ENR 1.3 INSTRUMENTAALLENNUREEGLID

Eesti järgib Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 923/2012 kehtestatud instrumentaallennureegleid.

1 FRA üldprotseduurid

1.1 Mõistete seletused

Vabalt valitavate marsruutidega õhuruum (FRA):

 • Määratletud õhuruum, kus kasutajad saavad marsruudi planeerida vabalt ettenähtud sisenemis- ja väljumispunktide vahel võimalusega kasutada vahepealseid (avaldatud või mitteavaldatud) marsruudipunkte viiteta ATS-marsruudivõrgule, sõltuvalt õhuruumi saadavusest. Selles õhuruumis jäävad lennud lennujuhtimise kontrolli alla.

FRA saabumise üleminekupunkt:

 • Avaldatud navigatsiooniseade / oluline punkt, milleni FRA toimingud on lubatud saabuvale liiklusele.

FRA lähte üleminekupunkt:

 • Avaldatud navigatsiooniseade / oluline punkt, kust alates FRA toimingud on lubatud väljuvale liiklusele.

FRA sisenemispunkt

 • Avaldatud navigatsiooniseade / oluline punkt, kust alates FRA toimingud on lubatud.

FRA väljumispunkt

 • Avaldatud navigatsiooniseade / oluline punkt, milleni FRA toimingud on lubatud.

FRA vahepealne punkt

 • Avaldatud navigatsiooniseade / oluline punkt või avaldamata punkt, mis on määratud geograafiliste koordinaatidega või peilingu ja vahekaugusega läbi mille FRA toimingud on lubatud kogu liiklusele.

FRA ülemineku marsruut

 • Üks või rohkem segmente, mis ühendavad omavahel SID-i lõpu punkti (või mõni teine väljumisprotseduur) FRA lähte üleminekupunktiga või FRA saabumise üleminekupunkti STAR-i alguse punktiga (või mõni teine saabumise protseduur).

1.2 Kõlblikud lennud

Kõlblikud lennud on kõik lennud, mida planeeritakse riikliku AIP-i ENR 2.2-s määratud NEFAB FRA ja/või DK/SE FAB FRA vertikaal- ja horisontaalpiiride vahelisel alal. Sinna kuulub saabuv, väljuv ja transiitliiklus.

1.3 Lennu planeerimine

Kõlblikud lennud planeeritakse vastavalt alltoodud tabelile.

Alates
Kuni
Märkus
FRA sisenemispunkt
 
FRA väljumispunkt
 
Lennuplaan otse või läbi ühe või mitme lisapunkti.
Lisapunkt saab olla kas navigatsioonivahend (nagu avaldatud ENR 4.1) või oluline punkt (nagu avaldatud ENR 4.4) Eesti, Soome, Läti, Norra, Rootsi või Taani riiklikust AIP-ist.
Lisapunkte on võimalik esitada ka koordinaatidena.
 
 
 FRA saabumise üleminekupunkt 
 
FRA lähte üleminekupunkt
 
FRA väljumispunkt
 
 
 FRA saabumise üleminekupunkt 
 
1.3.1 Väljuv liiklus

FRA-sse sisenemine väljuvale liiklusele toimub FRA lähte üleminekupunkti kaudu.

Sõltuvalt lennuväljast on erinevad nõuded:

 • SIDi viimane marsruudipunkt,

 • kindel ühendav punkt, mis on seotud lennuväljaga vastavalt RAD, Lisa 5,

 • kui nõutud, viimane punkt FRA ülemineku marsruudil nagu on kirjeldatud ENR 3.5,

 • kui ühtegi sobivat SIDi ei ole saadaval või ei ole ühendava punkti nõuet, siis RAD, Lisa 5 nõuetele vastaval kaugusel lennuväljast asuv marsruudipunkt.

1.3.2 Saabuv liiklus

FRA-st väljumine saabuvale liiklusele toimub FRA saabumise üleminekupunkti kaudu.

Sõltuvalt lennuväljast on erinevad nõuded:

 • STAR-i esimene marsruudipunkt,

 • kindel ühendav punkt, mis on seotud lennuväljaga vastavalt RAD, Lisa 5,

 • kui nõutud, esimene punkt FRA ülemineku marsruudil nagu on kirjeldatud ENR 3.5,

 • kui ühtegi sobivat STAR-i ei ole saadaval või ei ole ühendava punkti nõuet, siis marsruudipunkt, mis on lennuväljast RAD, Lisa 5 poolt määratud kaugusel.

Sisenedes FRA-alasse või väljudes FRA-alast peavad lennuplaanid olema esitatud vaid 3 NM raadiuses ühisest FRA piirist.

2 Nõuded VHF 8.33 khz

Nõuded IFR lendudele seoses VHF 8.33 kHz kanalidiapasooni raadioseadmetega on kirjeldatud GEN 1.5.