EEKU — KIHNU

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.4, AD 2.10, AD 2.14, AD 2.15, AD 2.16, AD 2.19, AD 2.20, AD 2.21, AD 2.22.

EEKU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEKU — KIHNU

EEKU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
580854N 0240009E
Perroonil
2
Suund ja kaugus Pärnust
21 NM edelasse Pärnu linnast, Kihnu saarel Liivi lahes.
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
12 ft / 21.2 °C
4
Geoidi hälve lennuväljal
Ei ole
5
MAG VAR / Aastane muutus
6° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinn Lennujaam Pärnu lennujaam
Eametsa küla
Tori vald
85001 Pärnumaa
ESTONIA
Tel:+372 447 5000
Aadress:Kihnu lennuväli
Sääre küla
Kihnu vald
88005 Pärnumaa
ESTONIA
Tel:+372 506 1975  *, +372 447 5000
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
VFR, päevasel ajal
8
Märkused
* Ainult eesti keeles. Informatsioon inglise keeles Pärnu lennuvälja administratsioonilt.

EEKU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja

 

Lennuvälja tööaeg
MONFRI: 0600-1430 (0500-1330)
 
01 DEC – 30 APR: MONSUN: 0500-1400 (0600-1500)
01 MAY – 30 NOV: MONSUN: 0500-1400 (0600-1500)
O/R PN 1 HR
2
Toll ja migratsioon
Ei ole
3
Tervishoid
Ei ole
4
AIS Briifing
Ei ole
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
6
MET Briifing
Ei ole
7
ATS üksus
Ei ole
8
Tankimine
Ei ole
9
Käitlemine
Ei ole
10
Turvateenistus
Ei ole
11
Jäätõrje
Ei ole
12
Märkused
Ei ole

EEKU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Majutusasutused külades *
2
Restoranid
Ei ole
3
Transport
Ei ole
4
Arstiabi võimalused
Kihnu arstipunkt *
5
Pank ja postkontor
Ei ole
6
Turismibüroo
Ei ole
7
Märkused
* http://www.kihnu.ee

EEKU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Ei ole
2
Päästevahendid
Käsipulberkustutid: 1 x 50 kg, 2 x 6 kg
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Olemas
 
4
Märkused
Õnnetuse või tulekahju korral on võimalik täiendavat abi saada Pärnumaa Päästeteenistuse Tõstamaa tugikomando Kihnu meeskonnalt.

EEKU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
1 lumesahk, 1 sahkhari, muruniiduk
2
Puhastuse järjekord
1. RWY 04/22
2. Ruleerimistee
3. Perroon
3
Märkused
Ei ole

EEKU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Kate
Perfokattega muru
Kandevõime
7 tonni
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
Laius
(m)
Kate
Kandevõime
(tonni / tons)
5
Perfokattega muru
7
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Ei ole
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EEKU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem
Ei ole
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
Koonused raja äärtes, lävemärgid, raja lõpumärgid.
Koonused ruleerimistee äärtes.
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EEKU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiajaam
Ei ole
2
Tööaeg
Meteoroloogiajaam väljaspool tööaega
Ei ole
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Kehtivusperioodid
Väljaandmise intervall
Ei ole
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
Tel: +372 666 0932 (Keskkonnaagentuur) ET, EN, RU
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)
Lühenditega tekst, kaardid.

ET

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
Ei ole
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Ei ole
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne.)
Ei ole

EEKU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja mitte-täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
04049,59°600 x 20
7 tonni,
100 m muru,
500 m perfokattega muru

580846,87N 0235941,22E


THR 10 ft
22229,60°600 x 20
7 tonni,
100 m muru,
500 m perfokattega muru

580859,44N 0240009,15E


THR 9 ft
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
OFZ
Märkused
789101112
Ei ole
Ei ole
Ei ole
660 x 60
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
660 x 60
Ei ole
Ei ole

EEKU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
04600600600600
Ei ole
22600600600600
Ei ole

EEKU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
Ei ole
2
Püstpiirid
Ei ole
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS üksuse kutsung
Keel(ed)
Tallinn Kontroll

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT MSL
6
Rakendatavuse aeg
Ei ole kohaldatav
7
Märkused
Ei ole

EEKU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
Ei ole
Kihnu Liiklus
135.305
Ei ole
Ei ole

EEKU AD 2.23 LISAINFO

Lennu planeerimisel Kihnu on soovitatav kontakteeruda Pärnu lennuvälja administratsiooniga, kust on võimalik saada informatsiooni Kihnu lennuvälja olude, raja, ruleerimistee ja perrooni seisukorra kohta. Vt EEKU AD 2.2.

EEKU AD 2.24 KIHNU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEKU-ADC
  (25 MAR 2021)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEKU-VAC
  (1824 APRMAR 20242022)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEKU-LDG
  (25 MAR 2021)
PDF