AD 0  

AD 0.6 3. OSA SISUKORD

AD 1   LENNUVÄLJAD/KOPTERIVÄLJAKUD - SISSEJUHATUS

AD 1.1   LENNUVÄLJA/KOPTERIVÄLJAKU KASUTATAVUS JA KASUTUSTINGIMUSED

1   Üldtingimused

2   Militaarlennuväljade kasutamine

3   Piiratud nähtavuse protseduurid (LVP)

4   Lennuvälja käitamismiinimumid

6   Muu info

AD 1.2   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS NING LUMEPLAAN

1   Pääste- ja tuletõrjeteenindus

2   Lumeplaan

AD 1.3   LENNUVÄLJADE JA KOPTERIVÄLJAKUTE REGISTER

AD 1.4   LENNUVÄLJADE/KOPTERIVÄLJAKUTE JAOTUS

AD 1.5   LENNUVÄLJADE JA KOPTERIVÄLJAKUTE SERTIFIKAATIDE KEHTIVUS

AD 2   LENNUVÄLJAD

EEEI ÄMARI militaarlennuväli / Military Aerodrome   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10  [NIL]  LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14   LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15   MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16   KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19   RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   ÄMARI MILITAARLENNUVÄLJA KAARDID

EEKA KÄRDLA   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10   LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14   LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15   MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16   KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19   RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   KÄRDLA LENNUVÄLJA KAARDID

EEKE KURESSAARE   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10    LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14   LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15   MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16   KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19   RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   KURESSAARE LENNUVÄLJA KAARDID

EEKU KIHNU   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4  [NIL]  KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10  [NIL]   LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14  [NIL]  LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15  [NIL]  MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16  [NIL]  KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19  [NIL]  RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20  [NIL]  KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21  [NIL]  MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22  [NIL]  LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   KIHNU LENNUVÄLJA KAARDID

EEPU PÄRNU   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10   LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14   LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15   MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16   KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19  [NIL]  RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   PÄRNU LENNUVÄLJA KAARDID

EERU RUHNU   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10   LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14  [NIL]  LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15  [NIL]  MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16  [NIL]  KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19  [NIL]  RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   RUHNU LENNUVÄLJA KAARDID

EETN LENNART MERI TALLINN   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10   LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14   LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15   MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16   KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19   RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   Lennart Meri Tallinna lennuvälja kaardid

EETU TARTU   LENNUVÄLI

AD 2.1   LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

AD 2.2   LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

AD 2.3   TÖÖAJAD

AD 2.4   KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

AD 2.5   REISIJATEENINDUS

AD 2.6   PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

AD 2.7   SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

AD 2.8   PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

AD 2.9   MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

AD 2.10   LENNUVÄLJATAKISTUSED

AD 2.11   ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

AD 2.12   RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

AD 2.13   DEKLAREERITUD DISTANTSID

AD 2.14   LÄHENEMIS- JA RAJATULED

AD 2.15   MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

AD 2.16   KOPTERI MAANDUMISALA

AD 2.17   ATS ÕHURUUM

AD 2.18   ATS SIDEVAHENDID

AD 2.19   RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

AD 2.20   KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

AD 2.21   MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

AD 2.22   LENNUPROTSEDUURID

AD 2.23   LISAINFO

AD 2.24   TARTU LENNUVÄLJA KAARDID

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 0.1, AD 0.2, AD 0.3, AD 0.4, AD 0.5.