EETU — TARTU

EETU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EETU — TARTU

EETU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
581827N 0264113E
Raja 08/26 keskel
2
Suund ja kaugus Tartust
5 NM SSW FM Tartu
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
220 ft / 23.1 °C
4
Geoidi hälve lennuväljal
63 FT
5
MAG VAR / Aastane muutus
10° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinna Lennujaam Tartu lennujaam
Lennu tn 44, Reola küla
Kambja vald
61707 Tartumaa
ESTONIA
Tel:+372 730 9210
AFS:EETUZTZX
URL:https://tartu.tallinn-airport.ee/
E-post:tartu.info@tll.aero
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330)

Vaata NOTAM-it.
2
Toll ja migratsioon
H24 nõutav 1 HR PN
3
Tervishoid
MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330) 2 HR PN lennuvälja haldajale
4
AIS Briifing
Self-Briefing, H24
Tel: +372 625 8293
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
6
MET Briifing
Ei ole
7
ATS
Vaata NOTAM-it.
ATS kontaktid *
8
Tankimine
JET A1 lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it.
Nõutav 1 HR PN. **
AVGAS 100LL lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it.
9
Käitlemine
Lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it.
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
Lennuvälja tööaegadel, vaata NOTAM-it. 
12
Märkused
* ATS kontaktid:

Tel: +372 730 9211
E-mail: eetu@eans.ee

** Tellimine edastada:

Tel: +372 5348 8359
E-mail: tartu.handling@tll.aero.

EETU AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusteenistused
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1, AVGAS 100LL
Õli: ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
Jet A1: 1 auto 10 000 L, 500 L/min tiivaaluse otsakuga, 200 L/min tiivapealse otsakuga.
AVGAS 100LL: statsionaarne tankla 5000 L, 60 L/min.
4
Jäätõrjeseadmed
Olemas
Tel.: +372 5348 8359
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Angaar 2-le A suurusega õhusõidukile. Tellimus eelneval kokkuleppel lennuvälja haldajaga.
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Majutusvõimalus lennujaamas, 1 kahekohaline tuba. Hotellid linnas.
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Bussid, taksod
4
Arstiabi võimalused
Haiglad linnas
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Linnas
Tel: +372 744 2111
7
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Lennuvälja tööajal 5. kategooria.
2
Päästevahendid
1 tuletõrjeauto
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Puksiirauto A kategooria õhusõidukite jaoks *
(REF EETU AD 2.20 p.17)
4
Märkused
* Info vigastatud õhusõiduki eemaldamisel kasutatava tehnika kohta:
Tel.: 730 9210.

EETU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
 • 2 sahkharja/puhurit
 • 2 sahkharja
 • 2 lumepuhurit
 • 1 kemikaalipuistur
2
Puhastuse järjekord
1. RWY 08/26 ja ruleerimistee A.
2. Perroon B
3. Perroon A
3
Märkused
Kasutuses aastaringselt.

Info lumepuhastuse kohta avaldatakse novembrist aprillini SNOWTAM-ites.
Vt lumeplaan osas AD 1.2.2.

EETU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
PCN
AASPH / CONCPCN 98/F/B/W/T
BASPH / CONCPCN 101/F/C/W/T
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
m
Kate
Kandevõime
PCN
A20 MASPH / CONC120/F/B/W/T
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
RWY HLDG PSN 581835.43N 0264143.43E (REF EETU-ADC)
Kõrgus merepinnast: 214 ft
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Seisupaikadel märgistus.
Juhtjooned perroonil.
Juhtmärgid ruleerimiseks ruleerimistee ristumiskohas rajaga ja ootekohas.
Visuaalne dokkimise/parkimise süsteem puudub.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY: Tähis, THR, TDZ, CL, raja lõpp: vastav märgistus ja tuled.
TWY A: CL, HLDG PSN märgistatud ruleerimistee ja raja ristumiskohas, ääretuled
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

Ala 2 ja Ala 3 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

EETU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Tartu lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Vaata NOTAM-it.*
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel meteoteenistuse tööajal MET üksuselt, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)

C, PL ***

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH; SWM, SWL ***
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Tartu AFISTWR
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne.)
EETU METAR saadaval EETU MET tööajal.
* Automaatne ilmavaatlussüsteem (AWOS). Väljaspool meteotalituse tööaegu ilmavaatlused teostatakse automaatselt ilmavaatlussüsteemi poolt ning vaatlustulemused edastatakse automaatse ilmavaatlusteatena AUTO METAR.
** Tel: +372 666 0932
(Keskkonnaagentuur)
*** vt GEN 3.5

EETU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
08088,43°1800 x 3168/F/D/Y/T
ASPH / CONC

581825.87N
0264017.26E

581827.47N
0264207.76E

GUND 63 ft

THR 210 ft
26268,44°1800 x 3168/F/D/Y/T
ASPH / CONC

581827.47N
0264207.76E

581825.87N
0264017.26E

GUND 63 ft

THR 193 ft
 
TDZ 214 ft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
08+0.29% / -0.97%
(950 m / 850 m)
Ei ole
190 x 1501920 x 300125 x 62
26+0.97% / -0.29%
(850 m / 950 m)
Ei ole
250 x 1501920 x 300200 x 90
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
08
Ei ole
Ei ole
RWY 08 PCN:
0-420 m 68/F/D/Y/T
420-700 m 73/F/C/Y/T
700-1200 m 117/F/A/Y/T
1200-1800 m 68/F/C/Y/T
26
Ei ole
Ei ole
RWY 26 PCN:
0-600 m 68/F/C/Y/T
600-1100 m 117/F/A/Y/T
1100-1380 m 73/F/C/Y/T
1380-1800 m 68/F/D/Y/T

EETU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
081800199018001800
Ei ole
261800205018001800
Ei ole

EETU AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
08SALS
420 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°

MEHT 56 ft

Ei ole
26PALS-I
870 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°

MEHT 56 ft

Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
Ei ole
1800 m, 60 m, W;
last 600 m Y; LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
Ei ole
1800 m, 60 m, W;
last 600 m Y; LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole

EETU AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
308 m FM THR 08 ja 300 m FM THR 26, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: sinised
CL: Ei ole
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 13 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EETU AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

63 ft

2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal ja perroon A seisuplatsil 11, vastavalt AD 2.20 p 11.

EETU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid

Tartu FIZ/RMZ koosneb kahes osast: Tartu FIZ/RMZ UPPER ja Tartu FIZ/RMZ LOWER.

 

TARTU FIZ/RMZ
TARTU FIZ/RMZ UPPERTARTU FIZ/RMZ LOWER
584154N 0272351E
seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni
580219N 0273634E – 575444N 0272910E – 575909N 0260519E – 581729N 0254655E – 584204N 0260122E – 584154N 0272351E
Ring raadiusega 11 NM, keskpunkt 581827N 0264113E
TARTU CTR
Ring raadiusega 11 NM, keskpunkt 581827N 0264113E
2
Püstpiirid
TARTU FIZ/RMZ
TARTU FIZ/RMZ UPPERTARTU FIZ/RMZ LOWER
1500 ft MSL kuni FL95
SFC kuni 1500 ft MSL
SFC kuni 1500 ft MSL
3
Õhuruumi klass
G
D (väljaspool TWR tööaega: G)
4
ATS-üksuse kutsung
Keeled
Tartu Lennuvälja InformatsioonTorn

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT MSL
6
Rakendatavuse aeg
Vaata NOTAM-it. *
7
Märkused
Tartu FIZ/RMZCTR-is on kehtestatud harjutus- ja treeningtsoonid.
Infot Tsoon 7 ja Tsoon 8 kohta vt ENR 5.3.
* Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse teenindust tellimisel, mis tuleb edastada lennuvälja haldajale kuni kella 15.00 (14.00) eelmisel päeval.

EETU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
AFISTWR
Tartu Lennuvälja InformatsioonTorn
133.905
121.500 MHz
HO
HO
VDF AVBL
EMERG FREQ
ATIS
Tartu Info
123.130H24EN
Tel: +372 730 9212

EETU AD 2.19 RAADIONAVIGATSIOONI- JA MAANDUMISSEADMED

Seadme tüüp
IDFREQ
Tööaeg
Saateantenni koordinaadid
DME saateantenni kõrgus
Märkused
1234567

Märkused:

Raadionavigatsiooni- ja maandumisseadmete käitamise eest vastutab Lennuliiklusteeninduse AS, kontaktid: vaata GEN 3.4.

LOUM397 kHzHO581831,3N 0264607,0E

079°MAG / 2.1 NM FM THR 26.

Tegevusraadius:
80 NM
LMU366 kHzHO581828,8N 0264307,8E

079°MAG / 0.5 NM FM THR 26.

Tegevusraadius:
25 NM
OMDashes75 MHzHO581830,6N 0264605,9E

079°MAG / 2.1 NM FM THR 26.

MMDots / Dashes75 MHzHO581828,3N 0264307,5E

079°MAG / 0.5 NM FM THR 26.

LOC 26
ILS CAT I
(10° E 2020)
IUM108,500 MHzHO581825,5N 0263948,9E
LOC kurss 259°
GP 26329,900 MHzHO581823,7N 0264151,1E
Nurk 3°
DME 26IUMCH 22XHO581823,7N 0264151,1E300 FT
Tegevusraadius:
25 NM

EETU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad

Tartu lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud AIP-is ja on saadaval self-briifingus.

Kui mingi kohalik eeskiri on oluline õhusõidukite ohutuks käitamiseks perroonil, edastab vastavat infot Tartu AFIS-üksus Torn (TWR) oma tööaegadel.

2 Käivitamise, taandruleerimise ja tagurdamise protseduurid

KäivituslubaKõik eiturbiinmootoriga oleõhusõidukid nõutavpeavad saama nõusoleku mootorite käivitamiseks Tartu TWR-ilt kanalil 133. Kapten905. Õhusõiduki käivitamisega nõustumine ATS üksuse poolt tagab, et õhusõidukivõimalik käivitamineviivitus onalates ohutuajast, mil jaõhusõiduk eion põhjustavalmis ohtu lennuvälja taristulestardiks, tehnikaleei egaületa teistele õhusõidukitele10 minutit.

Kui õhusõidukile määratud CTOT-aeg on lõppemas ning on alust arvata, et õhusõiduk ei ole võimeline väljuma CTOT-aja tolerantsis, ei nõustu ATS üksus mootorite käivitamise sooviga. Uus CTOT aeg küsitakse operaatori või tema esindaja poolt.

Erandkorras on lubatud seisuplatsidelt õhusõidukite taandruleerimine vastavalt Tartu TWR-i juhistele ning perroonikorraldaja juhismärguannetele.

Taandruleerimine on lubatud kui perroonikorraldajat abistavad vähemalt 2 juhendajat.

3 Välise jõuallika (APU) kasutamine

Perroonide A ja B seisupaikadel on õhusõiduki APU kasutamine lubatud ajaliste piiranguteta.

APU käivitamine ja/või väljalülitamine õhusõiduki tankimise ajal on keelatud.

4 Hooldekäivitamised

Hooldekäivitamised tuleb eelnevalt koordineerida Tartu AFIS-üksusegaTWR-iga telefonil 730 9211 või kanalil 133.905.

Tühikäigul käivitamised on lubatud kõikidel perroonide seisupaikadel.

Hooldekäivitamised suurendatud võimsusel on lubatud piiranguteta vaid ruleerimisteel ja rajal.

Õhusõidukite mootorite/süsteemide testimisel on metallteravikega seisuklotside kasutamine lubatud ainult talviste ilmastikutingimuste puhul, kui ruleerimistee on kaetud lume, jää või lörtsiga.

5 Jäätõrje protseduurid

Õhusõidukite jäätõrjet teostatakse kõigil perroonide A ja B seisupaikadel. Meeskonnad peavad informeerima Tartu TWR-it kanalil 133.905 jäätõrje vajadusestalustamisest, et lennujaamavältida haldajatvõimalikke hilisemaid viivitusi väljumisel.

6 Transpondrite maapealne kasutamine töörežiimil S

Ei kohaldata.

7 Marsruudiluba ja CTOT protseduurid

Marsruudiloa saamiseks võtta ühendust Tartu TWR-iga kanalil 133.905 mitte varem kui 10 minutit enne EOBT-d või enne arvestuslikku mootorite käivitamise aega, olenevalt mis on hilisem, teatades õhusõiduki kutsungi ja seisuplatsi numbri.

Kui CFMU poolt reguleeritud lend on valmis väljuma enne määratud CTOT aega, võib meeskond informeerida Tartu AFISTWR-üksustit kanalil 133.905 REA teate soovist.

Kui meeskond ei ole võimeline väljuma CTOT-ajaga määratud tolerantsis, tuleb küsida uus CTOT aeg kas Tartu AFISTWR-üksusei, lennuoperaatori või maapealse käitluse kaudu.

Ajakontrolli on saab küsida Tartu AFISTWR-üksuseltist kanalil 133.905.

8 Parkimine

Saabuvale õhusõidukile annabedastab infot seisupaiga kohtanumbri Tartu AFIS-üksusTWR kanalil 133.905 koos ruleerimisjuhistega.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine edastada Tartu AFIS-üksuseleTWR kanalil 133.905.

Parkimise ajal seisuplatsidel 1, 2, 3 ja 4 peavad õhusõidukite äärmised punktid (tiiva otsad jne) olema tähistatud ohutuskoonustega, teistel seisuplatsidel on ohutuskoonused soovituslikud.

8.1 Perroon A

Üldlennundus kasutab seisuplatse perroonil A.

Õhusõiduki paigutamine perrooni A seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või Tartu AFIS-üksuseTWR poolt edastatud infolejuhistele.

Seisuplatsidele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja 11 paigutatakse õhusõidukid ninaga põhjasuunas.

Seisuplatsidele 12, 13, 14, 15, 16 ja 17 paigutatakse õhusõidukid ninaga lõunasuunas.

Meeskond peab edastama Tartu AFISTWR-üksuseleile infot, info kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni A seisupaigale ebastandardselt.

8.2 Perroon B

Regulaarliiklus kasutab seisuplatse perroonil B.

Õhusõiduki paigutamine perrooni B seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või Tartu AFIS-üksuseTWR poolt edastatud juhistele ninaga läänesuunas.

Meeskond peab edastama Tartu AFISTWR-üksuseleile info, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni B seisupaigale ebastandardselt.

8.3 Kopterite parkimisala

Tartu lennuväljal ei ole kopteritele eraldi parkimisala. Kopterite paigutamine perroonide seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või Tartu AFIS-üksuseTWR poolt edastatud infolejuhistele.

9 Ruleerimine

Tartu AFIS-üksusTWR edastab õhusõidukitele ruleerimisjuhiseidlubasid ruleerimiseks vaid rajal ja ruleerimisteel. Perroonidel liiklemiseks edastab Tartu TWR ruleerimisjuhiseid ja informatsiooni.

Ruleerimisteel puuduvad stopp-tuled. Talvisel ajal võivad ruleerimiseks mõeldud kollased jooned olla sademete tõttu mitte nähtavad.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine edastada Tartu AFIS-üksuseleTWR kanalil 133.905.

Õhusõiduki saatmisel saateautoga (FOLLOW ME) edastab TWR ruleerimisloa saabuvale õhusõidukile kuni kohani, kus saatmine algab ja väljuvale õhusõidukile alates kohast, kust saatmine lõpetatakse.

9.1 Ruleerimine perroonil A ja B

Infot piirangute kohta perroonidel annab AFIS-üksus.

Õhusõidukite liikumine perroonil A tuleb kooskõlastada Tartu TWR-iga. Tartu TWR edastab õhusõidukitele vajadusel informatsiooni ja juhiseid, säilitamaks sujuv liiklemine.

Perroonil A ja B liigeldes vastutavad meeskonnad kokkupõrgete vältimise eest teiste õhusõidukite, sõidukite, inimeste ja takistustega. Liikuda tuleb mööda kollaseid ruleerimisjooni. Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

9.2 Ruleerimine mujal kui perroonidel A ja B

Perroonilt A angaari esisele platsile viival ruleerimiseks ettenähtud lõigul on lubatud ilma saateautota ruleerida õhusõidukitel tiivaulatusega kuni 15 m.

10 Õppe- ja treeninglennud - tehnilised kontroll-lennud - radade kasutamine

Põhilise osa lendudest Tartu lennuväljal moodustavad õppe- ja treeninglennud.

IFR ja VFR õppe- ja treeninglennud ning tehnilised kontroll-lennud eelnevat kooskõlastust ei vaja. Õppe- ja treeninglende ning tehnilisi kontroll-lende ei ole soovitav läbi viia Tartu linna kohal.

IFR õppe- ja treeninglende ning tehnilisi kontroll-lende on lubatud sooritada peale vastavat kooskõlastamist Tartu Torniga. Eelnevat kooskõlastust ei vaja VFR õppe- ja treeninglennud ning IFR marsruutlennud.

Tartu Torn annab kooskõlastuse maksimaalselt kahele samaaegsele instrumentaallähenemisi sooritavale IFR-treeninglennule Tartu TMA-s.

Enne lennuplaani esitamist kooskõlastuse saamiseks tuleb võtta ühendust Tartu Torniga telefonil 7 309 211.

IFR-treeninglendude puhul, mille EOBT jääb Tartu Torni tööaja esimese 2 tunni sisse, tuleb planeeritav lend kooskõlastada hiljemalt eelneval päeval.

Eelnevalt kooskõlastatud ajavahemiku mittekasutamisel või selle muutmissoovist peab operaator esimesel võimalusel teavitama Tartu Torni.

Märkus: Kooskõlastus antud lennu sooritamiseks ei anna prioriteeti muu liikluse suhtes.

11 Kopterite liiklemine - piirangud

Kopteritel on lubatud startida ja maanduda lennurajalt.

Erandina kopteritega MTOW alla 1200 kg on lubatud startida ja maanduda perroon A seisuplatsilt/-le number 11, kui nähtavus on 5 km ja rohkem.

Startides või maandudes seisuplatsilt/-le number 11 peab stardijärgne väljumine või maandumiseelne lähenemine toimuma sektoris 080-260, vältides lendamist perroonide A ja B kohal.

Õhusruleerimine on lubatud ainult ilma ratasteta helikopteritel. Õhusruleerimine muruplatside, teiste õhusõidukite, sõidukite või inimeste kohal on keelatud. Õhusruleerimine on lubatud ainult mööda kollaseid ruleerimisjooni.

Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

12 Lühendatud distantsid ja protseduurid õhusõiduki startimiseks ristumiskohtadest

Ei kohaldata.

13 Õhusõiduki startimise positsioon ja protseduurid

Ei kohaldata.

14 Protseduurid liiklusalal nähtavusega 2000 m ja alla selle

Kui Tartu lennuväljal langeb nähtavus kuni 2000 m ja alla selle, on keelatud mootorite abil õhusõidukite taandruleerimine.

15 Piiratud nähtavuse protseduurid stardil (LVPTO)

Välja töötamisel.

16 Raja hõivatuse aeg

EeldatakseLennujuhtimine arvestab, et iga rajale joonduv õhusõiduk on valmis väljumiseks ilma oluliste viivitusteta.

Võimalusel peaksid meeskonnad sooritama väljumiseelsed kontroll-kaardiprotseduurid ja/või olema lõpetanud reisijatesalongi ettevalmistuse enne rajale joondumist.

Kui õhusõiduk ei ole valmis väljumiseks, peab meeskond sellest teavitama Tartu TWR-it kanalil 133.905 enne rajale joondumist.

17 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt

Kui õhusõiduk on avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik pärast loa saamist Ohutusjuurdluse Keskusest (OJK).

Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

EETU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Tartu lennuväljal ei ole kehtestatud müravastaseid protseduure. Öisel ajal on soovitav hoiduda lendudest väikestel kõrgustel Tartu linna kohal.

EETU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 Üldosa

LennudTartu ühendatud lähi- ja lähenemislennujuhtimisüksus, raadioside kutsungiga „Tartu FIZ/RMZTorn“ (TWR), teostab õhusõidukite seirel põhinevat juhtimist Tartu CTR-is tulebja sooritadaTMA-s kooskõlasvastavalt visuaal- võiavaldatud instrumentaallennureeglitegatööaegadele.

Osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust (AFIS).

2 IFR-lennuprotseduurid Tartu FIZ/RMZTMA-iss
 • Enne lendu Tartu FIZ/RMZ-is tuleb esitada lennuplaan;
 • lennu sooritamise eelduseks on õhusõiduki kahepoolne raadioside Tartu AFIS-üksusega ja töötav transponder režiimil C;
 • Tartu AFIS-üksuse tööajal võib FIZ/RMZ-is lendu sooritada ainult pärast eelnevat Tartu AFIS-üksusele edastatud ettekannet;
 • raadiosides tuleb kinnitada vastava ATIS-teate vastuvõtmist vastava teatetähise ning QNH teatamisega;
 • asukoha ettekanded tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • Tartu AFIS-üksuse tööajal võib etteantud lennukõrgust või marsruuti muuta ainult pärast Tartu AFIS-ile vastava kavatsuse teatamist;
 • kui liiklusolukord või ilmastikutingimused tingivad või kasutatavad rajad on blokeeritud, on soovitav suunduda instrumentaalses lähenemisprotseduuris ette nähtud punkti kohale ootetsooni. Info ootetsooni suundumisest tuleb eelnevalt edastada Tartu AFIS-üksusele.
 • Enne instrumentaalse lähenemisprotseduuri alustamist peab vastutav piloot olema veendunud, et kõrgusmõõturile on asetatud Tartu lennuväljal kehtiv QNH või QFE (tulenevalt õhusõiduki kõrgusmõõtja vajadusest).

Saabuvad ja väljuvad IFR-lennud peavad järgima ENR 1.5 avaldatud protseduure.

Olenevalt liiklusolukorrast või ilmastikutingimustest võidakse saabuv õhusõiduk vajadusel suunata ootetsooni LO kohale või RNAV ootetsoonide NIVER või ERULI kohale, nagu on näidatud instrumentaallähenemiskaartidel (IAC).

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

NON-RNAV HOLDINGS
IDINBD MAG °Turn direction

MAX IAS
kt

MNM HLDG LVL
ft
Time
MIN
123456
UM (LO)259Left23020001
RNAV HOLDINGS
IDINBD
TR °T
INBD
MAG°
Turn directionMAX IAS
kt
MNM HLDG LVL
ft
Time
MIN
Distance
NM
NIVER178.1168Left23020001
ERULI178.7169Right23020001

Ringlähenemine on lubatud lennuväljast lõuna pool. OCA iga raja jaoks - vt Instrumentaallähenemise kaarti (IAC).

Ringsuunalisel väljumisel, nii RWY 08 kui RWY 26 korral, tuleb enne pöörde alustamist tõusta raja kursil minimaalselt 700 ft MSL, kui lennujuhtimise poolt ei ole määratud suurem kõrgus. Ringsuunalised väljumised (vt PANS-OPS, ICAO Doc 8168).

Kui ATS üksuse poolt pole teisiti määratud, peavad õhusõidukid Tartu FIZ/RMZ UPPERTMA-issesse sisenemiseks ja väljumiseks onkasutama kasutatavadjärgmisi järgmised sisenemis- ja väljumispunktidväljumispunkte:

OSKAV584204N 0260122E
RISKU581729N 0254655E
OSLIK575909N 0260519E
SUMIM575444N 0272910E

Kui temperatuur langeb alla -0°C, lisatakse minimaalsele ohutule kõrgusele (MSA) madalast temperatuurist tulenev korrektuur ATC üksuse poolt.

2.1 Saabumisprotseduurid

SaabuvalSaabuvale RNAV1 võimekusega liikluselliiklusele onantakse võimaliktavaliselt luba järgida RNAV STAR-i valitudvastavalt kasutuses olevale rajale.

2.1.1 RNAV STAR protseduurid

Märkus: See informatsioon peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse

2.1.1 Üldosa

Lähenemisluba võidakse anda RNAV STAR-i ajal seireteeninduse korral.

Laskumisluba antakse alati eraldi.

Lõpplähenemist ei ole lubatud sooritada ilma vastava lähenemisloata.

2.1.1 Heakskiidetud kasutajad, varustus ja käitamisprotseduurid

RNAV STAR loa saanud õhusõiduki käitajad, kes ei ole RNAV1 võimekusega, peavad teavitama lennujuhtimisüksust (ATC) kasutades fraseoloogiat "UNABLE RNAV STAR".

2.1.1.1 Asukoha uuendus

Kõik RNAV STAR-id põhinevad GNSS asukoha uuendusel.

Märkus: DME/DME toetus ei ole Tartu FIZ/RMZTMA-iss saadaval.

2.1.1 RNAV seadme rike

Pardal olevate RNAV seadmete rikke või GNSS asukoha uuendamis tõrke puhul peab lennujuhtimist teavitama esimesel võimalusel. Lennujuhtimine tagab seirel põhineva hajutuse muust liiklusest.

2.1.1.2 RNAV STAR juhised

RNAV STAR-ide kirjeldus on avaldatud kodeerimistabelina ja teekonnapunktide loeteluna. Kiiruse- ja kõrgusepiirangute kehtestamisel teavitatakse sellest kaardil ja RNAV STAR kirjelduses.

2.1.1.3 RNAV STAR kaart

RNAV STAR sisaldab informatsiooni kauguse kohta järgmise punktini.

Kõrguse piirangud on kirjeldatud kaardil.

2.1.1.4 Teekonnapunktide loetelu

Tartu FIZ/RMZTMA RNAV STAR kõikide teekonnapunktide koordinaadid WGS-84 formaadis on välja toodud eraldi loeteluna allolevas peatükis 2.1.2.

2.1.1.5 Ootetsoon

RNAV ootetsoonid on toodud peatükis 2.

2.1.2 STAR-ide kodeerimistabelid, teekonnapunktide loetelu

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on järgnevad tabelid avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.1.2.1 RNAV STAR EETU rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 2CRNAV 1IFOSKAV-------
TFTU863-157.114715.1---
TFUMKOK-157.21475.9-+3000230
TFNIVER-157.31475.0-+2000230

RISKU 1CRNAV 1IFRISKU-------
TFNIVER-087.707817.8-+2000230

OSLIK 2CRNAV 1IFOSLIK-------
TFOSGEX-030.402016.3-+3000230
TFNIVER-358.23485.0-+2000230

SUMIM 2CRNAV 1IFSUMIM-------
TFBARVU-306.329631.9---
TFOSGEX-268.725910.4Right+3000230
TFNIVER-358.23485.0-+2000230
2.1.2.2 RNAV STAR EETU rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
NIVER581807.0N 0262035.0E
OSGEX581307.8N 0262053.3E
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU863582809.0N 0261235.0E
UMKOK582243.2N 0261655.5E
2.1.2.3 RNAV STAR EETU rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 2DRNAV 1IFOSKAV-------
TFTU995-119.811021.0---
TFNUKDU-119.911015.8-+3000230
TFERULI-178.71695.0-+2000230

RISKU 2DRNAV 1IFRISKU-------
TFOSGEX-103.409318.5---
TFBARVU-088.407810.4---
TFBODSE-088.207811.6-+3000230
TFERULI-358.83495.0-+2000230

OSLIK 2DRNAV 1IFOSLIK-------
TFBARVU-052.404223.6---
TFBODSE-088.207811.6Left+3000230
TFERULI-358.83495.0-+2000230

SUMIM 2DRNAV 1IFSUMIM-------
TFBODSE-323.531323.8-+3000230
TFERULI-358.83495.0-+2000230
2.1.2.4 RNAV STAR EETU rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
BODSE581343.9N 0270228.2E
ERULI581843.0N 0270216.0E
NUKDU582342.4N 0270203.4E
OSGEX581307.8N 0262053.3E
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU995583136.0N 0263604.0E
2.2 Väljumisprotseduurid

Väljuv IFR-liiklus peab marsruudiloa saamiseks mitte varem kui 10 minutit enne EOBT või mootori(te) arvestuslikku käivitamise aega, olenevalt kumb on varasem, võtma ühendust Tartu Torniga kanalil 133.905. Marsruudiluba sisaldab tavaliselt RNAV SID-i kasutamist. Väljuv õhusõiduk, mis ei ole varustatud RNAV SID-ile vastavalt või millele ei ole GNSS-il põhinevat RNAV1 heakskiitu, peab teavitama lennujuhtimisüksust.

2.2.1 RNAV SID protseduurid

Märkus: See informatsioon peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse.

2.2.1.1 Asukoha uuendus

Kõik RNAV SID-id põhinevad GNSS asukoha uuendusel.

Märkus: DME/DME toetus ei ole Tartu FIZ/RMZTMA-iss saadaval.

2.2.1 RNAV seadmete rike

Pardal olevate RNAV seadmete rikke või GNSS asukoha uuendamise tõrke puhul peab lennujuhtimist teavitama esimesel võimalusel. Lennujuhtimine tagab seirel põhineva hajutuse muust liiklusest.

2.2.1.2 RNAV SID juhised

RNAV SID-ide kirjeldus on avaldatud kodeerimistabelina ja teekonnapunktide loeteluna. Kiiruse- ja kõrgusepiirangute kehtestamisel teavitatakse sellest kaardil ja RNAV SID kirjelduses.

2.2.1.3 Teekonnapunktide loetelu

Tartu FIZ/RMZTMA kõikide teekonnapunktide koordinaadid WGS-84 formaadis on välja toodud eraldi loeteluna allolevas peatükis 2.2.2.

2.2.2 SID-ide kodeerimistabelid, teekonnapunktide loetelu
2.2.2.1 RNAV SID EETU rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Left+1000230
TFTU412-358.33487.1---
TFTU995-310.23009.3---
TFOSKAV-299.829021.0---

RISKU 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Right+1000230
TFTU690-178.51686.5---
TFTU779-250.424016.0---
TFRISKU-299.829021.3---

OSLIK 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Right+1000230
TFTU690-178.51686.5---
TFTU815-220.22108.4---
TFOSLIK-250.024019.6---

SUMIM 1ARNAV 1CFTU408-088.50784.0Right+1000230
TFTU532-138.812913.5---
TFSUMIM-139.312918.2---
2.2.2.2 RNAV SID EETU rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU408581834.0N 0264953.6E
TU412582538.0N 0264930.0E
TU532580828.0N 0270645.0E
TU690581208.0N 0265013.0E
TU779580650.0N 0262146.0E
TU815580545.0N 0264000.0E
TU995583136.0N 0263604.0E
2.2.2.3 RNAV SID EETU rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
FlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
OSKAV 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0-+1000230
TFTU980-325.83165.5---
TFOSKAV-325.431523.4---

RISKU 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0-+1000230
TFTU725-268.22584.5---
TFRISKU-267.725819.6---

OSLIK 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0-+1000230
TFTU830-216.92076.0---
TFTU854-216.820710.3---
TFOSLIK-216.62077.7---

SUMIM 1BRNAV 1TFTU826-268.32584.0Left+1000230
TFTU842-178.31686.5---
TFTU758-128.011816.8---
TFSUMIM-112.610318.1---
2.2.2.4 RNAV SID EETU rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
OSKAV584204.0N 0260122.0E
OSLIK575909.0N 0260519.0E
RISKU581729.0N 0254655.0E
SUMIM575444.0N 0272910.0E
TU725581811.0N 0262402.0E
TU758580135.0N 0265749.0E
TU826581818.9N 0263227.7E
TU830581332.0N 0262538.0E
TU842581152.0N 0263249.0E
TU854580519.0N 0261359.0E
TU980582251.0N 0262636.0E
2.3 Lähenemisprotseduurid
2.3.1 RNP lähenemisprotseduurid

Märkus: See informatsioon peab olema sisestatud Õhusõiduki käitaja Marsruudi käsiraamatusse.

2.3.1 Üldosa

Lõpplähenemisluba võidakse anda RNAV STAR-i ajal seireteeninduse korral.

Lõpplähenemist ei ole lubatud sooritada ilma vastava lähenemisloata.

2.3.1.1 Heakskiidetud kasutajad, varustus ja käitamisprotseduurid

Õhusõidukite käitajad peavad saama RNAV lähenemise sooritamiseks vajalikele seadmetele heakskiidu Transpordiameti poolt.

2.3.1.2 Asukoha uuendus

Kõik RNP instrumentaallähenemise protseduurid põhinevad GNSS asukoha uuendusel.

Märkus: DME/DME toetus ei ole Tartu FIZ/RMZTMA-iss saadaval.

2.3.1 RNAV seadme rike

Pardal olevate RNAV seadmete rikke või GNSS asukoha uuendamise tõrke puhul peab lennujuhtimist teavitama esimesel võimalusel. Lennujuhtimine tagab seirel põhineva hajutuse muust liiklusest.

2.3.2 EETU RNP rada 08

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.3.2.1 EETU RNP rada 08 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitude
ft
MAX  IAS
kt
UMKOK ARNP APCHIFUMKOKIAF-----+3000230
TFNIVERIF-157.41475.0Left+2000230
TFTU710FAF-088.20784.9-2000-
TFRW08MAPtYes088.40785.5---
TFERULIMAHFYes088.707911.6-+2000-
NIVER ARNP APCHIFNIVERIAF-----+2000230
TFTU710FAF-088.20784.9-2000-
TFRW08MAPtYes088.40785.5---
TFERULIMAHFYes088.707911.6-+2000-
OSGEX ARNP APCHIFOSGEXIAF-----+3000230
TFNIVERIF-358.23485.0Right+2000230
TFTU710FAF-088.20784.9-2000-
TFRW08MAPtYes088.40785.5---
TFERULIMAHFYes088.707911.6-+2000-
2.3.2.2 EETU RNP rada 08 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C50 ft
2.3.2.3 EETU RNP rada 08 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
ERULI581843.0N 0270216.0E
NIVER581807.0N 0262035.0E
RW08581825.87N 0264017.26E
OSGEX581307.8N 0262053.3E
TU710581816.4N 0262955.6E
UMKOK582243.2N 0261655.5E
2.3.2.4 EETU RNP rada 08 - ootetsoonid

EETU RNP raja 08 ootetsoonid on toodud osas 2.

2.3.3 EETU RNP rada 26

Tulenevalt sellest, et materjal sisaldab palju spetsiifilisi mõisteid ja lühendeid, on tabel avaldatud originaalkujul inglise keeles.

2.3.3.1 EETU RNP rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT
Name
TypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn DirectionAltitude
ft
MAX
IAS
kt
NUKDU ARNP APCHIFNUKDUIAF-----+3000230
TFERULIIF-178.71695.0Right+2000230
TFTU435FAF-268.62595.1-2000-
TFRW26MAPtYes268.52585.5---
TFNIVERMAHFYes268.125811.4-+2000-
BODSE ARNP APCHIFBODSEIAF-----+3000230
TFERULIIF-358.83495.0Left+2000230
TFTU435FAF-268.62595.1-2000-
TFRW26MAPtYes268.52585.5---
TFNIVERMAHFYes268.125811.4-+2000-
2.3.3.2 EETU RNP rada 26 - lõpplähenemise parameetrid
FINAL APPROACH PARAMETERS
LNAV GRADIENTBARO-VNAVTCH
VPAMNM T°
5.24% (3.0°)3.00°-20°C54 ft
2.3.3.3 EETU RNP rada 26 - teekonnapunktide loetelu
WPT NAMECoordinates
BARVU581324.0N 0264036.0E
BODSE581343.9N 0270228.2E
ERULI581843.0N 0270216.0E
NIVER581807.0N 0262035.0E
NUKDU582342.4N 0270203.4E
RW26581827.47N 0264207.76E
TU435581836.0N 0265234.0E
2.3.3.4 EETU RNP rada 26 - ootetsoon

EETU RNP raja 26 ootetsoonid on toodud osas 2.

2.3.4 EETU NDB rada 26
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
UM LO IAF/FAF-581831.3N 0264607.0E
2.3.5 EETU ILS Y või LOC rada 26
Kontrollpunkt
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
UM LO IAF-581831.0N 0264607.0E
IF DIPSI8.5 NM IUM581840.0N 0265810.0E
IF (LOC) ABSAK10.6 NM IUM581843.0N 0270210.0E
FAF (LOC) UNESU5.6 NM IUM581837.0N 0265241.0E
FAP SOBRU5.4 NM IUM581836.0N 0265225.0E
2.3.6 EETU ILS Z rada 26
2.3.6.1 EETU ILS Z rada 26 - kodeerimine
PROC IDNavigation specificationP/ TWPT nameTypeFlyoverCourse ° TCourse ° MAGDistance NMTurn directionAltitudeMAX IAS kt
BODSERNP APCHIFBODSEIAF+3000230
TFERULIIF358.8348.85.0Left+2000230
NUKDURNP APCHIFNUKDUIAF+3000230
TFERULIIF178.7168.75.0Right+2000230
2.3.6.2 EETU ILS Z rada 26 - teekonnapunktide loetelu
Teekonnapunkti nimi
Radiaal ja kaugus
Koordinaadid
NUKDU-582342.4N 0270203.4E
BODSE-581343.9N 0270228.2E
ERULI10.6 NM IUM581843.0N 0270216.0E
FAP5.4 NM IUM581835.7N 0265223.3E
Seireprotseduurid Tartu CTR/TMA-s

Tartu lähi- ja lähenemisalas tagatakse seireteeninduse korral kõikide tunnistatud IFR õhusõidukite vahel radarhajutusmiinimum 5NM (9.3 km) v.a. juhul kui suurem vahemaa on ette nähtud keerisjäljest tingitud hajutusmiinimumidega.

Tartu TWR rakendab vajadusel radarhajutusmiinimumist suuremaid finaaliintervalle järjestiku saabuvate õhusõidukite vahel, arvestades õhusõidukite tüüpidest lähtuvalt raja vabastamiseks vaja mineva ajaga.

IFR õhusõidukite vektoreerimisel lähtub Tartu TWR kehtestatud minimaalse vektoreerimise kõrgusest (vt AD 2. EETU-ATS-SMAC).

Jälgimisradari (SRA) ning täppisradari (PAR) lähenemisi Tartu lennuväljal ei teostata.

3 Raadioside katkemine

Raadioside katkemisel peab piloot tegutsema kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni konventsiooni Lisas 2 sätestatud protseduuridega raadioside katkemisel.

Kui raadioside katkeb lähenemisel radar vektoreerimise ajal:
a) Aseta transpondri kood A7600.
b) Säilita viimati vastu võetud ja kinnitatud lennukõrgus. Jätka otse punktile NIVER (RWY 08), ERULI (RWY 26) või UM (RWY26 ILS või NDB).
c) Saabumisel punkti NIVER (RWY 08), ERULI (RWY 26) või UM kohale, peab laskumine vajaduse korral toimuma ootetsoonis. Seejärel peab sooritama tavapärase instrumentaallähenemise.

Raadioside katkemise korral, kui õhusõiduk sooritab RNAV lähenemist, tuleb järgida protseduure, mis on avaldatud instrumentaallähenemiskaartidel EETU RNP RWY 08 ja RWY 26.

Õhusõidukitest, mille pardal on telefon, helistada Tartu AFIS-üksuseTWR numbril 730 9211 ja kui võimalik püsida liinil kuni AFIS-üksuselennujuhtimisüksuse edasise korralduseni.

4 VFR-lennud Tartu FIZ/RMZ UPPER-iTMA alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis

Tartu FIZ/RMZTMA UPPER-i alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis osutab lennuinfo- ja häireteenindust Tallinn ACC kanalil 119128.380980 ja alternatiivsagedusel 127.175 MHz.

Õhusõidukid, mis lendavad Tartu FIZ/RMZTMA UPPER-i alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis, peavad ilma Tartu AFISTWR-üksusegaga koordineerimata püsima Tartu FIZ/RMZ UPPER-iTMA alapiirist vähemalt 500 ft allpool (maksimaalne kõrgus 1000 ft MSL).

KavatsusestSoovist tõusta Tartu FIZ/RMZTMA UPPER-i alapiirile lähemale kui 500 ft tuleb eelnevalt teavitada Tartu AFISTWR-üksustt (kanal 133.905). Seejuures on eelduseks, et õhusõidukil on pidev kahepoolne raadioside Tartu AFISTWR-üksusegaiga ja töötav transponder režiimil C.

5 VFR-lennu protseduurid Tartu FIZ/RMZCTR-is
 • Lennu kohta tuleb esitada lennuplaan;
 • lendu võib sooritada ainult pärast eelnevat ettekannet Tartu AFIS-üksusele raadio teel;
 • lennu sooritamise eelduseks on õhusõiduki kahepoolne raadioside Tartu AFIS-üksusega ja töötav transponder režiimil C;
 • raadiosides tuleb kinnitada vastava ATIS-teate vastuvõtmist vastava teatetähise ning QNH teatamisega;
 • ettekantud lennukõrgust või marsruuti võib muuta ainult pärast Tartu AFIS-üksuse teavitamist;
 • asukoha ettekanded tuleb edastada kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3-ga;
 • kui liiklusolukord nõuab või kasutatav rada on blokeeritud, võidakse VFR-lendu sooritavale õhusõidukile soovitada suunduda visuaallähenemiskaardil ette nähtud ootetsooni PÕHI (NORTH) või LÕUNA (SOUTH).

Märkus: AFIS-üksus üksnes edastab informatsiooni ja hoiatusi, kuid vastutus lennureeglite kohase hajutuse tagamise eest lasub õhusõiduki piloodil.

Visuaallähenemiskaardil VAC toodud visuaallendude protseduurid kehtivad Tartu TWR-i tööaegadel.

VFR-lendu sooritav õhusõiduk peab sisenema Tartu lähialasse ja väljuma sellest punktide kaudu, mis on toodud visuaallähenemiskaardil (AD 2.EETU-VAC), kui Tartu TWR ei ole määranud teisiti.

Saabuvate ja väljuvate õhusõidukite piloodid peavad esimeses raadiosides kinnitama ATIS-teate vastuvõtmist vastava ATIS-teate tähise ning QNH teatamisega.

Kõik CTR-i sisenemis- ja väljumispunktid on kohustuslikud ettekandepunktid.

Tartu FIZ/RMZ LOWERSisenemis-isse sisenemiseks ja väljumiseksväljumispunktideks on kasutatavad järgmised sisenemis- ja väljumispunktid:

ELVAT581248N 0262324E
LEKNU582925N 0264038E
LALVI582630N 0262706E
VAKET581036N 0265548E

Maksimaalne lennukõrgus Tartu CTR-s (k.a sisenemis- ja väljumispunktide ületamisel) on 1000 ft AMSL.

Kui liiklusolukord nõuab või kui kasutatav rada on blokeeritud, võidakse VFR-lendu sooritav õhusõiduk suunata visuaallähenemiskaardil (AD 2.EETU-VAC) toodud ootetsoonidesse:

LÕUNA (South) – Kambja alevikust idapool
PÕHI (North) – Ilmatsalu asulast põhjapool

6 Lennud Tartu lennuvälja lennuväljaringidel

Lennuväljaringid on esitatud Tartu lennuvälja maandumiskaardil (AD 2.EETU-LDG).

Maksimaalne kõrgus lennuväljaringil lennates on 1000 ft AMSL.

Öisel ajal sooritatavate õppe- ja treeninglendude korral on soovitatav kasutada lõunapoolset lennuväljaringi, vältimaks lendamist põhja poole rada jääva elamispiirkonna kohal.

7 Õppe- ja treeninglennud Tartu FIZ/RMZCTR-iss ja TMA-s

Piirangud õppe- ja treeninglendudele ning tehnilistele kontroll-lendudele Tartu CTR-s ja TMA-s on toodud EETU AD 2.20 p10.

Õppe- ja treeninglendude sooritamiseks on kehtestatud Tartu FIZ/RMZ LOWERCTR-iss harjutus-ja treeningtsoonid 7 ja 8, mis on toodud visuaallähenemiskaardil (AD 2. EETU-VAC).

Tsoon 7 –580845N 0263127E
581218N 0263451E
581024N 0264128E
580728N 0264142E
edasi mööda Tartu FIZ/RMZ UPPERCTR-i
piiri (päripäeva) kuni
580845N 0263127E
Tsoon 8 –582204N 0265300E
582305N 0264432E
582718N 0264025E
582744N 0264705E
582430N 0265340E
582204N 0265300E

Vt AIP ENR 5.3.

Loa tsoonide kasutamiseks annab Tartu Torn. Liiklusolukorrast lähtuvalt määrab Tartu TWR Tsoonis 7 ja 8 lendamiseks maksimaalse lubatud kõrguse.

Eri-VFR-lennud Tartu CTR-s

VFR-lendudeks Tartu lähialas instrumentaallennuilma tingimustes on vajalik saada Tartu TWR-ilt luba eri-VFR-lennuks.

Lennujuhtimisüksus tagab hajutuse eri-VFR- ja IFR-lendude ning kõigi eri-VFR-lendude vahel.

Tartu TWR võib keelduda eri-VFR loa andmisest, kui seda tingib liiklusolukord või ohutus ei ole tagatud.

8 Lennutegevus väljaspool Tartu AFIS-üksuseTWR avaldatud tööaegu

Väljaspool Tartu AFIS-üksuseTWR tööaegateavitab onkõiki Tartujaamu ATIS-esseüldsaatena sisestatudkanalil info „AFIS133.905 ISATC NOTteenuse AVAILABLE“.osutamise algusest ja lõpust ning sellega kaasnevast õhuruumiklassi muutusest.

Väljaspool Tartu lennuväljaTWRi lähedusestööaega toimubon pidev koolituslendudega seotud lennutegevus ka väljaspool Tartu AFISATIS-üksuseesse avaldatudsisestatud tööaeguinfo „ATC niiSERVICE IMCIS kuiNOT VMC tingimustes.AVAILABLE“.

Tartu lennuvälja läheduses toimub pidev koolituslendudega seotud lennutegevus ka väljaspool Tartu TWR avaldatud tööaegu nii IMC kui VMC tingimustes.

Kui õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud ja õhusõiduki piloot peab jälgima kanalit 133.905, liigeldes Tartu lennuvälja läheduses ja manööverdusalal ajal, mil Tartu AFIS-üksusTWR teenust ei osuta. (mittekontrollitav lennuväli). Tartu lennuväljaliikluses osalev õhusõiduk peab raadiokanalil 133.905 (raadiokutsung „TARTU LIIKLUS / TARTU TRAFFIC“) edastama informatsiooni sooritatavate manöövrite ja lennukõrguse kohta.

EETU AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded
Nõuded
Kõrvalekalde kirjeldus
CS ADR-DSN.M.630
I kategooria täppislähenemise süsteem
Idapoolsed lähenemistuled ettenähtust lühemad. Transpordiameti poolt aktsepteeritud riskianalüüs.
CS ADR-DSN.B.165
Objektid lennuribal
Puudub nõuetekohane kalle vertikaalse pinna elimineerimiseks.
CS ADR-DSN.L.535
Lävemärgistus
Lävemärgistuse joonte vahelise ala laius peab olema 1.8 m. Inspekteerimise käigus mõõdeti nii joone kui joontevahelise ala laiuseks 1.5 m.
CS ADR-DSN.J.465
Takistuste piirangupinnad
Lennurajast lõunasse jääval Suitsu kinnistul asuv kõrghaljastus läbib lennuraja üleminekupinda. Lennurajast läände jäävatel kinnistutel kasvav mets jääb osaliselt või täielikult Tartu lennuvälja lähenemis- ja tõusupiirangupinda.
CS ADR-DSN.L.540
Maandumiskoha märgistus
Lennuraja maandumiskoha märgistuse algpunkt ei ole PAPI tuledega kohakuti.
2 Lindude kogunemiskohad lennujaama ümbruses

Intensiivne kajaka- ja vareseparvede tegevus toimub ajavahemikul märts-november, olenevalt temperatuuri tõusust või langusest, üks kuni kaks tundi pärast päikesetõusu, kui linnud lendavad pesitsuspaikadest (jõgi lennujaamast kirdes) üle RWY 26 lähenemisala toitumispaika (RWY 26 lävest 1.5 NM kagus). Kõrgus on 300-600 ft AGL. Üks kuni kaks tundi enne päikeseloojangut toimub ülalmainitud tegevus vastupidises suunas, kui linnud pöörduvad tagasi pesitsuspaikadesse.

Haneparved lendavad üle RWY 26 lähenemisala umbes 1.5-2.5 NM kaugusel RWY 26 lävest kevadise (aprill-mai) ja sügisese (september-oktoober) rände ajal. Kõrgus on 300-600 ft AGL.

Võimaluse korral informeerib AFIS-üksus Torn (TWR) piloote lindude tegevusest ja arvatavast kõrgusest AGL.

Pilootidel soovitatakse kasutada maandumistulesid stardil, tõusul, lähenemisel ja maandumisel.

EETU AD 2.24 TARTU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EETU-ADC
  (0821 SEPAPR 2022)
PDF
PDF
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart - ICAO
  AD 2.EETU-APDC
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Lennuvälja takistuste kaart- ICAO - Tüüp A
  AD 2.EETU-AOC-A-08-26
  (09 SEP 2021)
PDF
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV STAR RWY 08
  AD 2.EETU-RNAV STAR-08
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Standardse saabumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV STAR RWY 26
  AD 2.EETU-RNAV STAR-26
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV SID RWY 08
  AD 2.EETU-RNAV SID-08
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Standardse väljumise kaart - Instrument - ICAO - EETU RNAV SID RWY 26
  AD 2.EETU-RNAV SID-26
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Seireala minimaalse kõrguse kaart - ICAO
  AD 2.EETU-ATS SMAC
  (25 FEB 2021)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU RNP RWY 08
  AD 2.EETU-IAC-08-2
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETU RNP RWY 08
  AD 2.EETU-FASDB-08-2
  (05 DEC 2019)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU NDB RWY 26
  AD 2.EETU-IAC-26-1
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU ILS Y või LOC RWY 26
  AD 2.EETU-IAC-26-2
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU RNP RWY 26
  AD 2.EETU-IAC-26-3
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Lõpplähenemise segmendi andmete plokk - EETU RNP RWY 26
  AD 2.EETU-FASDB-26-3
  (05 DEC 2019)
PDF
Instrumentaallähenemiskaart - ICAO - EETU ILS Z RWY 26
  AD 2.EETU-IAC-26-4
  (0825 SEPFEB 20222021)
PDF
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EETU-VAC
  (0809 SEP 20222021)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EETU-LDG
  (0830 SEPDEC 20222021)
PDF
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EETU-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF