ENR 5.3 MUUD OHTLIKU ISELOOMUGA TEGEVUSED JA MUUD VÕIMALIKUD OHUD

1 Harjutus- ja treeningtsoonid

Rõhtpiirid
koordinaadid
Püstpiirid
Nõuanded
Info eest vastutav üksus
Märkused
Tegevuse aeg
12345
TSOON 1
Ring raadiusega 2.5 NM, keskpunkti koordinaat 591955N 0235700E
1200 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida.
Infot annab:
Ämari TWR
FREQ 122.100 MHz
FREQ 257.800 MHz
või

Tallinn APP
127.905

Treeninglennud.
TSOON 6
591523N 0245717E – 591140N 0250003E – 591055N 0244603E – 591550N 0244734E – 591523N 0245717E  
1700 FT AMSL AGL
Ei ole
Infot annab:
Tallinn TWR
135.905
või
Tallinn APP
127.905
Vigur- ja treeninglennud.
Lennud toimuvad ainult VMC tingimustes.

ZONE 6 tuleb aktiveerida Tallinn Torniga 135.905 või Tallinn APP-ga 127.905 vähemalt 5 minutit enne alale sisenemist.
Kättesaadavus sõltub IFR liiklusolukorrast Tallinna TMA-s.
TSOON 7
580845N 0263127E – 581218N 0263451E – 581024N 0264128E – 580728N 0264142E  
edasi mööda Tartu FIZ/RMZ LOWER-i piiri (päripäeva) kuni
580845N 0263127E
1000 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida. Tähelepanu pöörata takistusele Valgjärve mast 2 NM lõunas
1763 ft (1148 ft)
(ID 5009).
Infot annab:
Tartu AFIS
133.905
või
Tallinn ACC
119.380
130.955
Treeninglennud.
TSOON 8
582204N 0265300E – 582305N 0264432E – 582718N 0264025E – 582744N 0264705E – 582430N 0265340E – 582204N 0265300E  
1000 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida.
Infot annab:
Tartu AFIS
133.905
või
Tallinn ACC
119.380
130.955
Treeninglennud.

2 Ajutiselt eraldatud alad

Tunnus ja rõhtpiirid
Lennuplaani puhvertsoonide (FBZ) külgpiirid (kasutatakse ainult IFR lendude planeerimisel)
Ülapiir
Alapiir
Käitaja
Märkused
Tegevuse aeg
Tunnistamise võimalus (ADIZ)
12345

EETSA21 NURMSI

Ring raadiusega 6 NM (11.1 km), keskpunkti koordinaat 585146N 0254451E

EETSA21Z

584007N 0253929E – 584309N 0252850E – 584927N 0252211E – 585619N 0252326E – 590146N 0253206E – 590345N 0254451E – 590158N 0255659E – 585619N 0260616E – 584941N 0260736E – 584309N 0260052E – 583958N 0254848E – 584007N 0253929E  

FL 155
GND

Eesti õhuvägi
E-post:
airspace@mil.ee

Aero Agro OÜ
Tel: +372 5331 0533

Langevarjuhüpped,
motoparaplaanide lennutegevus, paraplaanide lennutegevus,
mehitamata õhusõidukite lennutegevus,
militaarlennutegevus.
AMC hallatav ala.
Tegevuse aeg (D-1) NOTAM-iga ja AUP/UUP-ga.