eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 29 DEC 2022

Avaldamiskuupäev: 17 NOV 2022

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 13/2022

AIP-i Lisade nimekiri

Ei ole.

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.