EERU — RUHNU

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.14, AD 2.15, AD 2.16, AD 2.19.

EERU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EERU — RUHNU

EERU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
574702N 0231558E
Terminali kõrval.
2
Suund ja kaugus Kuressaarest
37 NM Kuressaarest kagusse
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
10 ft / 21.7 °C
4
Geoidi hälve lennuväljal
64 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
9° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinna Lennujaam Kuressaare lennujaam
Roomassaare 1
93815 Kuressaare
ESTONIA
Tel:+372 45 30 313, +372 453 3824
Faks:+372 453 0340
AFS:EEKEZTZX
E-post:ure@tll.aero
URL:www.kuressaare-airport.ee
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
VFR *
8
Märkused
Kõiki arveid saab tasuda sularahas eurodes või maksekaardiga.
* Valgustus lennuvälja manööverdusalal puudub.

EERU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg
HX, O/R
2
Toll ja migratsioon
Ei ole
3
Tervishoid
Ei ole
4
AIS Briifing
Ei ole
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
6
MET Briifing
Ei ole
7
ATS üksus
Ei ole
8
Tankimine
Ei ole
9
Käitlemine
Ei ole
10
Turvateenistus
Ei ole
11
Jäätõrje
Ei ole
12
Märkused
Ei ole

EERU AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusseadmed
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
Ei ole
4
Jäätõrjeseadmed
Ei ole
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
 
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
 
7
Märkused
Käitlusteenindust osutatakse Kuressaare lennujaama haldajaga eelnevalt kokkulepitud aegadel.
 
Kuressaare lennujaam:
Tel: +372 453 0370
Fax: +372 453 0340
Email: ure@tll.aero

EERU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Ei ole *
2
Restoranid
Ei ole
3
Transport
Buss, tellimisel
4
Arstiabi võimalused
Ei ole
5
Pank ja postkontor
Ei ole
6
Turismibüroo
Ei ole
7
Märkused
* Kodumajutus, turismitalud.

EERU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Ei ole
2
Päästevahendid
Käsipulberkustutid: 2 x 6 kg, 1 x 50 kg
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Õhusõiduki omanik või kasutaja vastutab liikumatu õhusõiduki teisaldamise eest ning katab seonduvad kulud. Lennuväljal saadaoleva teisaldamise tehnika osas kontakteeru lennuvälja haldajaga.
REF. EERU AD 2.20 p 3
4
Märkused
Tuletõrje teenust pakutakse tellimisel. Teenindust osutab Ruhnu saare vabatahtlik päästekomando.

EERU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
Sahk, muruniiduk
2
Puhastuse järjekord
Ei ole
3
Märkused
Kasutuses aastaringselt.
 
Info raja olukorra kohta saadaval Ruhnu lennuväljalt: Tel: 453 3824 või Kuressaare ATS üksusest: Tel: 453 0315.

EERU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
(tonni / tons)
A
Perfokattega muru
7
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
(m)
Kate
Kandevõime
(tonni / tons)
A8
Perfokattega muru
7
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Ei ole
 
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EERU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Ei ole
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
Koonused raja äärtes, lävemärgid, raja lõpumärgid.
Koonused ruleerimistee äärtes.
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EERU AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

  Ala 2 takistused

Ala 2 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

  Ala 3 takistused

Informatsioon Ala 3 takistuste kohta, mis on määratletud ICAO dokumendis Annex 15, ei ole kohaldatav.

EERU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiajaam
Ei ole
2
Tööaeg
Meteoroloogiajaam väljaspool tööaega
Ei ole
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Kehtivusperioodid
Väljaandmise intervall
Ei ole
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
Tel: +372 666 0932 (Keskkonnaagentuur) ET, EN, RU
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)
Kaardid, lühenditega tekst. *

ET

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
Ei ole
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Ei ole
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne.)
* Lisainfo saadaval internetipõhistelt meteoroloogilist teavet sisaldavatelt veebilehtedelt.
 
Vaatluse tüüp ja sagedus:
Ei ole
 
Vaatlussüsteem ja koht(ad):
Poolautomaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem. Info saadaval Ruhnu terminalis.

EERU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja mitte-täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
13141,52°600 x 20
7 tonni
perfokattega muru

574716.1N
0231532.9E


64 ft
9 ft
31321,52°600 x 20
7 tonni
perfokattega muru

574700.8N
0231555.6E


64 ft
10 ft
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
OFZ
Märkused
789101112
Ei ole
Ei ole
Ei ole
660 x 60
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
660 x 60
Ei ole
Ei ole

EERU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
13600600600600-
31600600600600-

EERU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
Ei ole
2
Püstpiirid
Ei ole
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS-üksuse kutsung
Keel(ed)
Tallinn Kontroll

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT MSL
6
Rakendatavuse aeg
Ei ole kohaldatav
7
Märkused
Ei ole

EERU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
Ei ole
Ruhnu Raadio
118.055HO

EERU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennuvälja eeskirjad
Ruhnu lennuväljal kehtivad kohalikud eeskirjad. Eeskirjade elektroonilise versiooniga on võimalik tutvuda Ruhnu lennuväljal ja Kuressaare lennujaama tornis.
2 Õppe- ja treeninglennud ning tehnilised kontroll-lennud
Piiranguid ei ole.
3 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt
Õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks on eemaldada vigastatud õhusõiduk rajalt nii kiiresti kui võimalik. Kui seda ei tehta, eemaldatakse õhusõiduk lennuvälja haldaja korraldusel, kulutused katab õhusõiduki omanik või kasutaja.

EERU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Väikese liiklustiheduse tõttu ei ole kehtestatud müravastaseid protseduure.

EERU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

Lennud Ruhnu lennuväljale ja Ruhnu lennuväljalt on lubatud ainult kooskõlas visuaallennureeglitega. Osaledes lennuväljaliikluses, tuleb oma kavatsetavatest manöövritest teada anda kanalil 118.055.

EERU AD 2.23 LISAINFO

Märka ohtu!
Seoses mets- ja koduloomade (sh kariloomad) võimalike ilmumistega lennurajale, on piloodil kohustuslik enne maandumist ja õhku tõusu veenduda lennuoperatsiooni ohutult teostamise võimalikkuses.

EERU AD 2.24 RUHNU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2 EERU-ADC
  (04 NOV 2021)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2 EERU-VAC
  (25 FEB 2021)
PDF
Maandumiskaart
  AD 2 EERU-LDG
  (04 NOV 2021)
PDF