Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

A 03/2020

Kehtiv alates 22 OCT 2020

UFN

Avaldatud 22 OCT 2020

Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri

1 Üldine

See ringkiri sisaldab lumepuhastust teostatavate lennuväljade loetelu, lumest puhastatavaid alasid, lumepuhastusseadmeid, haardeteguri mõõteseadmete tüüpe, SNOWTAM-ite levitamisnimekirja ja lumevallide suurimaid lubatud kõrgusi lennuväljadel.

2 Lennuväljade loetelu

2020/2021. aasta talveperioodil edastatakse teavet talvistest tingimustest Kärdla, Kuressaare, Lennart Meri Tallinna ja Tartu lennuväljade kohta.

Kärdla, Lennart Meri Tallinna ja Tartu lennuväljadel puhastatakse lumest kogu lennuvälja liiklusala.

Kuressaare lennuväljal puhastatakse lumest rada 17/35, ruleerimistee A ja perroon N. Rada 05/23, ruleerimistee B ja perroon S puhastatakse vastavalt liiklusest tingitud vajadusele.

3 SNOWTAM

Teabe levitamiseks lume, jää, lörtsi või seisva vee tõttu tekkinud tingimustest lennuväljal kasutatakse ICAO SNOWTAM vormi.

SNOWTAM-ite rahvusvahelise levitamise ja levitamisnimekirja haldamise eest vastutab Rahvusvaheline NOTAM-büroo.

Eesti SNOWTAM-ite rahvusvaheline levitamisnimekiri on toodud punktis 7.

Taotlused levitamisnimekirjade täiendamiseks ja/või muutmiseks saata aadressile EETNYNYX.

4 Puhastusseadmed

Kärdla:2 sahkharja/puhurit,
2 sahkharja,
1 lumepuhur,
1 kemikaalipuistur.
Kuressaare:3 sahkharja,
1 lumepuhur.
Lennart Meri Tallinn:12 sahkharja/puhurit,
3 lumesahka,
6 sahkharja,
4 lumepuhurit,
3 kemikaalipuisturit.
Tartu:2 sahkharja/puhurit,
2 sahkharja,
2 lumepuhurit,
1 kemikaalipuistur.

5 Haardeteguri mõõteseadme tüüp

Kärdla:ASFT haardeteguri tester T-10 ja Tapley mõõtur Bowmonk AFM2 MK3.
Kuressaare:ASFT haardeteguri tester
Saab 9000 ja Tapley mõõtur Bowmonk AFM2 MK3.
Lennart Meri Tallinn:Skiddomeetrid BV11.
Tartu:ASFT haardeteguri tester T-10 ja Tapley mõõtur Bowmonk AFM2 MK3.

6 Kriitilised lumevallid

Teave allpool toodud mõõtmetest suuremate lumevallide kohta avaldatakse SNOWTAM-ites:

Lumevallide kõrgusKaugus raja servast
30 cmraja servas
60 cm5 m
100 cm10 m
150 cm15 m
300 cm20 m

7 Eesti SNOWTAM-ite rahvusvaheline levitamisnimekiri

EEKA (Kärdla):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXEPZZNIXXESZZSAEEETNKYOYXEUECYIYS
EVRAYNYSKCOSXHJPKDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXX
LSZZNAEELSZZSAEELZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXX
UBBUYNYXUKKRYNYXUUZZNPXXWIZZNJKT
EEKE (Kuressaare):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXEPZZNIXXESZZSAEEETNKYOYXEUECYIYS
EVRAYNYSKCOSXHJPKDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXX
LSZZNAEELSZZSAEELZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXX
UBBUYNYXUKKRYNYXUUZZNPXXWIZZNJKT
EETN (Lennart Meri Tallinn):
DTZZSJXXEBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNATISEETNZTZX
EETNZXZXEETTZQZXEETUZTZXEFZZSDEEEGZZSAEEEHZZSNXXEINNYNYX
ENZZSEXXEPZZNIXXEPZZSAEEESZZSAEEETNKYOYXEUECYIYSEVRAYNYS
EYVIZPZXEYVNYNYXGMZZSIMAKCOSXHJPKDZZNAXXLBZZSAKKLCZZSCXX
LDZAYNYXLFZZSNEELFZZSREELGGGSNOWLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEE
LOZZSAXXLSZZSAEELZZZSAEELTAAYNYXLYZZSRXXOBZZSNXXRCZZNMXX
RJAAJALNZBZZSKXXUBBUYNYXUKKRYNYXUSFMYNYXUUZZNPXXWIZZNJKT
EETU (Tartu):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXEPZZNIXXESZZSAEEETNKYOYXEUECYIYS
EVRAYNYSKCOSXHJPKDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXX
LSZZNAEELSZZSAEELZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXX
UBBUYNYXUKKRYNYXUUZZNPXXWIZZNJKT

 

AIC A 06/2019 on tühistatud.