EEPU — Pärnu

Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud:AD 2.14, AD 2.19, AD 2.23.

EEPU AD 2.1 LENNUVÄLJA ASUKOHAINDEKS JA NIMI

EEPU — Pärnu

EEPU AD 2.2 LENNUVÄLJA GEOGRAAFILISED JA ADMINISTRATIIVANDMED

1
ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal
582508N 0242822E
Raja 03 alguses.
2
Suund ja kaugus Pärnust
2.4 NM NW FM  Pärnu
3
Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur
41 ft / 22.9°C
4
Geoidi hälve lennuväljal
65 ft
5
MAG VAR / Aastane muutus
8° E (2020) / +0.2°
6
Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, e-mail, AFS, URL
Aadress:AS Tallinn Lennujaam Pärnu lennujaam
Eametsa küla
Tori vald
85001 Pärnumaa
ESTONIA
Tel: +372 447 5000
Faks: +372 447 5002
AFS: EEPUZTZX
URL: www.parnu-airport.ee
7
Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR)
VFR
8
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.3 TÖÖAJAD

1
Lennuvälja haldaja
Lennuvälja tööaeg

MON-FRI: 0600-1430 (0500-1330)

MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
2
Toll ja migratsioon
MON-SUN: 0600-1500 (0500-1400); PN 1HR
3
Tervishoid
Juhtkonna tööajal. 2-tunnine eelteade haldajale.
4
AIS Briifing
Ei ole
5
ATS Büroo (ARO)
Ei ole
Ei ole (teenust osutab ATS) *
6
MET Briifing
Ei ole **
7
ATS üksus
Ei ole
MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
8
Tankimine
MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
Rohkem kui 1000 liitri kütuse tellimisel on vajalik etteteatamine 48 tundi.
Tel: +372 447 5008 (ATS), +372 506 1953 (GH).
9
Käitlemine
MON-SUN: 0600-1430 (0500-1330)
10
Turvateenistus
H24
11
Jäätõrje
Ei ole
12
Märkused
Väljaspool märgitud tööaegu osutatakse teenindust tellimisel, mis tuleb edastada lennuvälja haldajale selle tööajal.
* Kõik VFR lennuplaanid tuleb edastada AFS aadressile EETTZFZX.
** Poolautomaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem.Info saadaval ATS üksuses.

EEPU AD 2.4 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED

1
Kaubakäitlusteenistused
Ei ole
2
Kütuse / õli liigid
Kütus: JET A1; AVGAS 100LL
Õli: Ei ole
3
Tankimisseadmed / jõudlus
JET A1: 1 auto 4500 L / 0,7 L/s.
AVGAS 100 LL: statsionaarne tankla 3000 L / 0,5 L/s.
4
Jäätõrjeseadmed
Ei ole
5
Angaar mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
6
Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele
Ei ole
7
Märkused
28-voldise käivitusagregaadi kasutamise võimalus.

EEPU AD 2.5 REISIJATEENINDUS

1
Hotellid
Hotellid linnas.
2
Restoranid
Linnas
3
Transport
Bussid, taksod tellimisel.
4
Arstiabi võimalused
Haigla linnas.
5
Pank ja postkontor
Linnas
6
Turismibüroo
Linnas
Tel: +372 443 1456
7
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.6 PÄÄSTE- JA TULETÕRJETEENINDUS

1
Lennuvälja tuletõrjekategooria
Teenindus tagatud regulaarlendude sooritamise ajal: 3. kategooria.
2
Päästevahendid
1 tuletõrjeauto
3
Vigastatud õhusõiduki eemaldamise võimalus
Puksiirauto A kategooria õhusõidukite jaoks.
 
(REF: AIP EEPU AD 2.20 p.9)
4
Märkused
Muudele kui regulaarlendudele osutatakse 3. kategooria pääste- ja tuletõrjeteenindust ettetellimisel, mis tuleb edastada juhtkonnale selle tööajal.

EEPU AD 2.7 SESOONNE KASUTATAVUS – PUHASTAMINE

1
Puhastusseadmete tüübid
1 lumepuhur, 2 sahkharja, 1 lumesahk
2
Puhastuse järjekord
1. RWY 03/21 ja ruleerimistee C
2. Õhusõidukite seisupaigad
3
Märkused
Info lumepuhastuse kohta avaldatakse novembrist aprillini SNOWTAM-ites.
Vt. lumeplaan osas AD 1.2.2.

EEPU AD 2.8 PERROONIDE, RULEERIMISTEEDE JA KONTROLLASUKOHTADE ANDMED

1
Perrooni kate ja kandevõime
Perroon
Kate
Kandevõime
A
Betoon
40/R/B/X/U
2
Ruleerimisteede laius, kate ja kandevõime
TWY
Laius
m
Kate
Kandevõime
PCN
C12
Betoon
40/R/B/X/U
3
Kõrgusmõõtja kontroll-asukoht (ACL) ja kõrgus merepinnast
Asukoht: Perroonil.
Kõrgus merepinnast: 39 ft.
4
VOR kontrollpunktid
Ei ole
5
INS kontrollpunktid
Ei ole
6
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.9 MAAPEALSE LIIKLUSE JUHTIMISSÜSTEEM JA MÄRGISTUS

1
Õhusõidukite seisupaikade tähised, ruleerimisteede juhtjooned ja õhusõidukite seisupaikade visuaalne dokkimise / parkimise juhtimissüsteem.
Juhtjooned perroonil.
Visuaalse dokkimise/parkimise süsteem puudub.
Seisupaikadel märgistus.
Juhtmärgid ruleerimiseks kõigis ruleerimisteede ja raja ristumiskohtades ja ootekohtades.
2
Raja ja ruleerimisteede märgistus ja tuled.
RWY 03/21 märgistus: Tähis, THR, CL, raja ääred märgistatud.
RWY 03/21 tuled: Ei ole.
TWY C: telgjoon, ootejoon märgistatud.
TWY C ääretuled: Ei ole.
3
Stopp-tuled
Ei ole
4
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.10 LENNUVÄLJATAKISTUSED

Ala 2
ID
Tüüp
COORDELEV/HGT
(ft)
Märgistused/Tüüp, värvus
Märkused
123456
59
Ehitis
582506.8N0242833.2E89/48Marked / F  RNIL
151
Ehitis
582516.5N0242757.9E95/55Marked / F  RNIL
338
Mast
582512.7N0242755.1E93/52NIL / NILNIL
339
Mast
582510.8N0242752.8E93/52NIL / NILNIL
340
Mast
582511.1N0242749.4E93/52NIL / NILNIL
341
Mast
582513.7N0242752.0E93/52NIL / NILNIL
351
Mast
582509.2N0242810.8E64/24Marked / F  RNIL
5065
Mast
582240.0N0243432.5E674/646Marked / F  RNIL
5066
Korsten
582319.2N0243150.5E229/203NIL / F  RNIL
5183
Mast
582351.6N0243147.9E299/272Marked / F  RNIL
5186
Korsten
582552.7N0243031.4E209/156NIL / F  RNIL
5227
Kirik
582301.6N0242959.4E189/176Marked / F  RNIL
5241
Ehitis
582623.4N0243129.3E200/156NIL / NILNIL
5242
Korsten
582431.4N0243004.3E231/200NIL / NILNIL
5305
Mast
582516.6N0242204.7E296/263Marked / F  RNIL
5639
Mast
582336.8N0242936.1E211/197NIL / NILNIL
5850
Mast
582526.5N0242619.6E165/132NIL / F  RNIL
6002
Korsten
582357.0N0243238.7E264/230NIL / F  RNIL
5175
Mast
580712.5N0235823.3E353/335Marked / F  RNIL
5287
Mast
580924.6N0250004.1E526/328Marked / F  RNIL
5308
Mast
581825.6N0235943.1E346/328Marked / F  RNIL
5310
Mast
583108.5N0244855.5E424/328Marked / F  RNIL
5311
Mast
583903.1N0250113.8E451/342Marked / F  RNIL
5783
Mast
584855.4N0243549.5E429/331Marked / F  RNIL
5772
Mast
581745.3N0241449.8E358/330Marked / F  RNIL
5773
Mast
582949.6N0241940.0E364/328Marked / F  RNIL
5472
Mast
581431.0N0250819.0E434/328Marked / F  RNIL
6120
Tuulik
582658.0N0234404.3E593/491NIL / F  RNIL
6121
Tuulik
582645.4N0234418.2E583/491NIL / F  RNIL
6122
Tuulik
582624.6N0234415.3E586/491NIL / F  RNIL
6123
Tuulik
582635.0N0234335.8E590/491NIL / F  RNIL
  Ala 3 takistused

Informatsioon Ala 3 takistuste kohta, mis on määratletud ICAO dokumendis Annex 15, ei ole kohaldatav.

EEPU AD 2.11 ETTENÄHTUD METEOROLOOGILINE INFO

1
Meteoroloogiatalitus
Keskkonnaagentuuri Pärnu lennumeteoroloogiajaam
2
Tööaeg
Meteoroloogiatalitus väljaspool tööaega
Nagu ATS
Keskkonnaagentuur – H24 (konsultatsioon telefoni teel) **
3
TAF ettevalmistamise eest vastutav lennumeteoroloogiajaam
Keskkonnaagentuur
Kehtivusperioodid
6 HR
Väljaandmise intervall
Nõudmisel lennuvälja tööajal ATS üksuselt, 2 HR PN.
4
Maandumisprognoosi tüüp
Väljaandmise intervall
Ei ole
5
Võimalik briifing / konsultatsioon
T **
6
Lennudokumendid
Kasutatav keel(ed)

C, PL *

ET, EN

7
Briifingul või konsultatsioonil kasutatavad kaardid ja muu info
S, U, P, W, SWH, SWM, SWL *
8
Kasutatavad lisaseadmed infoga varustamisel
Ei ole
9
Infoga varustatavad ATS üksused
Ei ole
Pärnu AFIS
10
Lisainfo (piirangud teeninduses, jne)
EEPU METAR saadaval EEPU ATS tööajal.
* vt GEN 3.5
** Tel: +372 666 0932
Keskkonnaagentuur

EEPU AD 2.12 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

Tähised
RWY NR
TEGELIK BRG
Raja mõõtmed (m)
RWY ja SWY kandevõime (PCN) ja kate
Läve koordinaadid
Raja lõpu koordinaadid
Läve geoidi hälve
Läve kõrgus ja mitte-täppislähenemise puuteala kõrgeim kõrgus rajal
123456
03035,32°799 x 2350/R/B/W/U
CONC
582508,97N
0242823,92E

GUND 65 ft

THR 39 FT
21215,35°799 x 2350/R/B/W/U
CONC
582530,04N
0242852,38E

GUND 65 ft

THR 41 ft
Tähised
RWY NR
RWY - SWY kalle
SWY mõõtmed (m)
CWY mõõtmed (m)
Lennuriba mõõtmed (m)
RESA mõõtmed (m)
7891011
03+0.16 / -0.32 / +0.32 %
(100 / 300 / 399 m)
60 x 23
Ei ole
979 x 9090 x 90
21-0.32 / +0.32 / -0.16 %
(399 / 300 / 100 m)
60 x 23
Ei ole
979 x 9090 x 90
Tähised
RWY NR
ARST süsteemi asukoht ja kirjeldus
OFZ
Märkused
121314
03
Ei ole
Ei ole
Ei ole
21
Ei ole
Ei ole
Ei ole

EEPU AD 2.13 DEKLAREERITUD DISTANTSID

Raja tähis
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Märkused
123456
03799799859799
Ei ole
21799799859799
Ei ole

EEPU AD 2.15 MUUD TULED, VARUVOOLUALLIKAS

1
ABN / IBN asukoht, andmed ja tööaeg
Ei ole
2
LDI asukoht ja valgustus
Anemomeetri asukoht ja valgustus
Ei ole
Asukoht: vt EEPU ADC, MET GARDEN, valgustatud.
3
Ruleerimisteede ääre- ja telgjoonetuled
Ei ole
4
Varuvooluallikas / ümberlülitusaeg
Varuvooluallikas kõigile tuledele lennuväljal. Ümberlülitusaeg: 15 SEC.
5
Märkused
Ei ole

EEPU AD 2.16 KOPTERI MAANDUMISALA

1
FATO TLOF või THR koordinaadid
Geoidi hälve
Ei ole

65 ft

2
TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft)
Ei ole
3
TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus
Ei ole
4
FATO tegelik ja MAG BRG
Ei ole
5
Kasutatav deklareeritud distants
Ei ole
6
APP ja FATO tuled
Ei ole
7
Märkused
Maandumine rajal.

EEPU AD 2.17 ATS ÕHURUUM

1
Tähis ja rõhtpiirid
PÄRNU FIZ/RMZ
Ring raadiusega 14 NM, keskpunkt 582508N 0242822E.
2
Püstpiirid
5000 ft AMSL
       SFC
3
Õhuruumi klass
G
4
ATS-üksuse kutsung
Keel(ed)
Ei ole
Pärnu Lennuvälja Informatsioon

ET, EN

5
Üleminekukõrgus
5000 FT AMSL
6
Rakendatavuse aeg
Ei ole
On kohalduv EEPU ATS tööaegadel. Vt EEPU AD 2.3 p 7.
7
Märkused
Ei ole
ATS üksuse tööajal RMZ

EEPU AD 2.18 ATS SIDEVAHENDID

Teeninduse tähis
Kutsung
Kanal(id)
Tööaeg
Märkused
12345
Ei ole
AFIS
Pärnu LiiklusLennuvälja Informatsioon
135.305
Ei ole
HO
Ei ole

EEPU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

Ei ole
Lennujaama eeskirjad

Pärnu lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud käesoleva AIP-i osas AD 2 EEPU ja on saadaval AFIS üksuses.

Kui mingi kohalik eeskiri on oluline õhusõidukite ohutuks käitamiseks perroonil, edastab vastavat infot igale õhusõidukile AFIS üksus.

Ruleerimine

Saabuvale õhusõidukile edastab AFIS üksuse tööajal ruleerimisjuhised raja vabastamiseks ja seisuplatsi valikuks AFIS üksus.

Väljuvale õhusõidukile edastab AFIS üksuse tööajal ruleerimisjuhised rajale joondumiseks ja kasutatava raja valikuks AFIS üksus.

AFIS üksuse töövälisel ajal vastutavad õhusõidukite piloodid ruleerimismarsruutide, seisuplatsi ja kasutatava raja valiku eest iseseisvalt, tehes sellekohaseid ettekandeid kanalil 135.305, et informeerida oma kavatsustest teisi võimalikke õhuruumis ja liiklusalal liiklevaid õhusõidukeid.

Parkimine

Perroonil on kaks parkimisala – seisuplatsid 1-10 on mõeldud üldlennunduse A-kategooria õhusõidukite parkimiseks, seisuplatsid 21-22 on mõeldud kuni B-kategooria õhusõidukitele, millega teostatakse ärilist lennutransporti ning millega veetakse reisijaid, nende pagasit, posti ja/või kaupa.

AFIS üksuse tööajal edastab saabuvale õhusõidukile seisuplatsi numbri AFIS üksus. AFIS üksuse töövälisel ajal valib saabuv õhusõiduk seisuplatsi iseseisvalt.

Kopterite liiklemine

Kopterid kaaluga kuni 1000 kg võivad maanduda ja startida otse perroonilt.

Kopterid kaaluga 1000 kg ja üle selle peavad maanduma ja startima rajalt.

Kopteritele ei ole eraldi parkimisala, kopterid pargitakse üldlennunduse seisuplatsidele.

Õppe- ja treeninglennud, tehnilised kontroll-lennud, ülikergõhusõidukid
1 Õppe- ja treeninglennud

Õppe- ja treeninglendude puhul tuleks lennuväljaringe võimalusel sooritada lennuväljast lääne pool, et vältida lendamist Pärnu linna kohal.

2 Tehnilised kontroll-lennud

Tehnilisi kontroll-lende ei ole lubatud sooritada Pärnu linna ega muude Pärnu FIZ-is asuvate tiheda asustusega kohtade kohal.

3 Ülikergõhusõidukid

Piirangud puuduvad.

Raadiota õhusõidukid

Kui õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud ja õhusõiduki piloot AFIS üksuse kanalil 135.305 kuuldel ka Pärnu FIZ-is ja lennuvälja manööverdusalal.

Kui õhusõiduki valmistajatehase poolt ei ole ette nähtud ega paigaldatud raadioside seadmeid, peab sellise õhusõiduki piloot edastama andmed kavandatava lennu kohta telefoni teel AFIS üksusele selle tööajal. Andmed sellise lennu kohta peavad sisaldama muuhulgas järgmist:

 1. õhusõiduki tüüp;
 2. õhusõidukite arv (juhul, kui tegemist on grupilennuga);
 3. lähtelennuväli (selle puudumisel võimalikult täpne asukoht);
 4. sihtlennuväli (selle puudumisel võimalikult täpne asukoht);
 5. marsruut ja planeeritav lennukõrgus;
 6. planeeritav lennu kestus;
 7. lennu või selle osa, mis jääb Pärnu FIZ-i, lõpetamisest teatamise aeg ja kontaktandmed.
Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt või lennuribalt

Kui õhusõiduk asub avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik pärast loa saamist Lennuametist. Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

EEPU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

Väikese liiklustiheduse tõttu ei ole müravastaseid protseduure kehtestatud.

EEPU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

1 ÜldineÜldosa
KuiLennud õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud, ja liigeldes Pärnu lennuvälja läheduses, peab õhusõiduki piloot jälgima kanalit 135.305lennuinfotsoonis (raadiokutsung „PÄRNUFIZ) tuleb LIIKLUS“) ningsooritada edastamakooskõlas informatsioonivisuaallennureeglite sooritatavatevõi manöövrite ja lennukõrguse kohtainstrumentaallennureeglitega.
IFR-lennu protseduurid Pärnu FIZ-is

Pärnu lennuväljal puuduvad raadionavigatsiooniseadmed ning ei ole kehtestatud IFR-lähenemisprotseduure.

Radarprotseduurid Pärnu FIZ-is
Ei rakendata.
VFR-lennu protseduurid Pärnu FIZ-is
 • Kahepoolset raadiosidet tuleb pidada Pärnu AFIS-iga ettenähtud kanalil;
 • lennu kohta tuleb esitada lennuplaan (FPL). Lennu kohta, mille lähte- ja sihtlennuväli on Pärnu (EEPU) ning mis ei välju lennu ajal Pärnu FIZ-ist, võib esitada lennuplaani raadio teel;
 • enne hoojooksu alustamist stardil tuleb teatada stardijärgse pöörde suund;
 • õhusolev õhusõiduk peab teatama oma kavatsusest hiljemalt baasosal;
 • muudatustest lennukõrguse või marsruudi osas tuleb enne selle sooritamist AFIS üksust teavitada;
 • kui liiklusolukord nõuab või kasutatav rada on blokeeritud, võidakse VFR lendu sooritavale õhusõidukile soovitada suunduda visuaalootetsooni;
 • Pärnu FIZ-i piiri ületamisel sisse- või väljalennusuunal tuleb sellest AFIS üksust teavitada;
VFR-marsruudid Pärnu FIZ-is
Ei rakendata.
Piiratud nähtavuse protseduurid
Ei rakendata.

EEPU AD 2.24 PÄRNU LENNUVÄLJA KAARDID

Kaardi nimetus
Leht
Lennuväljakaart - ICAO
  AD 2.EEPU-ADC
  (25 MARFEB 2021)
PDF
PDF
Visuaallähenemiskaart - ICAO
  AD 2.EEPU-VAC
  (25 MARFEB 2021)
PDF
PDF
Maandumiskaart
  AD 2.EEPU-LDG
  (25 MARFEB 2021)
PDF
PDF
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses
  AD 2.EEPU-BIRD
  (07 APR 2011)
PDF