EEKE — KURESSAARE

EEKE AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEKE — KURESSAARE

EEKE AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
581348N 0223034E
1237 m / 172° MAG lävest 17, radade ristumiskohas.
2
Suund ja kaugus Kuressaarest
1.5 NM SSE FM Kuressaare
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
15 ft / 21.0 °C
4
Geoidi hälve lennuväljal
66 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
8° E (2020) / +0.1°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinna Lennujaam Kuressaare lennujaam
Roomassaare 1
93815 Kuressaare
ESTONIA
Tel:+372 45 30 313
Faks:+372 45 30 340
E-post:ure@tll.aero
AFS:EEKEZTZX
URL:kuressaare.tallinn-airport.ee
SITA:UREGH8X
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EEKE AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI : 0700-1500 (0600-1400)

Sama mis p 8.
2
Toll ja migratsioon
MON-SUN: 0600-2000 (0500-1900)
3
Tervishoid
MON-FRI: 0600-1600 (0500-1500);
SAT-SUN: 0600-1500 (0500-1400)
4
AIS Briifing
Olemas self-briifingu kasutamisvõimalus või teenust osutab ATS.
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole (teenust osutab ATS) *
6
MET Briifing
Ei ole **
7
ATS
MON-FRI: 0445-1755 (0345-1655);
SAT: 0645-1230 (0545-1130);
SUN: 1255-1755 (1155-1655)
8
Tankimine
MON-FRI: 0525-1755 (0425-1655);
SAT: 0730-1230 (0630-1130);
SUN: 1255-1755 (1155-1655)
9
Käitlemine
Sama mis p 8.
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
Sama mis p 8.
12
Märkused
Väljaspool märgitud tööaegu osutatava teenuse tellimus tuleb edastada käitlemise tööajal (v.a SAR ja HOSP lennud) telefonile 453 0313 või e-posti aadressile ure@tll.aero.
Teenust osutatakse võimalusel ja sellest teavitatakse teenuse tellijat.
* Lennuplaanide adresseerimine vastavalt peatükile ENR 1.11.
** Automaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem. Info saadaval ATS üksuses.

EEKE AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusseadmed
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1, AVGAS 100LL
Õli: Ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
1 kütuse tsistern 5000 L / 0,083 L/s;
1 auto 16 000 L / 4 L/s *.
4
Jäätõrjeseadmed
Olemas
Tel: +372 453 0311, +372 453 0370
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
Käitlusteenindust osutab Kuressaare lennujaam eelneval kokkuleppel lennuvälja haldajaga.
Kuressaare lennujaam:
Tel: +372 453 0370
Fax: +372 453 0340
Email: ure@tll.aero


* Rohkem kui 1000 liitri kütuse tellimisel on vajalik etteteatamine.

Tel: +372 453 0315 (ATS), +372 453 0370 (GH)

EEKE AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Lennuväljal * ja linnas.
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Ühistransport lennujaama(-st).
Bussid, taksod tellimisel.
4
Arstiabi võimalused
Haigla linnas.
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Linnas
Saaremaa Turismiinfokeskus
Tel: +372 453 3120
E-mail: info@visitsaaremaa.ee
7
Märkused
* Võõrastemaja
Kõiki arveid saab tasuda sularahas eurodes või maksekaardiga.

EEKE AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Lennuvälja tööajal tagatakse 5. kategooria regulaarliiklusele *
2
Päästevahendid
1 päästekaater 8-le isikule.
1 tuletõrjeauto.
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Õhusõiduki omanik või kasutaja vastutab liikumatu õhusõiduki teisaldamise eest ning katab seonduvad kulud. Lennuväljal saadaoleva teisaldamise tehnika osas kontakteeru lennuvälja haldajaga.

(Ref. AIP EEKE AD 2.20 p 9)

4
Märkused
* Teistele lendudele osutatakse 5. kategooria pääste- ja tuletõrjeteenindust lennuvälja tööajal vähemalt 1 tunnise etteteatamisega. Tellimus tuleb edastada telefonile 453 0313 või emailile ure@tll.aero.

EEKE AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
 • 1 lumepuhur
 • 3 sahk-harja
 • 1 kemikaalipuistur
2
Puhastuse järjekord
 1. RWY 17/35 ja ruleerimistee A
 2. Õhusõidukite seisupaigad perroonil N
 3. RWY 05/23, ruleerimistee B ja perroon S
3
Liiklusala pinnatöötluse materjali kasutamine
KFOR/NAFO
4
Spetsiaalselt ettevalmistatud talverajad
Ei kohaldata
5
Märkused
Kasutuses aastaringselt..
Info raja olukorra kohta avaldatakse vajadusel aastaringselt SNOWTAM-ites.
Vt lumeplaan osas AD 1.2.2.

EEKE AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
NASPHPCN 118/F/B/W/T
S
Kuni 4000 kg (k.a.)
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
(m)
Kate
Kandevõime
PCN
A18ASPH120/F/B/W/T
B18
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Asukoht: Perroonil (581354.98N 0223025.02E).
Kõrgus merepinnast: 12 ft
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Vt ka AD 2.20 p 5.

EEKE AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Seisupaikadel märgistus.
Juhtmärgid ruleerimiseks kõigis rajaga ristumiskohtades ja kõigis ootekohtades.
Juhtjooned perroonil, ruleerimisteedelt perroonidele N ja S.
Visuaalne dokkimise/parkimise süsteem puudub.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY 17/35 märgistus: THR, TDZ, maandumiskoht, CL, raja tähis ja ääred.
RWY 17/35 tuled: THR, raja ääred ja lõpp.
RWY 05/23 märgistus: THR, CL, raja tähis ja lõpp.
RWY 05/23 tuled: Ei ole.
TWY A, B: CL, HLDG PSN märgistatud.
TWY A, B: Ääretuled
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EEKE AD 2.10  LENNUVÄLJATAKISTUSED

Ala
Viimati uuendatud
EEKE Ala 2
28 DEC 2023
EEKE Ala 3
28 DEC 2023

Ala 2 ja Ala 3 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

EEKE AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Kuressaare lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Nagu ATS
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel lennuvälja tööajal ATS üksuselt, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
D, T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav(ad) keel(ed)

C, PL *

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM, SWL *
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Olemas internetiühendusega arvuti.
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Kuressaare AFIS
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)
EEKE METAR ja SPECI saadaval EEKE ATS tööajal.
AUTO METAR ja AUTO SPECI saadaval väljaspool EEKE ATS tööaega.
* vt GEN 3.5
** Tel: +372 666 0932
(Keskkonnaagentuur)

EEKE AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
17179,57°2000 x 30482 m 250 tons,
1518 m 120/F/A/W/T
ASPH

581427.69N
0223033.61E

581323.05N
0223034.52E

GUND 66 ft

THR 10 ft

TDZ 15 ft
35359,59°2000 x 301518 m 120/F/A/W/T,
482 m 250 tons
ASPH

581323.05N
0223034.52E

581427.69N
0223033.61E

GUND 66 ft

THR 8 ft
05058,71°799 x 30119/F/A/W/T
ASPH

581345.02N
0223025.83E

581358.43N
0223107.68E

GUND 66 ft

THR 12 ft
23238,72°799 x 30119/F/A/W/T
ASPH

581358.43N
0223107.68E

581345.02N
0223025.83E

GUND 66 ft

THR 6 ft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
17RWY: + 0.30% / - 0.13% (482 m / 1518 m),
SWY: NIL
Ei ole
100 x 1502150 x 30090 x 60
35RWY:+ 0.13% / - 0.30% (1518 m / 482 m),
SWY: - 1.7%
30 x 30150 x 1502150 x 30090 x 60
05+ 0.00% / - 0.38%
(160 m) (639 m)
Ei ole
Ei ole
889 x 60
Ei ole
23+ 0.38% / 0.00%
(639 m) (160 m)
30 x 30
Ei ole
889 x 60
Ei ole
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
17
Ei ole
Ei ole
Ei ole
35
Ei ole
Ei ole
Ei ole
05
Ei ole
Ei ole
Ei ole
23
Ei ole
Ei ole
Ei ole

EEKE AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
172000210020002000
Ei ole
352000215020302000
Ei ole
05799799799799
Ei ole
23799799829799
Ei ole

EEKE AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
17PALS-I
720 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°
MEHT 54 ft
Ei ole
35
180 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°
MEHT 54 ft
Ei ole
05
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
23
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
Ei ole
2000 m, 60 m, W;
last 600 m, Y, LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
Ei ole
2000 m, 60 m, W;
last 600 m, Y, LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole

EEKE AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Asukoht: Ei ole
Vt EEKE ADC, MET GARDEN, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: TWY A, B
CL: Ei ole
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 12 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EEKE AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

66 ft

2
TLOF ja / või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal
Vt ka AD 2.20 p 4 ja 8.

EEKE AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
KURESSAARE FIZ/RMZ
Ring raadiusega 16 NM, keskpunkt 581348N 0223034E
2
Püstpiirid
5000 ft AMSL
       SFC
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS üksuse kutsung
Keel(ed)
Kuressaare Informatsioon

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT AMSL
6
Rakendatavuse aeg
On kohalduv EEKE ATS tööaegadel. Vt EEKE AD 2.3 p 7.
7
Märkused
ATS üksuse tööajal RMZ.

EEKE AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
AFIS
Kuressaare Informatsioon
118.055
121.500 MHz
HO
HO
VDF AVBL
EMERG FREQ

EEKE AD 2.19 RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

Seadme tüüp
IDFREQ
Tööaeg
Saateantenni koordinaadid
DME saateantenni kõrgus
Märkused
1234567

Märkus:
1. Navigatsiooniseadmete eest vastutab Lennuliiklusteeninduse AS, kontakte vaata GEN 3.4.

DME
(8 °E 2020)
KRS112.400 MHz / CH 71XH24581342,0N 0223055,3E100 FT

110° MAG / 0.21 NM FM ARP.

Tegevusraadius:
FL 500 / 80 NM
LOC 17
ILS CAT I
(8 °E 2020)
IWA109.9 MHzH24581319,3N 0223034,6E
LOC kurss 172°
GP 17333.8 MHzH24581417,9N 0223027,0E
Nurk 3°
DME 17IWACH 36XH24581417,9N 0223027,0E100 FT
Tegevusraadius:
25 NM

EEKE AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad
Kuressaare lennujaamas kehtivad kohalikud eeskirjad. Eeskirjad on käsiraamatuna saadaval ATS üksuses. Käsiraamat sisaldab muude teemade hulgas alljärgnevat:
 1. info õhusõidukite seisupaikade kohta;
 2. info ruleerimise kohta õhusõidukite seisupaikadest;
 3. lennuvälja tulede käitamine;
 4. ettevaatusabinõud ekstreemsetes ilmastikutingimustes.
2 Ruleerimine seisupaika ja seisupaigalt

Saabuvale õhusõidukile annab informatsiooni seisupaiga kohta Kuressaare ATS üksus. Saateauto “FOLLOW ME” abi võib paluda ATS üksuselt. Õhusõidukid MTOW-ga üle 4 tonni pargitakse N (Põhja-) perroonile.

AFIS-üksuse töövälisel ajal vastutavad ruleerimismarsruudi, seisuplatsi ja kasutatava raja valiku eest õhusõidukite piloodid. Piloodid peavad tegema sellekohaseid ettekandeid kanalil 118.055, et informeerida teisi võimalikke õhuruumis ja liiklusalal liikuvaid õhusõidukeid oma kavatsustest.

3 Väikeste õhusõidukite parkimisala (Üldlennundus)
Üldlennunduse õhusõidukitele annab infot parkimisala kohta ATS üksus. Õhusõidukid MTOW-ga kuni 4 tonni k.a, pargitakse S (Lõuna-) perroonile.
4 Kopterite parkimisala
Kopterite parkimisala kohta annab infot ATS üksus. Helikopterid kaaluga 1000 kg ja rohkem pargitakse
N (Põhja-) perroonile ja helikopterid kaaluga alla 1000 kg S (Lõuna-) perroonile.
5 Perroon - ruleerimine talvetingimustes
Ruleerimistee perrooni piirkonnas ei ole varustatud telgjoonetuledega. Telgjooned võivad lume tõttu olla mitte nähtavad.
6 Ruleerimine - piirangud

Õhutemperatuuri korral +20°C või enam peavad õhusõidukid kaaluga üle 10 tonni sooritama pöörded 180° rajal 17/35 ainult raja alguses või lõpus.

Infot muude piirangute kohta ruleerimisel annab ATS üksus.
7 Õppe- ja treeninglennud - tehnilised kontroll-lennud - radade kasutamine
Piiranguid ei ole.
8 Kopterite liikluspiirangud

Kopterid kaaluga alla 1000 kg võivad ATS üksuse nõusolekul maanduda perroonile.

Kopterid kaaluga 1000 kg ja üle selle, peavad maanduma rajal.
9 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt
Õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks on eemaldada vigastatud õhusõiduk rajalt nii kiiresti kui võimalik. Kui seda ei tehta, eemaldatakse õhusõiduk lennuvälja haldaja korraldusel, kulutused katab õhusõiduki omanik või kasutaja.

EEKE AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Väikese liiklustiheduse tõttu ei ole kehtestatud müravastaseid protseduure.

EEKE AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 Üldosa
Lend Kuressaare FIZ-is tuleb sooritada kooskõlas Visuaallennureeglite või Instrumentaallennureeglitega.
2 IFR-lennu protseduurid Kuressaare FIZ/RMZ-is
 • Enne lendu Kuressaare FIZ/RMZ-is tuleb esitada lennuplaan;
 • Kuressaare AFIS-üksusega tuleb pidada kahepoolset raadiosidet;
 • Kuressaare AFIS-üksuse tööajal võib FIZ/RMZ-is lendu sooritada ainult pärast eelnevat Kuressaare AFIS-üksusele edastatud ettekannet;
 • Asukoha ettekanne tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • Kuressaare AFIS-üksuse tööajal võib etteantud lennukõrgust või marsruuti muuta ainult pärast Kuressaare AFIS-ile vastava kavatsuse teatamist;
 • Kui liiklusolukord või ilmastikutingimused tingivad või kasutatav rada on blokeeritud, on soovitav suunduda kasutatavas instrumentaalses lähenemisprotseduuris ette nähtud punkti kohale ootetsooni. Info ootetsooni suundumisest tuleb eelnevalt edastada Kuressaare AFIS-üksusele.
 • Enne instrumentaalse lähenemisprotseduuri alustamist peab vastutav piloot olema veendunud, et kõrgusmõõturile on asetatud Kuressaare lennuväljal kehtiv QNH või QFE (tulenevalt õhusõiduki kõrgusmõõtja vajadusest).

SID-e ja STAR-e ei ole kehtestatud.

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

2.1 Lähenemisprotseduurid
2.1.1 EEKE ILS or LOC rada 17

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.1.1 EEKE ILS or LOC rada 17 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/TWPT
name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
ABRADRNP APCHIFABRADIAF-----+3000-
TFUDVASIF-269.92625.0Left+2000-

INROKRNP APCHIFINROKIAF-----+3000-
TFUDVASIF-089.50815.0Right+2000-
2.1.1.2 EEKE ILS or LOC rada 17 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMEDistance from NavaidCoordinates
ABRAD-582536.7N 0223955.6E
FAF DEVEK6.1 NM IWA582036.0N 0223029.0E
FAP EKTER6.0 NM IWA582026.0N 0223028.0E
INROK-582533.6N 0222054.5E
KE550-581022.3N 0223037.1E
UDVAS-582536.0N 0223025.0E
UMVOX-580151.7N 0222119.9E
2.1.1.3 EEKE ILS or LOC rada 17 – ootetsoonid
IDINBD
TR °T
INBD
MAG°
Turn directionMAX IAS
kt
MNM HLDG LVL
ft
Time
MIN
Distance
NM
ABRAD269.7262Left-30001-
UMVOX089.5082Left-20001-
2.1.2 EEKE RNP rada 17

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.2.1 EEKE RNP rada 17 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/TWPT
name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
INROK1RNP APCHIFINROKIAF-----+3000-
TFUDVASIF-089.60825.0Right+2000-
TFDEVEKFAF-179.61725.0-+2000-
TFRW17MAPtYes179.61726.2---
TFKE550MATF-179.61724.1Right--
TFUMVOXMAHFYes210.02029.9-2000-

UDVAS1RNP APCHIFUDVASIAF/IF-----+2000-
TFDEVEKFAF-179.61725.0-+2000-
TFRW17MAPtYes179.61726.2---
TFKE550MATF-179.61724.1Right--
TFUMVOXMAHFYes210.02029.9-2000-

ABRAD1RNP APCHIFABRADIAF-----+3000-
TFUDVASIF-269.82625.0Left+2000-
TFDEVEKFAF-179.61725.0-+2000-
TFRW17MAPtYes179.61726.2---
TFKE550MATF-179.61724.1Right--
TFUMVOXMAHFYes210.02029.9-2000-
2.1.2.2 EEKE RNP rada 17 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C54 ft
2.1.2.3 EEKE RNP rada 17 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
ABRAD582536.7N 0223955.6E
DEVEK582036.0N 0223029.0E
INROK582533.6N 0222054.5E
KE550581022.3N 0223037.1E
RW17581427.7N 0223033.6E
UDVAS582536.0N 0223025.0E
UMVOX580151.7N 0222119.9E
2.1.2.4 EEKE RNP rada 35

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.2.4.1 EEKE RNP rada 35 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/TWPT
name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
UMVOX1RNP APCHIFUMVOXIAF-----+3000-
TFOSMIPIF-089.50825.0Left+2000-
TFBEBVIFAF-359.63525.4-+2000-
TFRW35MAPtYes359.63526.1---
TFKE850MATF-359.63524.1Right--
TFABRADMAHFYes031.40239.5-2000-

OSMIP1RNP APCHIFOSMIPIAF/IF-----+2000-
TFBEBVIFAF-359.63525.4-+2000-
TFRW35MAPtYes359.63526.1---
TFKE850MATF-359.63524.1Right--
TFABRADMAHFYes031.40239.5-2000-

ADVES1RNP APCHIFADVESIAF-----+3000-
TFOSMIPIF-269.72625.0Right+2000-
TFBEBVIFAF-359.63525.4-+2000-
TFRW35MAPtYes359.63526.1---
TFKE850MATF-359.63524.1Right--
TFABRADMAHFYes031.40239.5-2000-
2.1.2.4.2 EEKE RNP rada 35 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.1.2.4.3 EEKE RNP rada 35 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
ABRAD582536.7N 0223955.6E
ADVES580156.0N 0224008.4E
BEBVI580718.0N 0223039.6E
KE850581728.5N 0223031.1E
OSMIP580154.8N 0223044.2E
RW35581323.1N 0223034.5E
UMVOX580151.7N 0222119.9E
3 Radarprotseduurid Kuressaare FIZ/RMZ-is
Ei rakendata.
4 VFR-lennu protseduurid Kuressaare FIZ/RMZ-is
Saabumis- ja väljumismarsruute VFR-liiklusele ei ole kehtestatud.
 • Enne lendu Kuressaare FIZ/RMZ-is tuleb esitada lennuplaan;
 • Kuressaare AFIS-üksusega tuleb pidada kahepoolset raadiosidet;
 • Kuressaare AFIS-üksuse tööajal võib FIZ/RMZ-is lendu sooritada ainult pärast eelnevat Kuressaare AFIS-üksusele edastatud ettekannet;
 • Asukoha ettekanded tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • Kuressaare AFIS-üksuse tööajal võib etteantud lennukõrgust või marsruuti muuta ainult pärast Kuressaare AFIS-ile vastava kavatsuse teatamist;
 • Kui liiklusolukord või ilmastikutingimused tingivad või kasutatavad rajad on blokeeritud, on soovitav suunduda visuaallähenemiskaardil ette nähtud ootetsooni IDA (EAST) või LÄÄS (WEST). Info ootetsooni suundumisest tuleb eelnevalt edastada Kuressaare AFIS-üksusele.

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

5 VFR-marsruudid Kuressaare FIZ/RMZ-s

Saabumis- ja väljumismarsruute VFR-liikluseks ei ole kehtestatud.

6 Piiratud nähtavuse protseduurid
Piiratud nähtavuse protseduure ei kohaldata.

EEKE AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded
Nõuded
Kõrvalekalde kirjeldus
CS ADR-DSN.M.630
Täppislähenemise kategooria I lähenemistulede süsteem
Lähenemistulede kogupikkus raja 17 telje pikendusel on 720 m / CAT I.
CS ADR-DSN.C.220
Objektid rajalõpu ohutusalal
Raja 17 RESA alas on purunevate LLZ antennide konstruktsioonid ja 50 m perimeetri võrkaia osa.
CS ADR-DSN.M.626
Lihtsustatud lähenemistulede süsteem
Lihtsustatud lähenemistulede süsteemi kogupikkus raja 35 telje pikendusel on 180 m/ mittetäppislähenemine.
CS ADR-DSN.B.165
Lähenemispind
Vundamentidel puudub nõuetekohane vertikaalne kalle.
CS ADR-DSN.L.540
Maandumiskoha markeering
Raja 35 maandumiskoha markeering ei vasta nõuetele.
CS ADR-DSN.L.545
Puuteala markeering
Raja 17/35 puuteala markeering ei vasta nõuetele.
2 Lindude kogunemiskohad lennujaama ümbruses

Lennuvälja lähiümbrust iseloomustab kirde- ja loodesuuna vaheline liigendatud rannajoon mõne väikese saare ja laiuga, mis on peamisteks pesitsuspaikadeks veelindudele, kellest enamuse moodustavad merikajakad.

Merikajakate lennud pesitsuspaikadest toitumispaikadesse ja tagasi toimuvad üle raja 17 läve ja raja 35 lähenemisala päevasel ajal aastaringselt. Eriti aktiivne on see tegevus suvel (juuni, juuli), kui lindude pojad lahkuvad pesadest. Kõrgus on erinev: 0 - 600 ft AGL.

Hooajaline lindude ränne toimub kevadel (aprill, mai) edelast kirdesse ja sügisel (september, oktoober) vastupidises suunas.

Juulis–augustis võib päevasel ajal esineda noorlindude kogunemist lennuvälja territooriumil ja manööverdusalal.

Võimaluse korral informeerib Kuressaare ATS üksus piloote lindude tegevusest ja arvatavast kõrgusest AGL.

Pilootidel on soovitatav ülalmainitud perioodidel kasutada maandumistulesid stardil, tõusul, laskumisel ja maandumisel.
3 Vesilennutegevus
Teavet vesilennukite käitamise võimaluse kohta Kuressaare lennuvälja FIZ/RMZ-is edastab Kuressaare ATS üksus.
Lisainfo saadaval VFR Infoteatmikus: https://aim.eans.ee.

EEKE AD 2.24 KURESSAARE LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEKE-ADC
  (14 JUL 2022)
PDF
Lennuvälja takistuste kaart - ICAO - Tüüp A
  AD 2.EEKE-AOC-A-17-35
  (02 NOV 2023)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEKE ILS or LOC RWY 17
  AD 2.EEKE-IAC-17-3
  (1803 APRNOV 20242022)
PDF
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEKE RNP RWY 17
  AD 2.EEKE-IAC-17-4
  (1825 APRFEB 20242021)
PDF
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EEKE RNP RWY 17
  AD 2.EEKE-FASDB-17-4
  (20 JUL 2017)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEKE RNP RWY 35
  AD 2.EEKE-IAC-35-3
  (1825 APRFEB 20242021)
PDF
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EEKE RNP RWY 35
  AD 2.EEKE-FASDB-35-3
  (20 JUL 2017)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEKE-VAC
  (1813 APRJUL 20242023)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEKE-LDG
  (13 JUL 2023)
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EEKE-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF