ENR 2.2 MUU REGULEERITUD ÕHURUUM

1 Funktsionaalne õhuruumiosa

1.1 NEFAB
Rõhtpiirid
Püstpiirid
820000N 0000000E - 820000N 0300000E - 710000N 0300000E -
702200N 0314300E - 700000N 0310800E - 694741N 0304904E -
mööda Norra ja Venemaa piiri kuni
690307N 0285546E -
edasi päripäeva mööda riigipiiri kuni
601201N 0271735E - 600800N 0263300E - 595830N 0260642E -
595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 593642N 0273812E -
592818N 0280236E -
seejärel mööda territooriume jaotavat joont Eesti ja Venemaa vahel kuni
573100N 0272000E - 573103N 0272105E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
564506N 0275406E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
562843N 0280833E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
561024N 0280848E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
554050N 0263750E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
555908N 0255651E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
562208N 0243749E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
562217N 0234520E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
562216N 0231222E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
560426N 0210537E - 560409N 0210352E - 560402N 0204452E -
560400N 0204000E - 560846N 0200456E - 561752N 0185354E -
562043N 0183023E - 565217N 0193400E - 570000N 0195000E -
571800N 0200000E - 581816N 0203443E - 582448N 0203834E -
582448N 0203834E - 590000N 0210000E - 591524N 0203239E -
593346N 0195859E - 601130N 0190512E - 601803N 0190756E -
610000N 0191905E - 614000N 0193000E - 631000N 0201000E -
632830N 0204000E - 633700N 0213000E - 644100N 0225500E -
653148N 0240824E -
edasi päripäeva mööda riigipiiri kuni punktini
690336N 0203255E -
mööda Norra ja Rootsi vahelist piiri kuni
585332N 0103820E - 584540N 0103532E - 583000N 0103000E -
580200N 0093130E - 570000N 0073000E - 570000N 0060000E -
570000N 0055000E - 570000N 0050000E - 581640N 0030047E -
590504N 0013916E - 600000N 0000000E - 630000N 0000000E -
820000N 0000000E

UNL
GND

2 Vabalt valitavate marsruutidega õhuruum

Lennujuhtimisüksused: Helsinki ACC, Riga ACC, Norway ACC ja Tallinn ACC.

2.1 NEFAB vabalt valitavate marsruutidega õhuruum
Rõhtpiirid
Püstpiirid
630000N 0000000E - 630000N 0040000E - 640000N 0050053E - 650800N 0061600E - 653706N 0065026E - 654500N 0070000E - 661240N 0074228E - 671500N 0092521E - 700000N 0150000E - 702832N 0175917E - 712000N 0250000E - 712000N 0280000E - 710000N 0300000E - 702200N 0314300E - 700000N 0310800E - 694741N 0304904E -
mööda Norra ja Venemaa piiri kuni
690307N 0285546E -
edasi päripäeva mööda riigipiiri kuni
601201N 0271735E - 600800N 0263300E - 595830N 0260642E -
595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 593642N 0273812E -
592818N 0280236E -
seejärel mööda Eesti ja Venemaa territooriumi eraldavat joont kuni
573100N 0272000E - 573103N 0272105E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
564506N 0275406E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
562843N 0280833E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
561024N 0280848E -
mööda Läti ja Venemaa ühist administratiivpiiri kuni
554050N 0263750E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
555908N 0255651E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
562208N 0243749E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
562217N 0234520E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
562216N 0231222E -
mööda Läti ja Leedu ühist riigipiiri kuni
560426N 0210537E - 560409N 0210352E - 560402N 0204452E -
560400N 0204000E - 560846N 0200456E - 561752N 0185354E -
562043N 0183023E - 565217N 0193400E - 570000N 0195000E -
571800N 0200000E - 581816N 0203443E - 582448N 0203834E -
582448N 0203834E - 590000N 0210000E - 591524N 0203239E -
593346N 0195859E - 601130N 0190512E - 601803N 0190756E -
610000N 0191905E - 614000N 0193000E - 631000N 0201000E -
632830N 0204000E - 633700N 0213000E - 644100N 0225500E -
653148N 0240824E -
edasi päripäeva mööda riigipiiri kuni punktini
690336N 0203255E -
mööda Norra ja Rootsi piiri kuni
585332N 0103820E - 584540N 0103532E - 583000N 0103000E - 580200N 0093130E - 570000N 0073000E - 570000N 0060000E - 570000N 0055000E - 570000N 0050000E - 581640N 0030047E - 590504N 0013916E - 600000N 0000000E - 630000N 0000000E
 

FL660
 FL95   Helsinki FIR
 
FL660
 FL95   Riga FIR
 
FL660
 FL95   Tallinn FIR
 
FL660
FL135  Norway FIR (Bodø OFIR and parts of Norway FIR over the high seas; FL195 - 660)