EEPU — PÄRNU

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.19.

EEPU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEPU — PÄRNU

EEPU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
582508N 0242822E
Raja 03/21 keskosas.
2
Suund ja kaugus Pärnust
2.4 NM NW FM  Pärnu
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
47  ft / 22,9°C
4
Geoidi hälve lennuväljal
65 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
8° E (2020) / +0,2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinn Lennujaam Pärnu lennujaam
Eametsa küla
Tori vald
85001 Pärnumaa
ESTONIA
Tel: +372 447 5000
E-post:parnu.info@tll.aero
URL:parnu.tallinn-airport.ee
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330)

H24
2
Toll ja migratsioon
MON-SUN: 0600-1500 (0500-1400); PN 1HR
3
Tervishoid
Juhtkonna tööajal. 2-tunnine eelteade haldajale.
4
AIS Briifing
Ei ole
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
Teenust osutab ATS *
6
MET Briifing
Ei ole **
7
ATS üksus
MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
8
Tankimine
MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
Rohkem kui 1000 liitri kütuse tellimisel on vajalik etteteatamine 48 tundi.
Tel: +372 506 1953 (GH).
9
Käitlemine
MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
Ei ole
12
Märkused
Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse teenindust tellimisel, mis tuleb edastada lennuvälja haldajale selle tööajal.
* Lennuplaanide adresseerimine vastavalt ENR 1.11.
** Automaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem. Info saadaval ATS üksuses.

EEPU AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusteenistused
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1; AVGAS 100LL
Õli: Ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
JET A1: statsionaarne tankla 5 000 L / 120 L/min tiivaaluse otsakuga, 50 L/min tiivapealse otsakuga.
AVGAS 100 LL: statsionaarne tankla 5000 L / 50 L/min.
4
Jäätõrjeseadmed
Ei ole
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
28-voldise käivitusagregaadi kasutamise võimalus.

EEPU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Hotellid linnas.
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Bussid, taksod tellimisel.
4
Arstiabi võimalused
Haigla linnas.
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Linnas. Tel: 447 3000.
7
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Teenindus tagatud regulaarlendude sooritamise ajal: 5. kategooria.
2
Päästevahendid
1 kustutus- ja päästeauto
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Tehnika A kategooria õhusõidukite jaoks.
 
(REF: AIP EEPU AD 2.20 p.9)
4
Märkused
Muudele kui regulaarlendudele osutatakse 5. kategooria pääste- ja tuletõrjeteenindust ettetellimisel, mis tuleb edastada haldajale selle tööajal.

EEPU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
1 lumepuhur, 2 sahkharja, 1 lumesahk, 1 kemikaalipuistur
2
Puhastuse järjekord
 1. APN Aja ruleerimistee A
 2. RWY 03/21
 3. APN B
3
Märkused

Kasutuses aastaringselt.

Info lumepuhastuse kohta avaldatakse novembrist aprillini SNOWTAM-ites.
Vt lumeplaan osas AD 1.2.2.

EEPU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
A
Asfalt / Betoon
120/R/C/W/T
B
Asfalt
120/F/A/W/T
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
m
Kate
Kandevõime
PCN
A18
Asfalt
102/F/A/W/T
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Asukoht: TWY A ootejoonel.
Kõrgus merepinnast: 39 ft.
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Juhtjooned perroonil.
Visuaalse dokkimise/parkimise süsteem puudub.
Seisupaikadel märgistus.
Juhtmärgid ruleerimiseks kõigis ruleerimisteede ja raja ristumiskohtades ja ootekohtades.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY 03/21 märgistus: Tähis, THR, TDZ, CL, raja äärejooned.
RWY 03/21 tuled: THR, RENL, REDL.
TWY A märgistus: CL, äärejooned, ootejoon.
TWY A tuled: ääretuled, raja hoiatustuled.
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

  Ala 2 takistused

Ala 2 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

  Ala 3 takistused

Ei kohaldu.

EEPU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Pärnu lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)

C, PL *

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM, SWL *
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Ei ole
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)

Automaatne ilmavaatlussüsteem (AWOS). Ilmavaatlused teostatakse automaatselt ilmavaatlussüsteemi poolt ning vaatlustulemused edastatakse automaatse ilmavaatlusteatena AUTO METAR ja AUTO SPECI.

* vt GEN 3.5
** Tel: +372 666 0932
Keskkonnaagentuur

EEPU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja mitte-täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
03035,29°1970 x 30120/F/A/W/T
ASPH

582448,66N
0242756,45E


582540,63N
0242906,58E


GUND 65 ft

THR 29 ft
21215,31°1970 x 30120/F/A/W/T
ASPH

582540,63N
0242906,58E


582448,66N
0242756,45E


GUND 65 ft

THR 47 ft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
03+0.39% / -0.28% / +0.42%
(851m / 363m / 756m)
Ei ole
60 x 150
Muru
2090 x 280
Muru
240 x 60
Muru
21-0.42% / +0.28% / -0.39%
(756 m / 363 m / 851 m)
Ei ole
60 x 150
Betoon ja muru
2090 x 280
Muru
240 x 60
Betoon
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
03
Ei ole
Ei ole
Ei ole
21
Ei ole
Ei ole
Ei ole

EEPU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
031970203019701970
Ei ole
211970203019701970
Ei ole

EEPU AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
03PALS-I
720 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°
MEHT 51 FT
Ei ole
21PALS-I
900 m, LIH
Rohelised, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°
MEHT 51 FT
Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
Ei ole
1970 m, 60 m, W; viimane 600 m, Y, LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
1970 m, 60 m, W; viimane 600 m, Y, LIH
Punased, LIH
Ei ole

EEPU AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
Asukoht: 300 m FM THR 03 ja 300 m FM THR 21, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: sinised CL: Ei ole.
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 15 SEC.
5
Märkused
Ruleerimistee ääretulede kasutamine, vt EEPU AD 2.20 p 13.

EEPU AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

65 ft

2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal.

EEPU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
PÄRNU FIZ/RMZ
Ring raadiusega 14 NM, keskpunkt 582508N 0242822E.
2
Püstpiirid
5000 ft AMSL
       SFC
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS-üksuse kutsung
Keel(ed)
Pärnu informatsioon
ET, EN
5
Üleminekukõrgus
5000 FT AMSL
6
Rakendatavuse aeg
On kohalduv EEPU ATS tööaegadel, vt EEPU AD 2.3 p 7.
7
Märkused
ATS üksuse tööajal RMZ.

EEPU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
AFIS
Pärnu informatsioon
135.305HO
Ei ole
121.500 MHzEMERG FREQ

EEPU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad

Pärnu lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud AIP-is.

2 Käivitamise, taandruleerimise ja tagurdamise protseduurid

Käivitusluba ei ole nõutav. Kapten tagab, et õhusõiduki käivitamine on ohutu ja ei põhjusta ohtu lennuvälja taristule, tehnikale ega teistele õhusõidukitele.

Õhusõidukite taandruleerimisel perroonide A ja B seisuplatsidelt on vajalik kasutada perroonikorraldaja juhismärguandeid. Ilma juhismärguanneteta ei ole taandruleerimine lubatud.

3 Välise jõuallika (APU) kasutamine

Perroonide A ja B seisupaikadel on õhusõiduki APU kasutamine lubatud ajaliste piiranguteta.

APU käivitamine ja/või väljalülitamine õhusõiduki tankimise ajal on keelatud.

4 Hooldekäivitamised

Tühikäigul käivitamised on lubatud kõikidel perroonide seisupaikadel.

Hooldekäivitamised suurendatud võimsusel on lubatud piiranguteta vaid ruleerimisteel ja rajal.

Õhusõidukite mootorite/süsteemide testimisel on metallteravikega seisuklotside kasutamine lubatud ainult talviste ilmastikutingimuste puhul, kui ruleerimistee on kaetud lume, jää või lörtsiga.

5 Jäätõrje protseduurid

Õhusõidukite jäätõrjet on võimalik teostada kõigil perrooni A seisupaikadel. Meeskonnad peavad informeerima jäätõrje vajadusest ja sellega alustamisest lennujaama haldajat.

6 Parkimine

Saabuvale õhusõidukile edastab seisupaiga AFIS-üksus.

AFIS-üksuse töövälisel ajal vastutavad ruleerimismarsruudi, seisuplatsi ja kasutatava raja valiku eest õhusõidukite piloodid. Piloodid peavad tegema sellekohaseid ettekandeid kanalil 135.305, et informeerida teisi võimalikke õhuruumis ja liiklusalal liikuvaid õhusõidukeid oma kavatsustest.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine AFIS-üksuse kaudu selle tööajal.

Parkimise ajal seisuplatsidel 1/1b, 2 ja 3/3b peavad õhusõidukite äärmised punktid (tiiva otsad jne) olema tähistatud ohutuskoonustega, teistel seisuplatsidel on ohutuskoonused soovituslikud.

Piloodid on kohustatud kandma riietuse peal kontrastvärvi (heleroheline, kollane või oranž) ja helkurribadega varustatud ohutusvesti või vastava värviga riietust. Ohutusvestid ja riietus peavad vastama vähemalt EN471 klass II nõuetele. Antud nõue ei kohaldu reisijatele.

6.1 Perroon A

Äriline lennundus kasutab seisuplatse perroonil A.

Õhusõiduki paigutamine perrooni A seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või AFIS-üksusega kokkulepitule.

Seisuplatsidele 1/1b, 2 ja 3/3b paigutatakse õhusõidukid ninaga terminali suunas.

Meeskond peab informeerima AFIS-üksust, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni A seisupaigale ebastandardselt.

6.2 Perroon B

Üldlennundus kasutab seisuplatse perroonil B.

Õhusõiduki paigutamine perrooni B seisupaigale toimub kapteni otsusel vastavalt markeeringule.

Meeskond peab informeerima AFIS-üksust, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni B seisupaigale ebastandardselt. Sellisel juhul tuleb õhusõiduki äärmised punktid (tiiva otsad jne) tähistada ohutuskoonustega.

6.3 Kopterite parkimisala

Pärnu lennuväljal ei ole kopteritele eraldi parkimisala. Kopterite paigutamine perroonide seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või AFIS-üksusega kokkulepitule.

7 Ruleerimine

Ruleerimisjuhiseid edastab AFIS-üksus selle tööajal.

Talvisel ajal võivad ruleerimiseks mõeldud kollased jooned olla sademete tõttu mitte nähtavad.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine AFIS-üksuse kaudu selle tööajal.

Perroonil A ja B liigeldes vastutavad meeskonnad kokkupõrgete vältimise eest teiste õhusõidukite, sõidukite, inimeste ja takistustega. Liikuda tuleb mööda kollaseid ruleerimisjooni. Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

Õhutemperatuuri korral +20°C või enam peavad õhusõidukid kaaluga üle 10 tonni sooritama pöörded 180° rajal 03/21 ainult raja alguses või lõpus.

8 Õppe- ja treeninglennud, tehnilised kontroll-lennud

IFR ja VFR õppe- ja treeninglennud ning tehnilised kontroll-lennud eelnevat kooskõlastust ei vaja.

Õppe- ja treeninglende ning tehnilisi kontroll-lende ei ole soovitav läbi viia Pärnu linna kohal.

9 Kopterite liiklemine – piirangud

Kopterid kaaluga alla 1200 kg võivad AFIS-üksuse nõusolekul maanduda perrooni ja ruleerimistee A ristmikule.

Kopterid kaaluga 1200 kg ja üle selle peavad maanduma rajal.

Otse seisuplatsile maandumine ei ole lubatud.

Õhusruleerimine on lubatud ainult ilma ratasteta helikopteritel. Õhusruleerimine muruplatside, teiste õhusõidukite, sõidukite või inimeste kohal on keelatud. Õhusruleerimine on lubatud ainult mööda kollaseid ruleerimisjooni. Seisupaikadele ruleerimine ning ohutusvahemaade jälgimine ja kokkupõrgete vältimine toimub õhusõiduki piloodi vastutusel.

Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

10 Lühendatud distantsid ja protseduurid õhusõiduki startimiseks ristumiskohtadest

Lühendatud distantsid startimiseks ristumiskohast on kirjeldatud vastavate infotahvlitega ruleerimistee ja raja ristumiskohal.

11 Protseduurid liiklusalal nähtavusega 2000 m ja alla selle

Kui Pärnu lennuväljal langeb nähtavus 2000 m ja alla selle, ei ole soovitatav mootorite abil õhusõidukite taandruleerimine.

12 Raja hõivatuse aeg

Eeldatakse, et iga rajale joonduv õhusõiduk on valmis väljumiseks ilma oluliste viivitusteta.

Võimalusel peaksid meeskonnad sooritama väljumiseelsed kontrollkaardiprotseduurid ja/või olema lõpetanud reisijatesalongi ettevalmistuse enne rajale joondumist.

14 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt

Kui õhusõiduk on avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik pärast loa saamist Ohutusjuurdluse Keskusest (OJK).

Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

EEPU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Pärnu lennuväljal ei ole kehtestatud müravastaseid protseduure. Öisel ajal on soovitav hoiduda lendudest väikestel kõrgustel Pärnu linna kohal.

EEPU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 Üldosa
Lennud Pärnu FIZ/RMZ-is tuleb sooritada kooskõlas visuaallennureeglite või instrumentaallennureeglitega. Osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust (AFIS).
2 IFR-lennu protseduurid Pärnu FIZ/RMZ-is
 • Enne lendu Pärnu FIZ/RMZ-is tuleb esitada lennuplaan;
 • Pärnu AFIS-üksusega tuleb pidada kahepoolset raadiosidet;
 • Pärnu AFIS-üksuse tööajal võib FIZ/RMZ-is lendu sooritada ainult pärast eelnevat Pärnu AFIS-üksusele edastatud ettekannet;
 • asukoha ettekanne tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • Pärnu AFIS-üksuse tööajal võib etteantud lennukõrgust või marsruuti muuta ainult pärast Pärnu AFIS-ile vastava kavatsuse teatamist;
 • kui liiklusolukord või ilmastikutingimused tingivad või kasutatav rada on blokeeritud, on soovitav suunduda kasutatavas instrumentaalses lähenemisprotseduuris ette nähtud punkti kohale ootetsooni. Info ootetsooni suundumisest tuleb eelnevalt edastada Pärnu AFIS-üksusele;
 • enne instrumentaallähenemisprotseduuri alustamist peab piloot olema veendunud, et kõrgusmõõturile on asetatud Pärnu lennuväljal kehtiv õhurõhk. SID-e ja STAR-e ei ole kehtestatud.

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

2.1 Lähenemisprotseduurid
2.1.1 EEPU RNP rada 03

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.1.1 EEPU RNP rada 03 – kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
ULWANRNP APCHIFULWANIAF+2700
TFPU003FAF035.10275.01700
TFRW03MAPtY035.20275.1
TFUNVACMAHFY035.302712.52000
TICWARNP APCHIFTICWAIAF+2700
TFULWANIF305.32975.0R+2700
TFPU003FAF035.10275.01700
TFRW03MAPtY035.20275.1
TFUNVACMAHFY035.302712.52000
REBOCRNP APCHIFREBOCIAF+2700
TFULWANIF125.01175.0L+2700
TFPU003FAF035.10275.01700
TFRW03MAPtY035.20275.1
TFUNVACMAHFY035.302712.52000
2.1.1.2 EEPU RNP rada 03 – lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.1.1.3 EEPU RNP rada 03 – teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
ULWAN581635.21N 0241654.09E
PU003582039.91N 0242221.74E
REBOC581927.15N 0240908.76E
RW03582448.66N 0242756.45E
TICWA581342.67N 0242438.00E
UNVAC583459.30N 0244145.09E
2.1.1.4 EEPU RNP rada 03 – ootetsoonid
IDINBD
TR °T
INBD
MAG°
Turn directionMAX IAS
kt
MNM HLDG LVL
ft
Time
MIN
Distance
NM
UNVAC035.2027Right21020001
ULWAN035.2027Right210+27001
2.1.2 EEPU RNP rada 21

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.2.1 EEPU RNP rada 21 – kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
UNVACRNP APCHIFUNVACIAF+3000
TFPU021FAF215.52076.41700
TFRW21MAPtY215.42075.0
TFULWANMAHFY215.320711.21700
ANFICRNP APCHIFANFICIAF+3000
TFUNVACIF305.62985.0L+3000
TFPU021FAF215.52076.41700
TFRW21MAPtY215.42075.0
TFULWANMAHFY215.320711.21700
ASWIBRNP APCHIFASWIBIAF+3000
TFUNVACIF125.41175.0R+3000
TFPU021FAF215.52076.41700
TFRW21MAPtY215.42075.0
TFULWANMAHFY215.320711.21700
2.1.2.2 EEPU RNP rada 21 – lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.1.2.3 EEPU RNP rada 21 – teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
ANFIC583205.34N 0244931.09E
ASWIB583752.80N 0243357.80E
ULWAN581635.21N 0241654.09E
PU021582946.33N 0243439.15E
RW21582540.63N 0242906.58E
UNVAC583459.30N 0244145.09E
2.1.2.4 EEPU RNP rada 21 – ootetsoonid
IDINBD
TR °T
INBD
MAG°
Turn directionMAX IAS
kt
MNM HLDG LVL
ft
Time
MIN
Distance
NM
UNVAC035.2027Right210+30001
ULWAN035.2027Right21017001
3 Raadioside katkemine

Raadioside katkemisel peab piloot tegutsema kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni konventsiooni Lisas 2 sätestatud protseduuridega.

4 VFR-lennu protseduurid Pärnu FIZ/RMZ-is

Saabumis- ja väljumismarsruute VFR-liiklusele ei ole kehtestatud.

 • Enne lendu Pärnu FIZ/RMZ-is tuleb esitada lennuplaan;
 • Pärnu AFIS-üksusega tuleb pidada kahepoolset raadiosidet;
 • Pärnu AFIS-üksuse tööajal võib FIZ/RMZ-is lendu sooritada ainult pärast eelnevat Pärnu AFIS-üksusele edastatud ettekannet;
 • asukoha ettekanded tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • Pärnu AFIS-üksuse tööajal võib etteantud lennukõrgust või marsruuti muuta ainult pärast Pärnu AFIS-ile vastava kavatsuse teatamist;
 • kui liiklusolukord või ilmastikutingimused tingivad või kasutatavad rajad on blokeeritud, on soovitav suunduda visuaallähenemiskaardil ette nähtud ootetsooni IDA (EAST) või LÄÄS (WEST). Info ootetsooni suundumisest tuleb eelnevalt edastada Pärnu AFIS-üksusele.

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

5 Lennud Pärnu lennuvälja lennuväljaringidel

Lennuväljaringid on esitatud Pärnu lennuvälja maandumiskaardil (AD 2.EEPU-LDG).

Öisel ajal sooritatavate õppe- ja treeninglendude korral on soovitatav kasutada läänepoolset lennuväljaringi, vältimaks lendamist Pärnu linna kohal.

EEPU AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded
Nõuded
Kõrvalekalde kirjeldus
CS ADR-DSN.M.630
I kategooria täppislähenemise süsteem.
Tulede kogupikkus raja 03 telje pikendusel on 720 m. Transpordiameti poolt aktsepteeritud riskianalüüs.

EEPU AD 2.24 PÄRNU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEPU-ADC
  (23 FEB 2023)
PDF
Lennuvälja takistuste kaart- ICAO - Tüüp A
  AD 2.EEPU-AOC-A-03-21
  (07 OCT 2021)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEPU RNP RWY 03
  AD 2.EEPU-IAC-03-1
  (28 DEC 2023)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EEPU RNP RWY 03
  AD 2.EEPU-FASDB-03-1
  (21 APR 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEPU RNP RWY 21
  AD 2.EEPU-IAC-21-1
  (28 DEC 2023)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EEPU RNP RWY 21
  AD 2.EEPU-FASDB-21-1
  (21 APR 2022)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEPU-VAC
  (1826 APRJAN 20242023)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEPU-LDG
  (22 FEB 2024)
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EEPU-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF