GEN 1.6 KOKKUVÕTE RIIKLIKEST EESKIRJADEST JA RAHVUSVAHELISTEST LEPINGUTEST/KONVENTSIOONIDEST

Järgnev on loetelu Eestis kehtivast tsiviillennundusalasest seadusandlusest, lennundusteadetest jne. On oluline, et kõik lennutegevusega seotud isikud oleksid tuttavad vastavate eeskirjadega., mis on saadaval Lennuameti veebilehel (www.ecaa.ee).
1.1 Lennundusseadus, 01.09.1999
1.2 Vabariigi Valitsuse määrused:
1.3 Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrused:
1.4 Lennundusteated

TranspordiametLennuamet on välja andnud hulga lennundusteateid (avaldatud ainult eesti keeles). Olenevalt sisust, on lennundusteated jaotatud järgmiselt:

GEN –Üldeeskirjad
AGA –Lennuväljad ja maapealsed seadmed
AIR –Õhusõidukid ja lennuvahendid
OPS –Lennutegevus
PEL –Lennundusload
TRG –Koolitus
AWD –Lennukõlblikkusdirektiivid
1.5 Lennuliikluseeskirjad
1.6 Rahvusvahelised lepingud/konventsioonid