eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 18 APR 2024

Avaldamiskuupäev: 22 FEB 2024

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 03/2024

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Ei ole.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.