GEN 0.3 AIP-i LISADE REGISTER

Nr/AastaTeemaMõjutatud AIP-i peatükidKehtivusperiood
01/2023 Piirangualade EER2204, EER2301, EER2302, EER2303, EER2304, EER2308, EER2309 ja ohuala EED2207 kehtestamine ENR 5.1Alates 20 APR 2023 kuni 21 JUN 2023
02/2023 Muudatused seoses Tartu irdtorni rakendamisega AD 2 EETUAlates 20 APR 2023 kuni 13 JUL 2023
03/2023 Ajutiste ohu- ja piirangualade kehtestamine ENR 5.1Alates 01 APR 2023 kuni 18 APR 2023
04/2023 Ajutiste ohu- ja piirangualade kehtestamine ENR 5.1Alates 18 APR 2023 kuni 05 OCT 2023
05/2023 Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimistööd AD 2 EERUAlates 15 JUN 2023 kuni 01 OCT 2023
06/2023 Eesti Lennupäevad 2023 AD 2 EETUAlates 16 JUN 2023 kuni 19 JUN 2023
07/2023 Piirangute kehtestamine seoses üritusega Rally Estonia ENR 5.1, AD 2 EETUAlates 13 JUL 2023 kuni 24 JUL 2023