EEPU — PÄRNU

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.14, AD 2.19, AD 2.23.

EEPU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEPU — PÄRNU

EEPU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
582508N 0242822E
Raja 03/21 keskosasalguses.
2
Suund ja kaugus Pärnust
2.4 NM NW FM  Pärnu
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
47  41 ft / 22,22.9°C
4
Geoidi hälve lennuväljal
65 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
8° E (2020) / +0,2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinn Lennujaam Pärnu lennujaam
Eametsa küla
Tori vald
85001 Pärnumaa
ESTONIA
Tel: +372 447 5000
E-post:parnu.info@tll.aero
URL: www.parnu-airport.ee
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330)

MON-FRISUN: 0600-1430 (0500-1330)
2
Toll ja migratsioon
MON-SUN: 0600-1500 (0500-1400); PN 1HR
3
Tervishoid
Juhtkonna tööajal. 2-tunnine eelteade haldajale.
4
AIS Briifing
Ei ole
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
6
MET Briifing
Ei ole **
7
ATS üksus
Ei ole
8
Tankimine
MON-FRISUN: 0600-1430 (0500-1330)
Rohkem kui 1000 liitri kütuse tellimisel on vajalik etteteatamine 48 tundi.
Tel: +372 506 1953 (GH).
9
Käitlemine
MON-FRISUN: 0600-1430 (0500-1330)
10
Turvateenistus
H24H24
11
Jäätõrje
Ei ole
12
Märkused
Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse teenindust tellimisel, mis tuleb edastada lennuvälja haldajale selle tööajal.
* Kõik VFR lennuplaanid tuleb edastada AFS aadressile EETTZFZX.
** Poolautomaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem.

EEPU AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusteenistused
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1; AVGAS 100LL
Õli: Ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
JET A1: 1 auto 104500 000 L / 0,7 L/s.
AVGAS 100 LL: statsionaarne tankla 50003000 L / 500,5 L/mins.
4
Jäätõrjeseadmed
Ei ole
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
28-voldise ja 400-voldise käivitusagregaadi kasutamise võimalus.

EEPU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Hotellid linnas.
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Bussid, taksod tellimisel.
4
Arstiabi võimalused
Haigla linnas.
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Linnas. Tel: 447 3000.
Tel: +372 443 1456
7
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Teenindus tagatud regulaarlendude sooritamise ajal: 3. kategooria.
2
Päästevahendid
1 tuletõrjeauto
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
TehnikaPuksiirauto A kategooria õhusõidukite jaoks.
 
(REF: AIP EEPU AD 2.20 p.9)
4
Märkused
Muudele kui regulaarlendudele osutatakse 3. kategooria pääste- ja tuletõrjeteenindust ettetellimisel, mis tuleb edastada haldajalejuhtkonnale selle tööajal.

EEPU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
1 lumepuhur, 2 sahkharja, 1 lumesahk, 1 kemikaalipuistur
2
Puhastuse järjekord
1. RWY 03/21 ja ruleerimistee AC
2. APNÕhusõidukite A
3. APN Bseisupaigad
3
Märkused
Info lumepuhastuse kohta avaldatakse novembrist aprillini SNOWTAM-ites.
Vt. lumeplaan osas AD 1.2.2.

EEPU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
A
Asfalt / Betoon
5640/FR/DB/XX/TU
B
Asfalt
56/F/D/X/T
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
m
Kate
Kandevõime
PCN
AC1812
AsfaltBetoon
5640/FR/DB/XX/TU
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Asukoht: TWY A ootejoonelPerroonil.
Kõrgus merepinnast: 39 ft.
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Juhtjooned perroonil.
Visuaalse dokkimise/parkimise süsteem puudub.
Seisupaikadel märgistus.
Juhtmärgid ruleerimiseks kõigis ruleerimisteede ja raja ristumiskohtades ja ootekohtades.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY 03/21 märgistus: Tähis, THR, TDZ, CL, raja äärejoonedääred märgistatud.
RWYRWY 03/21 tuled: THR, RENL, REDLEi ole.
TWY A märgistusC: CLtelgjoon, ootejoon märgistatud.
TWYTWY AC tuledääretuled: ääretuled, rajaEi hoiatustuledole.
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

  Ala 2 takistused

Ala 2 takistused on leitavad aim.eans.ee veebilehelt.

  Ala 3 takistused

Ei kohaldu.

Ala 2
ID
Tüüp
COORDELEV/HGT
(ft)
Märgistused/Tüüp, värvus
Märkused
123456
59
Ehitis
582506.8N0242833.2E89/48Marked / F  RNIL
151
Ehitis
582516.5N0242757.9E95/55Marked / F  RNIL
338
Mast
582512.7N0242755.1E93/52NIL / NILNIL
339
Mast
582510.8N0242752.8E93/52NIL / NILNIL
340
Mast
582511.1N0242749.4E93/52NIL / NILNIL
341
Mast
582513.7N0242752.0E93/52NIL / NILNIL
351
Mast
582509.2N0242810.8E64/24Marked / F  RNIL
5065
Mast
582240.0N0243432.5E674/646Marked / F  RNIL
5066
Korsten
582319.2N0243150.5E229/203NIL / F  RNIL
5183
Mast
582351.6N0243147.9E299/272Marked / F  RNIL
5186
Korsten
582552.7N0243031.4E209/156NIL / F  RNIL
5227
Kirik
582301.6N0242959.4E189/176Marked / F  RNIL
5241
Ehitis
582623.4N0243129.3E200/156NIL / NILNIL
5242
Korsten
582431.4N0243004.3E231/200NIL / NILNIL
5305
Mast
582516.6N0242204.7E296/263Marked / F  RNIL
5639
Mast
582336.8N0242936.1E211/197NIL / NILNIL
5850
Mast
582526.5N0242619.6E165/132NIL / F  RNIL
6002
Korsten
582357.0N0243238.7E264/230NIL / F  RNIL
5175
Mast
580712.5N0235823.3E353/335Marked / F  RNIL
5287
Mast
580924.6N0250004.1E526/328Marked / F  RNIL
5308
Mast
581825.6N0235943.1E346/328Marked / F  RNIL
5310
Mast
583108.5N0244855.5E424/328Marked / F  RNIL
5311
Mast
583903.1N0250113.8E451/342Marked / F  RNIL
5783
Mast
584855.4N0243549.5E429/331Marked / F  RNIL
5772
Mast
581745.3N0241449.8E358/330Marked / F  RNIL
5773
Mast
582949.6N0241940.0E364/328Marked / F  RNIL
5472
Mast
581431.0N0250819.0E434/328Marked / F  RNIL
6120
Tuulik
582658.0N0234404.3E593/491NIL / F  RNIL
6121
Tuulik
582645.4N0234418.2E583/491NIL / F  RNIL
6122
Tuulik
582624.6N0234415.3E586/491NIL / F  RNIL
6123
Tuulik
582635.0N0234335.8E590/491NIL / F  RNIL
  Ala 3 takistused

Informatsioon Ala 3 takistuste kohta, mis on määratletud ICAO dokumendis Annex 15, ei ole kohaldatav.

EEPU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Pärnu lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)

C, PL *

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM, SWL *
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Ei ole
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)

Automaatne ilmavaatlussüsteem (AWOS). Ilmavaatlused teostatakse automaatselt ilmavaatlussüsteemi poolt ning vaatlustulemused edastatakse automaatse ilmavaatlusteatena AUTO METAR.

* vt GEN 3.5
** Tel: +372 666 0932
Keskkonnaagentuur

EEPU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja mitte-täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
03035,2932°1970799 x 30235650/FR/DB/XW/TU
ASPHCONC

582448,66N
0242756,45E


582540,63N
0242906,58E


582508,97N
0242823,92E

GUND 65 ft

THR 29 ft39 FT
21215,3135°1970799 x 30235650/FR/DB/XW/TU
ASPHCONC

582540,63N
0242906,58E


582448,66N
0242756,45E


582530,04N
0242852,38E

GUND 65 ft

THR 4741 ftft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
03+0.39% / -16 / -0.28% / +32 / +0.4232%
(851m100 / 363m300 / 756399 m)
Ei ole
60 x 23
60 x 150
Muru
Ei ole
2090979 x 280
Muru
90
24090 x 60
Muru
90
21-0.42% / +32 / +0.28% / -32 / -0.3916%
(756 m399 / 363 m300 / 851100 m)
Ei ole
60 x 23
60 x 150
Betoon ja muru
Ei ole
2090979 x 280
Muru
90
24090 x 60
Betoon
90
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
03
Ei ole
Ei ole
Ei ole
21
Ei ole
Ei ole
Ei ole

EEPU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
031970799203079919708591970799
Ei ole
211970799203079919708591970799
Ei ole

EEPU AD 2.14 LÄHENEMIS- JA RAJATULED

Raja tähis
APCH LGT tüüp,
LEN, INTST
THR LGT värv,
WBAR
VASIS, PAPI
(MEHT)
TDZ LGT LEN
12345
03PALS-I
720 m, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°
MEHT 51 FT
Ei ole
21PALS-I
900 m, LIH
Rohelised, LIH
Rohelised, LIH
PAPI
Vasak 3°
MEHT 51 FT
Ei ole
RCLL LEN,
vahe, värv,
INTST
REDL LEN,
vahe, värv,
INTST
RENL, värv,
WBAR
STWL LEN (m),
värv
Märkused
678910
Ei ole
1970 m, 60 m, W; viimane 600 m, Y, LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole
Ei ole
1970 m, 60 m, W; viimane 600 m, Y, LIH
Punased, LIH
Ei ole
Ei ole

Ei ole (ei kehti).

EEPU AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
Asukoht: 300vt mEEPU ADC, MET FM THR 03 ja 300 m FM THR 21GARDEN, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ääred: sinised CL: Ei ole.
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 15 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

65 ft

2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal.

EEPU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
PÄRNU RMZFIZ
Ring raadiusega 14 NM, keskpunkt 582508N 0242822E.
2
Püstpiirid
5000 ft AMSL
       SFC
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS-üksuse kutsung
Keel(ed)
Ei ole
5
Üleminekukõrgus
5000 FT AMSL
6
Rakendatavuse aeg
H24
Ei ole
7
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
Ei ole
Pärnu Liiklus
135.305
Ei ole
Ei ole

EEPU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad

Pärnu lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud AIP-is.

2 Käivitamise, taandruleerimise ja tagurdamise protseduurid

Käivitusluba ei ole nõutav. Kapten tagab, et õhusõiduki käivitamine on ohutu ja ei põhjusta ohtu lennuvälja taristule, tehnikale ega teistele õhusõidukitele.

Õhusõidukite taandruleerimisel perroonide A ja B seisuplatsidelt on vajalik kasutada perroonikorraldaja juhismärguandeid. Ilma juhismärguanneteta ei ole taandruleerimine lubatud.

3 Välise jõuallika (APU) kasutamine

Perroonide A ja B seisupaikadel on õhusõiduki APU kasutamine lubatud ajaliste piiranguteta.

APU käivitamine ja/või väljalülitamine õhusõiduki tankimise ajal on keelatud.

4 Hooldekäivitamised

Hooldekäivitamised tuleb eelnevalt koordineerida lennuvälja haldajaga selle tööajal.

Tühikäigul käivitamised on lubatud kõikidel perroonide seisupaikadel.

Hooldekäivitamised suurendatud võimsusel on lubatud piiranguteta vaid ruleerimisteel ja rajal.

Õhusõidukite mootorite/süsteemide testimisel on metallteravikega seisuklotside kasutamine lubatud ainult talviste ilmastikutingimuste puhul, kui ruleerimistee on kaetud lume, jää või lörtsiga.

5 Jäätõrje protseduurid

Õhusõidukite jäätõrjet on võimalik teostada kõigil perrooni A seisupaikadel. Meeskonnad peavad informeerima jäätõrje vajadusest ja sellega alustamisest lennujaama haldajat.

6 Parkimine

Saabuvale õhusõidukile osutab perroonil A seisupaiga perroonikorraldaja, kui lennuvälja haldajaga ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. Perroonil B valib saabuv õhusõiduk seisupaiga iseseisvalt, kui lennuvälja haldajaga ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine edastada telefoni või e-posti teel lennuvälja haldajale.

Parkimise ajal seisuplatsidel 1/1b, 2 ja 3/3b peavad õhusõidukite äärmised punktid (tiiva otsad jne) olema tähistatud ohutuskoonustega, teistel seisuplatsidel on ohutuskoonused soovituslikud.

6.1 Perroon A

Äriline lennundus kasutab seisuplatse perroonil A.

Õhusõiduki paigutamine perrooni A seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või lennuvälja haldajaga eelnevalt kokkulepitule.

Seisuplatsidele 1/1b, 2 ja 3/3b paigutatakse õhusõidukid ninaga terminali suunas.

Meeskond peab edastama lennuvälja haldajale info, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni A seisupaigale ebastandardselt.

6.2 Perroon B

Üldlennundus kasutab seisuplatse perroonil B.

Õhusõiduki paigutamine perrooni B seisupaigale toimub kapteni otsusel vastavalt markeeringule.

Meeskond peab edastama lennuvälja haldajale info, kui mingil põhjusel (nt tuule suunast tingituna) soovitakse paigutada õhusõiduk perrooni B seisupaigale ebastandardselt. Sellisel juhul tuleb õhusõiduki äärmised punktid (tiiva otsad jne) tähistada ohutuskoonustega.

6.3 Kopterite parkimisala

Pärnu lennuväljal ei ole kopteritele eraldi parkimisala. Kopterite paigutamine perroonide seisupaikadele toimub vastavalt perroonikorraldaja juhismärguannetele ja/või lennuvälja haldajaga eelnevalt kokkulepitule.

7 Ruleerimine

Ruleerimislube ja –juhiseid ei edastata.

Talvisel ajal võivad ruleerimiseks mõeldud kollased jooned olla sademete tõttu mitte nähtavad.

Võimalik on õhusõiduki saatmine saateautoga (FOLLOW ME). Saateauto tellimine tuleb edastada lennuvälja haldajale selle tööajal.

Perroonil A ja B liigeldes vastutavad meeskonnad kokkupõrgete vältimise eest teiste õhusõidukite, sõidukite, inimeste ja takistustega. Liikuda tuleb mööda kollaseid ruleerimisjooni. Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

8 Õppe- ja treeninglennud, tehnilised kontrollid

IFR ja VFR õppe- ja treeninglennud ning tehnilised kontroll-lennud eelnevat kooskõlastust ei vaja.

Õppe- ja treeninglende ning tehnilisi kontroll-lende ei ole soovitav läbi viia Pärnu linna kohal.

9 Kopterite liiklemine – piirangud

Kopteritel on lubatud startida ja maanduda lennurajalt.

Õhusruleerimine on lubatud ainult ilma ratasteta helikopteritel. Õhusruleerimine muruplatside, teiste õhusõidukite, sõidukite või inimeste kohal on keelatud. Õhusruleerimine on lubatud ainult mööda kollaseid ruleerimisjooni.

Tähistatud kollaseid ruleerimisjooni ei tohi mingil juhul eirata või neist kõrvale kalduda, välja arvatud kui liikumine perroonil toimub saateautoga (FOLLOW ME).

10 Lühendatud distantsid ja protseduurid õhusõiduki startimiseks ristmikelt

Lühendatud distantsid startimiseks ristumiskohast on kirjeldatud vastavate infotahvlitega ruleerimistee ja raja ristumiskohal.

11 Protseduurid liiklusalal nähtavusega 2000 m ja alla selle

Kui Pärnu lennuväljal langeb nähtavus 2000 m ja alla selle, ei ole soovitatav mootorite abil õhusõidukite taandruleerimine.

12 Raja hõivatuse aeg

Eeldatakse, et iga rajale joonduv õhusõiduk on valmis väljumiseks ilma oluliste viivitusteta.

Võimalusel peaksid meeskonnad sooritama väljumiseelsed kontrollkaardiprotseduurid ja/või olema lõpetanud reisijatesalongi ettevalmistuse enne rajale joondumist.

13 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt

Kui õhusõiduk on avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik pärast loa saamist Ohutusjuurdluse Keskusest (OJK).

Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

Ei ole

EEPU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

PärnuVäikese lennuväljalliiklustiheduse tõttu ei ole kehtestatud müravastaseid protseduure. Öisel ajal on soovitav hoiduda lendudest väikestel kõrgustel Pärnu linna kohalkehtestatud.

EEPU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 ÜldosaÜldine
Kui õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud, ja liigeldes Pärnu lennuväljallennuvälja ATS-üksusläheduses, peab puudubõhusõiduki piloot jälgima kanalit 135. Õhusõidukite305 (raadiokutsung „PÄRNU piloodidLIIKLUS“) ning vastutavadedastama kokkupõrkeohuinformatsiooni vältimisesooritatavate eestmanöövrite niija liiklusalallennukõrguse kui õhuruumiskohta.
2 IFR-lennu protseduurid Pärnu RMZ-is

IFR-lendu sooritav õhusõiduk peab olema varustatud kahepoolse raadioside pidamiseks ette nähtud seadmetega ning need seadmed peavad lennates Pärnu RMZ-is olema sisse lülitatud, õhusõiduki piloot peab jälgima kanalit 135.305 (raadiokutsung „PÄRNU LIIKLUS / PÄRNU TRAFFIC“) ja edastama informatsiooni sooritatavate manöövrite ja lennukõrguse kohta.

Saabuvad ja väljuvad IFR-lennud peavad järgima ENR 1.5 avaldatud protseduure.

3 Raadioside katkemine

Raadioside katkemisel peab piloot tegutsema kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni konventsiooni Lisas 2 sätestatud protseduuridega raadioside katkemisel.

4 VFR-lennu protseduurid Pärnu lennuvälja lähiümbruses

Kui õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud, ja liigeldes Pärnu RMZ-s, peab õhusõiduki piloot jälgima kanalit 135.305 (raadiokutsung „PÄRNU LIIKLUS / PÄRNU TRAFFIC“) ning edastama informatsiooni sooritatavate manöövrite ja lennukõrguse kohta.

Kui liiklusolukord nõuab või kui kasutatav rada on blokeeritud, võib VFR-lendu sooritav õhusõiduk suunduda visuaallähenemiskaardil (AD 2.EEPU-VAC) toodud ootetsoonidesse.

5 Lennud Pärnu lennuvälja lennuväljaringidel

Lennuväljaringid on esitatud Pärnu lennuvälja maandumiskaardil (AD 2.EEPU-LDG).

Öisel ajal sooritatavate õppe- ja treeninglendude korral on soovitatav kasutada läänepoolset lennuväljaringi, vältimaks lendamist Pärnu linna kohal.

6 Õppe- ja treeninglennud Pärnu RMZ-is

Piirangud õppe- ja treeninglendudele ning tehnilistele kontroll-lendudele Pärnu RMZ-is on toodud EEPU AD 2.20 p8.

EEPU AD 2.23 LISAINFO

1 Lennuvälja eritingimused ja heakskiidetud kõrvalekalded

Koostamisel

Ei ole (ei kehti).

EEPU AD 2.24 PÄRNU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEPU-ADC
  (0925 SEPMAR 2021)
PDF
PDF
Lennuvälja takistuste kaart- ICAO - Tüüp A
  AD 2.EEPU-AOC-A-17-35
  (09 SEP 2021)
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEPU-VAC
  (0925 SEPMAR 2021)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEPU-LDG
  (0925 SEPMAR 2021)
PDF
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EEPU-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF