ENR 2.2 MUU REGULEERITUD ÕHURUUM

1 Funktsionaalne õhuruumiosa

1.1 NEFAB
Rõhtpiirid
Püstpiirid
Riga FIR, Tallinn FIR, Helsinki FIR, Polaris FIR ja Bodø OFIR rõhtpiiride piires
UNL
GND

2 Vabalt valitavate marsruutidega õhuruum

Riga CTA, Tallinn CTA, Helsinki FIR ja Polaris CTA.

2.1 NEFAB FRA
Nimetus
Rõhtpiirid
Püstpiirid
Lennujuhtimisüksus
NEFAB FRA
Riga CTA, Tallinn CTA, Helsinki FIR ja Polaris CTA piires
FL660
 FL95   Riga CTA
Riga ACC
FL660
 FL95   Tallinn CTA
Tallinn ACC
FL660
 FL95   Helsinki FIR
Helsinki ACC
FL660
FL135  Polaris CTA
Polaris ACC