Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

A 05/2020

Kehtiv alates 19 NOV 2020

UFN

Avaldatud 19 NOV 2020

Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis

1 Üldine

Ringkirja eesmärk on teavitada lennuliikluse korraldajaid, lennuliiklusteenuse osutajaid, aeronavigatsioonilise info edastajaid ja lennujaamade ning õhusõidukite käitajaid kosmoseilma nõuannete (SWX advisory) väljastamise muudatusest seoses IWXXM-mudeli kasutusele tulekuga alates 5. novembrist 2020.

2 Tallinn FIRis kohalduv

Kosmoseilma nõuannete koostamist, pidevat jälgimist ja edastamist Tallinn FIR-i tarbeks teostab PECASUS Consortium (PECASUS Finland ja tagavarana PECASUS United Kingdom).

Kehtivad SWX nõuanded on kättesaadavad Riigi Ilmateenistuse kodulehelt ja päringu alusel EANS lennuinfo talistuselt telefonidel 625 8282, 625 8293, 605 8905 või e-posti aadressilt fpl.tugi@eans.ee.

GNSS-süsteeme (GNSS) mõjutavate nõuannete pealkirjad bülletäänis:
HF-raadiosidesüsteeme (HF COM) mõjutavate nõuannete pealkirjad bülletäänis:
Kiirgusohtu (RADIATION) mõjutavate nõuannete pealkirjad bülletäänis:
Satelliitsidet (SATCOM) mõjutavate nõuannete pealkirjad bülletäänis:

3 Viitedokumendid

Edastatavate nõuannete formaat ning sisu tuleneb alljärgnevatest rahvusvahelistest dokumentidest:

 

AIC A 09/2019 on tühistatud.