Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

A 02/2020

Kehtiv alates 29 JUL 2020

UFN

Avaldatud 29 JUL 2020

ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt

Käesoleva ringkirja eesmärk on teavitada OPMET-andmete (Operational Meteorological Data) edastajaid/vahendajaid ja kasutajaid ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtust alates 5. novembrist 2020.

Vastavalt rahvusvahelise tsiviilennunduse konventsiooni lisa 3 (ICAO Annex 3, Meteorological Service for International Air Navigation) muudatusele nr 78, hakatakse alates 5. novembrist 2020 OPMET-teadete edastamisel kasutama senisele TAC-formaadile (Traditional Alphanumeric Code form) lisaks ka IWXXM-mudelit (ICAO Meteorological Information Exchange Model).

OPMET andmete (METAR/SPECI, SIGMET, AIRMET, TCA, VAA ja SWXA) puhul on IWXXM-mudeli kasutuselevõtt kohustuslik alates 5. novembrist 2020 ning see on kooskõlas ICAO ASBU, B1-AMET-iga (Aviation System Block Upgrades, Advanced Meteorological Information).

Vastavalt rahvusvahelise tsiviilennunduse konventsiooni lisa 3 (ICAO Annex 3, Meteorological Service for International Air Navigation) planeeritavale muudatusele nr 79 soovitatakse SIGWX-kaardi edastamiseks IWXXM-mudelit kasutama hakata alates 4. novembrist 2021. TAC-formaadilt üleminek IWXXM-mudelile on ICAO SWIM (System Wide Information Management) kontseptsiooni eeltingimus.

IWXXM tehniline spetsifikatsioon on leitav WMO (World Meteorological Organisation) dokumendi nr 306 köite I.3 osa D-st (Representation Derived from Data Models) ja rakendamise juhendmaterjal ICAO dokumendist nr 10003 (Manual on the ICAO Meteorological Information Exchange Model, ed 2 2019).