eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 28 DEC 2023

Avaldamiskuupäev: 16 NOV 2023

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 11/2023

AIP-i Lisade nimekiri

Ei ole.

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Ei ole.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.