eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 14 JUL 2022

Avaldamiskuupäev: 02 JUN 2022

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 07/2022

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Ei ole.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.