 m või suurem. Nähtavus on piisav, et piloot saaks ruleerida ning visuaalse vaatluse teel vältida kokkupõrkeid ruleerimisteedel ja ristmikel ülejäänud liiklusega, kuid ebapiisav lennujuhtimisüksuste personali jaoks visuaalse vaatluse teel kogu liikluse juhtimiseks.

 3. Nähtavuse tingimus 3

  RVR on väiksem kui 400 m, aga suurem kui 75 m. Nähtavus on piisav, et piloot saaks ruleerida, kuid ebapiisav, et piloot saaks visuaalse vaatluse teel vältida kokkupõrkeid ruleerimisteedel ja ristmikel ülejäänud liiklusega ning ebapiisav lennujuhtimisüksuste personali jaoks visuaalse vaatluse teel kogu liikluse juhtimiseks.

 4. Nähtavuse tingimus 4

  RVR on 75 m või väiksem. Nähtavus on ebapiisav, et piloot saaks visuaalse vaatluse teel ruleerida.

7.6 Piirangud ruleerimisel

Ebapiisavad ohutusvahemaad seavad järgnevad piirangud õhusõidukitele ruleerimisel oma mootorite jõul:

Ruleerimistee (TWY)
Tiivaulatus/tiiviku läbimõõt
A74 m
B74 m
C74 m
D36 m
E74 m
F74 m
G74 m
H36 m
HL36 m
HR36 m
S74 m
T74 m
Z74 m
Y322 m / 22 m
Õhus ruleeriv kopter 12 m.
Vt punkt 9 "Õhusõidukite seisupaigad"
Y4 (ainult pukseerimine)
36 m
Y536 m / 15 m
Õhus ruleeriv kopter 12 m.
Vt punkt 9 "Õhusõidukite seisupaigad"
Y636 m / 15 m
Õhus ruleeriv kopter 12 m.
Vt punkt 9 "Õhusõidukite seisupaigad"
Y2 (AVGAS tankla)
20 m / 20 m
Õhus ruleeriv kopter 12 m.
8 Parkimine
8.1 Parkimine perroonil M

Saabuvatele õhusõidukitele teatatakse neile määratud seisuplats Tallinn Torni poolt tavaliselt peale maandumist koos ruleerimisloaga.

Õhusõidukite paigutamine perroon M terminali seisupaikadele toimub reeglina seisupaikadele paigaldatud visuaalsete sildumissüsteemide juhtimisel (vt punkt 9 "Õhusõidukite seisupaigad"). Kui seisupaiga visuaalne sildumissüsteem ei tööta, siis õhusõiduki ruleerimine antud seisupaigale on lubatud ainult peale perroonikorraldaja lubavat märguannet.

8.2 Üldlennunduse parkimisala

Üldlennunduse õhusõidukite seisuplatsid asuvad perroonil Y5. Reeglina kõik saabuvad üldlennunduse õhusõidukid juhatatakse seisuplatsile saateauto “FOLLOW ME” poolt.

Erandeid tehakse Tallinna lennuväljal baseeruvatele õhusõidukitele. Saatmiskohustusest on vabastatud kuni 16 m tiivaulatusega baseeruvad lennukid, maas ruleerivad kopterid kuni 15 m tiiviku läbimõõduga ja õhus ruleerivad kopterid kuni 12 m tiiviku läbimõõduga

Kuni 16 m tiivaulatusega mitte Tallinna lennuväljal baseeruvad lennukid, maas ruleerivad kopterid kuni 15 m tiiviku läbimõõduga ja õhus ruleerivad kopterid kuni 12 m tiiviku läbimõõduga juhatatakse saabumisel perroonile Y5 saateauto "FOLLOW ME" poolt.

Juhul, kui saateauto “FOLLOW ME” juhendamine on vajalik või kui seda nõutakse õhusõiduki meeskonna poolt, antakse Tallinn Torni poolt ruleerimisluba vastavale ruleerimisteele ATC vastutusala piiril (ATC Service Boundary) ning sealt alates võtab juhendamise üle saateauto “FOLLOW ME”.

8.3 Kopterite parkimisala

Erandeid tehakse Tallinna lennuväljal baseeruvatele kopteritele perroonidel Y2, Y3 ja Y5. Helikopterite parkimine ei ole lubatud perrooni M seisupaikadel M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M13, M15, M17, M19, M21, M23, M25, M27, M32, M33, M36, M38, M40, M41, M42 ja angaaride ees (välja arvatud angaar H05 esisel alal). Angaari/st H05 on lubatud ruleerida saateauto “FOLLOW ME” saatmisel - maas ruleerivatel kopteritel tiiviku läbimõõduga kuni 16 m ja õhus ruleerivatel kopteritel tiiviku läbimõõduga kuni 12 m).

9 Õhusõidukite seisupaigad
Seisupaik
COORDELEV
(FT)
Taandpukseerimine nõutud
Taandruleerimine lubatud
Follow Me saateauto nõutud
Visuaalne DGS
Märkused
12345678
Apron M

Perrooni M seisuplatsidel (v.a P1, P2, M1, M2, M3, M3A, M3B, M43 ja M45) parkivate õhusõidukite pardal asuvate navigatsiooniseadmete tööd võivad segada magnetilised häired.

P1592453,81N
0244804,98E
131
Ei
Ei
Ei
Ei
Taandpukseerimise positsioon.
P2592500,35N
0244852,50E
135
Ei
Ei
Jah
Ei
Pukseerimise positsioon.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
P3592503,54N
0244843,94E
138
Ei
Ei
Ei
Ei
Pukseerimise ja ruleerimise positsioon.
Lennukid tiivaulatusega kuni 29 m.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 16 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 12 m.
K1592437,10N
0245059,38E
131
Jah
Suunaga lääne poole.
Jah
Suunaga ida poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K2592436,73N
0245100,81E
132
Jah
Suunaga lääne poole.
Jah
Suunaga ida poole.
Ei
Ei
Ei ole
K3592437,09N
0245102,24E
132
Jah
Suunaga lääne poole.
Jah
Suunaga lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K5592437,08N
0245105,09E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K6592436,72N
0245106,51E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
K7592437,07N
0245107,94E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K9592437,06N
0245110,82E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K10592436,70N
0245112,24E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
K11592437,05N
0245113,67E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K13592437,04N
0245117,00E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
K14592436,68N
0245118,42E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
K15592437,04N
0245119,85E
131
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M1592454,99N 0244802,42E132
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Kui seisupaik M2 on kasutusel, siis M1 on suletud.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M2592457,32N 0244802,48E134
Jah
P1-le.
Jah
Otse välja.
Ei
Jah
Kui seisupaik M1 on kasutusel, siis M2 on suletud.
M3592504,88N 0244802,00E140
Jah
Ruleerimisjoonele.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Ei
Ei ole
M3A592504,91N 0244801,74E140
Jah
Seisupaiga M17 traaversile suunaga lääne poole.
Ei
Ei
Ei
Kui õhusõiduk asub M17 traaversil, ei ole lubatud väljumine seisupaikadelt M14, M15, M17, M18, M19 ega saabumine seisupaigale M16.
M3B592504,90N 0244803,84E140
Jah
Seisupaiga M17 traaversile suunaga lääne poole.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Ei
Kui õhusõiduk asub M17 traaversil, ei ole lubatud väljumine seisupaikadelt M14, M15, M17, M18, M19 ega saabumine seisupaigale M16.
M4592457,31N 0244805,04E134
Jah
Ruleerimisjoonele.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Jah
Kui seisupaik M1 on kasutusel, siis on pukseerimine lubatud ainult seisupaiga M8 traaversile, taandruleerimine on keelatud.
M5592500,53N 0244802,01E136
Jah
Pukseerimis stoppjoonele.
Jah
Otse välja.
Ei
Jah
Kui seisupaik M3, M3A, M3B on kasutusel, siis on pukseerimine lubatud ainult seisupaiga M17 traaversile, taandruleerimine on keelatud.
Kui õhusõiduk asub M17 traaversil, ei ole lubatud väljumine seisupaikadelt M14, M15, M17, M18 ega saabumine seisupaigale M16.
M6592457,29N 0244807,60E134
Jah
Ruleerimisjoonele.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Jah
Kui seisupaik M1 on kasutusel, siis pukseerimine seisupaiga M8 traaversile ning taandruleerimine on keelatud.
Kui seisupaigal M8 on D-klassi õhusõiduk, on seisupaik M6 suletud.
M7592500,59N 0244804,57E136
Jah
Ruleerimisjoonele.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Jah
Pukseerimise ja taandruleerimise ajal on keelatud väljumine seisupaikadelt M3, M3A, M3B, M5 ja M9.
M8592457,27N 0244810,16E134
Jah
Ruleerimisjoonele, P1-le, MA-le, MB-le või A8-le.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Jah
D-klassi õhusõiduki paigutamisel seisupaigale M8 peab seisupaik M6 olema vaba.
Väljumisel D-klassi õhusõiduki pukseerimine taandpukseerimise positsioonile P1 keelatud. Kui seisupaik M1 on hõivatud, taandpukseeritakse väljuv õhusõiduk nii, et selle esitelik positsioneerub pukseerimise lõppedes seisupaiga M8 traaversil.
M9592500,58N 0244807,13E136
Jah
Ruleerimisjoonele.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Jah
Pukseerimise ja taandruleerimise ajal on keelatud väljumine seisupaikadelt M3, M3A, M3B, M7 ja M13.
M12592458,00N 0244813,47E135
Jah
Ootekohale MA, MB või A8.
Jah
Ootekohale MA, MB või A8.
Ei
Jah
Ei ole
M13592500,56N 0244809,70E136
Jah
Ruleerimisjoonele.
Jah
Ruleerimisjoonele.
Ei
Jah
Ei ole
M14592457,82N 0244823,54E135
Ei
Ei
Ei
Ei
Sisenemine TWY A kaudu põhjasuunas.
Kui M17 traaversil asub õhusõiduk, ei ole väljumine lubatud. Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M15592500,92N 0244812,01E137
Jah
Seisupaiga M17 traaversile.
Jah
Seisupaiga M17 traaversile.
Ei
Ei
Välja ruleerimine õhusõiduki peamootorite kasutamisel on lubatud parempöördega õhusõidukitele, mille tiivaulatus on kuni 36 m.
M16592456,34N 0244824,81E134
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel õhusõidukitele klass D või suuremad.
Ei
Sisenemine perrooni kaudu lõunasuunas.
M17592502,93N 0244821,27E140
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Kui õhusõiduk on positsioneeritud kolmandale stoppjoonele, on väljaruleerimine õhusõiduki peamootorite kasutamisel lubatud vasakpöördega õhusõidukitele, mille tiivaulatus on kuni 29 m ja üldpikkusega kuni 33 m.
M18592457,81N 0244826,11E135
Ei
Ei
Ei
Ei
Sisenemine TWY A kaudu põhjasuunas.
Kui M17 traaversil asub õhusõiduk, ei ole väljumine lubatud. Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M19592502,92N 0244823,83E140
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Kui M17 traaversil asub õhusõiduk, ei ole väljumine lubatud.
M20592457,81N 0244829,28E135
Ei
Ei
Ei
Ei
Sisenemine TWY A kaudu põhjasuunas.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M21592502,91N 0244826,41E139
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
M22592456,32N 0244830,54E133
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel õhusõidukitele klass D või suuremad.
Ei
Sisenemine perrooni kaudu lõuna suunas.
M23592502,91N 0244828,98E139
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
M24592457,80N 0244831,84E134
Ei
Ei
Ei
Ei
Sisenemine TWY A kaudu põhjasuunas.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M25592502,90N 0244831,55E138
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
M26592457,79N 0244835,00E134
Ei
Ei
Ei
Ei
Sisenemine TWY A kaudu põhjasuunas.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M27592502,91N 0244834,11E138
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Jah
Suunaga ida või lääne poole.
Ei
Ei
Ei ole
M28592456,31N 0244836,27E132
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel õhusõidukitele klass D või suuremad.
Ei
Sisenemine perrooni kaudu lõuna suunas.
M29592501,64N 0244837,37E137
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 17 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 13 m.
M30592457,79N 0244837,57E134
Ei
Ei
Ei
Ei
Sisenemine TWY A kaudu põhjasuunas.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 24 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 18 m.
M31592501,64N 0244839,48E137
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 17 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 13 m.
M32592459,24N 0244846,67E134
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Välja ruleerimine perroonikorraldaja juhendamisel.
M33592505,29N 0244839,40E140
Jah
Suunaga ida poole.
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Kui õhusõiduk on positsioneeritud teisele stoppjoonele, on välja ruleerimine õhusõiduki peamootorite kasutamisel lubatud perroonikorraldaja juhendamisel vasakpöördega õhusõidukitele, mille tiivaulatus on kuni 22 m.
M36592457,76N 0244846,66E133
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Välja ruleerimine perroonikorraldaja juhendamisel.
M38592457,74N 0244854,73E133
Jah
Suunaga põhja poole.
Jah
Suunaga põhja poole.
Jah
Ei
Välja ruleerimine õhusõiduki peamootorite kasutamisel on lubatud saateauto "Follow Me" juhendamisel vasak- või parempöördega nii, et õhusõiduk ei välju seisupaiga ohutuspiiridest.
M40592456,64N 0244847,29E132
Ei
Ei
Jah
Ei
Välja ruleerimine vasakpöördega.
M41592505,05N 0244851,56E139
Jah
Otse välja.
Jah
Otse välja.
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Ei ole
M42592456,62N 0244854,00E131
Ei
Ei
Jah
Ei
Välja ruleerimine parempöördega.
M43592501,54N 0244847,29E137
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Välja ruleerimine perroonikorraldaja juhendamisel.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 20 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 15 m.
M45592500,44N 0244847,27E135
Ei
Ei
Ainult sisseruleerimisel.
Ei
Välja ruleerimine perroonikorraldaja juhendamisel.
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 20 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 15 m.
Apron Y3
Y301592456,09N 0244934,62E131
Ei
Ei
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 22 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 12 m.
Y302592455,99N 0244939,47E131
Ei
Ei
Ei
Ei
Maas ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 20 m ja õhus ruleerivad kopterid tiiviku läbimõõduga kuni 12 m.
Apron Y5
Y501592456,43N 0244950,96E133
Jah
Ruleerimisteele A.
Ei
Ei
Ei
Pukseerimise positsioon.
Lennuk tiivaulatusega 16-36 m.
Y601592456,54N 0245012,37E133
Jah
Ruleerimisteele A.
Ei
Ei
Ei
Pukseerimise positsioon.
Lennuk tiivaulatusega 16-36 m.
10 Treening- ja tehnilised kontroll-lennud
10.1 Treening- ja tehnilised kontroll-lennud Tallinna lennuväljal

Treening- ja tehnilised kontroll-lennud, mis planeerivad sooritada lähenemisi Tallinna lennuväljale, peavad enne lennu sooritamist saama selleks loa lennuliiklusteeninduselt.

Treening- ning tehnilised kontroll-lennud, mis sooritavad marsruutlende, ei vaja eelnevat kooskõlastust.

Taotlus loa saamiseks tuleb esitada Tallinna lennujuhtimiskeskuse vahetusevanemale telefonil 625 8254 vähemalt 2 tundi enne planeeritava lennu algust.

Taotluses tuleb esitada järgnev informatsioon:

 1. Õhusõiduki tüüp ja kutsung,
 2. Lennu eesmärk või õppekava,
 3. Lennu algusaeg ja arvestuslik kestvus,
 4. Kontaktandmed.

Kui luba antud lendude sooritamiseks on väljastatud eelneval päeval või varem, tuleb hiljemalt 2 tundi enne lennu algust võtta ühendust lennujuhtimiskeskuse vahetusevanemaga telefonil 625 8254, kinnitamaks lennule eraldatud ajavahemiku kehtivust.

Kui varasemalt planeeritud EOBT aeg muutub rohkem kui (+ või -) 15 minutit juba koordineeritud lennule, tuleb vahetusevanemalt küsida uus luba.

Märkus 1: p 10.1 nimetatud luba antud lennu sooritamiseks ei anna prioriteeti muu liikluse suhtes.

Märkus 2: luba treeninglennuks ei anta, kui kalibreerimis- või mõni muu eriotstarbeline lend toimub lennuväljal.

Treeninglende mitte planeerida ajavahemikul 2200-0600 (2100-0500).

10.2 Hooldekäivitamised

Õhusõidukite mootorite ja süsteemide testimine ning hooldekäivitamised on lubatud hooldekäivitusalas, mis asub ruleerimisteest HL idas.

Õhusõidukite testimise eest vastutav isik on kohustatud kooskõlastama testimise 30 minutit enne planeeritavat testimise algust Tallinna lennuvälja liiklusala koordinaatoriga telefonil 605 8461.

Hooldekäivitamine tühikäigul on lubatud ilma eelneva kooskõlastamiseta perroonide K, M (v.a. terminali seisupaigad, kus hooldekäivitamine on keelatud), Y2, Y3 ja Y5 seisupaikadel.

Hooldekäivitamine tühikäigul on lubatud ilma eelneva kooskõlastamiseta angaaride H01 ja H05 esisel alal.

Hooldekäivitamine terminali seisupaikadel M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M13 ja M15 on keelatud.

11 Lühendatud distantsid ja protseduurid õhusõiduki stardiks ristmikelt
11.1 Lühendatud distantsid

Deklareeritud lühendatud distantsid õhusõiduki stardiks vastavate ruleerimisteede ristmikelt on näidatud lennuvälja takistuste kaardil (vt. AD-2.EETN-AOC) ja kirjeldatud punktis vt. AD 2.13.1 "Deklareeritud lühendatud distantsid õhusõiduki stardiks".

11.2 Õhusõiduki stardipositsioonid ning protseduurid

Stardipositsioonid, millele deklareeritud lühendatud distantsid tuginevad (vt AD 2.13.1 "Deklareeritud lühendatud distantsid õhusõiduki stardiks"), on lennuvälja takistuste kaardil näidatud “DEKLAREERITUD LÜHENDATUD DISTANTSI KALKULATSIOONIPUNKT” sümboliga.

Stardipositsioonid rajal ei ole tähistatud värvitud märgistuse või valgustahvliga.

Rajal tagasiruleerimiseks on vaja Tallinn Tornilt eraldi luba.

Start raja ja ruleerimisteede ristmikelt lubatakse peale vastavat meeskonnapoolset soovi ja olukorras, kus liiklusolukord seda võimaldab.

12 Raja hõivatuse aeg

Lennujuhtimine tegutseb põhimõttel, et iga õhusõiduk, mis on siirdunud stardipositsioonile, on valmis koheseks stardiks. Piloodid peaksid tagama, vastavuses ohutuse- ning käitamisprotseduuridega, et nad on võimelised ruleerima õigele ootejoonele ning loa saades joonduma rajale niipea, kui eelnev õhusõiduk on startinud või maandunud.

Kui võimalik, peaksid kabiini kontrollid olema lõpetatud ja salongi valmidus saavutatud enne stardipositsioonile jõudmist; rajal sooritatavaid kontrolle peaks olema võimalikult vähe. Kui meeskond ei ole võimeline neid nõudeid täitma, tuleb sellest teavitada Tallinn Torni enne rajale joondumise alustamist.

Märkus: Reeglina arvestab Tallinn Torn, et 5 minutit arvestades õhusõiduki ruleerimise algusest on piisav, et lõpetada kõik kabiini kontrollid ning saavutada salongi valmidus.

13 Vähendatud rajahajutusmiinimumid
13.1 Vähendatud rajahajutusmiinimumide kasutamise tingimused

Vähendatud rajahajutusmiinimumide kasutamine on lubatud rajale 08/26.

Vähendatud rajahajutusmiinimume kasutatakse ainult päevasel ajal.

13.1.1 Õhusõiduki kategooriad

Vähendatud rajahajutusmiinimumide kasutamiseks Tallinna lennuväljal on õhusõidukid jagatud kahte kategooriasse järgnevalt:

 • Kategooria 2: ühe- ja kahemootorilised propellerlennukid maksimaalse stardikaaluga 7000 kg või vähem.

  Märkus: ICAO PANS-ATM kohased õhusõidukite kategooriad 1 ja 2 on ühendatud kategooriaks 2.

 • Kategooria 3: kõik muud õhusõidukid.

13.1.2 Vähendatud rajahajutusmiinimume ei kasutata:
 1. startiva ja eelnevalt maandunud õhusõiduki vahel;
 2. konveierit/madallähenemist sooritava ja eelnevalt maandunud õhusõiduki vahel;
 3. MIL õhusõiduki suhtes.
13.1.3 Vähendatud rajahajutusmiinimume kasutada järgnevatel tingimustel:
 1. Nõutavad keerisjäljehajutused on tagatud;
 2. nähtavus on vähemalt 5 km ja pilvisuse kõrgus vähemalt 1000 jalga;
 3. pärituule komponent ei ületa 5 sõlme;
 4. nõutav hajutus on tagatud kahe väljuva õhusõiduki vahel koheselt peale teise õhusõiduki starti;
 5. raja pidurdusvõime on hea.
13.2 Rakendatav hajutusmiinimum ei ole mingil juhul väiksem kui:
13.2.1 Maanduv õhusõiduk:
 1. Kategooria 2 õhusõiduk võib ületada raja läve kui eelnev kategooria 2 õhusõiduk on:
  • maandunud ja jõudnud raja lävest vähemalt 1500 m kaugusele, on liikumises ja vabastab raja ilma rajal tagasiruleerimiseta; või
  • õhus ja jõudnud raja lävest vähemalt 1500 m kaugusele.
 2. Kategooria 2 või 3 õhusõiduk võib ületada kasutatava raja läve kui eelnev kategooria 3 õhusõiduk on:
  • maandunud ja jõudnud raja lävest vähemalt 2400 m kaugusele, on liikumises ja vabastab raja ilma rajal tagasiruleerimiseta; või
  • õhus ja jõudnud raja lävest vähemalt 2400 m kaugusele.
13.2.2 Väljuv õhusõiduk:
 1. Kategooria 2 õhusõidukile võib anda stardiloa kui eelnevalt startinud kategooria 2 õhusõiduk on õhus ja vähemalt 1500 m kaugusel järgneva õhusõiduki asukohast;
 2. kategooria 2 või 3 õhusõidukile võib anda stardiloa kui eelnevalt startinud kategooria 3 õhusõiduk on õhus ja vähemalt 2400 m kaugusel järgneva õhusõiduki asukohast.
14 Kopterite liikluspiirangud

Õhus ruleerimine on lubatud vaid ratastelikuta kopteritele. Õhus ruleerimine üle murualade, teiste õhusõidukite, sõidukite või personali on keelatud. Õhus ruleerides peab kogu aeg järgima kollaseid ruleerimise juhtjooni.

Stardid ja maandumised on lubatud rajal,
ruleerimistee A ja ruleerimistee C ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y2 ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y3 ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y5 ristmikul,
ruleerimistee A ja ruleerimistee Y6 ristmikul.

15 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt
Õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks on eemaldada vigastatud õhusõiduk rajalt nii kiiresti kui võimalik. Kui seda ei tehta, eemaldatakse õhusõiduk lennuvälja haldaja korraldusel, kasutades selleks lennujaama päästevahendeid (vajadusel kaasates lepingulisi partnereid), kulutused katab õhusõiduki omanik või kasutaja.

EETN AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

1 Üldsätted
Müravastased protseduurid kehtivad allpool 3000 jalga AMSL.
2 Eriprotseduurid
IFR lennu stardil rajalt 26 tuleb järgida alljärgnevaid eriprotseduure:
 • Start kuni kõrguseni 1500 ft lennuvälja tasapinna kohal:
  • stardivõimsus
  • tagatiivad stardiasendis
  • tõusulend kiirusel V2 +10 kuni 20 kt (või maksimaalse lubatud tõusunurgaga)
 • Kõrgusel 1500 ft:
  • vähendada tõmmet mitte alla tõusuvõimsuse / tõmbe.
 • 1500 ft kuni 3000 ft:
  • tõusulend kiirusel V2 +10 kuni 20 kt.
 • Kõrgusel 3000 ft:
  • kiirendada sujuvalt kuni marsruuditõusu kiiruseni koos tagatiibade sissetõmbega.
3 Raja kasutamine öisel ajal
Piiranguid ei ole.
4 Koolituslennud
Piiranguid ei ole.
5 Hooldekäivitused

Õhusõiduki mootorite hooldekäivitusest tuleb hoiduda kella 20.00 ja 04.00 UTC vahel ning pühapäeviti ööpäevaringselt.

EETN AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 IFR-lennu protseduurid Tallinna lähenemisalas (TMA)
1.1 Radarprotseduurid

Tallinna lähenemisalas (TMA) teostab seireteenindust Tallinn Lennart Meri lennuväljale ning Ämari militaarlennuväljale kanalil 127.905 Tallinna lähenemislennujuhtimisüksus (kutsung TALLINN RADAR). Öisel ajal ja teatud aegadel päeval (oleneb liikluse mahust lähenemisalas ja lennuväljadel) teostab seireteenindust ühendatud Tallinna lähi- ja lähenemislennujuhtimisüksus (kutsung TALLINN TORN) ning kanalid (127.905 ja 135.905) ühendatakse, võimaldades sidet lennujuhtimisüksusega mõlemal kanalill.

Tallinna lähenemisalas tagatakse kõikide tunnistatud õhusõidukite vahel radarhajutusmiinimum 3 NM (5.6 km) v.a. juhul kui suurem vahemaa on ette nähtud keerisjäljest tingitud hajutusmiinimumidega.

Kui temperatuur langeb alla -7°C lisatakse lennujuhtimisüksuse poolt minimaalsele ohutule kõrgusele (MSA) madalast temperatuurist tulenev korrektuur.

Jälgimisradari (SRA) ning täppislähenemisradari (PAR) lähenemisi Tallinna ja Ämari lennuväljadel ei teostata.

1.2 Raadioside katkemine

Õhusõidukitest, mille pardal on telefon, võtta ühendust vahetuse vanemaga numbril 625 8254. Kui võimalik, tuleb püsida liinil kuni lennujuhtimisüksuse edasise korralduseni.

1.2.1 Saabuv liiklus - saabumisluba vastu võetud ja kinnitatud
 1. Aseta transpondri kood A7600.
 2. Piirkondliku lennujuhtimise (ACC) poolt edastatud saabumisloa loapiiriks on tavaliselt kasutuses olev rada. Sellisel juhul kehtib järgnev: säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus. Järgi kindlaksmääratud marsruuti kuni punktini VEMOX (RWY 08) või MOKEX (RWY 26) ning toimi edasi vastavalt alloleva punkti f) juhistele.
 3. Kui saabumisloa loapiiriks on muu kui kasutuses olev rada, siis: säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus. Järgi kindlaksmääratud marsruuti kuni selle piirini ja jätka otse punktile VEMOX (RWY 08) või MOKEX (RWY 26), seejärel toimi vastavalt alloleva punkti f) juhistele.
 4. Kui arvatav lähenemisaeg (EAT) on vastu võetud ja kinnitatud, ühine loapiirile saabudes ootetsooniga, mis on toodud üleval olevates punktides b) või c). Arvatava lähenemisaja saabumisel lahku ootetsoonist, seejärel toimi vastavalt alloleva punkti f) juhistele.
 5. Raadioside katkemise korral radarlähenemisel: säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus. Jätka otse punktile VEMOX (RWY 08) või MOKEX (RWY 26), seejärel toimi vastavalt alloleva punkti f) juhistele.
 6. Saabumisel punkti VEMOX (RWY 08) või MOKEX (RWY 26) kohale, peab laskumine, vajaduse korral, toimuma ootetsoonis. Seejärel peab sooritama tavapärase instrumentaallähenemise.
1.2.2 Saabuv liiklus - saabumisluba ei ole vastu võetud ja/või ei ole kinnitatud
 1. Aseta transpondri kood A7600.
 2. Säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus, jätka lendu läbi vastava TMA sisenemispunkti ja seejärel suundu otse punktile VEMOX (RWY 08) või MOKEX (RWY 26).
 3. Saabumisel punkti VEMOX (RWY 08) või MOKEX (RWY 26) kohale, peab laskumine, vajaduse korral, toimuma ootetsoonis. Seejärel peab sooritama tavapärase instrumentaallähenemise.
1.2.3 Väljunud liiklus

Raadioside katkemise korral tuleb järgida rahvusvahelistes Lennureeglites (Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2) kehtestatud protseduure.

1.3 Saabumisprotseduurid

Lennud, kavatsustega maanduda Lennart Meri Tallinna rahvusvahelisel lennuväljal, peavad esitama lennuplaani vastavuses peatükiga ENR 1.10 „Lendude planeerimine“.

Saabuvale RNAV1 võimekusega liiklusele antakse tavaliselt luba järgida RNAV STAR-i kasutuses olevale rajale.

Tallinna lennujuhtimisüksus järjestab tavaliselt õhusõidukid lõpplähenemisel minimaalselt 5 meremiilise (NM) intervalliga. Intervalli suurendatakse oluliselt, kui lähenemisjärjekorras on raskesse keerisjälje klassi kuuluv õhusõiduk.

Pilootidel tuleb meeles pidada, et Tallinna lähialas ja lähenemisala all asuvas mittekontrollitavas õhuruumis võivad toimuda VFR-lennud. Seetõttu võib lennujuhtimisüksus visuaallähenemist sooritavatele lendudele seada piirangu säilitada kõrgust (ALT) 2200 jalga kuni finaali jõudmiseni.

1.3.1 RNAV STAR protseduurid

Märkus: See informatsiooni peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse.

1.3.1.1 Üldosa

Piloodid peavad planeerima oma laskumist sooritamaks pideva laskumisega lähenemine (CDA) vähemalt lennutasandilt 100. Etteantud minimaalset lennukõrgust teekonnapunktide kohal peab järgima, v.a kui lennujuhtimine (ATC) ei ole seda spetsiaalselt tühistanud.

Laskumisel tuleb müra vähendamine saavutada kasutades madalgaasi / madala õhutakistude protseduuri (LP/LD), säilitades õhusõiduki "puhta" konfiguratsiooni kuni lähenemise lõppetapini, eeldusel, et see vastab õhusõiduki ohutu käitamise nõuetele.

Lähenemisluba võidakse anda RNAV STAR-i ajal.

Laskumisluba antakse alati eraldi.

Lõpplähenemist ei ole lubatud sooritada ilma vastava lähenemisloata.

1.3.1.2 Heakskiidetud kasutajad, varustus ja käitamisprotseduurid

RNAV STAR loa saanud õhusõiduki käitajad, kes ei ole RNAV1 võimekusega, peavad teavitama lennujuhtimisüksust (ATC) kasutades fraseoloogiat "UNABLE RNAV STAR".

1.3.1.3 Asukoha uuendus

Kõik RNAV STAR-id põhinevad GNSS asukoha uuendusel. Pange tähele, et DME/DME toetus ei ole selles alas saadaval.

1.3.1.4 RNAV seadmete rike

Kui pardal olevatel RNAV seadmetel esineb rike või GNSS asukoha uuendamisel esineb tõrkeid, peab esimesel võimalusel teavitama sellest lennujuhtimist. Lennujuhtimine tagab seejärel vektoreerimise.

1.3.1.5 RNAV STAR juhised

Iga RNAV STAR-i jaoks on olemas kirjeldus, mis on avaldatud järjestatud teekonnapunktide loetelu kujul. Kui kiiruse- ja/või kõrgusepiirang on kehtestatud, siis teavitatakse sellest kaardil ja RNAV STAR kirjelduses.

Selleks, et STAR-ide kodeerimist saaks kohaldada teatud FMS seadmete jaoks, on minimaalne kõrgusepiirang lisatud teekonnapunktidele, kus kiirusepiirang on ette nähtud.

Vaata allolevat peatükki 1.3.5.

1.3.1.6 RNAV STAR kaart

Iga RNAV STAR sisaldab teatud teekonnapunktides informatsiooni kauguse kohta rajaläveni "DTG XX NM" (DTG = Distance to Go) hõlbustamaks pideva laskumisega lähenemist (CDA).

Kõrguse piirangu korral on see kaardil kirjeldatud järgnevalt: 5000 = 5000 jala kõrgusel või kõrgemal.

1.3.1.7 Teekonnapunktide loetelu

Tallinna TMA RNAV SID / STAR kõikide teekonnapunktide koordinaadid WGS-84 formaadis on välja toodud eraldi loeteluna allolevates peatükkides 1.3.5.3 ja 1.3.5.7.

1.3.2 Ootetsoon

Ootetsoonid on kehtestatud järgnevatel punktidel: DOPIK, GONOS, KEMET, OSMUR, SULUN. Vaata Standardse saabumise kaarti - Instrumentaalne (STAR) ning ENR 3.6 ootetsoonid marsruutidel.

Vaata allolevaid peatükke 1.3.5.4 ja 1.3.5.8.

Ootetsoonid (vt ka Instrumentaallähenemise kaarte), mis on kehtestatud iga instrumentaallähenemise protseduuri alglähenemistähise (IAF) kohal, on kirjeldatud järgmiselt:

HLDG ID / FIX / WPT COORDINBD TR
PTN suund

MAX IAS (kt)

MNM LVL
AEG

(MIN)

123456

VEMOX
592449N 0243016E

081° MAG
Vasak
2502200 ft

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

MOKEX
592443N 0250953E

261° MAG
Parem
2502200 ft

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

1.3.3 Kiiruse piirangud

Kõikidele saabuvatele õhusõidukitele kehtib Tallinna TMA-s kiirusepiirang MAX 250 kt IAS (allpool FL 100), kui lennujuhtimisüksuse poolt ei ole määratud erinevat kiirust. Kui antud tingimust ei ole võimalik täita, peab sellest koheselt teavitama lennujuhtimisüksust.

Kõik C ja D klassi IFR-lennud peavad säilitama kiirust MNM 160 kt IAS kuni DME 4 IIB/ILK (ILS lähenemise korral), kui lennujuhtimisüksuse poolt ei ole määratud erinevat kiirust. Kui antud tingimust ei ole võimalik täita, peab sellest koheselt teavitama lennujuhtimisüksust.

1.3.4 Ringlähenemine

Ringlähenemine on lubatud ainult lennuväljast lõuna pool.

OCA iga raja jaoks - vt Instrumentaallähenemise kaarti (IAC).

1.3.5 RNAV STAR kirjeldus, kodeerimine, teekonnapunktide loetelu ja ootetsoonid

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

1.3.5.1 RNAV STAR EETN rada 08 - kirjeldus
DOBAN 1K
STAR instruction: DOBAN – TN903 (5000 ft or above) – TN902 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN901 – VEMOX (2200 ft or above)
DOPIK 1K
STAR instruction: DOPIK – TN450 – TN925 (5000 ft or above) – TN902 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN901 – VEMOX (2200 ft or above)
GONOS 1K
STAR instruction: GONOS – TN665 – TN762 (5000 ft or above) – TN750 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN901 – VEMOX (2200 ft or above)
KEMET 1K
STAR instruction: KEMET – TN755 – TN751 (5000 ft or above) – TN750 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN901 – VEMOX (2200 ft or above)
OSMUR 1K
STAR instruction: OSMUR – TN700 (5000 ft or above) – TN901 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – VEMOX (2200 ft or above)
RENKU 1K
STAR instruction: RENKU – TN425 – TN914 (5000 ft or above) – TN902 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN901 – VEMOX (2200 ft or above)
SULUN 1K
STAR instruction: SULUN – TN711 (5000 ft or above) – TN901 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – VEMOX (2200 ft or above)
1.3.5.2 RNAV STAR EETN rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeSpeed limit
DOBAN 1KRNAV 1IFDOBAN
TFTN903182.217310.8+5000
TFTN902182.21737.4+2200230
TFTN901179.91715.0Left
TFVEMOX089.80812.3+2200
DOPIK 1KRNAV 1IFDOPIK
TFTN450277.826926.4Left
TFTN925270.726215.8+5000
TFTN902270.12617.6Left+2200230
TFTN901179.91715.0Left
TFVEMOX089.80812.3+2200
GONOS 1KRNAV 1IFGONOS
TFTN665303.829519.0
TFTN762303.429416.0+5000
TFTN750303.02947.5Right+2200230
TFTN901359.83515.0Right
TFVEMOX089.80812.3+2200
KEMET 1KRNAV 1IFKEMET
TFTN755352.534313.5
TFTN751352.434316.0+5000
TFTN750352.43437.4Right+2200230
TFTN901359.83515.0Right
TFVEMOX089.80812.3+2200
OSMUR 1KRNAV 1IFOSMUR
TFTN700071.006218.6+5000
TFTN901071.506212.3Right+2200230
TFVEMOX089.80812.3+2200
RENKU 1KRNAV 1IFRENKU
TFTN425183.61755.0Right
TFTN914217.320815.6+5000
TFTN902217.02087.5Left+2200230
TFTN901179.91715.0Left
TFVEMOX089.80812.3+2200
SULUN 1KRNAV 1IFSULUN
TFTN711022.601416.4+5000
TFTN901022.801412.4Right+2200230
TFVEMOX089.80812.3+2200
1.3.5.3 RNAV STAR EETN rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
DOBAN594758.0N 0242709.0E
DOPIK592616.0N 0260250.0E
GONOS585633.0N 0253437.0E
KEMET584321.0N 0243513.0E
OSMUR591457.0N 0232833.0E
RENKU595309.0N 0245348.1E
SULUN585818.0N 0240407.0E
TN425594810.3N 0245311.0E
TN450592939.1N 0251132.8E
TN665590701.2N 0250403.7E
TN700592055.7N 0240254.3E
TN711591324.7N 0241623.3E
TN750591948.9N 0242548.2E
TN751591230.7N 0242743.0E
TN755585641.5N 0243148.8E
TN762591545.7N 0243802.2E
TN901592448.4N 0242546.1E
TN902592947.7N 0242545.1E
TN903593711.0N 0242619.1E
TN914593544.5N 0243433.6E
TN925592947.5N 0244034.3E
VEMOX592448.7N 0243016.3E
1.3.5.4 RNAV STAR EETN rada 08 - ootetsoonid
IDINBD  TR °TINBD  MAG°Turn directionMAX IAS ktMNM HLDG LVLTimeDistance NM
DOPIK267.0258
Vasak
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

GONOS320.7312
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

KEMET010.8002
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

OSMUR077.5069
Vasak
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

SULUN042.3033
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

1.3.5.5 RNAV STAR EETN rada 26 - kirjeldus
DOBAN 1L
STAR instruction: DOBAN – TN471 (5000 ft or above) – TN460 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN551 – MOKEX (2200 ft or above)
DOPIK 1L
STAR instruction: DOPIK – TN493 (5000 ft or above) – TN551 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – MOKEX (2200 ft or above)
GONOS 1L
STAR instruction: GONOS – TN606 (5000 ft or above) – TN551 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – MOKEX (2200 ft or above)
KEMET 1L
STAR instruction: KEMET – TN596 – TN595 (5000 ft or above) – TN552 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN551 – MOKEX (2200 ft or above
OSMUR 1L
STAR instruction: OSMUR – TN836 – TN835 – TN563 (5000 ft or above) – TN552 (max IAS 230 kt, 2220 ft or above) – TN551 – MOKEX (2200 ft or above)
RENKU 1L
STAR instruction: RENKU – TN425 – TN482 (5000 ft or above) – TN460 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN551 – MOKEX (2200 ft or above)
SULUN 1L
STAR instruction: SULUN – TN849 – TN574 (5000 ft or above) – TN552 (max IAS 230 kt, 2200 ft or above) – TN551 – MOKEX (2200 ft or above)
1.3.5.6 RNAV STAR EETN rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeSpeed limit
DOBAN 1LRNAV 1IFDOBAN
TFTN471127.011822.7+5000
TFTN460127.51197.5Right+2200230
TFTN551180.81725.0Right
TFMOKEX270.82622.3+2200
DOPIK 1LRNAV 1IFDOPIK
TFTN493266.725812.5+5000
TFTN551266.325712.3Right+2200230
TFMOKEX270.82622.3+2200
GONOS 1LRNAV 1IFGONOS
TFTN606339.933117.7+5000
TFTN551339.733112.3Left+2200230
TFMOKEX270.82622.3+2200
KEMET 1LRNAV 1IFKEMET
TFTN596028.702018.2
TFTN595028.902016.0+5000
TFTN552029.20207.4Left+2200230
TFTN551000.83525.0Left
TFMOKEX270.82622.3+2200
OSMUR 1LRNAV 1IFOSMUR
TFTN836084.207515.9
TFTN835084.707615.0
TFTN563085.107616.0+5000
TFTN552085.50777.5Left+2200230
TFTN551000.83525.0Left
TFMOKEX270.82622.3+2200
RENKU 1LRNAV 1IFRENKU
TFTN425183.61755.0Left
TFTN482149.614114.0+5000
TFTN460149.81417.4Right+2200230
TFTN551180.81725.0Right
TFMOKEX270.82622.3+2200
SULUN 1LRNAV 1IFSULUN
TFTN849058.805018.5
TFTN574059.305016.0+5000
TFTN552059.60517.5Left+2200230
TFTN551000.83525.0Left
TFMOKEX270.82622.3+2200
1.3.5.7 RNAV STAR EETN rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
DOBAN594758.0N 0242709.0E
DOPIK592616.0N 0260250.0E
GONOS585633.0N 0253437.0E
KEMET584321.0N 0243513.0E
MOKEX592442.5N 0250953.1E
OSMUR591457.0N 0232833.0E
RENKU595309.0N 0245348.1E
SULUN585818.0N 0240407.0E
TN425594810.3N 0245311.0E
TN460592940.0N 0251431.4E
TN471593415.4N 0250247.4E
TN482593604.8N 0250710.8E
TN493592530.0N 0253820.4E
TN551592440.6N 0251423.2E
TN552591941.2N 0251415.0E
TN563591907.2N 0245940.9E
TN574591555.9N 0250140.8E
TN595591313.6N 0250711.7E
TN596585916.4N 0245207.8E
TN606591308.6N 0252245.3E
TN835591749.1N 0242834.4E
TN836591629.1N 0235926.8E
TN849590749.0N 0243453.4E
1.3.5.8 RNAV STAR EETN rada 26 - ootetsoonid
IDINBD  TR °TINBD  MAG°Turn directionMAX IAS ktMNM HLDG LVLTimeDistance NM
DOPIK267.0258
Vasak
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

GONOS320.7312
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

KEMET010.8002
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

OSMUR077.5069
Vasak
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

SULUN042.3033
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

1.4 Väljumisprotseduurid

Lennud, mis kavatsevad väljuda Lennart Meri Tallinna lennuväljalt, peavad esitama lennuplaani vastavalt peatükile ENR 1.10 "Lendude planeerimine".

Väljuv IFR-liiklus peab marsruudiloa saamiseks mitte varem kui 10 minutit enne EOBT või mootori(te) arvestuslikku käivitamise aega, olenevalt kumb on varasem, võtma ühendust TALLINN TORN-iga kanalil 135.905, teatades oma kutsungi ja seisuplatsi või värava numbri.

Marsruudiluba sisaldab tavaliselt RNAV SID-i kasutamist. Väljuv õhusõiduk, mis ei ole varustatud RNAV SID-ile vastavalt või millel ei ole GNSS-il põhinevat RNAV1 heakskiitu, peab teavitama lennujuhtimisüksust.

Väljuvad IFR õhusõidukid peavad koheselt peale starti võtma ühendust TALLINN RADAR-iga kanalil 127.905, kui lennujuhtimisüksuse poolt ei ole määratud erinev knalal.

1.4.1 RNAV SID protseduurid

Märkus: See informatsiooni peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse.

1.4.1.1 Asukoha uuendus

Kõik RNAV SID-id põhinevad GNSS asukoha uuendusel. Pange tähele, et DME/DME toetus ei ole selles alas saadaval.

1.4.1.2 RNAV seadmete rike

Kui pardal olevatel RNAV seadmetel esineb rike või GNSS asukoha uuendamisel esineb tõrkeid, peab lennujuhtimist sellest teavitama esimesel võimalusel. Lennujuhtimine tagab seejärel vektoreerimise.

1.4.1.3 RNAV1 võimekuseta õhusõiduk

RNAV1 võimekuseta õhusõidukil lubatakse järgida "UNABLE RNAV SID INSTRUCTION" juhiseid, mis on kirjeldatud alljärgnevas paragrahvis 1.4.4.1.

Lisaks, esimeses raadiosides TALLINN RADAR-iga, peab õhusõiduk teatama kõrguse kontrollimaks SSR režiimi C ning veelkord ette kandma, et õhusõiduk ei ole võimeline järgima RNAV SID-e, kasutades selleks fraseoloogiat "UNABLE RNAV SID".

1.4.1.4 RNAV SID juhised

Iga RNAV SID-i jaoks on olemas kirjeldus, kus järjestatud teekonnapunktid on avaldatud loetelu kujul. Kui kiiruse- ja/või kõrgusepiirang on kehtestatud, siis sellest teavitatakse kaardil ja RNAV SID kirjelduses.

Vaata allolevat peatükki 1.4.4.

1.4.1.5 Teekonnapunktide loetelu

Tallinna TMA kõikide teekonnapunktide koordinaadid WGS-84 formaadis on välja toodud eraldi loeteluna allolevates peatükkides 1.4.4.3 ja 1.4.4.6.

1.4.2 Ringsuunalised väljumised

Juhul kui õhusõidukile ei saa anda luba lennata RNAV SID-i, on võimalik anda marsruudiluba ringsuunalise väljumise kujul.

Ringsuunalise väljumise puhul tuleb enne pöörde alustamist tõusta raja kursil minimaalselt kõrguseni 1300 jalga, juhul kui lennujuhtimise poolt ei ole määratud suurem kõrgus. Pöördeid enne DER-i ei ole kohaldatud.

Ringsuunalised väljumised (vt PANS-OPS, ICAO Doc 8168).

RWYPROC
Olulised takistused
Tüüp
ELEV (ft)BRG GEO / DIST (NM) from DER
12345
08
Tõuse otsesuunas minimaalse pöördekõrguseni 1300 jalga.
Ei ole
Ei ole
Ei ole
26
Tõuse otsesuunas minimaalse pöördekõrguseni 1300 jalga.
Mast400289° / 2.2 NM
1.4.3 Visuaalsed väljumised

Varasema pöörde sooritamiseks (enne jõudmist kõrgusele 1300 jalga) võib visuaalseks väljumiseks küsida luba lennujuhtimisüksuselt või annab lennujuhtimisüksus oma loa. Visuaalse väljumise sooritamiseks peavad meteoroloogilised tingimused vastama järgmistele nõudmistele: nähtavus 10 km või rohkem ja pilvisuse kõrgus 2200 jalga või rohkem. Visuaalsed väljumised öisel ajal ei ole lubatud.

Kui lennujuhtimisüksuse poolt on antud luba visuaalseks väljumiseks (vormis VISUAALNE VASAK/PAREM PÖÖRE) mis on õhusõiduki meeskonna poolt kinnitatud, siis on õhusõiduki meeskond vastutav ohutu kõrguse tagamise eest takistuste kohal kuni minimaalse sektori kõrguseni (MSA) 2200 jalga AMSL.

Lennujuhtimisüksus tagab hajutused visuaalset väljumist sooritava õhusõiduki ja teiste väljuvate ning saabuvate õhusõidukite vahel.

1.4.4 RNAV SID kirjeldus, kodeerimine ja teekonnapunktide loetelu

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

1.4.4.1 RNAV SID EETN rada 08 - kirjeldus
DESIGNATORROUTEUNABLE RNAV SID INSTRUCTIONALTITUDECONTACT
BIRSI 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – BIRSIClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn right to BIRSI. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
GONOS 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – GONOSClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn right to GONOS. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
INTOR 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – INTORClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn left to INTOR. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
LONSA 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – TN720 – LONSAClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn right to track 210. Expect vectors to LONSA. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
MOHNI 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – MOHNIClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn left to MOHNI. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
NITSO 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – NITSOClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn right to NITSO. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
ORTAX 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – ORTAXClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn right to ORTAX. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
OSMUR 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – TN720 – OSMURClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn right to track 210. Expect vectors to OSMUR. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
PETOT 1SClimb on track 081° to 1300 ft MSL – TN850 – TN851 – PETOTClimb on track 081° to 1300 ft MSL. Turn left to track 340. Expect vectors to PETOT. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
1.4.4.2 RNAV SID EETN rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeSpeed limit
BIRSI 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFBIRSIRight
GONOS 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFGONOSRight
INTOR 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFINTORLeft
LONSA 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFTN720Right
TFLONSA253.224430.2
MOHNI 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFMOHNILeft
NITSO 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFNITSORight
ORTAX 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFORTAXRight
OSMUR 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFTN720Right
TFOSMUR272.126339.8
PETOT 1SRNAV 1CA090.3081+1300
DFTN850Left
TFTN851261.125238.8
TFPETOT276.726711.8
1.4.4.3 RNAV SID EETN rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BIRSI590655.0N 0260215.0E
GONOS585633.0N 0253437.0E
INTOR594940.0N 0251112.0E
LONSA590456.0N 0235004.0E
MOHNI595349.0N 0253506.0E
NITSO584832.0N 0245812.0E
ORTAX585100.0N 0241922.0E
OSMUR591457.0N 0232833.0E
PETOT593040.0N 0230831.0E
TN720591352.0N 0244608.7E
TN850593544.9N 0244651.5E
TN851592924.0N 0233135.0E
1.4.4.4 RNAV SID EETN rada 26 - kirjeldus
DESIGNATORROUTEUNABLE RNAV SID INSTRUCTIONALTITUDECONTACT
BIRSI 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – TN820 – TN821 – BIRSIClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn left to track 170°. Expect vectors to BIRSI. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
GONOS 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – TN820 – TN821 – GONOSClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn left to track 170°. Expect vectors to GONOS. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
INTOR 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – TN400 – INTORClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn right to INTOR. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
LONSA 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – LONSAClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn left to LONSA. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
MOHNI 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – TN400 – MOHNIClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn right to track 010. Expect vectors to MOHNI. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
NITSO 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL –NITSOClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn left to NITSO. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
ORTAX 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – ORTAXClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn left to ORTAX. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
OSMUR 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – OSMURClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn left to OSMUR. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905 
PETOT 1TClimb on track 261° to 1300 ft MSL – PETOTClimb on track 261° to 1300 ft MSL. Turn right to PETOT. Inform RADAR “unable RNAV SID” at first radio contact.4000 ft MSLAfter take-off contact RADAR 127.905
1.4.4.5 RNAV SID EETN rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameFlyoverCourse °  TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeSpeed limit
BIRSI 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFTN820Left
TFTN821121.61138.1
TFBIRSI090.508231.6
GONOS 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFTN820Left
TFTN821121.61138.1
TFGONOS121.811320.6
INTOR 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFTN400Right
TFINTOR037.202818.6
LONSA 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFLONSALeft
MOHNI 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFTN400Right
TFMOHNI050.604230.1
NITSO 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFNITSOLeft
ORTAX 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFORTAXLeft
OSMUR 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFOSMURLeft
PETOT 1TRNAV 1CA270.3261+1300
DFPETOTRight
1.4.4.6 RNAV SID EETN rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BIRSI590655.0N 0260215.0E
GONOS585633.0N 0253437.0E
INTOR594940.0N 0251112.0E
LONSA590456.0N 0235004.0E
MOHNI595349.0N 0253506.0E
NITSO584832.0N 0245812.0E
ORTAX585100.0N 0241922.0E
OSMUR591457.0N 0232833.0E
PETOT593040.0N 0230831.0E
TN400593455.1N 0244854.8E
TN820591139.8N 0244731.6E
TN821590725.4N 0250054.0E
1.4.5 RNP SID kodeerimine ja teekonnapunktide loetelu

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

1.4.5.1 RNP SID EETN rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeSpeed limit
MUHMU 1SRNP 0.3CFTN090Y090.30811.5Left+750
DFMUHMU+1000
1.4.5.2 RNP SID EETN rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
MUHMU593031.5N 0250839.5E
TN090592446.9N 0245457.0E
1.4.5.3 RNP SID EETN rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameFlyoverCourse °  TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeSpeed limit
IPOCA 1TRNP 0.3CFTN080Y270.32611.1Right+800
DFIPOCA+1000
1.4.5.4 RNP SID EETN rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
IPOCA593218.5N 0243836.7E
TN080592448.2N 0244612.5E
1.5 Lähenemisprotseduurid
1.5.1 EETN ILS rada 08
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
IAF (LOC) TN 90111.7 NM IIB592448.4N 0242546.1E
IAF VEMOX9.4 NM IIB592448.7N 0243016.3E
FAF (LOC)6.4 NM IIB592449.0N 0243611.0E
FAP6.2 NM IIB592449.0N 0243625.0E
1.5.2 EETN ILS rada 26
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
IAF (LOC) TN55111.6 NM ILK592440.6N 0251423.2E
IAF MOKEX9.3 NM ILK592442.5N 0250953.1E
FAF (LOC)6.5 NM ILK592444.0N 0250425.0E
FAP6.4 NM ILK592445.0N 0250409.0E
1.5.3 EETN RNP Z rada 08
1.5.3.1 EETN RNP Z rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
VEMOXRNP APCHIFVEMOXIF/IAF+2200
TFTN978FAF089.90813.02200
TFRW08MAPtY090.30816.3
TFTN551MATF090.708213.2+2200
1.5.3.2 EETN RNP Z rada 08 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C54 ft
1.5.3.3 EETN RNP Z rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
VEMOX592448.7N 0243016.3E
TN978592449.2N 0243613.3E
RW08592447.97N 0244836.55E
TN551592440.6N 0251423.2E
1.5.4 EETN RNP Z rada 26
1.5.4.1 EETN RNP Z rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
MOKEXRNP APCHIFMOKEXIF/IAF+2200
TFTN627FAF270.72622.82200
TFRW26MAPtY270.32616.3
TFTN901MATF269.926113.4+2200
1.5.4.2 EETN RNP Z rada 26 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C54 ft
1.5.4.3 EETN RNP Z rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
MOKEX592442.5N 0250953.1E
TN627592444.7N 0250423.4E
RW26592447.42N 0245201.95E
TN901592448.4N 0242546.1E
1.5.5 EETN RNP H rada 08
1.5.5.1 EETN RNP H rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
LEFSERNP 0.3IFLEFSEIAF+1000
TFTN093IF130.11214.5Left+1000
TFTN070FAP090.00813.21000
RNP APCHTFRW08MAPtY090.20812.5
RNP 0.3TFTN090MATF090.30813.2Left+1000
TFMUHMUMATF050.40419.1+1000
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
WALHERNP 0.3IFWALHEIAF+1000
TFTN093IF041.20324.8Right+1000
TFTN070FAP090.00813.21000
RNP APCHTFRW08MAPtY090.20812.5
RNP 0.3TFTN090MATF090.30813.2Left+1000
TFMUHMUMATF050.40419.1+1000
1.5.5.2 EETN RNP H rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
LEFSE592743.2N 0243037.6E
MUHMU593031.5N 0250839.5E
RW08592447.97N 0244836.55E
TN070592448.6N 0244339.4E
TN090592446.9N 0245457.0E
TN093592448.6N 0243724.6E
WALHE592111.2N 0243111.6E
1.5.6 EETN RNP H rada 26
1.5.6.1 EETN RNP H rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
MUHMURNP 0.3IFMUHMUIAF+1000
TFTN067IF207.31986.5Right+1000
TFTN064FAP270.52613.01000
RNP APCHTFRW26MAPtY270.42612.5
RNP 0.3TFTN080MATF270.32613.0Right+1000
TFIPOCAMATF332.83248.5+1000
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
FUCPORNP 0.3IFFUCPOIAF+1000
TFTN067IF333.13246.6Left+1000
TFTN064FAP270.52613.01000
RNP APCHTFRW26MAPtY270.42612.5
RNP 0.3TFTN080MATF270.32613.0Right+1000
TFIPOCAMATF332.83248.5+1000
1.5.6.2 EETN RNP H rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
FUCPO591854.2N 0250839.3E
IPOCA593218.5N 0243836.7E
MUHMU593031.5N 0250839.5E
RW26592447.42N 0245201.95E
TN064592446.5N 0245657.3E
TN067592445.2N 0250249.5E
TN080592448.2N 0244612.5E
2 VFR-lennu protseduurid Tallinna lähialas

VFR-lennud peavad planeerima oma sisenemist ja/või väljumist Tallinna lähialasse avaldatud sisenemis- ja väljumispunktide kaudu, mis on toodud Visuaallähenemiskaardil (VAC).), kui lennujuhtimisüksus ei ole lubanud teisiti.

Lennujuhtimisüksus võib anda planeeritust erineva loa sisenemis- ja/või väljumispunktile.

Kui VFR-lend kavatsetakse sooritada lähialast väljumata, tuleb lennuplaani marsruudi väljale märkida vaid „LOCAL“.

Ülalpool 1200 jalga AMSL sooritatavad VFR-lennud, mis kavatsevad siseneda Tallinna lähialasse, peavad seda tegema kõrgusel 1200 jalga või madalamal.

Mittekontrollitavast õhuruumist Tallinna lähialasse siseneda soovivad VFR-lennud peavad vähemalt 5 minutit enne sisenemist võtma ühendust Tallinn Torniga (TALLINN TWR) kanalil 135.905, et saada luba lähialasse sisenemiseks.

Saabuvate ja väljuvate õhusõidukite piloodid peavad esimeses raadiosides kinnitama ATIS-teate vastu võtmist vastava ATIS-teate tähise ning QNH teatamisega.

Kui ei ole määratud teisiti, aseta transpondri kood A2000.

Lähiala sisenemis- ja/või väljumispunktid on:

Lähiala sisenemis- ja/või väljumispunktid on:

Nimi
Koordinaadid
Radiaal ja kaugus
Asukoht
12334
ROLIF593000N 0244110E
Paljassaare poolsaare põhjapoolsest tipust ligikaudu 1 NM põhjasuunas.
POMZI593000N 0250010E
Muuga sadamast idasuunas, Muuga lahe idapoolne nurk.
NUDRU591935N 0245508E
Tallinn-Tartu maantee (maantee nr 2) kohal, tehismäest 0.5 NM idasuunas.
NAISA593227N
0243351E
DME 11.5 TLL
Naissaare lõunaserva kohal.
MUUGA593142N
0245804E
DME 8.1 TLL
Muuga sadama akvatooriumis paikneva poi kohal.
VAIDA591718N
0245834E
DME 8.6 TLL
Vaida asula kohal, kohas kus punane jalakäijate sild ületab Tallinn-Tartu maantee (maantee nr 2).
UMSALSAKU592003N 0243605E591800N
0243934E
DME 8.7 TLL
Tallinn-PärnuSaku maantee (maanteeasula nrkohal, Saku 4), Makita valge laohoone kohalõlletehas.

Maksimaalne lennukõrgus Tallinna lähialas on 1200 jalga AMSL. Kõik CTR-i sisenemis- ja väljumispunktid on kohustuslikud ettekandepunktid.

Tallinnast väljuv õhusõiduk, mis on esitanud taotluse lennata kõrgemal kui 1200 jalga, peab kuni Tallinna lähialast lahkumiseni säilitama kõrgust MAX 1200 jalga AMSL, kui lennujuhtimisüksus ei ole lubanud teisiti.

Tallinnast väljuvad õhusõidukid peavad vabastamalähiala instrumentaallähenemissektoriväljumispunktini suunduma kõige lühemat teed pidi (välja arvatud NAISA), et vabastada instrumentaallähenemissektor, mis on märgitud ka Visuaallähenemiskaardile (VAC), kõige lühemat teed pidi, misjärel suunduma väljumispunktile. ). Tallinna kesklinnast üle lendamistülelendamist peaks vältima.

Sisenemisel ja väljumisel NAISA kaudu peab lendama üle A le Coq Arena (jalgpallistaadion 3 NM Lennart Meri Tallinna lennuväljast lääne pool). Antud marsruut on märgitud ka Maandumiskaardil (LDG).

Kui liiklusolukord nõuab või rada on blokeeritud, võidakse VFR-lendu sooritav õhusõiduk suunata ühte visuaalootetsoonidest (vt VAC kaarti):

Ootetsooni nimi
Pöördesuund
KoordinaadidAsukoht
Asukoht
1234
LÄÄNE
Vasak
Kopli ja Paljassaare poolsaarte vahel.
PÕHJA
Vasak
592825N 0244850E
Tallinna lahe kohal, Pirita jõe suudmest mere kohal.
Muuga sadamast idapool, Muuga lahe kaguosas.
IDA
Vasak
592819N 0245858E
Muuga sadamast lõunapool.
LÕUNA
Vasak
592120N 0245130E
Jüri asulast läänepool, Tallinn-Tartu maantee (maantee nr 2) ristmikust läänepool põllu kohalristmikul.
3 Lendamine lennuvälja lennuväljaringidel

LennuväljaringideLõunapoolse lennuväljaringi kõrguseks on maksimaalselt 12001000 jalga AMSL. Ühinemine lennuväljaringidelõunapoolse pärituuleosadegalennuväljaringi pärituuleosaga tuleb sooritada lennujuhtimistorni traaversil.

Põhjapoolse lennuväljaringi pärituulekõrguseks on maksimaalselt 1200 jalga AMSL. Pärituule osa lennatakse kõrgusel 1200 jalga AMSL ja seal lubatakse lennata ainult erandjuhtudel, et vältida lendamist üle Tallinna kesklinna madalatel kõrgustel.

Lennuväljaringid ja sellega seonduv informatsioon on märgitud Maandumiskaardil (LDG).

4 Eri-VFR-lennud Tallinna CTR-is

VFR-lendudeks Tallinna lähialas instrumentaallennuilma tingimustes on vajalik eri-VFR luba. Eri-VFR luba antakse siis, kui nähtavuspäevasel ajal on nähtavus vähemalt 1500 m ja öisel ajal vähemalt 3000 m ning pilvisuse (BKN või OVC) kõrgus on vähemalt 600 ft.

Lennujuhtimisüksus tagab hajutuse eri-VFR- ja IFR-lendude ning kõigi eri-VFR-lendude vahel.

Instrumentaallennuilma tingimustes võiblubab lennujuhtimisüksus lubada sõltuvalt kasutuses olevast rajast ja/või liiklusolukorrast õhusõidukitel lennata lähiala sisenemis- ja/või väljumispunktide kaudu järgnevalt:

ROLIFNAISAPOMZIMUUGANUDRUVAIDAUMSALSAKU
12345
RWY 08
Sisenemine
Väljumine
Väljumine
Sisenemine
RWY 26
Väljumine
Sisenemine
Sisenemine
Väljumine

InstrumentaallennuilmaEri-VFR-lendude tingimustesväljumised võibpeatatakse, kui lennujuhtimisüksusnähtavus vajaduselon määrataväiksem lähialakui sisenemis3000 m ja/või väljumispunktidpilvisuse kõrgus on väiksem kui 600 jalga.

Eri-VFR-lennud Tallinna lähialas peatatakse, kui nähtavus on väiksem kui 1500 m, helikopterite puhul väiksem kui 800 m, või pilvisuse kõrgus on väiksem kui 600 jalga.

Eri-VFR-lennud, mis ei kavatse ühineda lennuväljaringiga ega maanduda lennuväljal, saavad loa lähialasse sisenemiseks juhul, kui lennu sooritamise kohas on piloodi poolt teatatud nähtavus mitte vähem kui 1500 m või helikopterite puhul 800 m.

5 Protseduurid VFR-lendudele kontrollimata õhuruumis allpool Tallinna lähenemisala (TMA)

Tallinna TMA alla jäävas kontrollimata õhuruumis osutab lennuinfo- ja häireteenindust Tallinn Radar kanalil 127.905.

Õhusõidukid, mis lendavad Tallinna TMA alla jäävas kontrollimata õhuruumis, peavad ilma Tallinn Radariga kooskõlastamata (kanalil 127.905) püsima Tallinna TMA alapiirist vähemalt 500 jalga allpool.

Tallinna TMA alapiir on kirjeldatud järgnevalt:

 • 1700 jalga AMSL – 20 NM raadiuses EEEI ARP-st (v.a. KUUSIKU langevarjuhüppeala);
 • 1700 jalga AMSL – 20 NM raadiuses EETN ARP-st;
 • 2500 jalga AMSL – kaugemal kui 20 NM EETN ja EEEI ARP-st.

Kavatsusest tõusta Tallinna TMA alapiirile lähemale kui 500 jalga, tuleb teavitada Tallinn Radarit kanalil 127.905 eeldusel, et õhusõidukil on:

 • pidev kahepoolne raadioside;
 • töötav transponder režiimil C.
6 Mehitatud kuumaõhupalli lendudele lubade väljastamise tingimused Tallinna CTRCTR-is ja TMA-s

Kõik lennud peavad olema sooritatud Visuaallennureeglitega kooskõlas, ainult päevasel ajal ning visuaallennu tingimustes.

Järgnevad tingimused peavad olema täidetud:

 • ICAO lennuplaan peab olema esitatud;
 • Lähialaslähialas peab olema tagatud kahepoolne raadioside;
 • Tallinna lennujuhtimiskeskuse vahetuse vanema kooskõlastus lennutrajektoorile, lennukõrgusele ning raadioside katkemise protseduuridele enne lennuplaani esitamist.

Enne õhkutõusmist asukohast, mis asub Tallinna lähialas, peab kapten küsima stardiloa Tallinna Tornist (TALLINN TWR) kanalil 135.905 või telefoni teel numbril 625 8260.

Enne Tallinna lähialasse sisenemist peab kapten küsima selleks sisenemisloa Tallinna Tornist vähemalt 5 minutit enne arvestuslikku lähiala piiriületusaega.

Õhupallide lendude läbiviimisel võidakse rakendada piiranguid, säilitamaks lennuliikluse ohutu, sujuv ja efektiivne kulgemine Lennart Meri Tallinna lennuväljal.

Õhupallide lennud Tallinna TMA-s on lubatud ainult Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Transpordiameti eelneval kooskõlastusel.

EETN AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded
Nõuded
Kõrvalekalde kirjeldus
CS ADR-DSN.B.165
Objektid lennuribal
Tallinna lennuvälja lennuriba lõunapoolsel osal, koordinaatide 592442.9N 0245037.3E ja 592444.0N 0244816.9E vahelisel lõigul, asub lennuvälja territooriumi perimeetriaed.
CS ADR‐DSN.D.335
CS ADR‐DSN.D.340
Raja ootekoha asukoht
Tallinna lennuvälja raja ootekoht B asub ruleerimisteel B ja paikneb raja 08 lähenemissektoris, kõrguspiirang ootekohas on 6 m maapinnast (umbes 20 jalga).
Ootekohal B seisvad õhusõidukid, sõltuvalt õhusõiduki tüübist ja kõrgusest, võivad läbida raja 08 lähenemissektori piirangupinda.
CS ADR-DSN.M.630/635
Lennuraja 08 lähenemistuled
Tallinna lennuvälja lennuraja suunale 08 on paigaldatud ALSF-II kategooria lähenemistuled kogupikkusega 704 m.
EETN-DAAD-001/
CS ADR-DSN.B.165
Objektid lennuribal
Puuduvad nõuetekohased kalded vertikaalse pinna elimineerimiseks.
2 Lindude kogunemiskohad lennujaama ümbruses

Lennuvälja ümbrust iseloomustab põhjasuunas asuv liigendatud Tallinna lahe rannajoon arvukate lahes asuvate väikesaartega, lääne suunas asuvad Ülemiste ja Harku järved ning ida suunas Maardu järv. Lõunas asub Pirita – Ülemiste ühenduskanal, settetiik saarega keskel ja osaliselt segametsaga kaetud soine ala. Linna elamu- ja tööstuspiirkond asub lennuväljast põhjas ja lääne pool. Linna suurim prügimägi asub lennuväljast 11 km kaugusel edelas.

Kajakate lähimad pesitsuspaigad asuvad Ülemiste järve kirde- ja lõunakaldal ning settetiigi ümbruses. Vareste pesitsemist täheldatakse lennuvälja põhjaosas asuvate hoonete ja haljastuse piirkonnas.
3 Ööpäevane lindude ränne lennujaama ümbruses

Kajakad: Õhtul saabuvad, hommikul kell 0700 – 0800 valdavalt lahkuvad, kõrgusel 150 kuni 300 ft AGL.

Varesed: Täheldatud ülelende kell 0400 kirde suunas, kell 2000 edela suunas, kõrgusel 150 kuni 1000 ft AGL.

Pilootidel on soovitav kasutada maandumistulesid stardil, tõusul, lähenemisel ja maandumisel.
4 Lindude tõrje meetodid ja vahendid
Lennujaama ümbruse mõjude vähendamine koostöös kohalike omavalitsustega:
 • prügimäed, loomsete ja taimsete saaduste töötlemise jäätmete hoiukohad.
Lennujaama territooriumil:
 • maakasutuse korraldamine, mullatööd;
 • rohukatte niitmine kõrguseni 15 cm järgneva kasvuga kuni 25-30 cm.
Loodushääli imiteerivad heliseadmed:
 • eemalemeelitamine (liigikaaslaste hädakisa);
 • eemalehirmutamine (liigikaaslaste hoiatushäälitsused, röövlindude hääled).
Audiovisuaalsed hirmutusvahendid:
 • pürotehnika (signaalraketid, pauklaengud);
 • kaugjuhitavate gaasikahurite süsteem.

EETN AD 2.24 Lennart Meri Tallinna lennuvälja kaardid

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EETN-ADC
  (22 FEB 2024)
PDF
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart - ICAO
  AD 2.EETN-APDC
  (18 MAY 2023)
PDF
Lennuvälja takistuste kaart - ICAO - Tüüp A
  AD 2.EETN-AOC-A-08-26
  (04 NOV 2021)
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETN RNAV SID RWY 08
  AD 2.EETN-RNAV SID-08
  (11 AUG 2022)
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETN RNAV SID RWY 26
  AD 2.EETN-RNAV SID-26
  (11 AUG 2022)
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETN RNP SID RWY 08
  AD 2.EETN-RNP SID-08
  (1825 APRFEB 20242021)
PDF
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETN RNP SID RWY 26
  AD 2.EETN-RNP SID-26
  (1825 APRFEB 20242021)
PDF
PDF
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETN RNAV STAR RWY 08
  AD 2.EETN-RNAV STAR-08
  (11 AUG 2022)
PDF
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETN RNAV STAR RWY 26
  AD 2.EETN-RNAV STAR-26
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETN ILS or LOC RWY 08
  AD 2.EETN-IAC-08-1
  (21 APR 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETN ILS or LOC RWY 26
  AD 2.EETN-IAC-26-1
  (21 APR 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETN RNP Z RWY 08
  AD 2.EETN-IAC-08-2
  (25 FEB 2021)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETN RNP Z RWY 08
  AD 2.EETN-FASDB-08-2
  (03 DEC 2020)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETN RNP Z RWY 26
  AD 2.EETN-IAC-26-2
  (25 FEB 2021)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETN RNP Z RWY 26
  AD 2.EETN-FASDB-26-2
  (03 DEC 2020)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETN RNP H RWY 08
  AD 2.EETN-IAC-08-4
  (1825 APRFEB 20242021)
PDF
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETN RNP H RWY 08
  AD 2.EETN-FASDB-08-4
  (03 DEC 2020)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETN RNP H RWY 26
  AD 2.EETN-IAC-26-4
  (1825 APRFEB 20242021)
PDF
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETN RNP H RWY 26
  AD 2.EETN-FASDB-26-4
  (31 DEC 2020)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EETN-VAC
  (1813 APRJUL 20242023)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EETN-LDG
  (1813 APRJUL 20242023)
PDF
PDF
Lindude kogunemise kohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EETN-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF