GEN 0.3 AIP-i LISADE REGISTER

Nr/AastaTeemaMõjutatud AIP-i peatükidKehtivusperiood
01/2023 Piirangualade EER2204, EER2301, EER2302, EER2303, EER2304, EER2308, EER2309 ja ohuala EED2207 kehtestamine ENR 5.1Alates 20 APR 2023 kuni 21 JUN 2023
02/2023 Muudatused seoses Tartu irdtorni rakendamisega AD 2 EETUAlates 20 APR 2023 kuni 13 JUL 2023
03/2023 Ajutiste ohu- ja piirangualade kehtestamine ENR 5.1Alates 01 APR 2023 kuni 01 OCT 2023