eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 09 SEP 2021

Avaldamiskuupäev: 29 JUL 2021

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 08/2021

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.