EEKA — KÄRDLA

EEKA AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEKA — KÄRDLA

EEKA AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
585927N 0224951E
760 m / 140 MAG FM THR 14
2
Suund ja kaugus Kärdlast
2.7 NM E FM Kärdla
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
18 FT/ 20.7 °C
4
Geoidi hälve lennuväljal
66 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
8° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinna Lennujaam Kärdla lennujaam
92414 Hiiesaare
ESTONIA
Tel:+372 463 1002
AFS:EEKAZTZX
URL:kardla.tallinn-airport.ee
E-post:atseeka@tll.aero
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EEKA AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI: 0600-1500 (0500-1400)

Nagu ATS
2
Toll ja migratsioon
O/R, 24 HR PN
3
Tervishoid
O/R H24
4
AIS Briifing
Ei ole
5
ATS büroo (ARO)
Teenust osutab ATS-üksus oma tööajal.
6
MET Briifing
Ei ole *
7
ATS
MON-FRI: 0400-0830; 1300-1630 (0300-0730; 1200-1530)
SAT: 0430-0900 (0330-0800)
SUN: 1300-1630 (1200-1530)
8
Tankimine
MON-FRI: 0330-1630 (0230-1530)
SAT: 0430-0900 (0330-0800)
SUN: 1300-1630 (1200-1530)
9
Käitlemine
MON-FRI: 0330-1630 (0230-1530)
SAT: 0430-0900 (0330-0800)
SUN: 1300-1630 (1200-1530)
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
MON-FRI: 0330-1630 (0230-1530)
SAT: 0430-0900 (0330-0800)
SUN: 1300-1630 (1200-1530)
12
Märkused
Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse võimalusel teenust ettetellimisel. Tellimus tuleb edastada ATS-üksuse töö ajal (va SAR ja HOSP lennud) telefonile +372 463 1002, +372 5345 3259 või emailile atseeka@tll.aero.
Lennuplaanide adresseerimine vastavalt ENR 1.11.
* Automaatne ilmavaatlussüsteem (AWOS). Info saadaval ATS-üksuses.

EEKA AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusteenistused
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1, AVGAS 100LL
Õli: Aeroshell 15W-50
3
Tankimisseadmed / jõudlus
1 auto: 5000 L JET A1 ja AVGAS 100LL / 5 L/s.
4
Jäätõrjeseadmed
Tüüp 1
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
Õhusõiduki jäätumisvastane vedelik tüüp 2 ei ole saadaval.

EEKA AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Linnas
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Lennujaama buss linna(st) regulaarlennu ajaks. Taksod ettetellimisel.
4
Arstiabi võimalused
Haigla linnas
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Hiiumaa Turismiinfo
Tel:+372 504 5393
E-post:hiiumaa@visitestonia.com
7
Märkused
Ei ole

EEKA AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Teenus tagatakse regulaarlendude toimumise ajal: 4. kategooria *
2
Päästevahendid
1 päästeauto, 1 päästekaater 17-le isikule, 1 päästeparv 10-le isikule.
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Õhusõiduki omanik või kasutaja vastutab liikumatu õhusõiduki teisaldamise eest ning katab seonduvad kulud. Lennuväljal saadaoleva teisaldamise tehnika osas kontakteeru lennuvälja haldajaga.
4
Märkused
* Muul ajal osutatakse 4. kategooria pääste- ja tuletõrjeteenindust ettetellimisel vähemalt 1 tund ette. Tellimus tuleb edastada ATS-üksuse tööajal telefonile +372 463 1002, +372 5345 3259 või emailile atseeka@tll.aero.

EEKA AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
 • 1 lumepuhur
 • 2 sahkharja
 • 2 sahkharja/puhurit
 • 1 kemikaalipuistur
2
Puhastuse järjekord
 1. RWY 14/32 ja juurdepääsutee tuletõrjedepoosse
 2. Ruleerimistee A ja perroon A
 3. Ruleerimistee B ja perroon B
3
Liiklusala pinnatöötluse materjali kasutamine
KFOR/NAFO
4
Spetsiaalselt ettevalmistatud talverajad
Ei kohaldata
5
Märkused
Kasutuses aastaringselt.
Info lumepuhastuse kohta avaldatakse SNOWTAM-ites vastavalt tekkinud oludele.
Vt lumeplaan osas AD 1.2.2.

EEKA AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
PCN
A
Asfalt
PCN 58/F/B/W/T
B
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
m
Kate
Kandevõime
PCN
A15
Asfalt
70/F/A/W/T
B1556/F/A/W/T
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Asukoht: Perroonil.
Kõrgus merepinnast: 9 ft
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EEKA AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise/parkimise juhtimissüsteem.
Juhtmärgid ruleerimiseks kõigis ruleerimistee ja raja ristumiskohtades ning kõigis ootekohtades.
Juhtjooned perroonil.
Visuaalne dokkimise/parkimise süsteem puudub.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY 14/32 märgistus: THR, TDZ, CL, maandumiskoht, raja tähis ja ääred.
RWY 14/32 tuled: THR, raja ääred ja lõpp.
TWY A, B märgistus: CL, HLDG PSN.
TWY A, B tuled: ääretuled, lennuraja vilkuvad hoiatustuled (RGL).
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EEKA AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

Ala
Viimati uuendatud
EEKA Ala 2
11 AUG 2022
EEKA Ala 3
28 DEC 2023

Ala 2 ja Ala 3 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

EEKA AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Kärdla lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Nagu ATS.
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel lennuvälja tööajal ATS-üksuselt, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)

C, PL *

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM , SWL *
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Traadita internetiühenduse võimalus
9
Infoga varustatavad ATS-üksused
Kärdla AFIS
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)

** Tel: 666 0932
(Keskkonnaagentuur)

EEKA AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
14147,38°1520 x 3080/F/A/W/T
ASPH

585947.53N
0224925.47E

585906.16N
0225016.78E

GUND 66 ft

THR 12 ft
32327,39°1520 x 3080/F/A/W/T
ASPH

585912.69N
0225008.68E

585947.53N
0224925.47E

GUND 66 ft

THR 15 ft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
14RWY: 0.31% / -0.28%
(640 m) (880 m)
Ei ole
150 x 801640 x 15090 x 60
32RWY: 0.28% / -0.31%
(880 m) (640 m)
Ei ole
150 x 801640 x 15090 x 60
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
14
Ei ole
Ei ole
Ei ole
32
Ei ole
Ei ole
Nihutatud lävi 240 m

EEKA AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
141520167015201520
Ei ole
321520167015201280
Nihutatud lävi 240 m

EEKA AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
14
Ei ole
Rohelised, LIH
Jah
PAPI
Vasak 3°
MEHT 46 ft
Ei ole
32PALS-1
900 m; LIH
Rohelised, LIH
Jah
PAPI
Vasak 3°
MEHT 45 ft
Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
Ei ole
1520 m, 60 m W;
last 480 m Y; LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
Ei ole
1520 m, 60 m;
240 m R; 880 m W;
last 400 m Y; LIH
Punased, LIH
Ei ole
Nihutatud lävi 240 m

EEKA AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
135 m FM THR 14, valgustatud
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: olemas
CL: Ei ole
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 15 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EEKA AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

67 ft

2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal

EEKA AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
KÄRDLA FIZ/RMZ
Ring raadiusega 12 NM, keskpunkt 585927N 0224951E
2
Püstpiirid
5000 ft AMSL
       SFC
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS-üksuse kutsung
Keel(ed)
Kärdla Informatsioon

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT AMSL
6
Rakendatavuse aeg
On kohalduv EEKA ATS tööaegadel. Vt EEKA AD 2.3 p 7.
7
Märkused
ATS-üksuse tööajal RMZ

EEKA AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
AFIS
Kärdla Informatsioon
133.405HOVDF AVBL
121.500 MHzHOEMERG FREQ

EEKA AD 2.19 RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

Seadme tüüp
IDFREQ
Tööaeg
Saateantenni koordinaadid
DME saateantenni kõrgus
Märkused
1234567
Märkus:
Vastutav üksus seadmele DME on Kärdla lennujaam, kontaktid vaata: EEKA AD 2.2.
DME
(8°E 2020)
KRD117,600 MHz
CH 123X
HO585931,5N 0224951,5E100 FT

355° MAG / 144 m FM ARP.

Tegevusraadius:
20 NM

EEKA AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennuvälja eeskirjad

Kärdla lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on avaldatud AIP-is ja käsiraamatus, mis on saadaval Kärdla ATS-üksuses.

Kui mingi kohalik eeskiri on oluline õhusõidukite ohutuks käitamiseks perroonil, edastab vastavat infot igale õhusõidukile ATS-üksus.

2 Ruleerimine

Kasutusel on kaks ruleerimisteed (A ja B). Ruleerimisteedel on sinised ääretuled. Talvisel ajal võib ruleerimisteede märgistus olla mittenähtav. Vajadusel annab ATS-üksus ohutusega seotud infot igale õhusõidukile eraldi.

Ebapiisavad ohutusvahemaad piiravad teatud tingimustes suurte õhusõidukitel oma mootori jõul ruleerimist. Vajadusel annab ATS-üksus ohutusega seotud infot igale õhusõidukile eraldi.

3 Parkimine
3.1 Perroon A

Regulaarliiklus kasutab perrooni A. Õhusõiduki parkimine perroonile A toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või ATS-üksuse poolt edastatud soovitustele.

3.2 Perroon B

Üldlennundus kasutab perrooni B. Juhul kui õhusõiduki meeskond soovib kasutada perroonikorraldaja juhismärguandeid, tuleb sellest eelnevalt teavitada Kärdla ATS-üksust. Vajadusel edastab soovitusi parkimiseks Kärdla ATS-üksus.

4 Õppe- ja treeninglennud – tehnilised kontroll-lennud – radade kasutamine

Piiranguid ei ole.

5 Kopterite liikluspiirangud

Piiranguid ei ole.

6 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt

Kui õhusõiduk on avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik. Lennuõnnetuse korral on vajalik eelnev luba Ohutusjuurdluse Keskuselt (OJK).

Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

EEKA AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Väikese liiklustiheduse tõttu ei ole müravastaseid protseduure kehtestatud.

EEKA AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 Üldosa

Lennud Kärdla FIZ/RMZ-s tuleb sooritada kooskõlas Visuaallennureeglite või Instrumentaallennureeglitega.

Osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust (AFIS).

2 IFR-lennu protseduurid Kärdla FIZ/RMZ-s
 • Lennu kohta tuleb esitada lennuplaan (FPL);
 • lendu võib sooritada ainult pärast eelnevat ettekannet Kärdla AFIS-ile raadio teel;
 • tuleb pidada kahepoolset raadiosidet Kärdla AFIS-iga ettenähtud kanalil;
 • ettekantud lennukõrgust või marsruuti võib muuta ainult pärast teatamist sellest Kärdla AFIS-ile;
 • asukohateateid tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga.

SID-e ja STAR-e ei ole kehtestatud.

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

2.1 Lähenemisprotseduurid
2.1.1 EEKA RNP rada 14

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud inglise keeles.

2.1.1.1 EEKA RNP rada 14 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
TUKTIRNP APCHIFTUKTIIAF+1700
TFKA016FAF147.31395.01700
TFRW14MAPtY147.41395.1
TFAMEVAMATF147.81404.2R
TFUNSAGMAHFY184.11768.31700190
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
ERKULRNP APCHIFERKULIAF+2700
TFTUKTIIF057.20495.0R+1700
TFKA016FAF147.31395.01700
TFRW14MAPtY147.41395.1
TFAMEVAMATF147.81404.2R
TFUNSAGMAHFY184.11768.31700190
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
BILVARNP APCHIFBILVAIAF+2700
TFTUKTIIF237.22295.0L+1700
TFKA016FAF147.31395.01700
TFRW14MAPtY147.41395.1
TFAMEVAMATF147.81404.2R
TFUNSAGMAHFY184.11768.31700190
2.1.1.2 EEKA RNP rada 14 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.1.1.3 EEKA RNP rada 14 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
TUKTI590818.4N 0223848.5E
KA016590406.7N 0224403.1E
RW14585947.53N 0224925.47E
AMEVA585617.2N 0225342.1E
BILVA591100.2N 0224658.8E
ERKUL590536.1N 0223039.5E
UNSAG584800.4N 0225233.0E
2.1.1.4 EEKA RNP rada 14 - ootetsoonid
IDINBD  TR °TINBD  MAG°Turn directionMAX IAS ktMNM HLDG LVL ftTimeDistance NM
ERKUL057.2049
Parem
1902700

1

UNSAG057.5050
Vasak
1901700

1

2.1.2 EEKA RNP rada 32

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud inglise keeles.

2.1.2.1 EEKA RNP rada 32 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
LEBLURNP APCHIFLEBLUIAF+1700
TFKA032FAF327.53195.01700
TFRW32MAPtY327.43195.1
TFXERMOMATF327.13193.9L
TFERKULMAHFY291.52838.61700190
PROC IDNavigation specificationP/TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
AMSIDRNP APCHIFAMSIDIAF+2700
TFLEBLUIF237.52305.0R+1700
TFKA032FAF327.53195.01700
TFRW32MAPtY327.43195.1
TFXERMOMATF327.13193.9L-
TFERKULMAHFY291.52838.6-1700190
PROC IDNavigation specificationP/TWPT nameTypeFly-
over
Course ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
UNSAGRNP APCHIFUNSAGIAF+2700
TFLEBLUIF057.50505.0L+1700
TFKA032FAF327.53195.01700
TFRW32MAPtY327.43195.1
TFXERMOMATF327.13193.9L
TFERKULMAHFY291.52838.61700190
2.1.2.2 EEKA RNP rada 32 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.1.2.3 EEKA RNP rada 32 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
LEBLU585041.4N 0230039.5E
KA032585453.7N 0225528.9E
RW32585912.69N 0225008.68E
XERMO590227.8N 0224604.5E
AMSID585321.8N 0230847.3E
UNSAG584800.4N 0225233.0E
ERKUL590536.1N 0223039.5E
2.1.2.4 EEKA RNP rada 32 - ootetsoonid
IDINBD  TR °TINBD  MAG°Turn directionMAX IAS ktMNM HLDG LVL ftTimeDistance NM
UNSAG057.5050
Vasak
19027001
ERKUL057.2049
Parem
19017001
3 Radarprotseduurid Kärdla FIZ/RMZ-s

Ei ole kohaldatav.

4 VFR-lennu protseduurid Kärdla FIZ/RMZ-s
 • Lennu kohta tuleb esitada lennuplaan (FPL);
 • lendu võib sooritada ainult pärast eelnevat ettekannet Kärdla AFIS-ile raadio teel;
 • tuleb pidada kahepoolset raadiosidet Kärdla AFIS-iga ettenähtud kanalil;
 • ettekantud lennukõrgust või marsruuti võib muuta ainult pärast Kärdla AFIS-i teavitamist;
 • asukohateated tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3;
 • kui liiklusolukord nõuab või kasutatav rada on blokeeritud, võidakse VFR-lendu sooritavale õhusõidukile soovitada suunduda visuaallähenemiskaardil kujutatud ootetsooni LÄÄS (WEST) või IDA (EAST).

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

5 VFR-marsruudid Kärdla FIZ/RMZ-s
Spetsiaalseid saabumis- ja väljumismarsruute VFR-liikluseks ei ole kehtestatud.
6 Piiratud nähtavuse protseduurid (LVP)
Kuna lennuväljal ei sooritata täppislähenemisi, siis piiratud nähtavuse protseduure ei kohaldata.

EEKA AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded
Nõuded
Kõrvalekalde kirjeldus

Märkus: AFIS-üksus ei tohi soovitada pilootidele rada, kui pärituulekomponent ületab 5 sõlme kergete õhusõidukite puhul ja 10 sõlme keskmiste ja raskete õhusõidukite puhul. Vajadusel informeerib AFIS-üksus õhusõiduki piloote pärituulekomponendist.

CS ADR-DSN.B.160 *
Lennuriba laius
Lennuriba laius on 150 meetrit – nõutav 300 meetrit
CS ADR-DSN.B.195
Takistustevaba riba
Takistustevaba riba laius on 80 meetrit – nõutav 150 meetrit
CS ADR-DSN.C.220
Objektid rajalõpu ohutusalal
Raja 32 rajalõpu ohutusala loode nurgas on lennuvälja aed
CS ADR-DSN.H.425
Lähenemispind
Lähenemispinna alglaius on 150 meetrit – nõutav 300 meetrit
CS ADR-DSN.H.435
Tõususektori pind
Tõususektori alglaius on 80 meetrit – nõutav 180 meetrit
CS ADR-DSN.B.165
Objektid lennuribal
Puuduvad nõuetekohased kalded vertikaalse pinna elimineerimiseks
CS ADR-DSN.J.475
Mittetäpislähenemisega rajad
Tõusu- ja lähenemispindasid läbib takistus – mets
2 Lindude kogunemiskohad lennujaama ümbruses

Lennuvälja lähiümbrust iseloomustab loode- ja idasuuna vaheline liigendatud rannajoon mõne saarekese ja laiuga, mis on peamiseks pesitsuspaigaks veelindudele, kellest enamuse moodustavad merikajakad.

Merikajakate lennud pesitsuspaikadest toitumispaikadesse ja tagasi toimuvad üle raja ja RWY 14 lähenemisala päevasel ajal aastaringselt. Eriti aktiivne on see tegevus suvel (juuni, juuli), kui lindude pojad lahkuvad oma pesadest. Lennukõrgus on erinev: 0 – 1500 ft AGL.

Hooajaline lindude ränne toimub kevadel (aprill, mai) ja sügisel (september, oktoober).

Võimaluse korral informeerib AFIS piloote lindude tegevusest ja arvatavast kõrgusest AGL.

Pilootidel soovitatakse kasutada maandumistulesid stardil, lähenemisel ning maandumisel ja tõusu- ning laskumisprotseduuride ajal.

Lindude eemale peletamiseks rajalt ja selle lähedusest kasutatakse gaasikahureid, signaalrakette ja röövlindude häälesalvestusi.

EEKA AD 2.24 KÄRDLA LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEKA-ADC
  (28 DEC 2023)
PDF
Lennuvälja takistuste kaart - ICAO - Tüüp A
  AD 2.EEKA-AOC-A-14-32
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEKA RNP RWY 14
  AD 2.EEKA-IAC-14-2
  (28 DEC 2023)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EEKA RNP RWY 14
  AD 2.EEKA-FASDB-14-2
  (28 MAR 2019)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEKA RNP RWY 32
  AD 2.EEKA-IAC-32-2
  (28 DEC 2023)
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EEKA RNP RWY 32
  AD 2.EEKA-FASDB-32-2
  (28 MAR 2019)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEKA-VAC
  (1824 APRMAR 20242022)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEKA-LDG
  (1824 APRMAR 20242022)
PDF
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EEKA-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF