ENR 1.4 ATS-ÕHURUUMI KLASSIFIKATSIOON

1 Õhuruumide klassifikatsioon

ATS-õhuruumid on klassifitseeritud ja tähistatud järgmiselt:
1.1 Klass A
Lubatud on ainult IFR-lennud, lennujuhtimine hõlmab kõiki lende ning lennud on üksteisest hajutatud.
1.2 Klass B
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, lennujuhtimine hõlmab kõiki lende ning lennud on üksteisest hajutatud.
1.3 Klass C
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, lennujuhtimine hõlmab kõiki lende ning IFR-lennud on hajutatud teistest IFR-lendudest ja VFR-lendudest. VFR-lennud on hajutatud IFR-lendudest ja saavad liiklusinfot teiste VFR-lendude kohta.
1.4 Klass D
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, lennujuhtimine hõlmab kõiki lende, IFR-lennud on hajutatud teistest IFR-lendudest ja saavad liiklusinfot VFR-lendude kohta ning VFR-lennud saavad liiklusinfot kõigi teiste lendude kohta.
1.5 Klass E
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, lennujuhtimine hõlmab IFR-lende, mis on hajutatud teistest IFR-lendudest. Kõik lennud saavad liiklusinfot vastavalt praktilisele vajadusele.
1.6 Klass F
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, IFR lennud hajutatakse teistest IFR lendudest otstarbekas ulatuses, kõik IFR-lennud saavad lennuliikluse nõustamisteenindust ja nõudmisel saavad kõik lennud lennuinfoteenindust.
1.7 Klass G+
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, lennujuhtimist ei teostata, lennud saavad lennuvälja lennuinfoteenindust.
1.8 Klass G
Lubatud on IFR ja VFR-lennud, lennujuhtimist ei teostada, lennud saavad nõudmisel lennuinfoteenindust.

2 Nõuded lendudele igas õhuruumiklassis

2.1 Klass A

IFRVFR
Lennureeglid
Ainult IFR
VFR-lennud ei ole lubatud.
Hajutamine
Kõik õhusõidukid
Ei rakendata
Osutatav teenindus
Lennujuhtimine
Ei rakendata
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Ei rakendata
Kiiruse piirangud
Ei rakendata
Ei rakendata
Raadioside
Nõutav
Ei rakendata
Lennujuhtimisüksuse luba
Nõutav
Ei rakendata

2.1.1 Klass A õhuruum koosneb:
Õhuruumiklassi A Tallinna lennuinfopiirkonnas ei kasutata.
2.2 Klass B

IFRVFR
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
Kõik õhusõidukid
Kõik õhusõidukid
Osutatav teenindus
Lennujuhtimine
Lennujuhtimine
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul:
FL 100 ja kõrgemal 8 km;
allpool FL 100: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kiiruse piirangud
Ei rakendata
Ei rakendata
Raadioside
Nõutav
Nõutav
Lennujuhtimisüksuse luba
Nõutav
Nõutav

2.2.1 Klass B õhuruum koosneb:
Õhuruumiklassi B Tallinna lennuinfopiirkonnas ei kasutata.
2.3 Klass C

IFRVFR
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
IFR IFR-st
IFR VFR-st
VFR  IFR-st
Osutatav teenindus
Lennujuhtimine
Lennujuhtimine, liiklusinfo VFR-lendudest (ja nõudmisel soovitused liiklusohu vältimiseks).
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul:
FL 100 ja kõrgemal 8 km;
allpool FL 100: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kiiruse piirangud
Ei rakendata
250 kt IAS allpool FL 100
Raadioside
Nõutav
Nõutav
Lennujuhtimisüksuse luba
Nõutav
Nõutav

2.3.1 Klass C õhuruum koosneb:
 • Tallinn FIR/CTA/UIR/UTA (FL 95 kuni FL 660)
 • Tallinn TMA 1 (3500 ft MSL kuni FL 95)
 • Tallinn TMA 2 (1700 ft MSL kuni 3500 ft)
Lisainformatsiooni saamiseks vt ENR 2.1 ja vastava lennuvälja p AD 2.17.
2.4 Klass D

IFRVFR
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
IFR IFR-st
Ei ole
Osutatav teenindus
Lennujuhtimine, liiklusinfo VFR-lendudest (ja nõudmisel soovitused liiklusohu vältimiseks).
Liiklusinfot antakse IFR ja VFR-lendudest (ja nõudmisel soovitused liiklusohu vältimiseks).
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul:
FL 100 ja kõrgemal 8 km;
allpool FL 100: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kiiruse piirangud
250 kt IAS allpool FL 100
250 kt IAS allpool FL 100
Raadioside
Nõutav
Nõutav
Lennujuhtimisüksuse luba
Nõutav
Nõutav

2.4.1 Klass D õhuruum koosneb:
 • Kuressaare TMA (1500 ft MSL kuni FL 95)
 • Tartu TMA (1500 ft MSL kuni FL 95)
Lisainformatsiooni saamiseks vt ENR 2.1 ja vastava lennuvälja p AD 2.17.
2.5 Klass E

IFRVFR
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
IFR IFR-st
Ei ole
Osutatav teenindus
Lennujuhtimine, liiklusinfo VFR-lendudest vastavalt võimalusele.
Liiklusinfo IFR-lendudest ja vastavalt võimalusele VFR-lendudest.
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul:
FL 100 ja kõrgemal 8 km;
allpool FL 100: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kiiruse piirangud
250 kt IAS allpool FL 100
250 kt IAS allpool FL 100
Raadioside
Nõutav
Ei
Lennujuhtimisüksuse luba
Nõutav
Ei

2.5.1 Klass E õhuruum koosneb:
Õhuruumiklassi E Tallinna lennuinfopiirkonnas ei kasutata.
2.6 Klass F

IFRVFR
1) Ärilisel eesmärgil teostatavatel lendudel võib A- ja B-kategooria lennukeid käitada nähtavusega mitte alla 3000 m Lennuameti loal ning tingimusel, et antud olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike (näiteks väikese liiklustihedusega piirkonnad, või lennutöödel kasutatavatel madalatel kõrgustel) ning instrumentaalkiirus (IAS) on 260 km/h (140 kt) või väiksem.
Ärilisel eesmärgil teostatavatel lendudel võib koptereid käitada nähtavusega mitte alla 1500 m (lühiajaliselt mitte alla 800 m) päeval ja mitte alla 2000 m öösel Lennuameti loal ning tingimusel, et antud olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike ning instrumentaalkiirus (IAS) on 260 km/h (140 kt) või väiksem.
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
IFR IFR-st vastavalt vajadusele
Ei ole
Osutatav teenindus
Lennuliikluse nõustamine, lennuinfoteenindus.
Lennuinfoteenindus.
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul: FL 100 ja kõrgemal 8 km.
Allpool FL 100 ja üle 900 m (3000 ft) keskmisest merepinnast või kõrgemal kui 300 m (1000 ft) maapinnast, olenevalt kumb on kõrgem: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kõrgusel 900 m (3000 ft) ja madalamal keskmisest merepinnast või 300 m (1000 ft) maapinnast, lähtudes kõrgemast: nähtavus 5 km 1) päeval ja 8 km öösel.
Selgelt väljaspool pilve ja silmside maa- või veepinnaga.
Kiiruse piirangud
250 kt IAS allpool FL 100
250 kt IAS allpool FL 100
Raadioside
Nõutav
Ei
Lennujuhtimisüksuse luba
Ei
Ei

2.6.1 Klass F õhuruum koosneb:
Õhuruumiklassi F Tallinna lennuinfopiirkonnas ei kasutata.
2.7 Klass G+

IFRVFR
1) Ärilisel eesmärgil teostatavatel lendudel võib A- ja B-kategooria lennukeid käitada nähtavusega mitte alla 3000 m Lennuameti loal ning tingimusel, et antud olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike (näiteks väikese liiklustihedusega piirkonnad, või lennutöödel kasutatavatel madalatel kõrgustel) ning instrumentaalkiirus (IAS) on 260 km/h (140 kt) või väiksem.
Ärilisel eesmärgil teostatavatel lendudel võib koptereid käitada nähtavusega mitte alla 1500 m (lühiajaliselt mitte alla 800 m) päeval ja mitte alla 2000 m öösel Lennuameti loal ning tingimusel, et antud olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike ning instrumentaalkiirus (IAS) on 260 km/h (140 kt) või väiksem.
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
Ei ole
Ei ole
Osutatav teenindus
Lennuvälja lennuinfoteenindus.
Lennuvälja lennuinfoteenindus.
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul: FL 100 ja kõrgemal 8 km.
Allpool FL 100 ja üle 900 m (3000 ft) keskmisest merepinnast või kõrgemal kui 300 m (1000 ft) maapinnast, olenevalt kumb on kõrgem: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kõrgusel 900 m (3000 ft) ja madalamal keskmisest merepinnast või 300 m (1000 ft) maapinnast, lähtudes kõrgemast:
nähtavus 5 km 1) päeval ja 8 km öösel.
Selgelt väljaspool pilve ja silmside maa- või veepinnaga.
Kiiruse piirangud
250 kt IAS allpool FL 100
250 kt IAS allpool FL 100
Raadioside
Nõutav
Nõutav
Lennujuhtimisüksuse luba
Ei
Ei

2.7.1 Klass G+ õhuruum koosneb:
 • Kärdla FIZ ( SFC kuni FL 95)
 • Pärnu FIZ (SFC kuni FL 95)
Lisainformatsiooni saamiseks vt EEKA AD 2.17 ja EEPU AD 2.17.
2.8 Klass G

IFRVFR

1) Ärilisel eesmärgil teostatavatel lendudel võib A- ja B-kategooria lennukeid käitada nähtavusega mitte alla 3000 m Lennuameti loal ning tingimusel, et antud olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike (näiteks väikese liiklustihedusega piirkonnad, või lennutöödel kasutatavatel madalatel kõrgustel) ning instrumentaalkiirus (IAS) on 260 km/h (140 kt) või väiksem.
Ärilisel eesmärgil teostatavatel lendudel võib koptereid käitada nähtavusega mitte alla 1500 m (lühiajaliselt mitte alla 800 m) päeval ja mitte alla 2000 m öösel Lennuameti loal ning tingimusel, et antud olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike ning instrumentaalkiirus (IAS) on 260 km/h (140 kt) või väiksem.

2) Kahepoolse raadioside nõuded on sätestatud peatükis ENR 1.8.
Lennureeglid
IFR
VFR
Hajutamine
Ei ole
Ei ole
Osutatav teenindus
Lennuinfoteenindus.
Lennuinfoteenindus.
Visuaallennuilm
Ei rakendata
Nähtavus lennul: FL 100 ja kõrgemal 8 km.
Allpool FL 100 ja üle 900 m (3000 ft) keskmisest merepinnast või kõrgemal kui 300 m (1000 ft) maapinnast, olenevalt kumb on kõrgem: 5 km päeval ja 8 km öösel.
Vahemaa pilveni:
1500 m rõhtsuunas ja 300 m (1000 ft) püstsuunas.
Kõrgusel 900 m (3000 ft) ja madalamal keskmisest merepinnast või 300 m (1000 ft) maapinnast, lähtudes kõrgemast:
nähtavus 5 km 1) päeval ja 8 km öösel.
Selgelt väljaspool pilve ja silmside maa- või veepinnaga.
Kiiruse piirangud
250 kt IAS allpool FL 100
250 kt IAS allpool FL 100
Raadioside
Nõutav 2)
Ei
Lennujuhtimisüksuse luba
Ei
Ei

2.8.1 Klass G õhuruum koosneb:
 • Tallinn FIR/CTA/UIR/UTA ( > FL 660)
 • Tallinn FIR/CTA/UIR/UTA ( < FL 95)
 • Kuressaare TMA väljaspool Torni tööaega
 • Tartu TMA väljaspool Torni tööaega
 • Kärdla FIZ väljaspool AFIS tööaega
 • Pärnu FIZ väljaspool AFIS tööaega
Lisainformatsiooni saamiseks vt ENR 2.1 ja vastava lennuvälja p AD 2.17.