eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 07 JAN 2021

Avaldamiskuupäev: 10 DEC 2020

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : Non-AIRAC Muudatus 01/2021

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Ei ole.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.