Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

B 01/2020

Kehtiv alates 22 OCT 2020

UFN

Avaldatud 22 OCT 2020

Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2020/2021. aastal

1 Sissejuhatus

Reguleerimaks Lennuliiklusteeninduse AS lennuinfo osakonna (AIM) tööd vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele nr 87 ja tagamaks Euroopa Lennundusteabe Andmebaasiga (EAD) seotud protseduuride täitmist, kehtivad lennundusteabe (AIRAC AIP AMDT, AIRAC AIP SUP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC) avaldamisel 2020/2021. aastal alltoodud olulised kuupäevad.

2 AIRAC AIP AMDT – lennundusteabe kogumiku AIRAC muudatus

Algandmete AIM-ile edastamise
viimane kuupäev
(Raw data to AIM)
Avaldamiskuupäev
(Publication date)
Jõustumiskuupäev
(Effective date)
05 NOV 202017 DEC 202028 JAN 2021
03 DEC 202014 JAN 202125 FEB 2021
31 DEC 202011 FEB 202125 MAR 2021
28 JAN 202111 MAR 202122 APR 2021
25 FEB 202108 APR 202120 MAY 2021
25 MAR 202106 MAY 202117 JUN 2021
22 APR 202103 JUN 202115 JUL 2021
20 MAY 202101 JUL 202112 AUG 2021
17 JUN 202129 JUL 202109 SEP 2021
15 JUL 202126 AUG 202107 OCT 2021
12 AUG 202123 SEP 202104 NOV 2021
09 SEP 202121 OCT 202102 DEC 2021
07 OCT 202118 NOV 202130 DEC 2021

3 AIRAC AIP SUP – lennundusteabe kogumiku AIRAC lisa

Lennundusteabe kogumikus sisalduvad aeronavigatsiooniteavet täiendavad ajutise iseloomuga pikaajalised (3 kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldavad lühiajalised ajutised lennutegevuse seisukohalt olulised aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldatakse vastavalt selle laekumisele ja kooskõlas AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga lennundusteabe kogumiku lisana (AIRAC AIP SUP) vähemalt 42 päeva enne AIRAC jõustumiskuupäeva.

Kooskõlastatud algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 3 nädalat enne avaldamist.

4 AIP AMDT – lennundusteabe kogumiku muudatus

Algandmete AIM-ile edastamise
viimane kuupäev
(Raw Data to AIM)
Avaldamiskuupäev
(Publication Date)
Jõustumiskuupäev
(Effective Date)
21 JAN 202118 FEB 202104 MAR 2021
22 APR 202120 MAY 202103 JUN 2021
22 JUL 202119 AUG 202102 SEP 2021
21 OCT 202118 NOV 202102 DEC 2021

5 AIP SUP – lennundusteabe kogumiku lisa

Lennundusteabe kogumikus sisalduvad aeronavigatsiooniteavet täiendavad ajutise iseloomuga pikaajalised (3 kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldavad lühiajalised ajutised lennutegevuse seisukohalt mitteolulised aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldatakse vastavalt selle laekumisele lennundusteabe kogumiku lisana (AIP SUP).

Kooskõlastatud algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 3 nädalat enne avaldamist.

6 AIC – aeronavigatsiooniteabe ringkiri

Lennutegevuse seisukohalt oluline, kuid lennundusteabe kogumikus avaldamisele mittekuuluv aeronavigatsiooniteave avaldatakse vastavalt selle laekumisele.

Algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

7 Üldine

Esmaseks teabe edastamise keskkonnaks on Lennuliiklusteeninduse AS-i töövoogude haldamise infosüsteem WFM (wfm.eans.ee). WFM süsteemile pääsevad ligi ainult teabe edastamiseks volitatud isikud, kellel on kohustus edastada enda vastutusalas olevad aeronavigatsioonilised andmed ja aeronavigatsiooniteave.

Olukorras, kus WFM süsteem ei tööta või sellele ei ole võimalik ligi pääseda, peab teabe edastamiseks kasutama AIM kodulehel (aim.eans.ee) olevaid vorme.

Lennundusteabe koostajad peavad oma tegevuse planeerimisel olema teadlikud kuupäevadest, mil algandmed tuleb edastada AIM-ile, et tagada lennundusteabe õigeaegne sisestamine EAD-sse ja avaldamine ettenähtud avaldamiskuupäevadel. Algandmed peavad olema edastatud AIM-ile hiljemalt välja toodud kuupäevadeks.

Lennuprotseduuride ja kaartide avaldamise puhul loetakse AIM osakonnale edastatavateks algandmeteks juba välja töötatud ja vormistatud lennuprotseduure ja kaarte, mitte nende väljatöötamiseks mõeldud algandmeid.

AIRAC muudatuse informatsioon, mis jõuab AIM-i peale algandmete edastamise viimast kuupäeva, avaldatakse järgmisel AIRAC avaldamiskuupäeval.

Aeronavigatsiooniteabe suuremahuliste muudatuste puhul (näiteks õhuruumi muudatused) peab aeronavigatsiooniteabe koostaja aeronavigatsiooniteabe edastamise, avaldamise ja jõustumise tähtaegade osas AIM-iga igal üksikjuhul eraldi kokku leppima.

Kui AIRAC muudatus on plaanis avaldada pikema tsükliga, avaldatakse vastav info aim.eans.ee kodulehel olevas AIRAC kuupäevade kalendris.

Lisainformatsiooni aeronavigatsiooniteabe avaldamisele esitatud nõuete, reeglite ja soovituste kohta leiab järgnevatest dokumentidest:

AIC B 01/2019 on tühistatud.