AD 2 LENNUVÄLJAD

EEEI — ÄMARI militaarlennuväli / Military Aerodrome

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.10.

EEEI AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEEI — ÄMARI militaarlennuväli / Military Aerodrome

EEEI AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
591544N 0241307E
Raja telgjoonel, 541 m raja 24 lävest.
2
Suund ja kaugus Tallinnast
20 NM SW Tallinna kesklinnast.
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
68 ft / 21.3° (JUL)
4
Geoidi hälve lennuväljal
63 FT
5
MAG VAR / Aastane muutus
9° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:Lennubaas
Ämari, Lääne-Harju vald
76102 Harjumaa
Tel:717 3323, 717 3414
E-post:eeei@mil.ee
AFS:EEEIZTZX
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EEEI AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg
MON-THU: 0630-1430 (0530-1330)
FRI: 0630-1330 (0530-1230)
H24
2
Toll ja migratsioon
Võimalik taotleda PPR-iga, vt. AD 2.23.
3
Tervishoid
H24
4
AIS Briifing
H24 (MIL)
5
ATS büroo (ARO)
Ei ole
6
MET Briifing
H24
7
ATS üksus
H24
8
Tankimine
H24
9
Käitlemine
H24
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
H24
12
Märkused
Ämari militaarlennuvälja kasutamine (välja arvatud hädaolukorras) lubatud ainult eelnevalt taotletud loa alusel (PPR, vt. AD 2.23) järgnevalt kontaktilt:

 
To: EEEI@mil.ee

Luba tuleb taotleda vähemalt 5 tööpäeva enne planeeritud lendu.

EEEI AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusseadmed
1 platvormtõstuk-laadur (AMSS Atlas 42K), kandevõime maksimaalselt 18.5 tonni;
1 lintlaadur;
1 laadimistõstuk, kandevõime maksimaalselt 5 tonni;
2 pagasiveokit.
2
Kütuse / õli liigid
Kütus:
AVGAS 100LL (NATO F-18),
JET A1 (NATO F-35)
 
Õli: Ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
JET A1 (NATO F-35):
1 auto 6000 L, 250 L/min
1 auto 14 000 L, 300 L/min
1 auto 30 000 L, 600 L/min
 
AVGAS 100LL (NATO F-18):
1 auto 4400 L, 120 L/min
4
Jäätõrjeseadmed
2 jäätõrjeautot,
Vestergaard Elephant My mastikõrgusega 10.5 m ja
Vestergaard Elephant Beta mastikõrgusega 19.2 m.
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
Ei ole

EEEI AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Tallinnas ja Keilas
2
Restoranid
Tallinnas ja Keilas
3
Transport
Bussid Ämarist ja rongid Vasalemmast
4
Arstiabi võimalused
Esmaabi lennuväljal, haiglad Tallinnas
5
Pank ja postkontor
Tallinnas ja Keilas
6
Turismibüroo
Tallinnas ja Keilas
7
Märkused
Ei ole

EEEI AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
H24: 6. kategooria.
2
Päästevahendid
5 päästeautot
1 päästekaater
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Pneumaatilised tõstevahendid õhusõiduki kere, massiga kuni 63 tonni, tõstmiseks ja toestamiseks.
4
Märkused
Kõrgemat kategooriat võimalik taotleda PPR-iga, vt. AD 2.23.

EEEI AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
5 sahkharja/puhurit
2 lumerootorit
2 lumesahka
2 reagendipuisturit
2 haardeteguri mõõtjat
2
Puhastuse järjekord
 1. TWY E, RWY 06/24, TWY B
 2. Perroon 1 ja perroon 2
 3. TWY A, C, D, H, perroon 3
 4. TWY F, perroon 4
3
Märkused
Kasutuses aastaringselt.
Info lumepuhastuse kohta avaldatakse novembrist aprillini SNOWTAM-ites ning ainult soovi korral.
SNOWTAM-it on võimalik taotleda PPR-iga, vt. AD 2.23.

EEEI AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
PCN
1ASPH / CONC114/F/A/W/T
Kõik seisuplatsid:
118/R/C/W/T
2ASPH / CONC37/F/A/W/T
Kõik seisuplatsid:
66/R/D/W/T
3CONC120/R/C/W/T
4CONC120/R/B/W/T
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
(m)
Kate
Kandevõime
PCN
A23CONC120/R/C/W/T
B23ASPH104/F/A/W/T
C12ASPH38/F/A/W/T
D12ASPH34/F/A/W/T
E12ASPH / CONC0-1550 m 39/F/A/W/T
1550-1710 m 111/R/D/W/T
H23CONC120/R/D/W/T
F22.5CONC120/R/C/W/T
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Perroonil 1 – 72 ft
Perroonil 2 – 69 ft
Perroonil 3 – 73 ft
Perroonil 4 – 65 ft
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EEEI AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Seisupaigad märgistatud.
Juhtmärgid ja juhtjooned ruleerimiseks kõigis ruleerimisteede ja raja ristumiskohtades, kõigis ootekohtades ja perroonidel.
DGS: Ei ole
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY 06/24 märgistus: tähis THR, TDZ, telg- ja äärejooned, maandumispunkt, distantsi märgistus, raja lõpp.
TWY märgistus: A, B, C, D, E, F ja H telg- ja äärejooned, ootekohad kõigil TWY / RWY ristmikel.
RWY 06/24 tuled: THR, CL, raja ääred, raja lõpp.
TWY tuled: ääretuled.
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Saateauto "FOLLOW ME" kasutamise võimalus.
Raja mõlemal küljel valgustatud distants markerid.
Lennuraja vilkuvad hoiatustuled (RGL) kõigil ruleerimisteede ootekohtadel.

EEEI AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogia teenistus
Ämari militaarlennuvälja meteoroloogia teenistus
2
Tööaeg
MON-SUN: 0450-1850 (0350-1750)
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav teenistus
Ämari militaarlennuvälja meteoroloogia teenistus
Kehtivusperioodid

24h

Väljaandmise intervall
6h MET-teenistuse tööajal
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
TREND
1h MET-teenistuse tööajal
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
P*, T*
6
Lennudokumendid
Kasutatav(ad) keel(ed)

C, PL**

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM, SWL **
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Olemas internetiühendusega arvuti.
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Ämari TWR, Tallinn APP
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)
* Ämari militaarlennuvälja meteoroloogia teenistus.
EEEI MET tööajal on saadaval EEEI METAR. Väljaspool EEEI MET tööaega on saadaval AUTO METAR ja AUTO SPECI.
Tel:717 3413
E-post:lb.meteo@mil.ee
 

TAF-i on võimalik taotleda PPR-is, vt. AD 2.23.

** Lühendid vt GEN 3.5 osas.

EEEI AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
06070,63°2750x45RWY
0-285 m 120/R/D/W/T CONC
285-2450 m 120/F/A/W/T ASPH
2450-2750 m 120/R/C/W/T CONC
SWY
57/F/B/W/T ASPH

591519.87N
0241055.23E

591549.33N
0241339.03E

GUND 63 ft

THR 65 ft

24250,67°2750x45RWY
0-300 m 120/R/C/W/T CONC
300-2465 m 120/F/A/W/T ASPH
2465-2750 m 120/R/D/W/T CONC
SWY
52/F/B/W/T ASPH

591549.33N
0241339.03E

591519.87N
0241055.23E

GUND 62 ft

THR 60 ft

Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
06RWY
+0.03% / -0.44%
(2209 m / 541 m)
SWY
NIL
CIV 140 x 45
MIL 150 x 45
300 x 1503150 x 30090 x 90
24RWY
+0.44% / -0.03%
(541 m / 2209 m)
SWY
NIL
CIV 140 x 45
MIL 150 x 45
150 x 1503150 x 30090 x 90
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
06
Püüdursüsteem BAK-14 asub 465 m enne raja 06 lõppu. Rajal märgistatud kollaste ringidega.
Ei ole
Püüdursüsteem BAK-14 osaliselt töökorras, Ämari lennujuhtimistornist ei saa käivitada. Deaktiveerimisaeg 10 min. Eelteade nõutav 10 min.
24
Püüdursüsteem BAK-14 asub 457 m enne raja 24 lõppu. Rajal märgistatud kollaste ringidega.
Ei ole

EEEI AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
0627503050CIV OPS 2890
MIL OPS 2900
2750
Ei ole
2427502900CIV OPS 2890
MIL OPS 2900
2750
Ei ole
2.13.1 LÜHENDATUD DEKLAREERITUD DISTANTSID ÕHUSÕIDUKI STARDIKS
RWY
RISTMIK
TORA (m)TODA (m)ASDA (m)

Märkus:
Militaaroperatsioonide jaoks lisada ASDA-le 10 m.

06THR 06275030502890
TWY A - RWY261229122752
TWY B - RWY224025402380
TWY C - RWY144017401580
TWY D - RWY7801080920
24THR 24275029002890
TWY E - RWY260027502740
TWY D - RWY197021202110
TWY C - RWY131014601450

EEEI AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
06PALS-I
900 m, LIH
Rohelised
-
PAPI
Vasak 3°
Ei ole
24PALS-I
900 m, LIH
Rohelised
-
PAPI
Parem 3°
Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
2750 m, 30 m, W;
FM 2150 m–2450 m, R/W;
FM 2450 m, R, LIH
2750 m, 60 m, W;
Last 600 m, Y, LIH
Punased
150 m, Punased
Ei ole
2750 m, 30 m, W;
FM 2150 m–2450 m, R/W;
FM 2450 m, R, LIH
2750 m, 60 m, W;
Last 600 m, Y, LIH

Punased
150 m, Punased
Ei ole

EEEI AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
ABN: lennujuhtimistorni tipus, valge/valge/roheline, IMC korral
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
Anemomeeter: 250 m AFT THR 06 ja 400 m AFT THR 24, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: TWY A, B, C, D, E, F, H
CL: Ei ole
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal.
RWY LGT (THR, RCLL, REDL, RENL), RGL ümberlülitusaeg: 1 SEC.
Muude tulede ümberlülitusaeg: 12 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EEEI AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

Helipad NorthHelipad South
1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
591530.06N 0241120.46E
(keskpunkt)
GUND 63 ft
591516.00N 0241132.09E
(keskpunkt)
GUND 63 ft
2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
67 ft73 ft
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
FATO 30x30 m, muru; TLOF 15x15 m
CONC plaadid
Ei ole
NATO märgistus (TLOF)
FATO 90x90 m
ASPH/muru;
TLOF 30x30 m, ASPH, 114/F/A/W/T
NATO märgistus (TLOF)
4
FATO tegelik ja MAG BRG
70.71 ºT / 250.71 ºT
62 ºMAG / 242 ºMAG (2020)
66.67 ºT / 246.67 ºT
58 ºMAG / 238 ºMAG (2020)
5
Kasutatav deklareeritud distants
TODAH 165 m
RTODAH 45 m
LDAH 165 m
TODAH 210 m
RTODAH 90 m
LDAH 210 m
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
Ei ole
7
Märkused
Maksimaalne rootori diameeter on 16,4 m.
Ei ole

EEEI AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
Ämari CTR
592204N 0234945E - 592335N 0241743E -
591942N 0242454E - 591417N 0242813E -
591117N 0241916E - 590631N 0240738E -
591104N 0240003E - 591643N 0235428E
2
Püstpiirid
1700 ft MSL
      SFC
3
Õhuruumi klass
D
4
ATS üksuse kutsung
Keel(ed)
Ämari Torn

ETEN

5
Üleminekukõrgus
5000 ft MSL
6
Rakendatavuse aeg
H24
7
Märkused
Ei ole

EEEI AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
Ämari ATC
Ämari Torn
122,100 MHzH24
Ei ole
257,800 MHz
Ei ole
121,500 MHzFREQ AVBL
243,000 MHzFREQ AVBL
ATIS
Ämari Lennubaas
123,880H24EN
Tel: +372 717 3310

EEEI AD 2.19 RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

Seadme tüüp
IDFREQ
Tööaeg
Saateantenni koordinaadid
DME saateantenni kõrgus
Märkused
1234567
VORTAC
(9° E 2020)
AMI115,300 MHz
CH 100X
H24591601,8N 0241448,5E100 ft

062° MAG / 0,6 NM FM THR 24.

Tegevusraadius:
FL 500 / 150 NM
LOC 06
ILS CAT I
(9° E 2020)
IAM108,700 MHzH24591552,4N 0241356,4E-
LOC kurss
062°
GP 06-330,500 MHzH24591526,5N 0241108,6E-

3° RDH 52 ft

DME 06IAMCH 24XH24591526,5N 0241108,6E100 ft
Tegevusraadius:
25 NM
LOC 24
ILS CAT I
(9° E 2020)
IGO108,700 MHzH24591516,7N 0241037,8E-
LOC kurss
242°
GP 24-330,500 MHzH24591550,3N 0241321,0E-

3° RDH 51 ft

DME 24IGOCH 24XH24591550,3N 0241321,0E100 ft
Tegevusraadius:
25 NM

EEEI AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad

Ämari militaarlennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud AIP-is.

Militaarlendudele kohalduvad protseduurid, mis ei ole esitatud AIP-is, on Ämari LOP-is (Local Operation Procedures, kättesaadav Ämari militaarlennuvälja lennuteabeteenistuselt ja kodulehelt
https://mil.ee/en/air-force/#t-military-aviation-publications).

2 Käivitamise ja taandpukseerimise/taandruleerimise protseduurid

Kõik turbiinmootoriga õhusõidukid peavad enne mootorite käivitamist saama Ämari Tornilt vastava loa sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz.

Kui õhusõidukile määratud CTOT-aeg on lõppemas ning on alust arvata, et õhusõiduk ei ole võimeline väljuma CTOT-aja tolerantsis, ei nõustu Ämari Torn mootorite käivitamise sooviga. Uus CTOT-aeg küsitakse operaatori või tema esindaja poolt või Ämari militaarlennuvälja lennuteabeteenistuse poolt.

Piloodid, kes on teadlikud, et nad ei suuda järgida neile määratud CTOT-aega, peavad õigeaegselt taotlema uut.

Hooldekäivitamised tuleb eelnevalt koordineerida Ämari Torniga telefonil 717 3415 või sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz.

Taandruleerimine ja tagurdamine toimub vastavalt perroonikorraldaja või Ämari Torni loale ja juhistele.

3 Välise jõuallika (APU) kasutamine

Perroonide 1, 2, 3 ja 4 seisupaikadel on õhusõiduki APU kasutamine lubatud ajaliste piiranguteta.

APU käivitamine või väljalülitamine õhusõiduki tankimise ajal on keelatud.

4 Hooldekäivitamised

Hooldekäivitamised tuleb eelnevalt koordineerida Ämari Torniga telefonil 717 3415 või sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz.

Tühikäigul käivitamised on lubatud kõikidel perroonide seisupaikadel.

Hooldekäivitamised suurendatud võimsusel on lubatud piiranguteta vaid ruleerimisteede A ja E betoonist osal, raja betoonist osal ning mootorite testimise platsil.

5 Jäätõrje potseduurid

Õhusõiduki jäätõrje teostamine on lubatud:

 • perroonidel 1, 2, 3 ja 4;
 • hooldusalal;
 • õhusõidukite relvastusaladel OW (ruleerimistee A ääres 100 m enne ootejoont) ja OE (ruleerimistee E ääres 100 m enne ootejoont).
6 Marsruudiluba ja CTOT protseduurid

Väljuv IFR-liiklus peab marsruudiloa saamiseks mitte varem kui 15 minutit enne EOBT või mootori(te) arvestuslikku käivitamise aega, olenevalt kumb on varasem, võtma ühendust Ämari Torniga sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz, teatades oma kutsungi ja seisuplatsi numbri.

Kui EUROCONTROL Network Manager Operations Centre (NMOC) poolt reguleeritud lend on valmis väljuma enne määratud CTOT-aega, võib meeskond informeerida Ämari Torni sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz REA teate soovist.

Kui lend ei ole võimeline väljuma CTOT-ajaga määratud tolerantsis, tuleb küsida uus CTOT-aeg kas Ämari Tornilt sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz, lennuoperaatori kaudu või maapealse käitluse kaudu.

7 Parkimine

Parkimine vastavalt Ämari LOP-ile (Local Operation Procedures):
https://mil.ee/en/air-force/#t-military-aviation-publications.

Tavaliselt juhitakse esmakordselt Ämari militaarlennuväljale maandunud õhusõiduk peale raja vabastamist ruleerimisteele saateauto (FOLLOW ME) poolt perroonile. Juhul, kui perrooniteeninduse meeskond ei ole saadaval, edastab parkimise juhised Ämari Torn.

8 Ruleerimine

Ämari Torn edastab õhusõidukitele lubasid ruleerimiseks vaid rajal ja ruleerimisteel. Perroonidel liiklemiseks edastab Ämari Torn ruleerimisjuhiseid ja informatsiooni.

Ruleerimisteedel puuduvad stopp-tuled. Talvisel ajal võivad ruleerimiseks mõeldud kollased jooned olla sademete tõttu mittenähtavad.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto nõue edastada Ämari Torni sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz.

Õhusõiduki saatmisel saateautoga (FOLLOW ME) edastab Ämari Torn ruleerimisloa saabuvale õhusõidukile kuni kohani, kus saatmine algab ja väljuvale õhusõidukile alates kohast, kus saatmine lõpetatakse.

Lennukid, mille maksimaalne lubatud stardimass on üle 46 000 kg ja mis peavad rajal tagasi liikuma, peavad sooritama 180º pöörde raja lõpus, betoonist vasarapeadel.

8.1 Ruleerimine perroonidel

Õhusõidukite liikumine perroonidel tuleb kooskõlastada Ämari Torniga sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz. Säilitamaks sujuv liiklemine, edastab Ämari Torn vajadusel õhusõidukitele informatsiooni ja juhiseid.

9 Kopterite liiklemine - piirangud

Kopteritel on lubatud stardiks ja maandumiseks kasutada lennurada (ruleerimistee B ristmik), põhjapoolset (Helipad North) ja lõunapoolset (Helipad South) kopteriväljakut.

Ruleerimiseks tuleb kasutada ruleerimisteed A, B või F, ning õhuruleerimisteed lennuraja ja Helipad North'i vahel.

Täiendav info on saadaval Ämari LOP-ist (Local Operation Procedures):
https://mil.ee/en/air-force/#t-military-aviation-publications.

Õhusruleerimine teiste õhusõidukite, sõidukite või inimeste kohal on keelatud.

10 Lühendatud distantsid

Lühendatud distantsid on toodud punktis EEEI AD 2.13.1.

11 Protseduurid liiklusalal nähtavusega 1500 m ja alla selle

Kui Ämari militaarlennuväljal langeb nähtavus kuni 1500 m ja alla selle, on keelatud mootorite abil õhusõidukite taandruleerimine.

12 Piiratud nähtavuse protseduurid stardil (LVPTO)
12.1 Rada ja seonduvad seadmed

Rada 06 ja 24 on lubatud kasutada väljumiseks RVR tingimustes vahemikus 550 m ja 150 m (B ja C kategooria õhusõidukid) ning 550 m ja 200 m (D kategooria õhusõidukid).

12.2 Kriteeriumid piiratud nähtavuse stardiprotseduuri algatamiseks ja lõpetamiseks

Start piiratud nähtavusega (LVTO) võimaldatakse meeskonna nõudmisel, kui RVR tingimused on väiksemad kui 550 m (teatatakse Ämari Torni poolt). Palve tuleb esitada Ämari Tornile vähemalt 30 minutit enne kavatsetud väljalendu, et lennuvälja üksused saaksid teha vajalikud ettevalmistused.

Kui RVR tingimused on suuremad kui 550 m, siis LVTO piirangud lõpetatakse (teatatakse Ämari Torni poolt).

12.3 Piiratud nähtavusega stardi (LVTO) kirjeldus

Tagamaks ohutu liikumine rajal õhusõiduki väljumisprotseduuride ajal RVR tingimustes, mis on väiksemad kui 550 m, on õhusõidukite liikumine manööverdusalal piiratud ühele õhusõidukile korraga.

Kui RVR tingimused on väiksemad kui 550 m, ei ole väljuvate lendude ajal sõidukite liikumine manööverdusalal lubatud.

12.4 Liikumine perroonil

Saateauto (FOLLOW ME) abi perroonil liikumiseks võib paluda Ämari Tornilt.

13 Raja hõivatuse aeg

Ämari Torn arvestab, et iga rajale joonduv õhusõiduk on valmis väljumiseks ilma oluliste viivitusteta.

Kui õhusõiduk ei ole valmis väljumiseks, peab meeskond enne rajale joondumist sellest sagedusel 122.100 MHz või 257.800 MHz Ämari Torni teavitama.

 

EEEI AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Müravastased protseduurid VFR-lendudele ja järelpõleti kasutamise piirangud on kajastatud Ämari LOP-is (Local Operation Procedures):
https://mil.ee/en/air-force/#t-military-aviation-publications.

EEEI AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 IFR-lennu protseduurid Tallinna lähenemisalas (TMA)
1.1 Radarprotseduurid

Tallinna lähenemisalas (TMA) teostab seireteenindust Tallinn Lennart Meri lennuväljale ning Ämari militaarlennuväljale kanalil 127.905 Tallinna lähenemislennujuhtimisüksus (kutsung Tallinn Radar). Öisel ajal ja teatud aegadel päeval (olenevalt liikluse mahust lähenemisalas ja lennuväljadel) teostab seireteenindust ühendatud Tallinna lähi- ja lähenemislennujuhtimisüksus (kutsung Tallinn Torn) ning sagedused (127.905 ja 135.905) ühendatakse, võimaldades sidet lennujuhtimisüksusega mõlemal sagedusel.

Tallinna lähenemisalas tagatakse kõikide tunnistatud õhusõidukite vahel radarhajutusmiinimum 3 NM (5.6 km) v.a. juhul, kui suurem vahemaa õhusõidukite vahel on ette nähtud kooskõlas keerisjäljest tingitud hajutusmiinimumidega lennu saabumis- ja väljumisetapil allpool lennutasandit FL 100.

Kui temperatuur langeb alla -7°C lisatakse lennujuhtimisüksuse poolt minimaalsele ohutule kõrgusele (MSA) madalast temperatuurist tulenev korrektuur.

Jälgimisradari (SRA) ning täppisradari (PAR) lähenemisi Tallinna ja Ämari lennuväljadel ei teostata.

1.2 Raadioside katkemine

Õhusõidukitest, mille pardal on telefon, võtta ühendust vahetuse vanemaga numbril 625 8254. Kui võimalik, tuleb püsida liinil kuni lennujuhtimisüksuse edasise korralduseni.

1.2.1 Saabuv liiklus - saabumisluba vastu võetud ja kinnitatud
 1. Aseta transpondrile kood A7600;
 2. säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus ning suundu otse punktile IAF VEGER ning ühine ootetsooniga;
 3. saabumisel IAF VEGER kohale, peab laskumine alglähenemiskõrgusele toimuma ootetsoonis;
 4. kui arvatav lähenemisaeg (EAT) on vastu võetud ja kinnitatud, lahku ootetsoonist EAT ajal või võimalikult koheselt peale seda;
 5. kui arvatavat lähenemisaega (EAT) ei ole vastu võetud ega kinnitatud, soorita üks täisring ning lahku seejärel ootetsoonist;
 6. seejärel soorita tavapärane instrumentaallähenemine kasutusel olevale rajale ning maandu.
1.2.2 Saabuv liiklus - saabumisluba ei ole vastu võetud ja/või kinnitatud
 1. Aseta transpondri kood A7600;
 2. säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus, jätka lendu vastavalt lennuplaanile punktile IAF VEGER ning ühine ootetsooniga;
 3. saabumisel IAF VEGER kohale, peab laskumine alglähenemiskõrgusele toimuma ootetsoonis;
 4. soorita üks täisring ning lahku seejärel ootetsoonist;
 5. seejärel soorita tavapärane instrumentaallähenemine rajale 06 ning maandu;
 6. vajadusel soorita lõunapoolne ringlähenemine rajale 24 ning maandu arvestades kehtivaid ilmastiku tingimusi.
1.2.3 Väljunud liiklus

Raadioside katkemise korral tuleb jälgida rahvusvahelistes lennureeglites (Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2) kehtestatud protseduure.

1.3 Saabumisprotseduurid

Lendude, mis kavatsevad maanduda Ämari militaarlennuväljal, esitatud lennuplaani viimaseks marsruudipunktiks tuleb märkida IAF VEGER, millele eelneb olenevalt lennusuunast punkt DOBAN, DOPIK, GONOS, KEMET, OSMUR, SULUN, KOIVU, VALOX. Lendude puhul, mis väljuvad Lennart Meri Tallinna lennujaamast Ämari militaarlennuväljale, tuleb lennuplaani vahepealse ja ühtlasi viimase marsruudipunktina märkida IAF VEGER.

Tallinna APP järjestab Ämarisse saabuvad õhusõidukid lõpplähenemisel intervalliga, mis on tingitud maandumisjärgselt raja vabastamiseks kuluvast ajast.

Pilootidel tuleb meeles pidada, et Ämari lähialas ja Tallinna lähenemisala all asuvas mittekontrollitavas õhuruumis võivad toimuda VFR-lennud. Seetõttu võib lennujuhtimisüksus visuaallähenemist sooritavatele lendudele seada piirangu säilitada kõrgust (ALT) 2200 jalga kuni finaali jõudmiseni.

1.3.1 Ootetsoonid

Ootetsoonid on kehtestatud punktidel DOPIK, GONOS, KEMET, OSMUR, SULUN. Kirjeldus on järgnev:

RNAV HOLDINGS
IDINBD  TR °TINBD  MAG°Turn directionMAX IAS ktMNM HLDG LVLTimeDistance NM
DOPIK267.0258
Vasak
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

GONOS320.7312
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

KEMET010.8002
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

OSMUR077.5069
Vasak
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

SULUN042.3033
Parem
280FL 100

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

VEGER--
Parem
250ALT 2200 ft MSL

1
1.5 (ülalpool / above FL 140)

1.3.2 Kiiruse piirangud

Kõikidele saabuvatele õhusõidukitele kehtib Tallinna TMA-s kiirusepiirang MAX 250 kt IAS (allpool FL 100), kui lennujuhtimisüksuse poolt ei ole määratud teisiti. Kui antud tingimust ei ole võimalik täita, peab sellest koheselt teavitama lennujuhtimisüksust.

1.3.3 Ringlähenemine

Kui ohuala EED16 on aktiivne, on ringlähenemine lubatud ainult lennuväljast lõunapoolt.

OCA iga raja jaoks on toodud Instrumentaallähenemise kaardil (IAC).

1.4 Väljumisprotseduurid
1.4.1 Üldine

Lendude, mis kavatsevad väljuda Ämari militaarlennuväljalt, esitatud lennuplaani esimeseks marsruudipunktiks tuleb, olenevalt soovitud lennusuunast, märkida punkt NITSO, BALTI, BIRSI, DOBAN, GONOS, INTOR, LONSA, MOHNI, ORTAX, OSMUR või TLL.

Väljuv IFR-liiklus peab marsruudiloa saamiseks mitte varem kui 15 minutit enne EOBT või mootori(te) arvestuslikku käivitamise aega, olenevalt kumb on varasem, võtma ühendust Ämari Torniga sagedusel 122.100 MHz, teatades oma kutsungi ja seisuplatsi numbri.

Marsruudiluba sisaldab tavaliselt väljumisjärgset pööret lennuplaanis toodud marsruudi esimesele punktile. Kui seda pole liikluse tõttu võimalik lubada, siis kindlat kurssi ning esialgset tõusu kõrgusele 3000 jalga MSL vastavalt Ämari militaarlennuväljal kehtivale QNH väärtusele.

Väljuvad IFR-õhusõidukid peavad koheselt peale starti võtma ühendust Tallinn Radariga kanalil 127.905, kui lennujuhtimisüksuse poolt ei ole määratud teisiti.

1.4.2 Ringsuunalised väljumised

Ämari militaarlennuväljal ei ole kehtestatud standardseid väljumismarsruute (SID) ning marsruudiluba antakse ringsuunalise väljumise kujul.

Ringsuunalise väljumise puhul tuleb enne pöörde alustamist tõusta raja kursil kõrgusele 1300 jalga, juhul kui lennujuhtimise poolt ei ole määratud teisiti. Pöördeid enne DER-i ei ole kohaldatud.

Ringsuunalised väljumised on kirjeldatud PANS-OPS, ICAO Doc 8168.

1.5 Lähenemisprotseduurid
1.5.1 EEEI ILS 06
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
IAF VEGERR 242 AMI / 8.7 NM591312.0N 0235849.0E
IF ATKOV9.6 NM IAM591210.0N 0235334.0E
IF (LOC) OTSIB11.7 NM IAM591128.0N 0234944.0E
FAP6.7 NM IAM591309.6N 0235854.7E
FAF (LOC)6.7 NM IAM591309.5N 0235854.0E
1.5.2 EEEI VORTAC 06
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
IAF VEGERR 242 AMI / 8.7 NM591312.0N 0235849.0E
IFR 242 AMI / 13.7 NM591132.9N 0234940.2E
FAFR 242 AMI / 8.7 NM591311.9N 0235851.6E
1.5.3 EEEI ILS 24
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
IAF VEGERR 242 AMI / 8.7 NM591312.0N 0235849.0E
IF NEKAX9.6 NM IGO591856.0N 0243107.0E
IF (LOC) ADAKU11.7 NM IGO591936.0N 0243459.0E
FAP6.7 NM IGO591758.4N 0242543.7E
FAF (LOC) UNDOX6.7 NM IGO591759.0N 0242545.0E
1.5.4 EEEI VORTAC 24
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
IAF VEGERR 242 AMI / 8.7 NM591312.0N 0235849.0E
IFR 062 AMI / 11.0 NM591933.5N 0243500.0E
FAFR 062 AMI / 5.9 NM591757.1N 0242546.0E
2 VFR-lennu protseduurid Ämari lähialas

Militaarprotseduurid, mis täiendavad AIP-is avaldatud infot, on kajastatud Ämari LOP-is (Local Operation Procedures, kättesaadav Ämari militaarlennuvälja lennuteabeteenistuselt ja kodulehelt
https://mil.ee/en/air-force/#t-military-aviation-publications).

VFR-lennud peavad planeerima oma sisenemist ja/või väljumist Ämari lähialasse avaldatud sisenemis- ja väljumispunktide kaudu, mis on toodud Visuaallähenemiskaardil (VAC), kui lennujuhtimisüksus ei ole lubanud teisiti.

VFR-lennud, mis kavatsevad siseneda Ämari lähialasse, peavad seda tegema kõrgusel 1200 jalga või madalamal.

Mittekontrollitavast õhuruumist Ämari lähialasse siseneda soovivad VFR-lennud peavad vähemalt 5 minutit enne sisenemist võtma ühendust Ämari Torniga (Ämari TWR) sagedusel 122.100 MHz, et saada luba lähialasse sisenemiseks.

Saabuvate ja väljuvate õhusõidukite piloodid peavad esimeses raadiosides kinnitama ATIS-teate vastuvõtmist vastava ATIS-teate tähise ning QNH teatamisega.

Kui ei ole määratud teisiti, aseta transpondri kood A2000.

Lähiala sisenemis- ja/või väljumispunktid on:

Nimi
Koordinaadid
Radiaal ja kaugus
Asukoht
1234
GIGDI591417N 0242813ER095 VORTAC 7.1 AMI
Ääsmäe alevikust lääne pool, Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Haapsalu viadukti lääneserval.
NENSO592335N 0241743ER002 VORTAC 7.7 AMI
Keila-Joa alevikust üle Keila-Joa jõe lääne poole kolme tee ristumise kohal.
OLMEV590806N 0241130ER183 VORTAC 8.1 AMI
Viruküla-Madise tee kohal. Orkjärve raba idaserv.
UNIVA591643N 0235428ER265 VORTAC 10.5 AMI
Pedase nina kohal, rannikujoonel.

Kui liiklusolukord nõuab või rada on blokeeritud, võidakse VFR-lendu sooritav õhusõiduk suunata ühte visuaalootetsoonidest (vt VAC kaarti).

Ootetsooni nimi
Pöördesuund
Asukoht
123
LÕUNA
Vasak
Lagendike kohal, vahetult Rummu karjääri lõuna/kagu serval.
PÕHJA
Vasak
Keskpunktiks Paldiski-Padise maanteel asuv sild, mis ületab Vasalemma jõge.
3 Lendamine lennuväljaringidel

Lennuväljaringi kõrguseks on maksimaalselt 1200 jalga AMSL. Ühinemine lõunapoolse lennuväljaringiga peab olema teostatud lennujuhtimistorni traaversil.

Lennuväljaringid ja sellega seonduv informatsioon on märgitud maandumiskaardil (LDG).

4 Eri-VFR-lennud Ämari CTR-is

Lennujuhtimisüksus võib anda loa eri-VFR-lendude käitamiseks lähialas.

Välja arvatud juhul, kui pädev asutus annab kopterile loa sellistel erijuhtudel nagu lennud arstiabi osutamiseks, otsingu- ja päästelennud ning tuletõrjelennud, tuleb kohaldada järgmisi protseduure:

 • lend toimub väljaspool pilvi ning maapind on nähtav;
 • indikaatorkiirus on kuni 140 sõlme;
 • ainult päevasel ajal (kui pädev asutus ei ole andnud luba öiseks lennuks);
 • kui nähtavus on vähemalt 1500 m või kopterite puhul 800 m ja pilvede kõrgus on vähemalt 600 jalga.

Lennujuhtimisüksus tagab hajutuse eri-VFR- ja IFR- lendude ning kõigi eri-VFR-lendude vahel.

Eri-VFR-lennud Ämari lähialas peatatakse, kui nähtavus on väiksem kui 1500 m või pilvisuse kõrgus on väiksem kui 600 jalga.

Ämari Torn võib keelduda eri-VFR loa andmisest kui seda tingib liiklusolukord või ohutus ei ole tagatud.

5 Protseduurid VFR-lendudele mittekontrollitavas õhuruumis allpool Tallinna lähenemisala (TMA)

Tallinna TMA alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis osutab lennuinfo- ja häireteenindust Tallinn Radar kanalil 127.905.

Õhusõidukid, mis lendavad Tallinna TMA alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis, peavad ilma Tallinn Radariga kooskõlastamata (kanalil 127.905) püsima Tallinna TMA alapiirist vähemalt 500 jalga allpool.

Tallinna TMA alapiir on kirjeldatud järgnevalt:

 • 1700 jalga AMSL - 20 NM raadiuses EEEI ARP-st (v.a KUUSIKU langevarjuhüppeala);
 • 1700 jalga AMSL - 20 NM raadiuses EETN ARP-st;
 • 2500 jalga AMSL - kaugemal kui 20 NM EEEI ja EETN ARP-st.

Kavatsusest tõusta Tallinna TMA alapiirile lähemale kui 500 jalga, tuleb teavitada Tallinn Radarit kanalil 127.905 eeldusel, et õhusõidukil on:

 • pidev kahepoolne raadioside;
 • töötav transponder režiimil C.
6 Mehitatud kuumaõhupalli lendudele lubade väljastamise tingimused Ämari CTR-is

Õhupallide lennud Ämari CTR-is on lubatud ainult Lennubaasi eelneval kooskõlastusel.

Järgnevad tingimused peavad olema täidetud:

 • ICAO lennuplaan peab olema esitatud enne lendu (tel: 717 3414; e-post: ais@mil.ee);
 • lähialas peab olema tagatud kahepoolne raadioside;
 • Ämari Torni poolne kooskõlastus lennutrajektoorile, lennukõrgusele ning raadioside katkemise protseduuridele enne lennuplaani esitamist;
 • Tallinna lennujuhtimiskeskuse vahetuse vanema kooskõlastus lennutrajektoorile, lennukõrgusele ning raadioside katkemise protseduuridele enne lennuplaani esitamist.

Enne õhkutõusmist asukohast, mis asub Ämari lähialas, peab kapten küsima väljumisloa Ämari Tornist (ÄMARI TWR) sagedusel 122.100 MHz või telefoni teel numbril 717 3415.

Enne Ämari lähialasse sisenemist peab kapten küsima selleks sisenemisloa Ämari Tornist vähemalt 5 minutit enne arvestuslikku lähiala piiriületusaega.

Õhupallide lendude läbiviimisel võidakse rakendada piiranguid, säilitamaks lennuliikluse ohutu, sujuv ja efektiivne kulgemine Ämari militaarlennuväljal.

Õhupallide lennud Tallinna TMA-s on lubatud ainult Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Transpordiameti eelneval kooskõlastusel.

7 Õppe- ja treeninglennud Ämari lähialas

Õppe- ja treeninglendude sooritamiseks on kehtestatud Ämari lähialas harjutus- ja treeningtsoon 1, mis on toodud visuaallähenemiskaardil (AD 2. EEEI-VAC).

Luba tsooni kasutamiseks saadakse Ämari tornilt.

EEEI AD 2.23 LISAINFO

1 Ämari militaarlennuvälja (EEEI) maandumise taotlus (PPR)

Ämari militaarlennuvälja kasutamine (välja arvatud hädaolukorras) on lubatud ainult eelnevalt taotletud PPR loa alusel järgnevatelt kontaktidelt:
To: EEEI@mil.ee.

Luba tuleb taotleda vähemalt 5 tööpäeva enne planeeritud lendu.

PPR vorm on kättesaadav siit: PPR_2021.docx.

2 Lindude kogunemiskohad lennujaama ümbruses

Väljatöötamisel.

EEEI AD 2.24 ÄMARI MILITAARLENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEEI-ADC
  (25 FEB 2021)
PDF
Õhusõidukite parkimis- / dokkimiskaart - ICAO
  AD 2.EEEI-APDC
  (25 FEB 2021)
PDF
Lennuvälja takistuste kaart - ICAO - Tüüp A
  AD 2.EEEI-AOC-A-06-24
  (25 FEB 2021)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI ILS or LOC RWY 06 (CAT A;B)
  AD 2.EEEI-IAC-06-1
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI ILS or LOC RWY 06 (CAT C;D;E)
  AD 2.EEEI-IAC-06-2
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI VORTAC RWY 06 (CAT A;B)
  AD 2.EEEI-IAC-06-3
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI VORTAC RWY 06 (CAT C;D;E)
  AD 2.EEEI-IAC-06-4
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI ILS or LOC RWY 24 (CAT A;B)
  AD 2.EEEI-IAC-24-1
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI ILS or LOC RWY 24 (CAT C;D;E)
  AD 2.EEEI-IAC-24-2
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI VORTAC RWY 24 (CAT A;B)
  AD 2.EEEI-IAC-24-3
  (11 AUG 2022)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EEEI VORTAC RWY 24 (CAT C;D;E)
  AD 2.EEEI-IAC-24-4
  (11 AUG 2022)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEEI-VAC
  (1826 APRJAN 20242023)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEEI-LDG
  (26 JAN 2023)
PDF