eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 15 JUN 2023

Avaldamiskuupäev: 04 MAY 2023

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 05/2023

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)