AD 1.4 LENNUVÄLJADE/KOPTERIVÄLJAKUTE JAOTUS

Info avaldamiseks käesolevas AIP-is on Eestis kehtestatud lennuväljade/kopteriväljakute jaotusel alljärgnevad kriteeriumid:

1 Põhiline/tähtsaim rahvusvaheline lennuväli/kopteriväljak

Lennuväli/kopteriväljak rahvusvahelise lennuliikluse sisenemiseks ja väljumiseks, kus teostatakse kõik tolli, migratsiooni, tervishoidu, loomset ja taimekaitsekarantiini puudutavaid formaalsusi ja muid sarnaseid protseduure ning kus on tagatud regulaarne lennuliikluse teenindus.

2 Teisejärguline/muu rahvusvaheline lennuväli/kopteriväljak

Muu lennuväli/kopteriväljak rahvusvahelise lennuliikluse sisenemiseks ja väljumiseks, kus tolli, migratsiooni, ja tervishoidu puudutavaid formaalsusi ja muid sarnaseid protseduure ning lennuliikluse teenindust võimaldatakse teatud piirangutega ainult eelneva nõusoleku saanud lendudele.

3 Rahvuslik lennuväli/kopteriväljak

Ainult kohalikuks lennuliikluseks kasutatav lennuväli/kopteriväljak, kaasa arvatud sellised kaitseväe lennuväljad/kopteriväljakud, kus tsiviillennuliiklus on lubatud kindlatel tingimustel.