ENR 5.3 MUUD OHTLIKU ISELOOMUGA TEGEVUSED JA MUUD VÕIMALIKUD OHUD

HARJUTUS- JA TREENINGTSOONID
Rõhtpiirid
koordinaadid
Püstpiirid
Nõuanded
Info eest vastutav üksus
Märkused
Tegevuse aeg
12345
TSOON 1
Ring raadiusega 2.5 NM, keskpunkti koordinaat 591955N 0235700E
1200 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida.
Infot annab:
Ämari TWR
FREQ 122.100 MHz
FREQ 257.800 MHz
või

Tallinn APP
127.905

Treeninglennud.
TSOON 6
591523N 0245717E – 591140N 0250003E – 591055N 0244603E – 591550N 0244734E – 591523N 0245717E
1700 FT AMSL AGL
Ei ole
Infot annab:
Tallinn TWR
135.905
või
Tallinn APP
127.905
Vigur- ja treeninglennud.

Lennud toimuvad ainult VMC tingimustes. Lennud tuleb kooskõlastada Tallinn TWR-iga vähemalt 1 tund enne lendu.
TSOON 7
580845N 0263127E – 581218N 0263451E – 581024N 0264128E – 580728N 0264142E
edasi mööda CTR-i piiri (päripäeva) kuni
580845N 0263127E
1000 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida. Tähelepanu pöörata takistusele Valgjärve mast 2 NM lõunas
1763 ft (1148 ft)
(ID 5009).
Infot annab:
Tartu TWR
133.905
või
Tallinn ACC
119.380
130.955
Treeninglennud.
TSOON 8
582204N 0265300E – 582305N 0264432E – 582718N 0264025E – 582744N 0264705E – 582430N 0265340E – 582204N 0265300E
1000 ft AMSL
AGL
Võimalusel vältida.
Infot annab:
Tartu TWR
133.905
või
Tallinn ACC
119.380
130.955
Treeninglennud.